بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
اضافی
پیتزا اضافی بزرگ است.
papildus
Pica ir papildus liela.
عجیب
عجیب است که آن‌ها یکدیگر را دوست دارند.
dīvaini pietiekami
Dīvaini pietiekami, viņi viens otru mīl.
در کل
شرکت ما در کل 1000 کارمند دارد.
kopumā
Mūsu uzņēmumam kopumā ir 1000 darbinieku.