Dicționar de expresii

ro Conjuncţii 2   »   ja 接続詞2

95 [nouăzeci şi cinci]

Conjuncţii 2

Conjuncţii 2

95 [九十五]

95 [Kyūjūgo]

接続詞2

[setsuzokushi 2]

Alegeți cum doriți să vedeți traducerea:   
Română Japoneză Joaca Mai mult
De când nu mai lucrează? 彼女は いつから 仕事を していないの です か ? 彼女は いつから 仕事を していないの です か ? 彼女は いつから 仕事を していないの です か ? 彼女は いつから 仕事を していないの です か ? 彼女は いつから 仕事を していないの です か ? 0
k--o----a -tsu k-ra-----ot- o-sh-te---a---odes- -a? kanojo wa itsu kara shigoto o shite inai nodesu ka? k-n-j- w- i-s- k-r- s-i-o-o o s-i-e i-a- n-d-s- k-? --------------------------------------------------- kanojo wa itsu kara shigoto o shite inai nodesu ka?
De la nunta ei? 結婚 以来 ? 結婚 以来 ? 結婚 以来 ? 結婚 以来 ? 結婚 以来 ? 0
kekk-n --ai? kekkon irai? k-k-o- i-a-? ------------ kekkon irai?
Da, nu mai lucrează de când s-a căsătorit. ええ 、 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 ええ 、 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 ええ 、 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 ええ 、 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 ええ 、 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 0
e e, k--k-n-sh-te-kara---n-j- wa ha--rai-- --as-n. e e, kekkon shite kara kanojo wa hataraite imasen. e e- k-k-o- s-i-e k-r- k-n-j- w- h-t-r-i-e i-a-e-. -------------------------------------------------- e e, kekkon shite kara kanojo wa hataraite imasen.
De când s-a căsătorit, nu mai lucrează. 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 結婚 してから 彼女は 働いて いません 。 0
k----n---ite ---- -a---o--a --ta-a--e im-se-. kekkon shite kara kanojo wa hataraite imasen. k-k-o- s-i-e k-r- k-n-j- w- h-t-r-i-e i-a-e-. --------------------------------------------- kekkon shite kara kanojo wa hataraite imasen.
De când se cunosc, sunt fericiţi. 知り合って 以来 、 彼らは 幸せ です 。 知り合って 以来 、 彼らは 幸せ です 。 知り合って 以来 、 彼らは 幸せ です 。 知り合って 以来 、 彼らは 幸せ です 。 知り合って 以来 、 彼らは 幸せ です 。 0
sh--iatte i-ai- --re---w- -h---a--d--u. shiriatte irai, karera wa shiawasedesu. s-i-i-t-e i-a-, k-r-r- w- s-i-w-s-d-s-. --------------------------------------- shiriatte irai, karera wa shiawasedesu.
De când au copii, ies rar în oraş. 子供が 出来てから 彼らは あまり 外出 しなく なりました 。 子供が 出来てから 彼らは あまり 外出 しなく なりました 。 子供が 出来てから 彼らは あまり 外出 しなく なりました 。 子供が 出来てから 彼らは あまり 外出 しなく なりました 。 子供が 出来てから 彼らは あまり 外出 しなく なりました 。 0
k-dom- -a-dek--e k--a-k--era-w----a-i-ga-sh------h---k- --r-ma----a. kodomo ga dekite kara karera wa amari gaishutsu shinaku narimashita. k-d-m- g- d-k-t- k-r- k-r-r- w- a-a-i g-i-h-t-u s-i-a-u n-r-m-s-i-a- -------------------------------------------------------------------- kodomo ga dekite kara karera wa amari gaishutsu shinaku narimashita.
Când vorbeşte la telefon? 彼女は いつ 電話 するの です か ? 彼女は いつ 電話 するの です か ? 彼女は いつ 電話 するの です か ? 彼女は いつ 電話 するの です か ? 彼女は いつ 電話 するの です か ? 0
k----o wa i--u d--w- su-----des----? kanojo wa itsu denwa suru nodesu ka? k-n-j- w- i-s- d-n-a s-r- n-d-s- k-? ------------------------------------ kanojo wa itsu denwa suru nodesu ka?
În timpul drumului? 運転中 です か ? 運転中 です か ? 運転中 です か ? 運転中 です か ? 運転中 です か ? 0
u-t-n--hū--su ka? unten-chūdesu ka? u-t-n-c-ū-e-u k-? ----------------- unten-chūdesu ka?
Da, în timp ce conduce. ええ 、 運転中 です 。 ええ 、 運転中 です 。 ええ 、 運転中 です 。 ええ 、 運転中 です 。 ええ 、 運転中 です 。 0
e-e, --t-n---ūdesu. e e, unten-chūdesu. e e- u-t-n-c-ū-e-u- ------------------- e e, unten-chūdesu.
Vorbeşte la telefon în timp ce conduce. 彼女は 運転 しながら 電話を します 。 彼女は 運転 しながら 電話を します 。 彼女は 運転 しながら 電話を します 。 彼女は 運転 しながら 電話を します 。 彼女は 運転 しながら 電話を します 。 0
