Dicționar de expresii

ro Conjuncţii 4   »   te సముచ్చయం 4

97 [nouăzeci şi şapte]

Conjuncţii 4

Conjuncţii 4

97 [తొంభై ఏడు]

97 [Tombhai ēḍu]

సముచ్చయం 4

[Samuccayaṁ 4]

Alegeți cum doriți să vedeți traducerea:   
Română Telugu Joaca Mai mult
El a adormit, deşi televizorul era pornit. ట-.-ీ.-మో----న్న-టికీ-ఆయ--పడు---డ---య--ు ట-.వ-. మ-గ-త-న-నపట-క- ఆయన పడ-క--డ-ప-య-ర- ట-.-ీ- మ-గ-త-న-న-ట-క- ఆ-న ప-ు-ు-డ-ప-య-ర- ---------------------------------------- టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు 0
Ṭ--Vī.------unna-a--kī-āyana-p-ḍ-k-----ō-āru Ṭī.Vī. Mōgutunnapaṭikī āyana paḍukuṇḍipōyāru Ṭ-.-ī- M-g-t-n-a-a-i-ī ā-a-a p-ḍ-k-ṇ-i-ō-ā-u -------------------------------------------- Ṭī.Vī. Mōgutunnapaṭikī āyana paḍukuṇḍipōyāru
El a mai rămas, deşi era deja târziu. ఆ-స్-ం అ---ోనప్ప---ీ--యన-మరి-ొం- --పు----్ళ---క---ా ఉ-్-ారు ఆలస-య- అయ-ప-నప-పట-క- ఆయన మర-క--త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క--డ- ఉన-న-ర- ఆ-స-య- అ-ి-ో-ప-ప-ి-ీ ఆ-న మ-ి-ొ-త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క-ం-ా ఉ-్-ా-ు ----------------------------------------------------------- ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు 0
Ā-a-yaṁ ----ōn---a--k--ā--n- mar--o--- s--u-v-ḷ---ōku-------ā-u Ālasyaṁ ayipōnappaṭikī āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru Ā-a-y-ṁ a-i-ō-a-p-ṭ-k- ā-a-a m-r-k-n-a s-p- v-ḷ-i-ō-u-ḍ- u-n-r- --------------------------------------------------------------- Ālasyaṁ ayipōnappaṭikī āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru
El nu a venit, deşi ne-am dat întâlnire. మ--- అపా-ింట----------ుకున---్--ి-ీ -య--రాల-దు మ-మ- అప-య--ట-మ--ట- చ-స-క-న-నప-పట-క- ఆయన ర-ల-ద- మ-మ- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ చ-స-క-న-న-్-ట-క- ఆ-న ర-ల-ద- ---------------------------------------------- మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు 0
M-----pā--ṇṭme-ṭ -ēsu-u----pa--kī ā-----r-lē-u Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnappaṭikī āyana rālēdu M-m- a-ā-i-ṭ-e-ṭ c-s-k-n-a-p-ṭ-k- ā-a-a r-l-d- ---------------------------------------------- Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnappaṭikī āyana rālēdu
Televizorul era pornit. Totuşi el a adormit. ట---ీ. మ--ుత-న- ఉ-----అయిన- ఆయ--ప----ం-ి--యారు ట-.వ-. మ-గ-త-న- ఉ-ద-. అయ-న- ఆయన పడ-క--డ-ప-య-ర- ట-.-ీ- మ-గ-త-న- ఉ-ద-. అ-ి-ా ఆ-న ప-ు-ు-డ-ప-య-ర- ---------------------------------------------- టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు 0
Ṭī-V-. --gu--------i--A-inā--y--a---ḍu-u---pōyāru Ṭī.Vī. Mōgutūnē undi. Ayinā āyana paḍukuṇḍipōyāru Ṭ-.-ī- M-g-t-n- u-d-. A-i-ā ā-a-a p-ḍ-k-ṇ-i-ō-ā-u ------------------------------------------------- Ṭī.Vī. Mōgutūnē undi. Ayinā āyana paḍukuṇḍipōyāru
Era deja târziu. Totuşi el a mai rămas. ఆ----ం -య--ోయి---- --ినా---న --ిక-ంత-సేపు-వెళ-ళిపో---డా-ఉ-్-ారు ఆలస-య- అయ-ప-య--ద-. అయ-న- ఆయన మర-క--త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క--డ- ఉన-న-ర- ఆ-స-య- అ-ి-ో-ి-ద-. అ-ి-ా ఆ-న మ-ి-ొ-త స-ప- వ-ళ-ళ-ప-క-ం-ా ఉ-్-ా-ు --------------------------------------------------------------- ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు 0
Ā----aṁ-ay--ō-i--i--Ayin---ya-- m---k--ta--ē-u-v-ḷḷ-pōkuṇḍā u-nā-u Ālasyaṁ ayipōyindi. Ayinā āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru Ā-a-y-ṁ a-i-ō-i-d-. A-i-ā ā-a-a m-r-k-n-a s-p- v-ḷ-i-ō-u-ḍ- u-n-r- ------------------------------------------------------------------ Ālasyaṁ ayipōyindi. Ayinā āyana marikonta sēpu veḷḷipōkuṇḍā unnāru
Ne-am dat întâlnire. Totuşi el nu a venit. మేమ- అ---ి-------్ చే-ు-ున్-ము- --ినా-ఆ-న --ల--ు మ-మ- అప-య--ట-మ--ట- చ-స-క-న-నమ-. అయ-న- ఆయన ర-ల-ద- మ-మ- అ-ా-ి-ట-మ-ం-్ చ-స-క-న-న-ు- అ-ి-ా ఆ-న ర-ల-ద- ------------------------------------------------ మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు 0
