Kifejezéstár

hu Kötőszavak 1   »   pa ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 1

94 [kilencvennégy]

Kötőszavak 1

Kötőszavak 1

94 [ਚੁਰਾਨਵੇਂ]

94 [Curānavēṁ]

ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 1

[samucabōdhaka 1]

Válassza ki, hogyan szeretné látni a fordítást:   
magyar pandzsábi Lejátszás Több
Várj, amíg eláll az eső. ਠ--ਰੋ,--ਦ---ਤੱਕ--ਾਰ-- --ੀ-----ਦ-। ਠਹ-ਰ-, ਜਦ-- ਤ-ਕ ਬ-ਰ-ਸ਼ ਨਹ-- ਰ-ਕਦ-। ਠ-ਿ-ੋ- ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਬ-ਰ-ਸ਼ ਨ-ੀ- ਰ-ਕ-ੀ- --------------------------------- ਠਹਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। 0
ṭ--h-r-, j--ō----ka b---ś------ṁ r-ka-ī. ṭhahirō, jadōṁ taka bāriśa nahīṁ rukadī. ṭ-a-i-ō- j-d-ṁ t-k- b-r-ś- n-h-ṁ r-k-d-. ---------------------------------------- ṭhahirō, jadōṁ taka bāriśa nahīṁ rukadī.
Várj, amíg elkészülök. ਠ-ਿਰੋ-ਜ--ਂ --ਕ-ਮੇ-ਾ--ੂਰ--ਨ-ੀ- -ੁ-ਦ-। ਠਹ-ਰ- ਜਦ-- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਪ-ਰ- ਨਹ-- ਹ--ਦ-। ਠ-ਿ-ੋ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਪ-ਰ- ਨ-ੀ- ਹ-ੰ-ਾ- ------------------------------------ ਠਹਿਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 0
Ṭ-ahi-ō ----- --ka-mēr- -ū-ā-n-h---hu--. Ṭhahirō jadōṁ taka mērā pūrā nahīṁ hudā. Ṭ-a-i-ō j-d-ṁ t-k- m-r- p-r- n-h-ṁ h-d-. ---------------------------------------- Ṭhahirō jadōṁ taka mērā pūrā nahīṁ hudā.
Várj, amíg visszajön. ਠ---ੋ---ੋ---ੱ- ਉਹ--ਾ-- -ਹੀਂ ਆਉ--ਾ। ਠਹ-ਰ-,ਜਦ-- ਤ-ਕ ਉਹ ਵ-ਪਸ ਨਹ-- ਆਉ-ਦ-। ਠ-ਿ-ੋ-ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਉ- ਵ-ਪ- ਨ-ੀ- ਆ-ਂ-ਾ- ---------------------------------- ਠਹਿਰੋ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 0
Ṭ-a-i---j---ṁ ta---u-a --pasa -a-ī- -'u---. Ṭhahirō,jadōṁ taka uha vāpasa nahīṁ ā'undā. Ṭ-a-i-ō-j-d-ṁ t-k- u-a v-p-s- n-h-ṁ ā-u-d-. ------------------------------------------- Ṭhahirō,jadōṁ taka uha vāpasa nahīṁ ā'undā.
Várok, amíg megszárad a hajam. ਮ-- -ੁ------/--ੁਕਾਂ---ਜ--ਂ---ਕ--ੇ-ੇ --ਲ ਸ-ੱਕ ਨਹੀ- ----ੇ। ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ- ਜਦ-- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਵ-ਲ ਸ--ਕ ਨਹ-- ਜ--ਦ-। ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਵ-ਲ ਸ-ੱ- ਨ-ੀ- ਜ-ਂ-ੇ- -------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 0
M-i--r--āṅg-/ ru-āṅ-- ----ṁ-t--a mērē-vāla suka --h-ṁ j-n-ē. Maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī jadōṁ taka mērē vāla suka nahīṁ jāndē. M-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī j-d-ṁ t-k- m-r- v-l- s-k- n-h-ṁ j-n-ē- ------------------------------------------------------------ Maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī jadōṁ taka mērē vāla suka nahīṁ jāndē.
Várok, amíg befejeződik a film. ਜ--ਂ ਤੱ- ਫ------ਮ ---ਂ--ੋ-ਜ-ਂਦੀ-ਮ-- ਰੁ-ਾਂ-- - ਰੁ-ਾਂਗੀ। ਜਦ-- ਤ-ਕ ਫ-ਲਮ ਖਤਮ ਨਹ-- ਹ- ਜ--ਦ- ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ-। ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਫ-ਲ- ਖ-ਮ ਨ-ੀ- ਹ- ਜ-ਂ-ੀ ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ। 0
Ja--- --ka-p-il-ma--h-t-m----h-ṁ--ō--ān-- -a-ṁ -u-----/--uk-ṅg-. Jadōṁ taka philama khatama nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī. J-d-ṁ t-k- p-i-a-a k-a-a-a n-h-ṁ h- j-n-ī m-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------------------- Jadōṁ taka philama khatama nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī.
Várok, amíg zöld a jelzőlámpa. ਜਦੋਂ ਤ-ਕ-ਹਰ----ਤ- -ਹ-ਂ -- ਜਾ--ੀ-ਮ----ੁਕ-ਂ-ਾ --ਰ-ਕਾ--ੀ। ਜਦ-- ਤ-ਕ ਹਰ- ਬ-ਤ- ਨਹ-- ਹ- ਜ--ਦ- ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ-। ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਹ-ੀ ਬ-ਤ- ਨ-ੀ- ਹ- ਜ-ਂ-ੀ ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ। 0
