Kifejezéstár

hu Gyümölcsök és élelmiszerek   »   pa ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

15 [tizenöt]

Gyümölcsök és élelmiszerek

Gyümölcsök és élelmiszerek

15 [ਪੰਦਰਾਂ]

15 [padarāṁ]

ਫਲ ਤੇ ਭੋਜਨ

[phala tē bhōjana]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar pandzsábi Lejátszás Több
Van egy eprem. ਮੇਰੇ-ਕ-ਲ-ਇ---ਸ----ਰੀ-ਹ-। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਸ____ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਰ-ਬ-ੀ ਹ-। ------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟਰਾਬਰੀ ਹੈ। 0
mē-ē kōla-ik--s----ā---ī --i. m___ k___ i__ s_________ h___ m-r- k-l- i-a s-ṭ-r-b-r- h-i- ----------------------------- mērē kōla ika saṭarābarī hai.
Van egy kiwim és egy dinnyém. ਮੇ-ੇ-ਕੋਲ-ਇ-ਕ--ਿਵ- ------ਕ ਖ---ਜ----। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਕਿ_ ਅ_ ਇੱ_ ਖ___ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਵ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਖ-ਬ-ਜ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿਵੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਰਬੂਜਾ ਹੈ। 0
M-rē -ōla -ka k-v- --- i-a-k---ab-jā-h-i. M___ k___ i__ k___ a__ i__ k________ h___ M-r- k-l- i-a k-v- a-ē i-a k-a-a-ū-ā h-i- ----------------------------------------- Mērē kōla ika kivī atē ika kharabūjā hai.
Van egy narancsom és egy grapefruitom. ਮ-ਰੇ-ਕੋਲ-ਇ-- ਸ-ਤ-ਾ --ੇ -ੱ----ਗੂਰ--ੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਸੰ__ ਅ_ ਇੱ_ ਅੰ__ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਤ-ਾ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਗ-ਰ ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਤਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੂਰ ਹੈ। 0
M-r--kō-a--ka-s--a-ā --- --a-agū-- hai. M___ k___ i__ s_____ a__ i__ a____ h___ M-r- k-l- i-a s-t-r- a-ē i-a a-ū-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika satarā atē ika agūra hai.
Van egy almám és egy mangóm. ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇੱ- ਸ-- --- ------- -ੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਸੇ_ ਅ_ ਇੱ_ ਅੰ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਸ-ਬ ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਬ ਹ-। -------------------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੇਬ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬ ਹੈ। 0
M--- -ōl- -ka-s--a--tē -k- a------. M___ k___ i__ s___ a__ i__ a__ h___ M-r- k-l- i-a s-b- a-ē i-a a-a h-i- ----------------------------------- Mērē kōla ika sēba atē ika aba hai.
Van egy banánom és egy ananászom. ਮ-ਰੇ -ੋਲ---ਕ---ਲਾ-ਅ-- ਇੱ- ---ਨ-ਸ ਹੈ। ਮੇ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਕੇ_ ਅ_ ਇੱ_ ਅ___ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਇ-ਕ ਕ-ਲ- ਅ-ੇ ਇ-ਕ ਅ-ਾ-ਾ- ਹ-। ------------------------------------ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਨਾਨਾਸ ਹੈ। 0
Mēr- kō-- i-a-kē-ā-----ika-a------ -a-. M___ k___ i__ k___ a__ i__ a______ h___ M-r- k-l- i-a k-l- a-ē i-a a-ā-ā-a h-i- --------------------------------------- Mērē kōla ika kēlā atē ika anānāsa hai.
Csinálok egy gyümölcssalátát. ਮ-ਂ ਇੱ- -ਲਾ- -ਾ-ਸ-ਾ- --ਾ-ਰਿਹਾ-- ਰਹ----ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਫ_ ਦਾ ਸ__ ਬ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਫ-ਾ- ਦ- ਸ-ਾ- ਬ-ਾ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲਾਂ ਦਾ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Mai---k- ---lāṁ----sa-ā-a-baṇ---i--/-ra-ī---ṁ. M___ i__ p_____ d_ s_____ b___ r____ r___ h___ M-i- i-a p-a-ā- d- s-l-d- b-ṇ- r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ ika phalāṁ dā salāda baṇā rihā/ rahī hāṁ.
Eszem egy pirítóst. ਮੈਂ-ਇੱਕ-ਟੋ----- ਰਿਹ- /--ਹੀ--ਾ-। ਮੈਂ ਇੱ_ ਟੋ__ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M-i--i----ōsaṭa -hā----ā/ rah- -āṁ. M___ i__ ṭ_____ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a ṭ-s-ṭ- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa khā rihā/ rahī hāṁ.
Eszem egy pirítóst vajjal. ਮ---ਇ-ਕ ਟ-ਸ--ਮ-ਖਣ-ਦ- --- -- ਰਿ-- / ਰਹੀ ਹ-ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਟੋ__ ਮੱ__ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M--- ika-ṭ--aṭ---ak-aṇ--dē nāl- khā ri-ā/ r--- h--. M___ i__ ṭ_____ m______ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Eszem egy pirítóst vajjal és lekvárral. ਮੈ--ਇ-- ਟੋ-- ਮੱ-ਣ -ਤੇ ਮ-ਰ-ਬੇ -ੇ ਨ----- -ਿ-- ----- ਹ-ਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਟੋ__ ਮੱ__ ਅ_ ਮੁ__ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਟ-ਸ- ਮ-ਖ- ਅ-ੇ ਮ-ਰ-ਬ- ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੋਸਟ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ-i-a ṭō--ṭa--a---ṇa-at- m-rab--dē n--a k-ā ri-ā/ r-h- ---. M___ i__ ṭ_____ m______ a__ m_____ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a ṭ-s-ṭ- m-k-a-a a-ē m-r-b- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- -------------------------------------------------------------- Maiṁ ika ṭōsaṭa makhaṇa atē murabē dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Eszem egy szendvicset. ਮੈਂ -ੱਕ -ੈਂ--ਿੱ- -- -ਿਹਾ-/-ਰਹ--ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਸੈਂ___ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- i-- ---ṇ-avica --- -ihā-----ī-hāṁ. M___ i__ s_________ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- --------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica khā rihā/ rahī hāṁ.