M-mu apāyiṇṭm-ṇ---------n---- Ayin- --an----l-du Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnamu. Ayinā āyana rālēdu M-m- a-ā-i-ṭ-e-ṭ c-s-k-n-a-u- A-i-ā ā-a-a r-l-d- ------------------------------------------------ Mēmu apāyiṇṭmeṇṭ cēsukunnamu. Ayinā āyana rālēdu
Cu toate că nu are permis, conduce maşina. ఆ-----్ద ల-సెన్స- -ేక----నా-కారు-నడ-పు---ు. ఆయన వద-ద ల-స-న-స- ల-కప-య-న- క-ర- నడ-ప-త-ర-. ఆ-న వ-్- ల-స-న-స- ల-క-ో-ి-ా క-ర- న-ు-ు-ా-ు- ------------------------------------------- ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. 0
Ā---a va--a-la---n--l-du,--yin- āyana--ār n--upu------u Āyana vadda laisens lēdu, ayinā āyana kār naḍuputunnāru Ā-a-a v-d-a l-i-e-s l-d-, a-i-ā ā-a-a k-r n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------- Āyana vadda laisens lēdu, ayinā āyana kār naḍuputunnāru
Cu toate că strada este alunecoasă, el conduce repede. ర-డ్డ--జా---ు---ఉ--నా-ఆ-న-చాలా వేగం-- --డిని -డ-పు-ా--. ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉన-న- ఆయన చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ-న- నడ-ప-త-ర-. ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉ-్-ా ఆ-న చ-ల- వ-గ-గ- బ-డ-న- న-ు-ు-ా-ు- ------------------------------------------------------- రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. 0
V--a--ā Vēgaṅgā V-g-ṅ-ā ------- Vēgaṅgā
Cu toate că este beat, merge cu bicicleta. ఆయన-మం-ు ---ి ఉ---ా --డ- -ైక-ల- -ి -ోక--ుతా--. ఆయన మ-ద- త-గ- ఉన-న- క-డ- స-క-ల- న- త-క-క-త-ర-. ఆ-న మ-ద- త-గ- ఉ-్-ా క-డ- స-క-ల- న- త-క-క-త-ర-. ---------------------------------------------- ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. 0
R-ḍ-u j--u---ā-und---a-i-ā -y-na v-g-ṅgā b-ṇḍ--n-ḍu--tunnā-u Rōḍḍu jāruḍugā undi, ayinā āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru R-ḍ-u j-r-ḍ-g- u-d-, a-i-ā ā-a-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------ Rōḍḍu jāruḍugā undi, ayinā āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru
El nu are permis de conducere. Totuşi conduce maşina. ఆ-న -ద-----సె-్సు--ేన-్పట---, ఆయన----- నడు-ుత---న-రు ఆయన వద-ద ల-స-న-స- ల-నప-పట-క-, ఆయన క-ర- నడ-ప-త-న-న-ర- ఆ-న వ-్- ల-స-న-స- ల-న-్-ట-క-, ఆ-న క-ర- న-ు-ు-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------------- ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు 0
Ā-a-a-va--- lai----u lēn-p-aṭi-ī,--y-n- k---n--u--tu-n-ru Āyana vadda laisensu lēnappaṭikī, āyana kār naḍuputunnāru Ā-a-a v-d-a l-i-e-s- l-n-p-a-i-ī- ā-a-a k-r n-ḍ-p-t-n-ā-u --------------------------------------------------------- Āyana vadda laisensu lēnappaṭikī, āyana kār naḍuputunnāru
Strada este alunecoasă. Totuşi conduce aşa repede. ర--్-ు జ-ర-డు-ా -న--------ీ,--యన వే--గా బ----నడ--ు--న---రు ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉన-నప-పట-క-, ఆయన వ-గ-గ- బ-డ- నడ-ప-త-న-న-ర- ర-డ-డ- జ-ర-డ-గ- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-న వ-గ-గ- బ-డ- న-ు-ు-ు-్-ా-ు ---------------------------------------------------------- రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు 0
Rō-ḍ- j-ruḍ--ā---na-pa--kī--ā---a --g-ṅ-ā b---- -a-uputu-nāru Rōḍḍu jāruḍugā unnappaṭikī, āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru R-ḍ-u j-r-ḍ-g- u-n-p-a-i-ī- ā-a-a v-g-ṅ-ā b-ṇ-ī n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------------------- Rōḍḍu jāruḍugā unnappaṭikī, āyana vēgaṅgā baṇḍī naḍuputunnāru
El este beat. Totuşi merge cu bicicleta. ఆ-న తాగి ఉ-్నప--ట-క---ఆ-- బ-క్ నడ-----న--ారు ఆయన త-గ- ఉన-నప-పట-క-, ఆయన బ-క- నడ-ప-త-న-న-ర- ఆ-న త-గ- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-న బ-క- న-ు-ు-ు-్-ా-ు -------------------------------------------- ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు 0
Āya-- t-gi un-ap---ik-,--y-n----ik-n--u-ut-n-ā-u Āyana tāgi unnappaṭikī, āyana baik naḍuputunnāru Ā-a-a t-g- u-n-p-a-i-ī- ā-a-a b-i- n-ḍ-p-t-n-ā-u ------------------------------------------------ Āyana tāgi unnappaṭikī, āyana baik naḍuputunnāru
