Libri i frazës

sq Lidhёzat 4   »   it Congiunzioni 4

97 [nёntёdhjetёeshtatё]

Lidhёzat 4

Lidhёzat 4

97 [novantasette]

Congiunzioni 4

Mund të klikoni në çdo bosh për të parë tekstin ose:   
Shqip Italisht Luaj Më shumë
E zuri gjumi, megjithёse televizori ishte i ndezur. Si è a------------ s------ i- t--------- f---- a-----. Si è addormentato, sebbene il televisore fosse acceso. 0
Ai qёndroi, megjithёse ishte vonё. Lu- è r------ a------ s------ f---- g-- t----. Lui è rimasto ancora, sebbene fosse già tardi. 0
Nuk erdhi, megjithёse e kishim lёnё tё takoheshim. No- è v------ s------ n-- a------- u- a-----------. Non è venuto, sebbene noi avessimo un appuntamento. 0
Televizori ishte i ndezur. Megjithatë atё e zuri gjumi. Il t--------- e-- a-----. T------- s- è a-----------. Il televisore era acceso. Tuttavia si è addormentato. 0
Ndonёse ishte vonё, ai qёndroi. Er- g-- t----. T------- è r------ a-----. Era già tardi. Tuttavia è rimasto ancora. 0
Ne kishim lёnё takim. Megjithate ai nuk erdhi. Av----- u- a-----------. T------- n-- è v-----. Avevamo un appuntamento. Tuttavia non è venuto. 0
Edhe pse ai nuk ka patentё, e nget makinёn. Se----- n-- a---- l- p------- g---- l- m-------. Sebbene non abbia la patente, guida la macchina. 0
Edhe pse rruga ёshtё e lёmuar, ai i jep makinёs shpejt. Se----- l- s----- s-- g------ l-- v- f----. Sebbene la strada sia gelata, lui va forte. 0
Ai udhёton me biçikletё, megjithёse ёshtё i dehur. Se----- s-- u------- l-- v- i- b---------. Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta. 0
Ai s’ka patentё. Megjithate ai nget makinёn. No- h- l- p------. T------- p---- l- m-------. Non ha la patente. Tuttavia porta la macchina. 0
Rruga ёshtё e lёmuar, megjithatё ai nget shpejt. La s----- è g-----. T------- v- f----. La strada è gelata. Tuttavia va forte. 0
Ai ёshtё i dehur, megjithёatё ai ecen me biçikletё. Lu- è u------. T------- v- i- b---------. Lui è ubriaco. Tuttavia va in bicicletta. 0
Ajo nuk gjen vend pune, megjithёse ka studiuar. Se----- s-- l-------- n-- t---- u- p----. Sebbene sia laureata, non trova un posto. 0
Ajo nuk shkon te mjeku, megjithёse ajo ka dhimbje. Se----- a---- d------ n-- v- d-- m-----. Sebbene abbia dolori, non va dal medico. 0
Ajo blen njё makinё, megjithёse s’ka lekё. Se----- n-- a---- s----- c----- u-- m-------. Sebbene non abbia soldi, compra una macchina. 0
Ajo ka studiuar. Megjithatё ajo nuk gjen punё. È l-------. C-- n--------- n-- t---- l-----. È laureata. Ciò nonostante non trova lavoro. 0
Ajo ka dhimbje. Megjithatё ajo nuk shkon te mjeku. Le- h- d-----. C-- n--------- n-- v- d-- m-----. Lei ha dolori. Ciò nonostante non va dal medico. 0
Ajo s’ka lekё. Megjithatё ajo blen njё makinё. Le- n-- h- s----. C-- n--------- c----- u-- m-------. Lei non ha soldi. Ciò nonostante compra una macchina. 0

Të rinjtë mësojnë ndryshe nga të moshuarit

Fëmijët mësojnë gjuhë relativisht shpejt. Zakonisht zgjat më shumë tek të rriturit. Por, fëmijët nuk mësojnë më mirë se të rriturit. Ata thjesht mësojnë ndryshe. Gjatë mësimit të gjuhëve truri duhet të jetë shumë efikas. Ai duhet të mësojë gjëra paralelisht. Kur mësoni një gjuhë, nuk mjafton thjesht të mendoni për të. Gjithashtu duhet të mësoni sesi të shqiptoni fjalët e reja. Për këtë, organet e të folurit duhet të mësojnë lëvizje të reja. Truri duhet të mësojë të reagojë edhe ndaj situatave të reja. Komunikimi në një gjuhë të huaj është një sfidë. Të rriturit mësojnë ndryshe gjuhë në varësi të moshës. Në moshën 20 ose 30 vjeç, të mësuarit është ende një proces rutinë. Shkolla apo studimet nuk i përkasin të shkuarës së largët. Truri është i stërvitur mirë. Prandaj mund të mësojë gjuhë të huaja në një nivel shumë të lartë. Njerëzit midis 40 dhe 50 vjeç kanë mësuar shumë. Truri përfiton nga kjo eksperiencë. Mund të kombinojë mirë përmbajtjen e re me njohuritë e vjetra. Në këtë moshë mëson më së miri gjëra të cilat tashmë i di. Këto janë, për shembull, gjuhë që janë të ngjashme me gjuhët e mësuara më parë. Në moshën 60 ose 70 vjeç, njerëzit zakonisht kanë shumë kohë. Ata mund të ushtrojnë shpesh. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gjuhët. Të moshuarit, për shembull, mësojnë të shkruajnë një gjuhë të huaj veçanërisht mirë. Të mësuarit me sukses është i mundur në çdo moshë. Truri mund të formojë qeliza të reja nervore edhe pas pubertetit. Madje e bën me qejf…