Kifejezéstár

hu Módbeli segédigék múlt ideje 2   »   te భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 2

88 [nyolcvannyolc]

Módbeli segédigék múlt ideje 2

Módbeli segédigék múlt ideje 2

88 [ఎనభై ఎనిమిది]

88 [Enabhai enimidi]

భూత కాలంలో సహాయక క్రియలు 2

[Bhūta kālanlō sahāyaka kriyalu 2]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar telugu Lejátszás Több
A fiam nem akart a babával játszani. మ- --్బా-ి-- --మ-మతో--డుకోవా-ని-ల-దంట మ- అబ-బ-య-క- బ-మ-మత- ఆడ-క-వ-లన- ల-ద-ట మ- అ-్-ా-ి-ి బ-మ-మ-ో ఆ-ు-ో-ా-న- ల-ద-ట ------------------------------------- మా అబ్బాయికి బొమ్మతో ఆడుకోవాలని లేదంట 0
Mā -b-ā-i-i-b----a------kōv--a-i-lēdaṇ-a Mā abbāyiki bom'matō āḍukōvālani lēdaṇṭa M- a-b-y-k- b-m-m-t- ā-u-ō-ā-a-i l-d-ṇ-a ---------------------------------------- Mā abbāyiki bom'matō āḍukōvālani lēdaṇṭa
A lányom nem akart futballozni. మా---్మాయ--ి-ఫుట్----్ - -ాకర--ఆ----వ-ల-ి ----ట మ- అమ-మ-య-క- ఫ-ట- బ-ల- / స-కర- ఆడ-క-వ-లన- ల-ద-ట మ- అ-్-ా-ి-ి ఫ-ట- బ-ల- / స-క-్ ఆ-ు-ో-ా-న- ల-ద-ట ----------------------------------------------- మా అమ్మాయికి ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడుకోవాలని లేదంట 0
Mā-am'māyi-i---u--b----s-k-- ā-uk-v-------ēd--ṭa Mā am'māyiki phuṭ bāl/ sākar āḍukōvālani lēdaṇṭa M- a-'-ā-i-i p-u- b-l- s-k-r ā-u-ō-ā-a-i l-d-ṇ-a ------------------------------------------------ Mā am'māyiki phuṭ bāl/ sākar āḍukōvālani lēdaṇṭa
A feleségem nem akart velem sakkozni. నా భార--కి-నాతో ----------- లేదంట న- భ-ర-యక- న-త- చ-స- ఆడ-లన- ల-ద-ట న- భ-ర-య-ి న-త- చ-స- ఆ-ా-న- ల-ద-ట --------------------------------- నా భార్యకి నాతో చెస్ ఆడాలని లేదంట 0
Nā-b---------ā-- --- ā-āl------d-ṇṭa Nā bhāryaki nātō ces āḍālani lēdaṇṭa N- b-ā-y-k- n-t- c-s ā-ā-a-i l-d-ṇ-a ------------------------------------ Nā bhāryaki nātō ces āḍālani lēdaṇṭa
A gyerekeim nem akartak sétálni. మా పిల--లిక---ాక-ంగ్ -ె--ళాల-ి-ల-ద-ట మ- ప-ల-లల-క- వ-క--గ- వ-ళ-ళ-లన- ల-ద-ట మ- ప-ల-ల-ి-ి వ-క-ం-్ వ-ళ-ళ-ల-ి ల-ద-ట ------------------------------------ మా పిల్లలికి వాకింగ్ వెళ్ళాలని లేదంట 0
Mā -----l--i---kiṅ---eḷ--l----lēd-ṇṭa Mā pillaliki vākiṅg veḷḷālani lēdaṇṭa M- p-l-a-i-i v-k-ṅ- v-ḷ-ā-a-i l-d-ṇ-a ------------------------------------- Mā pillaliki vākiṅg veḷḷālani lēdaṇṭa
Nem akarták a szobát rendberakni. వాళ-ళ-------శ---ర--ేయాలన- -ేద-ట వ-ళ-ళక- గద- శ-భ-ర-చ-య-లన- ల-ద-ట వ-ళ-ళ-ి గ-ి శ-భ-ర-చ-య-ల-ి ల-ద-ట ------------------------------- వాళ్ళకి గది శుభ్రంచేయాలని లేదంట 0
