Libri i frazës

sq Lidhёzat 4   »   es Conjunciones 4

97 [nёntёdhjetёeshtatё]

Lidhёzat 4

Lidhёzat 4

97 [noventa y siete]

Conjunciones 4

Mund të klikoni në çdo bosh për të parë tekstin ose:   
Shqip Spanjisht Luaj Më shumë
E zuri gjumi, megjithёse televizori ishte i ndezur. Él s- q---- d------ / s- d------ a----- e- t-------- e----- e--------. Él se quedó dormido / se durmió, aunque el televisor estaba encendido.
Ai qёndroi, megjithёse ishte vonё. Él s- q---- u- r--- m--- a----- y- e-- t----. Él se quedó un rato más, aunque ya era tarde.
Nuk erdhi, megjithёse e kishim lёnё tё takoheshim. Él n- v---- a----- h------- q------. Él no vino, aunque habíamos quedado.
Televizori ishte i ndezur. Megjithatë atё e zuri gjumi. El t-------- e----- e--------. S-- e------- s- q---- d------ / s- d-----. El televisor estaba encendido. Sin embargo, se quedó dormido / se durmió.
Ndonёse ishte vonё, ai qёndroi. Ya e-- t----. S-- e------- s- q---- u- r--- m--. Ya era tarde. Sin embargo, se quedó un rato más.
Ne kishim lёnё takim. Megjithate ai nuk erdhi. Ha------ q------. S-- e------- n- v---. Habíamos quedado. Sin embargo, no vino.
Edhe pse ai nuk ka patentё, e nget makinёn. Au---- (é-) n- t---- p------ d- c-------- c------. Aunque (él) no tiene permiso de conducir, conduce.
Edhe pse rruga ёshtё e lёmuar, ai i jep makinёs shpejt. Au---- l- c---- e--- r----------- c------ m-- d------. Aunque la calle está resbaladiza, conduce muy deprisa.
Ai udhёton me biçikletё, megjithёse ёshtё i dehur. Au---- e--- b-------- v- e- b--------. Aunque está borracho, va en bicicleta.
Ai s’ka patentё. Megjithate ai nget makinёn. No t---- p------ d- c-------. S-- e------- c------. No tiene permiso de conducir. Sin embargo, conduce.
Rruga ёshtё e lёmuar, megjithatё ai nget shpejt. La c---- e--- r----------. S-- e------- c------ m-- d------. La calle está resbaladiza. Sin embargo, conduce muy deprisa.
Ai ёshtё i dehur, megjithёatё ai ecen me biçikletё. Él e--- b-------. S-- e------- v- e- b--------. Él está borracho. Sin embargo, va en bicicleta.
Ajo nuk gjen vend pune, megjithёse ka studiuar. El-- n- e-------- t------- a----- h- e--------. Ella no encuentra trabajo, aunque ha estudiado.
Ajo nuk shkon te mjeku, megjithёse ajo ka dhimbje. El-- n- v- a- m------ a----- t---- d------. Ella no va al médico, aunque tiene dolores.
Ajo blen njё makinё, megjithёse s’ka lekё. El-- s- c----- u- c----- a----- n- t---- d-----. Ella se compra un coche, aunque no tiene dinero.
Ajo ka studiuar. Megjithatё ajo nuk gjen punё. El-- h- e-------- u-- c------ u------------. S-- e------- n- e-------- t------. Ella ha estudiado una carrera universitaria. Sin embargo, no encuentra trabajo.
Ajo ka dhimbje. Megjithatё ajo nuk shkon te mjeku. El-- t---- d------. S-- e------- n- v- a- m-----. Ella tiene dolores. Sin embargo, no va al médico.
Ajo s’ka lekё. Megjithatё ajo blen njё makinё. El-- n- t---- d-----. S-- e------- s- c----- u- c----. Ella no tiene dinero. Sin embargo, se compra un coche.

Të rinjtë mësojnë ndryshe nga të moshuarit

Fëmijët mësojnë gjuhë relativisht shpejt. Zakonisht zgjat më shumë tek të rriturit. Por, fëmijët nuk mësojnë më mirë se të rriturit. Ata thjesht mësojnë ndryshe. Gjatë mësimit të gjuhëve truri duhet të jetë shumë efikas. Ai duhet të mësojë gjëra paralelisht. Kur mësoni një gjuhë, nuk mjafton thjesht të mendoni për të. Gjithashtu duhet të mësoni sesi të shqiptoni fjalët e reja. Për këtë, organet e të folurit duhet të mësojnë lëvizje të reja. Truri duhet të mësojë të reagojë edhe ndaj situatave të reja. Komunikimi në një gjuhë të huaj është një sfidë. Të rriturit mësojnë ndryshe gjuhë në varësi të moshës. Në moshën 20 ose 30 vjeç, të mësuarit është ende një proces rutinë. Shkolla apo studimet nuk i përkasin të shkuarës së largët. Truri është i stërvitur mirë. Prandaj mund të mësojë gjuhë të huaja në një nivel shumë të lartë. Njerëzit midis 40 dhe 50 vjeç kanë mësuar shumë. Truri përfiton nga kjo eksperiencë. Mund të kombinojë mirë përmbajtjen e re me njohuritë e vjetra. Në këtë moshë mëson më së miri gjëra të cilat tashmë i di. Këto janë, për shembull, gjuhë që janë të ngjashme me gjuhët e mësuara më parë. Në moshën 60 ose 70 vjeç, njerëzit zakonisht kanë shumë kohë. Ata mund të ushtrojnë shpesh. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për gjuhët. Të moshuarit, për shembull, mësojnë të shkruajnë një gjuhë të huaj veçanërisht mirë. Të mësuarit me sukses është i mundur në çdo moshë. Truri mund të formojë qeliza të reja nervore edhe pas pubertetit. Madje e bën me qejf…