J--ō--tak- --r- ba---n-h-ṁ -ō--āndī-ma-ṁ-r--ā-gā/-ru---g-. Jadōṁ taka harī batī nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī. J-d-ṁ t-k- h-r- b-t- n-h-ṁ h- j-n-ī m-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------------- Jadōṁ taka harī batī nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī.
Mikor mész nyaralni? ਤ--ੀ--ਛੁ---ਂ-ਵ-ੱਚ---ੱਥੇ ਜ- ----ਹ-? ਤ-ਸ-- ਛ-ਟ-ਆ- ਵ--ਚ ਕ--ਥ- ਜ- ਰਹ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਛ-ਟ-ਆ- ਵ-ੱ- ਕ-ੱ-ੇ ਜ- ਰ-ੇ ਹ-? ---------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 0
Tus-ṁ --uṭī--- -i-a ----ē -ā-rah----? Tusīṁ chuṭī'āṁ vica kithē jā rahē hō? T-s-ṁ c-u-ī-ā- v-c- k-t-ē j- r-h- h-? ------------------------------------- Tusīṁ chuṭī'āṁ vica kithē jā rahē hō?
Még a nyári szünet előtt? ਗਰਮ- ਦੀਆਂ-ਛੁ-ੀ-ਂ ਤੋ- --ਿ--ਂ? ਗਰਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਤ-- ਪਹ-ਲ--? ਗ-ਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ-? ---------------------------- ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? 0
Garamī --'---c----'ā- tōṁ----ilā-? Garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ tōṁ pahilāṁ? G-r-m- d-'-ṁ c-u-ī-ā- t-ṁ p-h-l-ṁ- ---------------------------------- Garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ tōṁ pahilāṁ?
Igen, mielőtt megkezdődik a nyári szünet. ਹਾਂ, ਗ-ਮੀ ਦੀਆ--ਛ-ਟੀਆਂ ਸ਼ੁ-ੂ-ਹੋ---ੋ----ਿਲਾ-। ਹ--, ਗਰਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ--। ਹ-ਂ- ਗ-ਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ-। ------------------------------------------ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 0
Hā----a-am---ī-ā- -hu-ī--ṁ-śu-- hōṇa--ōṁ p----ā-. Hāṁ, garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ. H-ṁ- g-r-m- d-'-ṁ c-u-ī-ā- ś-r- h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ- ------------------------------------------------- Hāṁ, garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ.
Javítsd ki a tetőt, mielőtt elkezdődik / megjön a tél. ਸਰ-ੀ-ਸ਼ੁ-ੂ ਹ-ਣ--ੋਂ------ਂ-------- ਕ--। ਸਰਦ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਛ-ਤ ਠ-ਕ ਕਰ-। ਸ-ਦ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਛ-ਤ ਠ-ਕ ਕ-ੋ- ------------------------------------- ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰੋ। 0
S----ī-ś--- hō---t-------l-ṁ-ch--------- -arō. Saradī śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ chata ṭhīka karō. S-r-d- ś-r- h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ c-a-a ṭ-ī-a k-r-. ---------------------------------------------- Saradī śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ chata ṭhīka karō.
Moss kezet, mielőtt az asztalhoz ülsz. ਮ-ਜ਼ -ੇ-ਬੈ-ਣ-ਤੋਂ ਪ--ਲਾਂ--ਪਣ- ਹ-ਥ--ੋ--ਵੋ। ਮ-ਜ਼ ਤ- ਬ-ਠਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਆਪਣ- ਹ-ਥ ਧ- ਲਵ-। ਮ-ਜ਼ ਤ- ਬ-ਠ- ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਆ-ਣ- ਹ-ਥ ਧ- ਲ-ੋ- --------------------------------------- ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ। 0
M--a -- -a--h--a-t-ṁ p-h--ā- -pa-ē --tha -h--lav-. Mēza tē baiṭhaṇa tōṁ pahilāṁ āpaṇē hatha dhō lavō. M-z- t- b-i-h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ ā-a-ē h-t-a d-ō l-v-. -------------------------------------------------- Mēza tē baiṭhaṇa tōṁ pahilāṁ āpaṇē hatha dhō lavō.
Csukd be az ablakot, mielőtt kimész. ਤ-ਸ----ਾ---ਜਾ--ਤ-ਂ ਪਹ---- -ਿੜਕੀ ਬੰਦ-ਕ-ੋ। ਤ-ਸ-- ਬ-ਹਰ ਜ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਖ-ੜਕ- ਬ-ਦ ਕਰ-। ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਹ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਖ-ੜ-ੀ ਬ-ਦ ਕ-ੋ- ---------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। 0