V----k- ---- -u-hr--̄cēy--a-i-l---ṇṭa Vāḷḷaki gadi śubhran-cēyālani lēdaṇṭa V-ḷ-a-i g-d- ś-b-r-n-c-y-l-n- l-d-ṇ-a ------------------------------------- Vāḷḷaki gadi śubhran̄cēyālani lēdaṇṭa
Nem akartak ágyba menni. వ-----ి-----రపోవాల-ి-లే--ట వ-ళ-ళక- న-ద-రప-వ-లన- ల-ద-ట వ-ళ-ళ-ి న-ద-ర-ో-ా-న- ల-ద-ట -------------------------- వాళ్ళకి నిద్రపోవాలని లేదంట 0
V---aki----r-----l-ni --da-ṭa Vāḷḷaki nidrapōvālani lēdaṇṭa V-ḷ-a-i n-d-a-ō-ā-a-i l-d-ṇ-a ----------------------------- Vāḷḷaki nidrapōvālani lēdaṇṭa
Neki nem volt szabad fagylaltot enni. అతన్న--ఐస- --ర-----ి-డ---కి -ను-త--చబడలే-ు అతన-న- ఐస- క-ర-మ- త-నడ-న-క- అన-మత--చబడల-ద- అ-న-న- ఐ-్ క-ర-మ- త-న-ా-ి-ి అ-ు-త-ం-బ-ల-ద- ------------------------------------------ అతన్ని ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు 0
At--ni -i--k--m ti-aḍān--i---um---n̄c--a-a-ē-u Atanni ais krīm tinaḍāniki anumatin-cabaḍalēdu A-a-n- a-s k-ī- t-n-ḍ-n-k- a-u-a-i-̄-a-a-a-ē-u ---------------------------------------------- Atanni ais krīm tinaḍāniki anumatin̄cabaḍalēdu
Neki nem volt szabad csokoládét enni. అ---న--చ--్ల------న----క- ---మ------ల--ు అతన-న- చ-క-ల-ట- త-నడ-న-క- అన-మత--చబడల-ద- అ-న-న- చ-క-ల-ట- త-న-ా-ి-ి అ-ు-త-ం-బ-ల-ద- ---------------------------------------- అతన్ని చాక్లెట్ తినడానికి అనుమతించబడలేదు 0
At--n- cā-l-ṭ-t---ḍ--iki-a-u-atin̄ca-a-alē-u Atanni cākleṭ tinaḍāniki anumatin-cabaḍalēdu A-a-n- c-k-e- t-n-ḍ-n-k- a-u-a-i-̄-a-a-a-ē-u -------------------------------------------- Atanni cākleṭ tinaḍāniki anumatin̄cabaḍalēdu
Neki nem volt szabad cukorkákat enni. అత-్న- ------లు తినడా-ిక- అ----ి---డ-ే-ు అతన-న- స-వ-ట-ల- త-నడ-న-క- అన-మత--చబడల-ద- అ-న-న- స-వ-ట-ల- త-న-ా-ి-ి అ-ు-త-ం-బ-ల-ద- ---------------------------------------- అతన్ని స్వేట్లు తినడానికి అనుమతించబడలేదు 0
A--nn- -v--l-----aḍ--iki a--m-ti---a--ḍalē-u Atanni svēṭlu tinaḍāniki anumatin-cabaḍalēdu A-a-n- s-ē-l- t-n-ḍ-n-k- a-u-a-i-̄-a-a-a-ē-u -------------------------------------------- Atanni svēṭlu tinaḍāniki anumatin̄cabaḍalēdu
Kívánhattam magamnak valamit. న--న- ---కోర---క----నికి---ు-తించబడ---ు నన-న- ఒక క-ర-క క-రడ-న-క- అన-మత--చబడల-ద- న-్-ు ఒ- క-ర-క క-ర-ా-ి-ి అ-ు-త-ం-బ-ల-ద- --------------------------------------- నన్ను ఒక కోరిక కోరడానికి అనుమతించబడలేదు 0
N--n- o-- -ō--k- k---ḍ-n-ki-a-um-ti-̄-a-aḍ---du Nannu oka kōrika kōraḍāniki anumatin-cabaḍalēdu N-n-u o-a k-r-k- k-r-ḍ-n-k- a-u-a-i-̄-a-a-a-ē-u ----------------------------------------------- Nannu oka kōrika kōraḍāniki anumatin̄cabaḍalēdu