kan-jo -- ---en----na--ra-den-a-----i--su. kanojo wa unten shinagara denwa o shimasu. k-n-j- w- u-t-n s-i-a-a-a d-n-a o s-i-a-u- ------------------------------------------ kanojo wa unten shinagara denwa o shimasu.
Se uită la televizor în timp ce calcă. 彼女は アイロンを かけながら テレビを 見ます 。 彼女は アイロンを かけながら テレビを 見ます 。 彼女は アイロンを かけながら テレビを 見ます 。 彼女は アイロンを かけながら テレビを 見ます 。 彼女は アイロンを かけながら テレビを 見ます 。 0
ka--j- w- -i--- - k--e--ga-- t-reb--o--i-asu. kanojo wa airon o kakenagara terebi o mimasu. k-n-j- w- a-r-n o k-k-n-g-r- t-r-b- o m-m-s-. --------------------------------------------- kanojo wa airon o kakenagara terebi o mimasu.
Ascultă muzică în timp ce-şi face lecţiile. 彼女は 宿題を しながら 音楽を 聴いて います 。 彼女は 宿題を しながら 音楽を 聴いて います 。 彼女は 宿題を しながら 音楽を 聴いて います 。 彼女は 宿題を しながら 音楽を 聴いて います 。 彼女は 宿題を しながら 音楽を 聴いて います 。 0
k-nojo wa-s-----ai----h-n-ga-a-ong-ku o-ki----i--su. kanojo wa shukudai o shinagara ongaku o kiite imasu. k-n-j- w- s-u-u-a- o s-i-a-a-a o-g-k- o k-i-e i-a-u- ---------------------------------------------------- kanojo wa shukudai o shinagara ongaku o kiite imasu.
Nu văd nimic dacă nu am ochelari. 眼鏡を して いなかったら 何も 見えません 。 眼鏡を して いなかったら 何も 見えません 。 眼鏡を して いなかったら 何も 見えません 。 眼鏡を して いなかったら 何も 見えません 。 眼鏡を して いなかったら 何も 見えません 。 0
m-g--- o -hit- inak--t--- n-ni-mo-mie----n. megane o shite inakattara nani mo miemasen. m-g-n- o s-i-e i-a-a-t-r- n-n- m- m-e-a-e-. ------------------------------------------- megane o shite inakattara nani mo miemasen.
Nu înţeleg nimic dacă muzica este aşa tare. 音楽が うるさい ので 聞こえません 。 音楽が うるさい ので 聞こえません 。 音楽が うるさい ので 聞こえません 。 音楽が うるさい ので 聞こえません 。 音楽が うるさい ので 聞こえません 。 0
o-ga-- -- ----ain--- -i---ma-e-. ongaku ga urusainode kikoemasen. o-g-k- g- u-u-a-n-d- k-k-e-a-e-. -------------------------------- ongaku ga urusainode kikoemasen.
Nu miros nimic dacă sunt răcit. 鼻かぜの ときは 匂いが わかりません 。 鼻かぜの ときは 匂いが わかりません 。 鼻かぜの ときは 匂いが わかりません 。 鼻かぜの ときは 匂いが わかりません 。 鼻かぜの ときは 匂いが わかりません 。 0
h-na-----n- ---i-wa n-oi ga wa-a-i-a-en. hanakaze no toki wa nioi ga wakarimasen. h-n-k-z- n- t-k- w- n-o- g- w-k-r-m-s-n- ---------------------------------------- hanakaze no toki wa nioi ga wakarimasen.
Luăm un taxi dacă plouă. 雨の ときは 、 タクシーで 行きます 。 雨の ときは 、 タクシーで 行きます 。 雨の ときは 、 タクシーで 行きます 。 雨の ときは 、 タクシーで 行きます 。 雨の ときは 、 タクシーで 行きます 。 0
ame -- toki w-- --kus-- d- i--masu. ame no toki wa, takushī de ikimasu. a-e n- t-k- w-, t-k-s-ī d- i-i-a-u- ----------------------------------- ame no toki wa, takushī de ikimasu.
Călătorim în jurul lumii dacă câştigăm la loto. 宝くじに 当たったら 世界旅行に 行きます 。 宝くじに 当たったら 世界旅行に 行きます 。 宝くじに 当たったら 世界旅行に 行きます 。 宝くじに 当たったら 世界旅行に 行きます 。 宝くじに 当たったら 世界旅行に 行きます 。 0
t--ar-k-j- n--ata-tara-s--ai-r---- -i--k---su. takarakuji ni atattara sekai ryokō ni ikimasu. t-k-r-k-j- n- a-a-t-r- s-k-i r-o-ō n- i-i-a-u- ---------------------------------------------- takarakuji ni atattara sekai ryokō ni ikimasu.
Începem să mâncăm dacă nu vine în curând. もう しばらく しても 彼が 来ない なら 食事を 始めましょう 。 もう しばらく しても 彼が 来ない なら 食事を 始めましょう 。 もう しばらく しても 彼が 来ない なら 食事を 始めましょう 。 もう しばらく しても 彼が 来ない なら 食事を 始めましょう 。 もう しばらく しても 彼が 来ない なら 食事を 始めましょう 。 0
mō sh--arak---hit---- kar---a------n-ra -h---j- o--a-i-em-s-ou. mō shibaraku shite mo kare ga konainara shokuji o hajimemashou. m- s-i-a-a-u s-i-e m- k-r- g- k-n-i-a-a s-o-u-i o h-j-m-m-s-o-. --------------------------------------------------------------- mō shibaraku shite mo kare ga konainara shokuji o hajimemashou.

