Kifejezéstár

hu Hogy-kezdetű mellékmondatok 2   »   pa ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

92 [kilencvenkettő]

Hogy-kezdetű mellékmondatok 2

Hogy-kezdetű mellékmondatok 2

92 [ਬਾਨਵੇਂ]

92 [Bānavēṁ]

ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

[adhīna – upavāka 2]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar pandzsábi Lejátszás Több
Engem bosszant, hogy horkolsz. ਮੈਨੂੰ ਗੁ------ਂਦ- ਹ-----------ਘ-ਰ-ੜ- ਮਾਰ-ੇ -ੋ। ਮੈ_ ਗੁੱ_ ਆ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਘੁ__ ਮਾ__ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ-ਰ-ੜ- ਮ-ਰ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। 0
m--n- gusā-ā'-n-ā-ha---- -u-īṁ-g-u--ṛē---r-----ō. m____ g___ ā_____ h__ k_ t____ g______ m_____ h__ m-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ g-u-ā-ē m-r-d- h-. ------------------------------------------------- mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ghurāṛē māradē hō.
Engem bosszant, hogy olyan sok sört iszol. ਮ-ਨੂੰ-----ਾ--ਉ----ਹ- ਕਿ ਤੁ-ੀਂ ਐਨ- ਬੀਅ- ਪ--ਦ- ਹ-। ਮੈ_ ਗੁੱ_ ਆ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਐ_ ਬੀ__ ਪੀਂ_ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਐ-ੀ ਬ-ਅ- ਪ-ਂ-ੇ ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। 0
M-i-- -usā ā'-n---h---ki-t---ṁ--in- bī'a-a--ī--ē --. M____ g___ ā_____ h__ k_ t____ a___ b_____ p____ h__ M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ a-n- b-'-r- p-n-ē h-. ---------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ainī bī'ara pīndē hō.
Engem bosszant, hogy olyan későn jössz. ਮੈਨ-ੰ-ਗ-ੱਸ-----ਦਾ------ ਤ--ੀ-------ਦੇਰ------ਉਂ-- ਹੋ। ਮੈ_ ਗੁੱ_ ਆ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਬ__ ਦੇ_ ਨਾ_ ਆ__ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆ-ਂ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 0
M-in- -us- ā-u-dā -ai--- -u--ṁ ---ut--dēr- -āla -'u--ē--ō. M____ g___ ā_____ h__ k_ t____ b_____ d___ n___ ā_____ h__ M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ b-h-t- d-r- n-l- ā-u-d- h-. ---------------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ bahuta dēra nāla ā'undē hō.
Azt hiszem, hogy orvosra van szüksége. ਮ--ੂ- ਲੱ----ਹ- ਕ--ਉ--ੂ- -ਾ--ਰ -- ------। ਮੈ_ ਲੱ__ ਹੈ ਕਿ ਉ__ ਡਾ___ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਡ-ਕ-ਰ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
Ma--- -ag--- --- -- u---ū ---aṭa-a dī -ō---hai. M____ l_____ h__ k_ u____ ḍ_______ d_ l___ h___ M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a-ū ḍ-k-ṭ-r- d- l-ṛ- h-i- ----------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki usanū ḍākaṭara dī lōṛa hai.
Azt hiszem, hogy beteg. ਮ-ਨ----ੱਗ-ਾ ਹ---- ਉ---ੀ--- ਹ-। ਮੈ_ ਲੱ__ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਬੀ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। 0
M---ū---ga-- -----i---- b---r---ai. M____ l_____ h__ k_ u__ b_____ h___ M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a b-m-r- h-i- ----------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha bīmāra hai.
Azt hiszem, hogy most alszik. ਮ-ਨ-------- ਹੈ ਕਿ ਉ- ਹੁਣ--ੌਂ ਰਿਹ- -ੈ। ਮੈ_ ਲੱ__ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਹੁ_ ਸੌਂ ਰਿ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਣ ਸ-ਂ ਰ-ਹ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Ma-n- l-g-dā h----- -ha-huṇ- -------hā ---. M____ l_____ h__ k_ u__ h___ s___ r___ h___ M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a h-ṇ- s-u- r-h- h-i- ------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha huṇa sauṁ rihā hai.
Reméljük, hogy elveszi a lányunkat. ਸਾ-ੂ--ਆ---ੈ-ਕਿ ਉਹ------ਬੇ-----ਲ--ਿਆਹ ---ਗ-। ਸਾ_ ਆ_ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਸਾ_ ਬੇ_ ਨਾ_ ਵਿ__ ਕ___ ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਸ-ਡ- ਬ-ਟ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ- ------------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। 0
Sān- āsa -ai -i-----------ēṭī---------ā-a --r---. S___ ā__ h__ k_ u__ s___ b___ n___ v_____ k______ S-n- ā-a h-i k- u-a s-ḍ- b-ṭ- n-l- v-'-h- k-r-g-. ------------------------------------------------- Sānū āsa hai ki uha sāḍī bēṭī nāla vi'āha karēgā.
Reméljük, hogy sok pénze van. ਸ------ਸ ਹੈ-ਕਿ ਉ--ੇ-ਕੋ-----ਤ--ੈ-----। ਸਾ_ ਆ_ ਹੈ ਕਿ ਉ__ ਕੋ_ ਬ__ ਪੈ_ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਬ-ੁ- ਪ-ਸ- ਹ-। ------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। 0
Sān- ās--h-i ki-u-a-ē k--a-b-hu---pai-ā --i. S___ ā__ h__ k_ u____ k___ b_____ p____ h___ S-n- ā-a h-i k- u-a-ē k-l- b-h-t- p-i-ā h-i- -------------------------------------------- Sānū āsa hai ki usadē kōla bahuta paisā hai.
Reméljük, hogy milliomos. ਸ---ੰ--ਸ ਹ--ਕਿ -ਹ----ਪਤ- ਹ-। ਸਾ_ ਆ_ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਲੱ___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਲ-ਖ-ਤ- ਹ-। ---------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ। 0