Vehettem magamnak egy ruhát. నేన- ---కో-మ- -ు-్త--ు క--డా---ి-------అ---తించబ-ల-దు న-న- న- క-సమ- ద-స-త-ల- క-నడ-న-క- నన-న- అన-మత--చబడల-ద- న-న- న- క-స-్ ద-స-త-ల- క-న-ా-ి-ి న-్-ు అ-ు-త-ం-బ-ల-ద- ----------------------------------------------------- నేను నా కోసమ్ దుస్తులు కొనడానికి నన్ను అనుమతించబడలేదు 0
Nēn- ---kōs-- d-stu-u ---aḍā---- --n-u an---tin---ba---ē-u Nēnu nā kōsam dustulu konaḍāniki nannu anumatin-cabaḍalēdu N-n- n- k-s-m d-s-u-u k-n-ḍ-n-k- n-n-u a-u-a-i-̄-a-a-a-ē-u ---------------------------------------------------------- Nēnu nā kōsam dustulu konaḍāniki nannu anumatin̄cabaḍalēdu
Elvehettem egy pralinét. ఒ- ---్--ట- తీస-క-వ-ా---ి ----- --ుమత-ం-బడల-దు ఒక చ-క-ల-ట- త-స-క-వడ-న-క- నన-న- అన-మత--చబడల-ద- ఒ- చ-క-ల-ట- త-స-క-వ-ా-ి-ి న-్-ు అ-ు-త-ం-బ-ల-ద- ---------------------------------------------- ఒక చాక్లెట్ తీసుకోవడానికి నన్ను అనుమతించబడలేదు 0
O-a c-kl-- ---u--va--ni-i -a--u--nu-a-in-c--aḍa---u Oka cākleṭ tīsukōvaḍāniki nannu anumatin-cabaḍalēdu O-a c-k-e- t-s-k-v-ḍ-n-k- n-n-u a-u-a-i-̄-a-a-a-ē-u --------------------------------------------------- Oka cākleṭ tīsukōvaḍāniki nannu anumatin̄cabaḍalēdu
Dohányozhattál a repülőben? విమాన-లో-ప-గ -్ర-గ-ట-ు -----ల్---అ-ు-త-ంచ--ి-ద-? వ-మ-న-ల- ప-గ త-ర-గ-టక- మ-మ-మల-న- అన-మత--చబడ--ద-? వ-మ-న-ల- ప-గ త-ర-గ-ట-ు మ-మ-మ-్-ి అ-ు-త-ం-బ-ి-ద-? ------------------------------------------------ విమానంలో పొగ త్రాగుటకు మిమ్మల్ని అనుమతించబడిందా? 0
Vi-ā-a--ō-p-ga -r------u mi----l-i a----tin-cab--indā? Vimānanlō poga trāguṭaku mim'malni anumatin-cabaḍindā? V-m-n-n-ō p-g- t-ā-u-a-u m-m-m-l-i a-u-a-i-̄-a-a-i-d-? ------------------------------------------------------ Vimānanlō poga trāguṭaku mim'malni anumatin̄cabaḍindā?
Ihattál sört a kórházban? ఆస-పత--ి---బీర- త్-ాగు-క- మ-మ్-ల్న-----మత--చబడి--ా? ఆస-పత-ర-ల- బ-ర- త-ర-గ-టక- మ-మ-మల-న- అన-మత--చబడ--ద-? ఆ-ు-త-ర-ల- బ-ర- త-ర-గ-ట-ు మ-మ-మ-్-ి అ-ు-త-ం-బ-ి-ద-? --------------------------------------------------- ఆసుపత్రిలో బీర్ త్రాగుటకు మిమ్మల్ని అనుమతించబడిందా? 0
Āsup-t-i-ō--īr--r-gu---u mi--ma-ni a--m-t-n--a-a-i---? Āsupatrilō bīr trāguṭaku mim'malni anumatin-cabaḍindā? Ā-u-a-r-l- b-r t-ā-u-a-u m-m-m-l-i a-u-a-i-̄-a-a-i-d-? ------------------------------------------------------ Āsupatrilō bīr trāguṭaku mim'malni anumatin̄cabaḍindā?