Limbile Uniunii Europene

Uniunea Europeană numără astăzi peste 25 de state. În viitor, vor fi şi mai multe. O ţară devine membră alături de limba sa. Astăzi, se vorbesc 20 de limbi diferite în Uniunea Europeană. Toate limbile Uniunii Europene au drepturi egale. Această diversitate a limbilor este fascinantă. Dar poate duce şi la probleme. Scepticii cred că numărul mare de limbi este un obstacol pentru Uniunea Europeana. Împiedică colaborarea eficientă. Mulţi cred că ar trebui să existe o limbă comună. Aceasta ar pemite tuturor ţărilor să se înţeleagă între ele. Dar nu este atât de simplu. Nu putem numi nicio limbă unică oficială. Celelalte limbi s-ar simţi dezavantajate. Iar în Europa, nu există nicio limbă cu adevărat neutră. O limbă artificială ca Esperanto nu funcţionează. Pentru că limbile reflectă mereu cultura ţării. De aceea nicio ţară nu vrea să renunţe la limba sa. Ţările consideră că limba lor face parte din identitatea lor. Politica lingvistică este un punct important pe agenda UE. Există chiar şi un comisar pentru multilingvism. Uniunea Europeană are majoritatea traducătorilor şi interpreţilor din lume. În jur de 3500 de persoane lucrează pentru a face un acord posibil. În ciuda acestui lucru, documentele nu pot fi mereu traduse. Ar costa prea mulţi bani şi timp. Majoritatea documentelor sunt traduse doar în câteva limbi. Numărul crescut de limbi este una dintre cele mai mari provocări ale UE. Europa trebuie să se unească dar fără a-şi pierde numeroasele identităţi!