Tusīṁ---h-ra-jāṇa --ṁ pa--l-ṁ-khi--kī ---a ka--. Tusīṁ bāhara jāṇa tōṁ pahilāṁ khiṛakī bada karō. T-s-ṁ b-h-r- j-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ k-i-a-ī b-d- k-r-. ------------------------------------------------ Tusīṁ bāhara jāṇa tōṁ pahilāṁ khiṛakī bada karō.
Mikor jössz haza? ਤ---ਂ ਵ----ਘ---ਦ-- -ਉ- ਵ-ਲੇ---? ਤ-ਸ-- ਵ-ਪਸ ਘਰ ਕਦ-- ਆਉਣ ਵ-ਲ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਵ-ਪ- ਘ- ਕ-ੋ- ਆ-ਣ ਵ-ਲ- ਹ-? ------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? 0
T--īṁ-vāpas- g---- -ad-ṁ -'u-a v-lē -ō? Tusīṁ vāpasa ghara kadōṁ ā'uṇa vālē hō? T-s-ṁ v-p-s- g-a-a k-d-ṁ ā-u-a v-l- h-? --------------------------------------- Tusīṁ vāpasa ghara kadōṁ ā'uṇa vālē hō?
A tanítás után? ਕਲ-- --ਂ-ਬ--ਦ? ਕਲ-ਸ ਤ-- ਬ-ਅਦ? ਕ-ਾ- ਤ-ਂ ਬ-ਅ-? -------------- ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 0
K-lāsa--ō- -ā--da? Kalāsa tōṁ bā'ada? K-l-s- t-ṁ b-'-d-? ------------------ Kalāsa tōṁ bā'ada?
Igen, miután befejeződött a tanítás. ਹ-ਂ-ਕ------ਮ -ੋਣ ਤ-- ਬਾ-ਦ। ਹ--,ਕਲ-ਸ ਖਤਮ ਹ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ। ਹ-ਂ-ਕ-ਾ- ਖ-ਮ ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ-। -------------------------- ਹਾਂ,ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 0
Hā-,kalā-- k-atama --ṇa tōṁ--ā-ada. Hāṁ,kalāsa khatama hōṇa tōṁ bā'ada. H-ṁ-k-l-s- k-a-a-a h-ṇ- t-ṁ b-'-d-. ----------------------------------- Hāṁ,kalāsa khatama hōṇa tōṁ bā'ada.
Miután balesete volt, nem tudott többé dolgozni. ਉ--ੇ ------ਦਸ---ਾ-ਰਨ-ਤੋ--ਬ--ਦ ਉਹ-ਕ-ਮ ਨ-ੀਂ-ਕਰ--ਕਿ-। ਉਸਦ- ਨ-ਲ ਹ-ਦਸ- ਵ-ਪਰਨ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਕ-ਮ ਨਹ-- ਕਰ ਸਕ-ਆ। ਉ-ਦ- ਨ-ਲ ਹ-ਦ-ਾ ਵ-ਪ-ਨ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਕ-ਮ ਨ-ੀ- ਕ- ਸ-ਿ-। -------------------------------------------------- ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 0
Usad- nā-a---d-s- v-----n---ō- ----d---ha--ama -ah-ṁ-ka-- -ak-'-. Usadē nāla hādasā vāparana tōṁ bā'ada uha kama nahīṁ kara saki'ā. U-a-ē n-l- h-d-s- v-p-r-n- t-ṁ b-'-d- u-a k-m- n-h-ṁ k-r- s-k-'-. ----------------------------------------------------------------- Usadē nāla hādasā vāparana tōṁ bā'ada uha kama nahīṁ kara saki'ā.
Miután elvesztette a munkát, elment Amerikába. ਉ-ਦ---ੌਕ---ਛ--ਟ---ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ------ਮਰ----ਚਲ- ਗਿ-। ਉਸਦ- ਨ-ਕਰ- ਛ--ਟ ਜ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਅਮਰ-ਕ- ਚਲ- ਗ-ਆ। ਉ-ਦ- ਨ-ਕ-ੀ ਛ-ੱ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਅ-ਰ-ਕ- ਚ-ਾ ਗ-ਆ- ----------------------------------------------- ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 0
Us-dī nauk-rī c-u-a -āṇa -ō--b-'--a-uha am--īkā --lā ---ā. Usadī naukarī chuṭa jāṇa tōṁ bā'ada uha amarīkā calā gi'ā. U-a-ī n-u-a-ī c-u-a j-ṇ- t-ṁ b-'-d- u-a a-a-ī-ā c-l- g-'-. ---------------------------------------------------------- Usadī naukarī chuṭa jāṇa tōṁ bā'ada uha amarīkā calā gi'ā.
Miután elment Amerikába, gazdag lett. ਅਮ-ੀ----ਾ------ਬ--ਦ ----ਮ-ਰ----ਗ--। ਅਮਰ-ਕ- ਜ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਅਮ-ਰ ਹ- ਗ-ਆ। ਅ-ਰ-ਕ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਅ-ੀ- ਹ- ਗ-ਆ- ----------------------------------- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। 0
Amarīk- jāṇa --ṁ -ā'--a uh- am-r- -ō----ā. Amarīkā jāṇa tōṁ bā'ada uha amīra hō gi'ā. A-a-ī-ā j-ṇ- t-ṁ b-'-d- u-a a-ī-a h- g-'-. ------------------------------------------ Amarīkā jāṇa tōṁ bā'ada uha amīra hō gi'ā.

