Phrasebook

tl The time   »   te సమయం

8 [walo]

The time

The time

8 [ఎనిమిది]

8 [Enimidi]

సమయం

[Samayaṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Telugu Maglaro higit pa
Pasensya na po. మన్--ంచ-డ-! మన-న--చ-డ-! మ-్-ి-చ-డ-! ----------- మన్నించండి! 0
Man-in-ca--i! Mannin-caṇḍi! M-n-i-̄-a-ḍ-! ------------- Mannin̄caṇḍi!
Anong oras na? స--ం -ంత --్-ిం-ి? సమయ- ఎ-త అయ-య--ద-? స-య- ఎ-త అ-్-ి-ద-? ------------------ సమయం ఎంత అయ్యింది? 0
Sama-a- -nta ayyin--? Samayaṁ enta ayyindi? S-m-y-ṁ e-t- a-y-n-i- --------------------- Samayaṁ enta ayyindi?
Maraming salamat. ధన-యవాదం ధన-యవ-ద- ధ-్-వ-ద- -------- ధన్యవాదం 0
Dh-n-yavād-ṁ Dhan'yavādaṁ D-a-'-a-ā-a- ------------ Dhan'yavādaṁ
Ala una na. ఒ-ట--ంట -య--ి--ి ఒ-ట-గ-ట అయ-య--ద- ఒ-ట-గ-ట అ-్-ి-ద- ---------------- ఒంటిగంట అయ్యింది 0
Oṇṭ---ṇṭ---yy-ndi Oṇṭigaṇṭa ayyindi O-ṭ-g-ṇ-a a-y-n-i ----------------- Oṇṭigaṇṭa ayyindi
Alas dos na. రెం-ు [గ-ట-----య్-ిం-ి ర--డ- [గ-టల-] అయ-య--ద- ర-ం-ు [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- ---------------------- రెండు [గంటలు] అయ్యింది 0
Reṇ-u ----ṭal-- --y-ndi Reṇḍu [gaṇṭalu] ayyindi R-ṇ-u [-a-ṭ-l-] a-y-n-i ----------------------- Reṇḍu [gaṇṭalu] ayyindi
Alas tres na. మూ-- [గం-----అ------ి మ-డ- [గ-టల-] అయ-య--ద- మ-డ- [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- --------------------- మూడు [గంటలు] అయ్యింది 0
M------aṇ-alu]-ayy-n-i Mūḍu [gaṇṭalu] ayyindi M-ḍ- [-a-ṭ-l-] a-y-n-i ---------------------- Mūḍu [gaṇṭalu] ayyindi
Alas kwatro na. నాలు-ు -గంటలు---య--ింది న-ల-గ- [గ-టల-] అయ-య--ద- న-ల-గ- [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- ----------------------- నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది 0
N-l--u -g------] ay--ndi Nālugu [gaṇṭalu] ayyindi N-l-g- [-a-ṭ-l-] a-y-n-i ------------------------ Nālugu [gaṇṭalu] ayyindi
Alas singko na. ఐ-ు --ంటలు] అ---ిం-ి ఐద- [గ-టల-] అయ-య--ద- ఐ-ు [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- -------------------- ఐదు [గంటలు] అయ్యింది 0
Ai-u-[-a-ṭ---]-a-y--di Aidu [gaṇṭalu] ayyindi A-d- [-a-ṭ-l-] a-y-n-i ---------------------- Aidu [gaṇṭalu] ayyindi
Alas sais na. ఆర--[--ట--- అయ-యి-ది ఆర- [గ-టల-] అయ-య--ద- ఆ-ు [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- -------------------- ఆరు [గంటలు] అయ్యింది 0
Āru-[g---a--] -y-i--i Āru [gaṇṭalu] ayyindi Ā-u [-a-ṭ-l-] a-y-n-i --------------------- Āru [gaṇṭalu] ayyindi
Alas siyete na. ఏ-- -గ---ు] అయ-య---ి ఏడ- [గ-టల-] అయ-య--ద- ఏ-ు [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- -------------------- ఏడు [గంటలు] అయ్యింది 0
Ēḍ- -g---alu]-ayy--di Ēḍu [gaṇṭalu] ayyindi Ē-u [-a-ṭ-l-] a-y-n-i --------------------- Ēḍu [gaṇṭalu] ayyindi
Alas otso na. ఎ--మ-ద---గ---ు---య్--ం-ి ఎన-మ-ద- [గ-టల-] అయ-య--ద- ఎ-ి-ి-ి [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- ------------------------ ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది 0
