Konverzační příručka

cs Časové údaje   »   hu Idő / óra

8 [osm]

Časové údaje

Časové údaje

8 [nyolc]

Idő / óra

Kliknutím na libovolnou mezeru můžete zobrazit text nebo:   

čeština maďarština Poslouchat Více
Promiňte! Bo------! Bocsánat! 0
Kolik je hodin, prosím? Há-- ó-- v--? / M----- a- i--? Hány óra van? / Mennyi az idő? 0
Děkuji mnohokrát. Kö------ s-----. Köszönöm szépen. 0
   
Je jedna hodina. Eg- ó-- v--. Egy óra van. 0
Jsou dvě hodiny. Ké- ó-- v--. Két óra van. 0
Jsou tři hodiny. Há--- ó-- v--. Három óra van. 0
   
Jsou čtyři hodiny. Né-- ó-- v--. Négy óra van. 0
Je pět hodin. Öt ó-- v--. Öt óra van. 0
Je šest hodin. Ha- ó-- v--. Hat óra van. 0
   
Je sedm hodin. Hé- ó-- v--. Hét óra van. 0
Je osm hodin. Ny--- ó-- v--. Nyolc óra van. 0
Je devět hodin. Ki---- ó-- v--. Kilenc óra van. 0
   
Je deset hodin. Tí- ó-- v--. Tíz óra van. 0
Je jedenáct hodin. Ti------ ó-- v--. Tizenegy óra van. 0
Je dvanáct hodin. Ti------ ó-- v--. Tizenkét óra van. 0
   
Jedna minuta má šedesát sekund. Eg- p--- h----- m----------- á--. Egy perc hatvan másodpercből áll. 0
Jedna hodina má šedesát minut. Eg- ó-- h----- p------ á--. Egy óra hatvan percből áll. 0
Jeden den má dvacet čtyři hodin. Eg- n-- h--------- ó----- á--. Egy nap huszonnégy órából áll. 0
   

Jazykové rodiny

Na Zemi žije asi 7 000 miliónů lidí. A ti mluví zhruba 7 000 milióny různých jazyků! Stejně jako lidé, mohou být i jazyky mezi sebou příbuzné. To znamená, že mají společný původní jazyk. Existují však také jazyky, které jsou úplně izolovány. Nejsou geneticky spřízněny s žádným jazykem. V Evropě je za izolovaný jazyk považována například baskitština. Většina jazyků však má své rodiče, děti nebo sourozence. Patří tedy do stejné jazykové rodiny. Jak si jsou jazyky podobné, poznáme na příkladech. Jazykovědci napočítali dnes asi 300 genetických jednotek. K nim patří 180 rodin, které zahrnují více než jeden jazyk. Zbytek tvoří 120 izolovaných jazyků. Největší jazykovou rodinou je rodina indoevropská. Patří do ní asi 280 jazyků. Patří sem románské, germánské a slovanské jazyky. To představuje cca 3 000 miliónů lidí na všech kontinentech! V Asii dominuje sinotibetská jazyková rodina. Zahrnuje více než 1 300 miliónů lidí. Nejvýznamnějším jazykem sinotibetské jazykové rodiny je čínština. Afrika je domovem třetí největší jazykové rodiny. Podle místa svého nejrozšířenějšího výskytu se nazývá nigerijsko-konžská. Tu používá „jen“ asi 350 miliónů lidí. V této jazykové rodině je nejvýznamnějším jazykem svahilština. Většinou platí, že čím bližší příbuzenský vztah, tím lepší dorozumívání. Lidé, kteří příbuzné jazyky používají, si rozumějí dobře. Jiný jazyk se naučí relativně snadno. Takže učte se jazyky - rodinné setkání je vždy tak příjemné!