Magaddal vihetted a kutyát a szállodába? హోట-్ల--కు-్క-ి త--్చ--ొ-ుటకు మి-్మ-్-ి అ--మత---బ-ిం--? హ-టల-ల- క-క-కన- త-చ-చ-క-న-టక- మ-మ-మల-న- అన-మత--చబడ--ద-? హ-ట-్-ో క-క-క-ి త-చ-చ-క-న-ట-ు మ-మ-మ-్-ి అ-ు-త-ం-బ-ి-ద-? ------------------------------------------------------- హోటల్లో కుక్కని తెచ్చుకొనుటకు మిమ్మల్ని అనుమతించబడిందా? 0
Hōṭall- ku----i tecc-k-n-ṭ-k------m-l-i --uma----cabaḍ-nd-? Hōṭallō kukkani teccukonuṭaku mim'malni anumatin-cabaḍindā? H-ṭ-l-ō k-k-a-i t-c-u-o-u-a-u m-m-m-l-i a-u-a-i-̄-a-a-i-d-? ----------------------------------------------------------- Hōṭallō kukkani teccukonuṭaku mim'malni anumatin̄cabaḍindā?
A vakáció alatt a gyerekeknek sokáig volt szabad kint maradni. సెల-----------లల-ని -క్కు-స-----రుబయట-ఉండు-కు అన---ిం-బడ--ది స-లవ-ల-ల- ప-ల-లల-న- ఎక-క-వస-ప- ఆర-బయట ఉ-డ-టక- అన-మత--చబడ--ద- స-ల-ు-్-ో ప-ల-ల-్-ి ఎ-్-ు-స-ప- ఆ-ు-య- ఉ-డ-ట-ు అ-ు-త-ం-బ-ి-ద- ------------------------------------------------------------ సెలవుల్లో పిల్లల్ని ఎక్కువసేపు ఆరుబయట ఉండుటకు అనుమతించబడింది 0
S-------ō-p-l--l-i ---u--sē-- ā-ub------uṇ-u-a-u -nu-a-i--c-b-ḍi-di Selavullō pillalni ekkuvasēpu ārubayaṭa uṇḍuṭaku anumatin-cabaḍindi S-l-v-l-ō p-l-a-n- e-k-v-s-p- ā-u-a-a-a u-ḍ-ṭ-k- a-u-a-i-̄-a-a-i-d- ------------------------------------------------------------------- Selavullō pillalni ekkuvasēpu ārubayaṭa uṇḍuṭaku anumatin̄cabaḍindi
Sokáig játszhattak az udvaron. చ----స-పు ప--ట్ల- -డ-కొను--ు-వాళ్-ని---ు-త-ంచబడి--ి చ-ల- స-ప- ప-రట-ల- ఆడ-క-న-టక- వ-ళ-ళన- అన-మత--చబడ--ద- చ-ల- స-ప- ప-ర-్-ో ఆ-ు-ొ-ు-క- వ-ళ-ళ-ి అ-ు-త-ం-బ-ి-ద- --------------------------------------------------- చాలా సేపు పెరట్లో ఆడుకొనుటకు వాళ్ళని అనుమతించబడింది 0
Cālā----u peraṭ-- --u-o--ṭ--u-----ani a-um-t-n̄-a--ḍindi Cālā sēpu peraṭlō āḍukonuṭaku vāḷḷani anumatin-cabaḍindi C-l- s-p- p-r-ṭ-ō ā-u-o-u-a-u v-ḷ-a-i a-u-a-i-̄-a-a-i-d- -------------------------------------------------------- Cālā sēpu peraṭlō āḍukonuṭaku vāḷḷani anumatin̄cabaḍindi
Sokáig fennmaradhattak. చా-ా--ేప- మ--ు-ొ--టక-----్ళ-ి ---మతి--బ-ిం-ి చ-ల- స-ప- మ-ల-క-న-టక- వ-ళ-ళన- అన-మత--చబడ--ద- చ-ల- స-ప- మ-ల-క-న-ట-ు వ-ళ-ళ-ి అ-ు-త-ం-బ-ి-ద- -------------------------------------------- చాలా సేపు మేలుకొనుటకు వాళ్ళని అనుమతించబడింది 0
C----sēpu m----o----ku-v--ḷ-n- a-u--t-n̄cabaḍindi Cālā sēpu mēlukonuṭaku vāḷḷani anumatin-cabaḍindi C-l- s-p- m-l-k-n-ṭ-k- v-ḷ-a-i a-u-a-i-̄-a-a-i-d- ------------------------------------------------- Cālā sēpu mēlukonuṭaku vāḷḷani anumatin̄cabaḍindi