S-nū -----a-----uha l-k-apat--ha-. S___ ā__ h__ k_ u__ l________ h___ S-n- ā-a h-i k- u-a l-k-a-a-ī h-i- ---------------------------------- Sānū āsa hai ki uha lakhapatī hai.
Hallottam, hogy a feleségednek volt egy balesete. ਮ-- -ੁਣਿ- ਹ- ਕ- ਤ-ਹਾਡੀ---ਨੀ-ਨ-- -ਾ--ਾ-ਵਾਪ- -ਿ-। ਮੈਂ ਸੁ__ ਹੈ ਕਿ ਤੁ__ ਪ__ ਨਾ_ ਹਾ__ ਵਾ__ ਗਿ__ ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਪ-ਨ- ਨ-ਲ ਹ-ਦ-ਾ ਵ-ਪ- ਗ-ਆ- ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 0
Ma-ṁ -uṇ-'ā -ai -- ----ḍī-pa--n---āl---ād--ā v--a-a -i'-. M___ s_____ h__ k_ t_____ p_____ n___ h_____ v_____ g____ M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-h-ḍ- p-t-n- n-l- h-d-s- v-p-r- g-'-. --------------------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki tuhāḍī patanī nāla hādasā vāpara gi'ā.
Hallottam, hogy a kórházban fekszik. ਮ-ਂ--ੁਣ-ਆ ਹੈ----ਉ- --ਪਤਾ- ਵਿ-ਚ--ੈ। ਮੈਂ ਸੁ__ ਹੈ ਕਿ ਉ_ ਹ____ ਵਿੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਪ-ਾ- ਵ-ੱ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
M-iṁ-s-ṇi'ā-ha- ki--h--h--apatāla-v-c- h--. M___ s_____ h__ k_ u__ h_________ v___ h___ M-i- s-ṇ-'- h-i k- u-a h-s-p-t-l- v-c- h-i- ------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki uha hasapatāla vica hai.
Hallottam, hogy az autód teljesen tönkrement. ਮੈ--ਸ-ਣਿ- ਹੈ-ਕਿ ਤੇਰ--------ੂਰ--ਟੁੱਟ--- -ੈ। ਮੈਂ ਸੁ__ ਹੈ ਕਿ ਤੇ_ ਗੱ_ ਪੂ_ ਟੁੱ_ ਗ_ ਹੈ_ ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਰ- ਗ-ਡ- ਪ-ਰ- ਟ-ੱ- ਗ- ਹ-। ------------------------------------------ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 0
Maiṁ---ṇi------ k- tērī--a-- -ūrī----- -a'ī-hai. M___ s_____ h__ k_ t___ g___ p___ ṭ___ g___ h___ M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-r- g-ḍ- p-r- ṭ-ṭ- g-'- h-i- ------------------------------------------------ Maiṁ suṇi'ā hai ki tērī gaḍī pūrī ṭuṭa ga'ī hai.
Örülök, hogy ön eljött. ਮੈ----ਖੁਸ਼- ---ਕ- ---ੀ- ਆਏ। ਮੈ_ ਖੁ_ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਆ__ ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਆ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। 0
M--nū -hu---h-i-k- tu--ṁ -'ē. M____ k____ h__ k_ t____ ā___ M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ ā-ē- ----------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ā'ē.
Örülök, hogy ön érdeklődik. ਮ--ੂ--ਖੁਸ਼ੀ----ਕ- ਤ--ਾ-ੂ--ਦਿਲਚਸ-- -ੈ। ਮੈ_ ਖੁ_ ਹੈ ਕਿ ਤੁ__ ਦਿ____ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਦ-ਲ-ਸ-ੀ ਹ-। ------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। 0
Mainū -h-śī h----- t---n- dilaca-a-ī--a-. M____ k____ h__ k_ t_____ d_________ h___ M-i-ū k-u-ī h-i k- t-h-n- d-l-c-s-p- h-i- ----------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tuhānū dilacasapī hai.
Örülök, hogy ön a házat meg akarja venni. ਮ-ਨੂੰ---ਸ਼ੀ-ਹ-----ਤ-ਸੀਂ-ਘਰ-ਖ-ੀ-ਣ- ------ੇ --। ਮੈ_ ਖੁ_ ਹੈ ਕਿ ਤੁ_ ਘ_ ਖ___ ਚਾ__ ਹੋ_ ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-। -------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 0
M-i---k---- h-i--i t-------ar---h------ā cāh--ē-h-. M____ k____ h__ k_ t____ g____ k________ c_____ h__ M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ g-a-a k-a-ī-a-ā c-h-d- h-. --------------------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ghara kharīdaṇā cāhudē hō.
Félek, hogy az utolsó busz már elment. ਮ---ੰ-ਅਫ-ੋ- ਹੈ -ਿ --ਰੀ -ੱ--ਪਹ--ਾਂ -- -ਾ ਚ---ੀ ਹੈ। ਮੈ_ ਅ___ ਹੈ ਕਿ ਆ__ ਬੱ_ ਪ__ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਆ-ਰ- ਬ-ਸ ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਜ- ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Ma--ū -pha-ō-a--ai--- ----r- -asa -ahi-āṁ-hī--ā cu----ai. M____ a_______ h__ k_ ā_____ b___ p______ h_ j_ c___ h___ M-i-ū a-h-s-s- h-i k- ā-h-r- b-s- p-h-l-ṁ h- j- c-k- h-i- --------------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki ākharī basa pahilāṁ hī jā cukī hai.
Félek, hogy taxival kell mennünk. ਮ--ੂ---------ੈ-----ਾਨ-ੰ-ਟੈਕ-- -ੈ-ੀ-ਪਵੇਗੀ। ਮੈ_ ਅ___ ਹੈ ਕਿ ਸਾ_ ਟੈ__ ਲੈ_ ਪ___ ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਸ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਣ- ਪ-ੇ-ੀ- ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 0
Ma--- --hasō-a -a--ki-s-nū---ika-- l-i-ī--a---ī. M____ a_______ h__ k_ s___ ṭ______ l____ p______ M-i-ū a-h-s-s- h-i k- s-n- ṭ-i-a-ī l-i-ī p-v-g-. ------------------------------------------------ Mainū aphasōsa hai ki sānū ṭaikasī laiṇī pavēgī.
Félek, hogy nincs nálam pénz. ਮ-ਨ-- ਅਫਸੋਸ -- ਕ--ਮ--- -ੋਲ-ਪ--- --ੀਂ-ਹ-। ਮੈ_ ਅ___ ਹੈ ਕਿ ਮੇ_ ਕੋ_ ਪੈ_ ਨ_ ਹ__ ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 0
Ma-n-----------h-i ----ē-- kō-a -a-sē-nah-ṁ h-n-. M____ a_______ h__ k_ m___ k___ p____ n____ h____ M-i-ū a-h-s-s- h-i k- m-r- k-l- p-i-ē n-h-ṁ h-n-. ------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki mērē kōla paisē nahīṁ hana.