Eszem egy szendvicset margarinnal. ਮੈਂ --- -ੈਂ--ਿੱਚ--ਾਰ-ਰੀਨ--ੇ ਨ-ਲ ਖਾ ਰਿਹ--/-ਰਹ- ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਸੈਂ___ ਮਾ____ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ -k- s----avi-a--āraj--īn--d- n--a-k-ā-r---- --hī-hā-. M___ i__ s_________ m_________ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Eszem egy szendvicset margarinnal és paradicsommal. ਮ-ਂ ਇੱ- ਸ--ਡਵਿ------ਜਰੀ- --ੇ---ਾਟਰ-ਦ--ਨ-ਲ-ਖਾ-ਰਿਹਾ---ਰ----ਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਸੈਂ___ ਮਾ____ ਅ_ ਟ___ ਦੇ ਨਾ_ ਖਾ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਸ-ਂ-ਵ-ੱ- ਮ-ਰ-ਰ-ਨ ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਨ-ਲ ਖ- ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਂਡਵਿੱਚ ਮਾਰਜਰੀਨ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M--- ----sai-ḍ-vic----ra-------a---ṭ-----ra -ē -ā---k-- ri--/ -a---h--. M___ i__ s_________ m_________ a__ ṭ_______ d_ n___ k__ r____ r___ h___ M-i- i-a s-i-ḍ-v-c- m-r-j-r-n- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- n-l- k-ā r-h-/ r-h- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------------- Maiṁ ika saiṇḍavica mārajarīna atē ṭamāṭara dē nāla khā rihā/ rahī hāṁ.
Szükségünk van kenyérre és rizsre. ਸਾ--- ਰ-ਟ--ਅ-ੇ-ਚ--ਾ---ੀ ਜ਼---ਤ---। ਸਾ_ ਰੋ_ ਅ_ ਚੌ_ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਰ-ਟ- ਅ-ੇ ਚ-ਲ-ਂ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sānū --ṭ--a-----u--ṁ d---a--rata h-i. S___ r___ a__ c_____ d_ z_______ h___ S-n- r-ṭ- a-ē c-u-ā- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------- Sānū rōṭī atē caulāṁ dī zarūrata hai.
Szükségünk van halra és szeletelt marhahúsra. ਸਾ--ੰ-ਮੱ---ਅਤ- ---ਕ- ---ਜ਼ਰ-ਰਤ-ਹੈ। ਸਾ_ ਮੱ_ ਅ_ ਸ___ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਮ-ਛ- ਅ-ੇ ਸ-ੇ-ਸ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। --------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਸਟੇਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
Sā-ū---chī --- s--ē--s- dī --r-rata--a-. S___ m____ a__ s_______ d_ z_______ h___ S-n- m-c-ī a-ē s-ṭ-k-s- d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū machī atē saṭēkasa dī zarūrata hai.
Szükségünk van pizzára és spagettire. ਸ-ਨੂੰ-ਪੀ-ਾ--ਤੇ ----ੇ-ੀ--ੀ---ੂ-- -ੈ। ਸਾ_ ਪੀ_ ਅ_ ਸ___ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਪ-ਜ਼- ਅ-ੇ ਸ-ਾ-ੇ-ੀ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ----------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਪਾਘੇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S-n---īzā---ē--a-āg-ēṭ---ī -a------ h-i. S___ p___ a__ s________ d_ z_______ h___ S-n- p-z- a-ē s-p-g-ē-ī d- z-r-r-t- h-i- ---------------------------------------- Sānū pīzā atē sapāghēṭī dī zarūrata hai.
Mi kell még nekünk? ਸਾ-ੂ---ੋ- --ਸ-ਚ----ੀ ਜ਼ਰ-ਰਤ-ਹ-। ਸਾ_ ਹੋ_ ਕਿ_ ਚੀ_ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਹ-ਰ ਕ-ਸ ਚ-ਜ਼ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S-n--h--a----a -īza-d- zar---ta--a-. S___ h___ k___ c___ d_ z_______ h___ S-n- h-r- k-s- c-z- d- z-r-r-t- h-i- ------------------------------------ Sānū hōra kisa cīza dī zarūrata hai.
Szükségünk van sárgarépára és paradicsomra a leveshez. ਸਾ--- --ਪ------ਗ-ਜ--ਅਤ- -ਮਾਟਰ--ੀ ਜ਼-ੂ---ਹ-। ਸਾ_ ਸੂ_ ਵ__ ਗਾ__ ਅ_ ਟ___ ਦੀ ਜ਼___ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਸ-ਪ ਵ-ਤ- ਗ-ਜ- ਅ-ੇ ਟ-ਾ-ਰ ਦ- ਜ਼-ੂ-ਤ ਹ-। ------------------------------------------ ਸਾਨੂੰ ਸੂਪ ਵਸਤੇ ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 0
S-----ūp----s--ē gā-----a------āṭara--- --r-rat- hai. S___ s___ v_____ g_____ a__ ṭ_______ d_ z_______ h___ S-n- s-p- v-s-t- g-j-r- a-ē ṭ-m-ṭ-r- d- z-r-r-t- h-i- ----------------------------------------------------- Sānū sūpa vasatē gājara atē ṭamāṭara dī zarūrata hai.
Hol van egy áruház? ਸੁ-- – ਮਾ-ਕੀਟ ਕ---ੇ -ੈ? ਸੁ__ – ਮਾ___ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਸ-ਪ- – ਮ-ਰ-ੀ- ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? ----------------------- ਸੁਪਰ – ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
S-pa-- ----r-k-ṭa-kit-ē--ai? S_____ – m_______ k____ h___ S-p-r- – m-r-k-ṭ- k-t-ē h-i- ---------------------------- Supara – mārakīṭa kithē hai?