Felejtés elleni tanácsok

A tanulás nem mindig egyszerű feladat. Akkor is lehet fárasztó, ha élvezi az ember. De ha valamit megtanulunk, akkor örülünk. Büszkék vagyunk magunkra és eredményeinkre. Sajnos azt amit egyszer megtanultunk, el is tudjuk felejteni. Különösen a nyelveknél jelent ez problémát. A legtöbben közülünk egy vagy több nyelvet tanulnak az iskolában. Az iskola befejeztével ez a tudás feledésbe merül. Alig beszéljük a nyelvet. A hétköznapok folyamán az anyanyelvünk dominál. Sok idegen nyelvet csak szabadság alatt használunk. De ha a tudást nem hívjuk le rendszeresen, feledésbe merül. Agyunknak edzésre van szüksége. Azt lehet mondani, úgy működik mint egy izom. Ezt az izmot mozgatni kell, különben elgyengül. Léteznek azonban módszerek a felejtés megakadályozására. A legfontosabb a megtanult anyag állandó ismétlése. Ezalatt állandó szokások alakulhatnak ki. Tervezhet az ember különböző kis feladatokat a hétköznapokra. Hétfőn például olvassunk egy könyvet az idegen nyelven. Szerdán hallgassunk meg egy külföldi rádióadást. Pénteken pedig írjunk a naplónkba az idegen nyelven. Ezzel a módszerrel váltunk az olvasás, a hallás és az írás között. Így a tudásunkat különböző módon aktiváljuk. Mindezen gyakorlatoknak nem kell sokáig tartaniuk, elég egy fél óra is. Fontosabb, hogy rendszeresen gyakoroljunk. Kutatások kimutatták, hogy az amit már egyszer megtanultunk, évtizedekig megmarad agyunkban. Tehát csak elő kell venni a megfelelő fiókból…