Phrasebook

tl The time   »   pa ਸਮਾਂ

8 [walo]

The time

The time

8 [ਅੱਠ]

8 [Aṭha]

ਸਮਾਂ

[samāṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Pasensya na po. ਮ----ਰਨਾ! ਮ-ਫ ਕਰਨ-! ਮ-ਫ ਕ-ਨ-! --------- ਮਾਫ ਕਰਨਾ! 0
māph- --ran-! māpha karanā! m-p-a k-r-n-! ------------- māpha karanā!
Anong oras na? ਕ-ੰ-----ਜੇ--ਨ? ਕ--ਨ- ਵ-ਜ- ਹਨ? ਕ-ੰ-ੇ ਵ-ਜ- ਹ-? -------------- ਕਿੰਨੇ ਵੱਜੇ ਹਨ? 0
K-n-----ē--ana? Kinē vajē hana? K-n- v-j- h-n-? --------------- Kinē vajē hana?
Maraming salamat. ਬ--ਤ----ਵ-ਦ। ਬਹ-ਤ ਧ-ਨਵ-ਦ। ਬ-ੁ- ਧ-ਨ-ਾ-। ------------ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 0
B-h-t- -h-navāda. Bahuta dhanavāda. B-h-t- d-a-a-ā-a- ----------------- Bahuta dhanavāda.
Ala una na. ਇ-ਕ-ਵੱਜਿਆ---। ਇ-ਕ ਵ-ਜ-ਆ ਹ-। ਇ-ਕ ਵ-ਜ-ਆ ਹ-। ------------- ਇੱਕ ਵੱਜਿਆ ਹੈ। 0
I---v--i---ha-. Ika vaji'ā hai. I-a v-j-'- h-i- --------------- Ika vaji'ā hai.
Alas dos na. ਦ- ਵ-ਜ---ਨ। ਦ- ਵ-ਜ- ਹਨ। ਦ- ਵ-ਜ- ਹ-। ----------- ਦੋ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
D- va-ē h--a. Dō vajē hana. D- v-j- h-n-. ------------- Dō vajē hana.
Alas tres na. ਤਿੰ---ੱਜ--ਹ-। ਤ--ਨ ਵ-ਜ- ਹਨ। ਤ-ੰ- ਵ-ਜ- ਹ-। ------------- ਤਿੰਨ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
Ti-a v--- ha-a. Tina vajē hana. T-n- v-j- h-n-. --------------- Tina vajē hana.
Alas kwatro na. ਚ-ਰ ਵੱਜੇ--ਨ। ਚ-ਰ ਵ-ਜ- ਹਨ। ਚ-ਰ ਵ-ਜ- ਹ-। ------------ ਚਾਰ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
C-ra ---ē--a--. Cāra vajē hana. C-r- v-j- h-n-. --------------- Cāra vajē hana.
Alas singko na. ਪ-ਜ----- -ਨ। ਪ-ਜ ਵ-ਜ- ਹਨ। ਪ-ਜ ਵ-ਜ- ਹ-। ------------ ਪੰਜ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
Paja vaj- h-na. Paja vajē hana. P-j- v-j- h-n-. --------------- Paja vajē hana.
Alas sais na. ਛੇ----ੇ --। ਛ- ਵ-ਜ- ਹਨ। ਛ- ਵ-ਜ- ਹ-। ----------- ਛੇ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
C-- -aj- ----. Chē vajē hana. C-ē v-j- h-n-. -------------- Chē vajē hana.
Alas siyete na. ਸੱਤ -ੱਜੇ-ਹਨ। ਸ-ਤ ਵ-ਜ- ਹਨ। ਸ-ਤ ਵ-ਜ- ਹ-। ------------ ਸੱਤ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
S--a--a-ē --na. Sata vajē hana. S-t- v-j- h-n-. --------------- Sata vajē hana.
Alas otso na. ਅ-ਠ --ਜ- --। ਅ-ਠ ਵ-ਜ- ਹਨ। ਅ-ਠ ਵ-ਜ- ਹ-। ------------ ਅੱਠ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
A--a vaj--ha--. Aṭha vajē hana. A-h- v-j- h-n-. --------------- Aṭha vajē hana.