Deşi a studiat, nu găseşte un post. ఆమె ----జ్ కి వెళ-ళిన-్--ిక-,-ఆ--కి-------ం-దొ-కలేదు ఆమ- క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-నప-పట-క-, ఆమ-క- ఉద-య-గ- ద-రకల-ద- ఆ-ె క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-న-్-ట-క-, ఆ-ె-ి ఉ-్-ో-ం ద-ర-ల-ద- ---------------------------------------------------- ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు 0
Ām---āl-j-ki -eḷ-in-p---ik-,-ām-k- -dyō-aṁ--or-ka---u Āme kālēj ki veḷḷinappaṭikī, āmeki udyōgaṁ dorakalēdu Ā-e k-l-j k- v-ḷ-i-a-p-ṭ-k-, ā-e-i u-y-g-ṁ d-r-k-l-d- ----------------------------------------------------- Āme kālēj ki veḷḷinappaṭikī, āmeki udyōgaṁ dorakalēdu
Deşi are dureri, ea nu merge la medic. ఆమ---ొ-----ో -న్నప్ప------ఆమె -ాక్--్-వద్ద-- వె--ళదు ఆమ- న-ప-ప-త- ఉన-నప-పట-క-, ఆమ- డ-క-టర- వద-దక- వ-ళ-ళద- ఆ-ె న-ప-ప-త- ఉ-్-ప-ప-ి-ీ- ఆ-ె డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ు ---------------------------------------------------- ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు 0
Ā-e n-p-i-ō-----ppa--k-- ā-e ḍāk--- vad-ak- v--ḷ-du Āme noppitō unnappaṭikī, āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu Ā-e n-p-i-ō u-n-p-a-i-ī- ā-e ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-a-u --------------------------------------------------- Āme noppitō unnappaṭikī, āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu
Deşi nu are bani, ea cumpără o maşină. ఆ-- వద్ద డ--బ--లే---పట-కీ- ఆమె కా---క-న-న-ి ఆమ- వద-ద డబ-బ- ల-నప-పట-క-, ఆమ- క-ర- క-న-నద- ఆ-ె వ-్- డ-్-ు ల-న-్-ట-క-, ఆ-ె క-ర- క-న-న-ి ------------------------------------------- ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది 0
Ā-e -ad-a---b-u -ēn------kī,--m- ---u konn--i Āme vadda ḍabbu lēnappaṭikī, āme kāru konnadi Ā-e v-d-a ḍ-b-u l-n-p-a-i-ī- ā-e k-r- k-n-a-i --------------------------------------------- Āme vadda ḍabbu lēnappaṭikī, āme kāru konnadi
Ea a studiat. Totuşi nu găseşte un post. ఆమ---ాలే-్-----ెళ-ళ-ంద---అయ-నప---ికీ-----ి-ఉద్-ో-- ----ల--ు ఆమ- క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ--ద-. అయ-నప-పట-క- ఆమ-క- ఉద-య-గ- ద-రకల-ద- ఆ-ె క-ల-జ- క- వ-ళ-ళ-ం-ి- అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె-ి ఉ-్-ో-ం ద-ర-ల-ద- ----------------------------------------------------------- ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు 0
Ā-- kālēj-ki veḷ--n-i. --in-p-a-i-- -m-ki----ōgaṁ d-r---l--u Āme kālēj ki veḷḷindi. Ayinappaṭikī āmeki udyōgaṁ dorakalēdu Ā-e k-l-j k- v-ḷ-i-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e-i u-y-g-ṁ d-r-k-l-d- ------------------------------------------------------------ Āme kālēj ki veḷḷindi. Ayinappaṭikī āmeki udyōgaṁ dorakalēdu
Ea are dureri. Totuşi nu merge la medic. ఆమ- నొ---ితో --ది.---ిన-్-ట----ఆ---డా-్--్-వద్ద-- -ె----ు ఆమ- న-ప-ప-త- ఉ-ద-. అయ-నప-పట-క- ఆమ- డ-క-టర- వద-దక- వ-ళ-ళద- ఆ-ె న-ప-ప-త- ఉ-ద-. అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె డ-క-ట-్ వ-్-క- వ-ళ-ళ-ు --------------------------------------------------------- ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు 0
Ām---o-pi----n----Ay--app-ṭ-kī--me--ā--a- vadd--u --ḷḷ-du Āme noppitō undi. Ayinappaṭikī āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu Ā-e n-p-i-ō u-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e ḍ-k-a- v-d-a-u v-ḷ-a-u --------------------------------------------------------- Āme noppitō undi. Ayinappaṭikī āme ḍākṭar vaddaku veḷḷadu
Ea nu are bani. Totuşi cumpără o maşină. ఆమ--వ--- డ-్-ు -ే-ు- ----ప్-టి-- -మె-కా-- క----ది ఆమ- వద-ద డబ-బ- ల-ద-. అయ-నప-పట-క- ఆమ- క-ర- క-న-నద- ఆ-ె వ-్- డ-్-ు ల-ద-. అ-ి-ప-ప-ి-ీ ఆ-ె క-ర- క-న-న-ి ------------------------------------------------- ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది 0
Ām-----------b---ēd-. A-i----aṭik- ----kār---o-n--i Āme vadda ḍabbu lēdu. Ayinappaṭikī āme kāru konnadi Ā-e v-d-a ḍ-b-u l-d-. A-i-a-p-ṭ-k- ā-e k-r- k-n-a-i --------------------------------------------------- Āme vadda ḍabbu lēdu. Ayinappaṭikī āme kāru konnadi

Tinerii şi persoanele în vârstă nu învaţă în acelaşi fel

Copiii învaţă limbile relativ repede. În general, acest lucru durează mai mult la adulţi. Dar copiii nu învaţă mai bine decât adulţii. Ei doar învaţă altfel. În procesul de învăţare, creierul trebuie să lucreze foarte eficient. Trebuie să înveţe mai multe lucruri în paralel. Când învăţăm o limbă, nu este suficient doar să reflectăm asupra ei. Trebuie să învăţăm să pronunţăm şi cuvintele noi. Pentru asta, organele vorbirii trebuie să înveţe mişcări noi. Creierul trebuie să înveţe să reacţioneze în situaţii noi. Este o provocare să comunici într-o limbă străină. Dar adulţii învaţă limbile diferit, în funcţie de vârstă. La 20 sau 30 de ani mai avem încă obiceiul de a învăţa. Şcoala sau studiul nu sunt atât de îndepărtate. Creierul încă mai este antrenat. De aceea poate învăţa limbi străine la un nivel înalt. Persoanele care au 40 sau 50 de ani au învăţat deja multe lucruri. Creierul lor profită de acestă experienţă. Poate combina conţinuturi noi cu vechi cunoştinţe. La această vârsta, el învaţă mai bine lucrurile cu care este deja familiarizat. De exemplu, sunt limbi care se aseamănă cu altele învăţate mai devreme în viaţă. În general, la 60 sau 70 de ani, persoanele au mai mult timp. Ele se pot antrena mai des. Acest lucru est foarte important pentru limbi. Vârstnicii, de exemplu, învaţă mai uşor scrierile străine. Dar putem învăţa la orice vârstă cu succes. Chiar şi la pubertate, creierul poate crea noi celule nervoase. Şi o face din propria iniţiativă...