A gesztusoktól a beszédig

Amikor beszélünk vagy hallgatunk valakit, akkor agyunknak nagyon sok dolga van. Fel kell dolgoznia a nyelvi jeleket. A gesztusok és a szimbólumok is nyelvi jelek. Már az emberi beszéd előtt léteztek. Vannak jelek, amelyeket minden kultúrában megértenek. Más jeleket viszont meg kell tanulni. Ezek nem maguktól érthetőek. A gesztusokat és a szimbólumokat ugyanúgy dolgozzuk fel mint a beszédet. Az agy ugyanazon területén kerülnek feldolgozásra! Ezt egy új keletű kutatás mutatta ki. Kutatók több tesztalanyt vizsgáltak meg. Ezeknek a tesztalanyoknak különböző videoklipet kellet megnézniük. Miközben nézték a klipeket, mérték az agyi aktivitásukat. A oder azok a klipek egyik részében különböző dolgokat fejtettek ki. Ezek mozdulatokkal, szimbólumokkal és beszéddel történtek. A másik tesztcsoport más videoklipeket nézett meg. A videók értelmetlen klipek voltak. Beszéd, gesztusok és szimbólumok nem fordultak elő bennük. Nem volt semmi jelentőségük. A mérések segítségével a kutatók képesek voltak meghatározni, hogy hol mi kerül feldolgozásra. Össze tudták hasonlítani egymással a tesztalanyok agyi aktivitását. Minden, aminek volt értelme, ugyanabban az agyi régióban került elemzésre. A kísérlet eredménye nagyon érdekes. Megmutatja, hogy agyunk hogyan tanulta meg az új nyelvet. Először gesztusokkal kommunikáltak az emberek. Később fejlődött ki a nyelv. Az agynak tehát meg kellett tanulnia, hogy a nyelvet a gesztusokhoz hasonlóan értelmezze. És úgy tűnik a régbevált módszert aktualizálta ennek érdekében…