بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
طول عمر
طول عمر همیشه ماشین‌ها بیشتر شدند.
cijelog života
Cijelog života bilo je sve više automobila.
دور
او شکار را دور می‌برد.
dalje
On nosi plijen dalje.
معمولاً
معمولاً گوسفند‌ها صورتی نیستند.
obično
Obično ovce nisu ružičaste.