Phrasebook

tl The time   »   hy The time

8 [walo]

The time

The time

8 [ութ]

8 [ut’]

The time

[zhamer]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Pasensya na po. Նե-----: Ներեցեք: 0
Ne--------’Nerets’yek’
Anong oras na? Ժա-- ք------ է: Ժամը քանի՞սն է: 0
Zh--- k------- eZhamy k’ani՞sn e
Maraming salamat. Շա- շ---------------: Շատ շնորհակալություն: 0
Sh-- s--------------nShat shnorhakalut’yun
Ala una na. Ժա-- մ--- է- (տ-------- է) Ժամը մեկն է: (տասներեքն է) 0
Zh--- m--- e (t--------- e)Zhamy mekn e (tasnerek’n e)
Alas dos na. Ժա-- ե------ է- (տ-------- է) Ժամը երկուսն է: (տասնչորսն է) 0
Zh--- y------ e (t----------- e)Zhamy yerkusn e (tasnch’vorsn e)
Alas tres na. Ժա-- ե---- է-(տ-------- է) Ժամը երեքն է:(տասնհինգն է) 0
Zh--- y------ e(t-------- e)Zhamy yerek’n e(tasnhingn e)
Alas kwatro na. Ժա-- չ---- է- (տ------- է) Ժամը չորսն է: (տասնվեցն է) 0
Zh--- c------- e (t--------- e)Zhamy ch’vorsn e (tasnvets’n e)
Alas singko na. Ժա-- հ---- է- (տ------- է) Ժամը հինգն է: (տասնյոթն է) 0
Zh--- h---- e (t-------- e)Zhamy hingn e (tasnyot’n e)
Alas sais na. Ժա-- վ--- է- (տ------- է) Ժամը վեցն է: (տասնութն է) 0
Zh--- v----- e (t------- e)Zhamy vets’n e (tasnut’n e)
Alas siyete na. Ժա-- յ--- է- ( տ------ է) Ժամը յոթն է: ( տասնինն է) 0
Zh--- y---- e ( t------ e)Zhamy yot’n e ( tasninn e)
Alas otso na. Ժա-- ո--- է- (ք---- է) Ժամը ութն է: (քսանն է) 0
Zh--- u--- e (k----- e)Zhamy ut’n e (k’sann e)
Alas nuwebe na. Ժա-- ի-- է- ( ք------- է) Ժամը ինն է: ( քսանմեկն է) 0
Zh--- i-- e ( k-------- e)Zhamy inn e ( k’sanmekn e)
Alas diyes na. Ժա-- տ--- է- ( ք---------- է) Ժամը տասն է: ( քսաներկուսն է) 0
Zh--- t--- e ( k---------- e)Zhamy tasn e ( k’sanerkusn e)
Alas onse na. Ժա-- տ------- է- (ք-------- է) Ժամը տասնմեկն է: (քսաներեքն է) 0
Zh--- t------- e (k---------- e)Zhamy tasnmekn e (k’sanerek’n e)
Alas dose na. Ժա-- տ---------- է- (ք-------- է) Ժամը տասներկուսն է: (քսանչորսն է) 0
Zh--- t--------- e (k------------ e)Zhamy tasnerkusn e (k’sanch’vorsn e)
Ang isang minuto ay may animnapung segundo. Մե- ր---- ո--- վ------ վ-------: Մեկ րոպեն ունի վաթսուն վայրկյան: 0
Me- r---- u-- v------ v------nMek ropen uni vat’sun vayrkyan
Ang isang oras ay may animnapung minuto. Մե- ժ--- ո--- վ------ ր---: Մեկ ժամն ունի վաթսուն րոպե: 0
Me- z---- u-- v------ r--eMek zhamn uni vat’sun rope
Ang isang araw ay may dalawampu’t apat na oras. Մե- օ-- ո--- ք------- ժ--: Մեկ օրն ունի քսանչորս ժամ: 0
Me- o-- u-- k----------- z--mMek orn uni k’sanch’vors zham

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -