بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ترجیحاً
او ترجیحاً شکلات می‌خورد تا سالاد.
अधिक पसंद
वह सलाद की बजाय चॉकलेट अधिक पसंद करती है।
بطور بی‌پروا
او بطور بی‌پروا افتاد.
अव्यवस्थित रूप से
वह अव्यवस्थित रूप से गिर गया।
نه
من کاکتوس را دوست ندارم.
नहीं
मुझे कैक्टस पसंद नहीं है।