Hogyan tanulunk meg két nyelvet egyszerre

Az idegen nyelvek manapság egyre fontosabbak lesznek. Sok ember tanul egy idegen nyelvet. De sok érdekes nyelv létezik a világon. Ezért sok ember egyszerre több nyelvet tanul. Ha a gyerekek két nyelvvel nőnek fel akkor ez legtöbbször nem jelent problémát. Agyuk mindkét nyelvet automatikusan megtanulja. Amikor felnőnek, tudják, mi melyik nyelvhez tartozik. A kétnyelvűek ismerik a két nyelvre vonatkozó jellegzetes ismertetőjeleket. A felnőtteknél ez máshogy van. Ők nem képesek ilyen könnyen két nyelvet egyszerre megtanulni. Aki két nyelvet tanul egyszerre, jó ha betart néhány szabályt. Először is fontos, hogy összehasonlítsuk egymással a két nyelvet. Azok a nyelvek, amelyek ugyanahhoz a nyelvcsaládhoz tartoznak, nagyon hasonlítanak egymásra. Ez keveredéshez vezethet. Ezért ésszerű a két nyelvet pontosan összehasonlítani. Írhatunk például egy listát. Felírjuk a hasonlóságokat és az eltéréseket. Így agyunk kénytelen intenzíven foglalkozni a két nyelvvel. Könnyebben megtanulja a két nyelv különlegességeit. Szintén hasznos, ha minden nyelv számára külön színt vagy füzetet használunk. Ez segít abban, hogy világosan elkülönítsük egymástól a két nyelvet. Abban az esetben ha különböző nyelvcsaládokhoz tartozó nyelveket tanulunk, akkor ez máshogy működik. Egymástól nagyon eltérő nyelveknél nem áll fenn a keveredés veszélye. Itt a nyelvek összehasonlításának veszélye áll fenn! Az lenne a legjobb, ha a nyelveket anyanyelvünkkel hasonlítanánk össze. Ha agyunk felismeri a különbségeket, akkor hatékonyabban tanul. Az is fontos, hogy mindkét nyelvet hasonló erőfeszítéssel tanuljuk. Elméletileg viszont mindegy az agyunk számára, hogy hány nyelvet tanul…