Libri i frazës

sq Lidhёzat 4   »   em Conjunctions

97 [nёntёdhjetёeshtatё]

Lidhёzat 4

Lidhёzat 4

97 [ninety-seven]

Conjunctions

Mund të klikoni në çdo bosh për të parë tekstin ose:   
Shqip Anglisht (US) Luaj Më shumë
E zuri gjumi, megjithёse televizori ishte i ndezur. He f--- a----- a------- t-- T- w-- o-. He fell asleep although the TV was on. 0
Ai qёndroi, megjithёse ishte vonё. He s----- a w---- a------- i- w-- l---. He stayed a while although it was late. 0
Nuk erdhi, megjithёse e kishim lёnё tё takoheshim. He d----- c--- a------- w- h-- m--- a- a----------. He didn’t come although we had made an appointment. 0
Televizori ishte i ndezur. Megjithatë atё e zuri gjumi. Th- T- w-- o-. N------------ h- f--- a-----. The TV was on. Nevertheless, he fell asleep. 0
Ndonёse ishte vonё, ai qёndroi. It w-- a------ l---. N------------ h- s----- a w----. It was already late. Nevertheless, he stayed a while. 0
Ne kishim lёnё takim. Megjithate ai nuk erdhi. We h-- m--- a- a----------. N------------ h- d----- c---. We had made an appointment. Nevertheless, he didn’t come. 0
Edhe pse ai nuk ka patentё, e nget makinёn. Al------ h- h-- n- l------- h- d----- t-- c--. Although he has no license, he drives the car. 0
Edhe pse rruga ёshtё e lёmuar, ai i jep makinёs shpejt. Al------ t-- r--- i- s-------- h- d----- s- f---. Although the road is slippery, he drives so fast. 0
Ai udhёton me biçikletё, megjithёse ёshtё i dehur. Al------ h- i- d----- h- r---- h-- b------. Although he is drunk, he rides his bicycle. 0
Ai s’ka patentё. Megjithate ai nget makinёn. De----- h----- n- l------ / l------ (a-.), h- d----- t-- c--. Despite having no licence / license (am.), he drives the car. 0
Rruga ёshtё e lёmuar, megjithatё ai nget shpejt. De----- t-- r--- b---- s-------- h- d----- f---. Despite the road being slippery, he drives fast. 0
Ai ёshtё i dehur, megjithёatё ai ecen me biçikletё. De----- b---- d----- h- r---- t-- b---. Despite being drunk, he rides the bike. 0
Ajo nuk gjen vend pune, megjithёse ka studiuar. Al------ s-- w--- t- c------- s-- c---- f--- a j--. Although she went to college, she can’t find a job. 0
Ajo nuk shkon te mjeku, megjithёse ajo ka dhimbje. Al------ s-- i- i- p---- s-- d------ g- t- t-- d-----. Although she is in pain, she doesn’t go to the doctor. 0
Ajo blen njё makinё, megjithёse s’ka lekё. Al------ s-- h-- n- m----- s-- b--- a c--. Although she has no money, she buys a car. 0
Ajo ka studiuar. Megjithatё ajo nuk gjen punё. Sh- w--- t- c------. N------------ s-- c---- f--- a j--. She went to college. Nevertheless, she can’t find a job. 0
Ajo ka dhimbje. Megjithatё ajo nuk shkon te mjeku. Sh- i- i- p---. N------------ s-- d------ g- t- t-- d-----. She is in pain. Nevertheless, she doesn’t go to the doctor. 0
Ajo s’ka lekё. Megjithatё ajo blen njё makinё. Sh- h-- n- m----. N------------ s-- b--- a c--. She has no money. Nevertheless, she buys a car. 0

Të rinjtë mësojnë ndryshe nga të moshuarit

Fëmijët mësojnë gjuhë relativisht shpejt. Zakonisht zgjat më shumë tek të rriturit. Por, fëmijët nuk mësojnë më mirë se të rriturit. Ata thjesht mësojnë ndryshe. Gjatë mësimit të gjuhëve truri duhet të jetë shumë efikas. Ai duhet të mësojë gjëra paralelisht. Kur mësoni një gjuhë, nuk mjafton thjesht të mendoni për të. Gjithashtu duhet të mësoni sesi të shqiptoni fjalët e reja. Për këtë, organet e të folurit duhet të mësojnë lëvizje të reja. Truri duhet të mësojë të reagojë edhe ndaj situatave të reja. Komunikimi në një gjuhë të huaj është një sfidë. Të rriturit mësojnë ndryshe gjuhë në varësi të moshës. Në moshën 20 ose 30 vjeç, të mësuarit është ende një proces rutinë. Shkolla apo studimet nuk i përkasin të shkuarës së largët. Truri është i stërvitur mirë. Prandaj mund të mësojë gjuhë të huaja në një nivel shumë të lartë. Njerëzit midis 40 dhe 50 vjeç kanë mësuar shumë. Truri përfiton nga kjo eksperiencë. Mund të kombinojë mirë përmbajtjen e re me njohuritë e vjetra. Në këtë moshë mëson më së miri gjëra të cilat tashmë i di. Këto janë, për shembull, gjuhë që janë të ngjashme me gjuhët e mësuara më parë. Në moshën 60 ose 70 vjeç, njerëzit zakonisht kanë shumë kohë. Ata mund të ushtrojnë shpesh. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gjuhët. Të moshuarit, për shembull, mësojnë të shkruajnë një gjuhë të huaj veçanërisht mirë. Të mësuarit me sukses është i mundur në çdo moshë. Truri mund të formojë qeliza të reja nervore edhe pas pubertetit. Madje e bën me qejf…