بازی‌ها

تعداد تصاویر : 2 تعداد گزینه ها : 3 زمان در ثانیه : 6 زبان های نمایش داده شده : نمایش هر دو زبان

0

0

تصاویر را حفظ کنید!
چه چیزی جا افتاده؟
ولی
هتل خوب است، ولی خیلی گران.
однако
Отель хороший, однако слишком дорогой.
در جلو
دکمه‌ای در جلوی شلوار وجود ندارد.
спереди
Спереди на брюках отсутствует кнопка.
در یکشنبه‌ها
آن‌ها در یکشنبه‌ها به کلیسا می‌روند.
по воскресеньям
По воскресеньям они ходят в церковь.