Média és a nyelv

A nyelvünket a média is befolyásolja. Itt főleg az új keletű médiák játszanak kimagasló szerepet. Az SMS, e-mail és chat által egy saját nyelv fejlődött ki. Ez a médianyelv természetesen minden országban különböző. Bizonyos elemek viszont megtalálhatók mindegyik médianyelvben. Nekünk mint felhasználóknak, legfőképpen a sebesség számít. Annak ellenére hogy írunk, mégis egy élő beszélgetést kívánunk létrehozni. Ez annyit jelent, hogy minél gyorsabban szeretnénk információkat cserélni. Tehát egy valós beszélgetés szituációját hozzuk létre. Nyelvünk ezáltal kapott egy szóbéli jellemvonást. Sokszor rövidítésre kerülnek a szavak vagy a mondatok. A grammatika vagy az írásjelek használatának szabályait legtöbbször figyelmek kívül hagyjuk. Helyesírásunk szabadabb, az elöljárószavak szinte teljesen hiányoznak. Az érzelmek a médianyelvben csak ritkán kerülnek verbálisan kifejezésre. Ilyen esetben inkább az érzelmi ikonokat használunk. Ezek olyan jelek, melyek azt kívánják megmutatni, hogy éppen mit érzünk. Az SMS-nek is saját kódjai vannak és saját szlengje a chat kommunikációnak. A médianyelv ezért egy nagyon leegyszerűsített nyelv. De minden felhasználó hasonlóan használja. Kutatások kimutatták, hogy a műveltség és az intellektus nem játszik fontos szerepet. Főleg a fiatalok használják szívesen a médianyelvet. A kritikusok ezért úgy gondolják, hogy a nyelvünk veszélyben van. A tudomány már kevésbé pesszimista ebből a szempontból. Ugyanis a gyerekek különbséget tudnak tenni abban, hogy mikor hogyan kell írniuk. A szakemberek úgy gondolják, hogy a médianyelvnek még előnyei is vannak. Ugyanis képes a gyerekek kreativitását és beszédkészségét fejleszteni. És: Manapság megint többet írunk - nem leveleket hanem e-mail-eket! Ez örömmel tölt el minket!