En---d- -gaṇṭ-lu- ayyindi Enimidi [gaṇṭalu] ayyindi E-i-i-i [-a-ṭ-l-] a-y-n-i ------------------------- Enimidi [gaṇṭalu] ayyindi
Alas nuwebe na. తొమ----- -ం-ల---య-----ి త-మ-మ-ద- గ-టల- అయ-య--ద- త-మ-మ-ద- గ-ట-ు అ-్-ి-ద- ----------------------- తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది 0
To-'-i-i g--ṭalu -yy--di Tom'midi gaṇṭalu ayyindi T-m-m-d- g-ṇ-a-u a-y-n-i ------------------------ Tom'midi gaṇṭalu ayyindi
Alas diyes na. పది [గ-ట-ు--అ-్---ది పద- [గ-టల-] అయ-య--ద- ప-ి [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- -------------------- పది [గంటలు] అయ్యింది 0
Padi -g-ṇ--l-] -----di Padi [gaṇṭalu] ayyindi P-d- [-a-ṭ-l-] a-y-n-i ---------------------- Padi [gaṇṭalu] ayyindi
Alas onse na. ప--ొ--ు---ం-లు] అ-్---ది పదక--డ- [గ-టల-] అయ-య--ద- ప-క-ం-ు [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- ------------------------ పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది 0
Pada-o--- -ga-ṭ-l---ayyi--i Padakoṇḍu [gaṇṭalu] ayyindi P-d-k-ṇ-u [-a-ṭ-l-] a-y-n-i --------------------------- Padakoṇḍu [gaṇṭalu] ayyindi
Alas dose na. పన-నె-----గ-ట-----య్-ి--ి పన-న--డ- [గ-టల-] అయ-య--ద- ప-్-ె-డ- [-ం-ల-] అ-్-ి-ద- ------------------------- పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది 0
Pan-eṇ-u---a-ṭ-l-- a-yin-i Panneṇḍu [gaṇṭalu] ayyindi P-n-e-ḍ- [-a-ṭ-l-] a-y-n-i -------------------------- Panneṇḍu [gaṇṭalu] ayyindi
Ang isang minuto ay may animnapung segundo. ఒక-ని---- ------ై-----డ్లు ఉ-టాయి ఒక న-మ-ష- ల- అరవ- స-క-డ-ల- ఉ-ట-య- ఒ- న-మ-ష- ల- అ-వ- స-క-డ-ల- ఉ-ట-య- --------------------------------- ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి 0
Ok- n-m-ṣ-- -ō-a-avai -e-a--l-----ā-i Oka nimiṣaṁ lō aravai sekaṇḍlu uṇṭāyi O-a n-m-ṣ-ṁ l- a-a-a- s-k-ṇ-l- u-ṭ-y- ------------------------------------- Oka nimiṣaṁ lō aravai sekaṇḍlu uṇṭāyi
Ang isang oras ay may animnapung minuto. ఒక గ-ట-ో అరవై-న----ా-ు ఉ--ాయి ఒక గ-టల- అరవ- న-మ-ష-ల- ఉ-ట-య- ఒ- గ-ట-ో అ-వ- న-మ-ష-ల- ఉ-ట-య- ----------------------------- ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి 0
Oka --ṇṭ--ō -r-va- --mi--lu -ṇ--yi Oka gaṇṭalō aravai nimiṣālu uṇṭāyi O-a g-ṇ-a-ō a-a-a- n-m-ṣ-l- u-ṭ-y- ---------------------------------- Oka gaṇṭalō aravai nimiṣālu uṇṭāyi
Ang isang araw ay may dalawampu’t apat na oras. ఒ- -ో-ుల- ఇ-వై----గ---ంటల- ----యి ఒక ర-జ-ల- ఇరవ-న-ల-గ- గ-టల- ఉ-ట-య- ఒ- ర-జ-ల- ఇ-వ-న-ల-గ- గ-ట-ు ఉ-ట-య- --------------------------------- ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి 0
O-a rō--l- ---va-nā-ugu -----l- uṇṭ-yi Oka rōjulō iravainālugu gaṇṭalu uṇṭāyi O-a r-j-l- i-a-a-n-l-g- g-ṇ-a-u u-ṭ-y- -------------------------------------- Oka rōjulō iravainālugu gaṇṭalu uṇṭāyi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -