Konverzační příručka

Časové údaje   »   Sati

8 [osm]

Časové údaje

Časové údaje

8 [osam]

+

Sati

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   

čeština bosenština Poslouchat Více
Promiňte! Iz------- / O--------! Izvinite! / Oprostite! 0 +
Kolik je hodin, prosím? Mo--- V--- k----- j- s---? Molim Vas, koliko je sati? 0 +
Děkuji mnohokrát. Mn--- h----! Mnogo hvala! 0 +
     
Je jedna hodina. Je--- j- s--. Jedan je sat. 0 +
Jsou dvě hodiny. Dv- s- s---. Dva su sata. 0 +
Jsou tři hodiny. Tr- s- s---. Tri su sata. 0 +
     
Jsou čtyři hodiny. Če---- s- s---. Četiri su sata. 0 +
Je pět hodin. Pe- j- s---. Pet je sati. 0 +
Je šest hodin. Še-- j- s---. Šest je sati. 0 +
     
Je sedm hodin. Se--- j- s---. Sedam je sati. 0 +
Je osm hodin. Os-- j- s---. Osam je sati. 0 +
Je devět hodin. De--- j- s---. Devet je sati. 0 +
     
Je deset hodin. De--- j- s---. Deset je sati. 0 +
Je jedenáct hodin. Je------- j- s---. Jedanaest je sati. 0 +
Je dvanáct hodin. Dv------ j- s---. Dvanaest je sati. 0 +
     
Jedna minuta má šedesát sekund. Je--- m----- i-- š------- s------. Jedna minuta ima šezdeset sekundi. 0 +
Jedna hodina má šedesát minut. Je--- s-- i-- š------- m-----. Jedan sat ima šezdeset minuta. 0 +
Jeden den má dvacet čtyři hodin. Je--- d-- i-- d------- i č----- s---. Jedan dan ima dvadeset i četiri sata. 0 +
     

Jazykové rodiny

Na Zemi žije asi 7 000 miliónů lidí. A ti mluví zhruba 7 000 milióny různých jazyků! Stejně jako lidé, mohou být i jazyky mezi sebou příbuzné. To znamená, že mají společný původní jazyk. Existují však také jazyky, které jsou úplně izolovány. Nejsou geneticky spřízněny s žádným jazykem. V Evropě je za izolovaný jazyk považována například baskitština. Většina jazyků však má své rodiče, děti nebo sourozence. Patří tedy do stejné jazykové rodiny. Jak si jsou jazyky podobné, poznáme na příkladech. Jazykovědci napočítali dnes asi 300 genetických jednotek. K nim patří 180 rodin, které zahrnují více než jeden jazyk. Zbytek tvoří 120 izolovaných jazyků. Největší jazykovou rodinou je rodina indoevropská. Patří do ní asi 280 jazyků. Patří sem románské, germánské a slovanské jazyky. To představuje cca 3 000 miliónů lidí na všech kontinentech! V Asii dominuje sinotibetská jazyková rodina. Zahrnuje více než 1 300 miliónů lidí. Nejvýznamnějším jazykem sinotibetské jazykové rodiny je čínština. Afrika je domovem třetí největší jazykové rodiny. Podle místa svého nejrozšířenějšího výskytu se nazývá nigerijsko-konžská. Tu používá „jen“ asi 350 miliónů lidí. V této jazykové rodině je nejvýznamnějším jazykem svahilština. Většinou platí, že čím bližší příbuzenský vztah, tím lepší dorozumívání. Lidé, kteří příbuzné jazyky používají, si rozumějí dobře. Jiný jazyk se naučí relativně snadno. Takže učte se jazyky - rodinné setkání je vždy tak příjemné!