Alas nuwebe na. ਨੌਂ ਵੱਜੇ -ਨ। ਨ-- ਵ-ਜ- ਹਨ। ਨ-ਂ ਵ-ਜ- ਹ-। ------------ ਨੌਂ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
N--- v-j-----a. Nauṁ vajē hana. N-u- v-j- h-n-. --------------- Nauṁ vajē hana.
Alas diyes na. ਦ-- ਵ-ਜ--ਹਨ। ਦ-ਸ ਵ-ਜ- ਹਨ। ਦ-ਸ ਵ-ਜ- ਹ-। ------------ ਦੱਸ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
D------jē -a--. Dasa vajē hana. D-s- v-j- h-n-. --------------- Dasa vajē hana.
Alas onse na. ਗ----- ਵ----ਹ-। ਗ-ਆਰ-- ਵ-ਜ- ਹਨ। ਗ-ਆ-ਾ- ਵ-ਜ- ਹ-। --------------- ਗਿਆਰਾਂ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
G---r-ṁ v-j- --n-. Gi'ārāṁ vajē hana. G-'-r-ṁ v-j- h-n-. ------------------ Gi'ārāṁ vajē hana.
Alas dose na. ਬਾਰ-ਂ---ਜ- -ਨ। ਬ-ਰ-- ਵ-ਜ- ਹਨ। ਬ-ਰ-ਂ ਵ-ਜ- ਹ-। -------------- ਬਾਰਾਂ ਵੱਜੇ ਹਨ। 0
B-rāṁ-v--ē ha--. Bārāṁ vajē hana. B-r-ṁ v-j- h-n-. ---------------- Bārāṁ vajē hana.
Ang isang minuto ay may animnapung segundo. ਇ-- ਮਿ-- -ਿ-----ਠ -ੈ---- --ੰ-----। ਇ-ਕ ਮ--ਟ ਵ--ਚ ਸ-ਠ ਸ-ਕ--ਡ ਹ--ਦ- ਹਨ। ਇ-ਕ ਮ-ੰ- ਵ-ੱ- ਸ-ਠ ਸ-ਕ-ੰ- ਹ-ੰ-ੇ ਹ-। ---------------------------------- ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 0
Ik- ---a--i---s-ṭ-a s---iḍ- -udē-h-na. Ika miṭa vica saṭha saikiḍa hudē hana. I-a m-ṭ- v-c- s-ṭ-a s-i-i-a h-d- h-n-. -------------------------------------- Ika miṭa vica saṭha saikiḍa hudē hana.
Ang isang oras ay may animnapung minuto. ਇ-ਕ---ਟੇ ---ਚ--ੱਠ----ਟ-ਹੁੰਦੇ ਹ-। ਇ-ਕ ਘ-ਟ- ਵ--ਚ ਸ-ਠ ਮ--ਟ ਹ--ਦ- ਹਨ। ਇ-ਕ ਘ-ਟ- ਵ-ੱ- ਸ-ਠ ਮ-ੰ- ਹ-ੰ-ੇ ਹ-। -------------------------------- ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸੱਠ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 0
I-------- --c--s-ṭ-- m-ṭa --dē h-n-. Ika ghaṭē vica saṭha miṭa hudē hana. I-a g-a-ē v-c- s-ṭ-a m-ṭ- h-d- h-n-. ------------------------------------ Ika ghaṭē vica saṭha miṭa hudē hana.
Ang isang araw ay may dalawampu’t apat na oras. ਇੱਕ ਦਿਨ ਵ-ੱਚ -- --ਟੇ-ਹ-ੰਦੇ ਹ-। ਇ-ਕ ਦ-ਨ ਵ--ਚ 24 ਘ-ਟ- ਹ--ਦ- ਹਨ। ਇ-ਕ ਦ-ਨ ਵ-ੱ- 2- ਘ-ਟ- ਹ-ੰ-ੇ ਹ-। ------------------------------ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 0
I-- --n--v--- -4-g-a-- h-dē----a. Ika dina vica 24 ghaṭē hudē hana. I-a d-n- v-c- 2- g-a-ē h-d- h-n-. --------------------------------- Ika dina vica 24 ghaṭē hudē hana.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -