คู่มือสนทนา

th คำสันธาน 4   »   ta இணைப்புச் சொற்கள் 4

97 [เก้าสิบเจ็ด]

คำสันธาน 4

คำสันธาน 4

97 [தொண்ணூற்று ஏழு]

97 [Toṇṇūṟṟu ēḻu]

இணைப்புச் சொற்கள் 4

[iṇaippuc coṟkaḷ 4]

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย ทมิฬ เล่น มากกว่า
เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ த-லைக்--ட்---ஓட-க்-ொ-்ட-----ப்பி--ம- அவன---ூ-்கிவிட்ட-ன-. த----------- ஓ---------- இ---------- அ--- த-------------- த-ல-க-க-ட-ச- ஓ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-ி-ு-் அ-ன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. --------------------------------------------------------- தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருப்பினும் அவன் தூங்கிவிட்டான். 0
to---k--ṭc--ōṭi-k-ṇṭ- i---p-ṉ-- -v------k-v--ṭāṉ. t---------- ō-------- i-------- a--- t----------- t-l-i-k-ṭ-i ō-i-k-ṇ-u i-u-p-ṉ-m a-a- t-ṅ-i-i-ṭ-ṉ- ------------------------------------------------- tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruppiṉum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ.
เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว ம---ும்-ந-ரம் ஆ- -ின-ன--ம்--வ-- -ங்---ே-இ--ந்---். ம------ ந---- ஆ- ப-------- அ--- அ------ இ--------- ம-க-ு-் ந-ர-் ஆ- ப-ன-ன-ு-் அ-ன- அ-்-ே-ே இ-ு-்-ா-்- -------------------------------------------------- மிகவும் நேரம் ஆன பின்னரும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். 0
M--a-um-nē-a--ā-----ṉ-a-um --aṉ--ṅk-y---run-ā-. M------ n---- ā-- p------- a--- a----- i------- M-k-v-m n-r-m ā-a p-ṉ-a-u- a-a- a-k-y- i-u-t-ṉ- ----------------------------------------------- Mikavum nēram āṉa piṉṉarum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ.
เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว ந-ங-க---ச--திக்- --ட்டம-ட்ட-ர-ந-- --த-ல----அவ-- -ரவ-----. ந------ ச------- த--------------- ப------- அ--- வ-------- ந-ங-க-் ச-்-ி-்- த-ட-ட-ி-்-ி-ு-்- ப-த-ல-ம- அ-ன- வ-வ-ல-ல-. --------------------------------------------------------- நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்த போதிலும் அவன் வரவில்லை. 0
Nā--aḷ-ca---k-a--iṭṭ------r-n-a -ōt-l-m -v-ṉ -ara---lai. N----- c------- t-------------- p------ a--- v---------- N-ṅ-a- c-n-i-k- t-ṭ-a-i-ṭ-r-n-a p-t-l-m a-a- v-r-v-l-a-. -------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭirunta pōtilum avaṉ varavillai.
โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ தொலைக-----ச- ஓ-ி---ொ--டு இ---்-த-. ஆ--லும--அவ---த-ங்க--ிட--ா-். த----------- ஓ---------- இ-------- ஆ------ அ--- த-------------- த-ல-க-க-ட-ச- ஓ-ி-்-ொ-்-ு இ-ு-்-த-. ஆ-ா-ு-் அ-ன- த-ங-க-வ-ட-ட-ன-. --------------------------------------------------------------- தொலைக்காட்சி ஓடிக்கொண்டு இருந்தது. ஆனாலும் அவன் தூங்கிவிட்டான். 0
T--ai---ṭci--ṭ---o-ṭ- -r----t-.-Ā--l-- -----tūṅ----ṭṭ-ṉ. T---------- ō-------- i-------- Ā----- a--- t----------- T-l-i-k-ṭ-i ō-i-k-ṇ-u i-u-t-t-. Ā-ā-u- a-a- t-ṅ-i-i-ṭ-ṉ- -------------------------------------------------------- Tolaikkāṭci ōṭikkoṇṭu iruntatu. Āṉālum avaṉ tūṅkiviṭṭāṉ.
ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ மி--ும் ந-ரம- -க--இர-ந-த--.--னாலு-- அவன்---்---- -ர--்தா-். ம------ ந---- ஆ-- இ-------- ஆ------ அ--- அ------ இ--------- ம-க-ு-் ந-ர-் ஆ-ி இ-ு-்-த-. ஆ-ா-ு-் அ-ன- அ-்-ே-ே இ-ு-்-ா-்- ----------------------------------------------------------- மிகவும் நேரம் ஆகி இருந்தது. ஆனாலும் அவன் அங்கேயே இருந்தான். 0
Mi-av-- nēram ā-i--runt--u. -ṉālum --aṉ ---ē-- ir-ntāṉ. M------ n---- ā-- i-------- Ā----- a--- a----- i------- M-k-v-m n-r-m ā-i i-u-t-t-. Ā-ā-u- a-a- a-k-y- i-u-t-ṉ- ------------------------------------------------------- Mikavum nēram āki iruntatu. Āṉālum avaṉ aṅkēyē iruntāṉ.
เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา ந-ங்கள்--ந்திக்க---ட---ிட்-ிருந்---்.ஆ-ா--ம்-அவன- வரவி--லை. ந------ ச------- த-------------------------- அ--- வ-------- ந-ங-க-் ச-்-ி-்- த-ட-ட-ி-்-ி-ு-்-ோ-்-ஆ-ா-ு-் அ-ன- வ-வ-ல-ல-. ----------------------------------------------------------- நாங்கள் சந்திக்க திட்டமிட்டிருந்தோம்.ஆனாலும் அவன் வரவில்லை. 0
Nāṅk-ḷ can--kk--t---a-iṭṭir----m--ṉ-lum av---v--av--l--. N----- c------- t---------------------- a--- v---------- N-ṅ-a- c-n-i-k- t-ṭ-a-i-ṭ-r-n-ō-.-ṉ-l-m a-a- v-r-v-l-a-. -------------------------------------------------------- Nāṅkaḷ cantikka tiṭṭamiṭṭiruntōm.Āṉālum avaṉ varavillai.
ทั้ง ๆที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ அவ-ிட-்------்ஸ- -----த--ோ-ில-ம-- அ--- ---டி ஓ----கிறான-. அ------ ல------- இ----- ப-------- அ--- வ---- ஓ----------- அ-ன-ட-் ல-ஸ-ன-ஸ- இ-்-ா- ப-த-ல-ம-, அ-ன- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- --------------------------------------------------------- அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாத போதிலும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
Av-ṉiṭ-m-la----- -llā-- pō----m- ---ṉ ----- ō-ṭu-----. A------- l------ i----- p------- a--- v---- ō--------- A-a-i-a- l-i-e-s i-l-t- p-t-l-m- a-a- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------ Avaṉiṭam laiseṉs illāta pōtilum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว சால- வ-ு-்குவதா- -ர-ப--ி--ம்---ன் வ-----வே வண்-ி ஓ-்டுக-றா--. ச--- வ---------- இ--------------- வ------- வ---- ஓ----------- ச-ல- வ-ு-்-ு-த-க இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- வ-க-ா-வ- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------- சாலை வழுக்குவதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாகவே வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
Cā------ḻuk-u-a-ā------------,--a- vēka--kavē-v-ṇṭi ---uki--ṉ. C---- v------------ i------------- v--------- v---- ō--------- C-l-i v-ḻ-k-u-a-ā-a i-u-p-ṉ-m-a-a- v-k-m-k-v- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------------- Cālai vaḻukkuvatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamākavē vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
เขาขี่จักรยาน ทั้ง ๆที่เขาเมา க--ி---ை--ல- --ு-்ப-----,அ--- த-்-சை-்க-ள---ட-டுக-றா-். க----------- இ--------------- த-- ச------- ஓ----------- க-ட-ப-த-ய-ல- இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- த-் ச-க-க-ள- ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------- குடிபோதையில் இருப்பினும்,அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். 0
K--i--ta-yil--rup-iṉ---avaṉ --ṉ----kk---i-ōṭ--k--ā-. K----------- i------------- t-- c-------- ō--------- K-ṭ-p-t-i-i- i-u-p-ṉ-m-a-a- t-ṉ c-i-k-ḷ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------- Kuṭipōtaiyil iruppiṉum,avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ.
เขาไม่มีใบขับขี่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถ அவன--ம----ஸ-ன்ஸ--இல்--ம-- இ-ு-்-ு-்- -வன- வ-்-ி ஓட்டுகி----. அ------ ல------- இ------- இ--------- அ--- வ---- ஓ----------- அ-ன-ட-் ல-ஸ-ன-ஸ- இ-்-ா-ல- இ-ு-்-ு-்- அ-ன- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------ அவனிடம் லைஸென்ஸ் இல்லாமல் இருந்தும், அவன் வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
Ava-i-a--lai-eṉ- ------l--ru---m----aṉ-v---i--ṭṭukiṟ-ṉ. A------- l------ i------ i------- a--- v---- ō--------- A-a-i-a- l-i-e-s i-l-m-l i-u-t-m- a-a- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ------------------------------------------------------- Avaṉiṭam laiseṉs illāmal iruntum, avaṉ vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
ทั้งๆที่ถนนลื่น ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถเร็ว சா-ை -ழ-க--ு------ இ---்--னும்----- --க--க-வ-்-ி-ஓ--டுக-ற-ன். ச--- வ------------ இ--------------- வ----- வ---- ஓ----------- ச-ல- வ-ு-்-ு-ி-த-க இ-ு-்-ி-ு-்-அ-ன- வ-க-ா- வ-்-ி ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------- சாலை வழுக்குகிறதாக இருப்பினும்,அவன் வேகமாக வண்டி ஓட்டுகிறான். 0
Cāla---aḻ-kk-k-ṟ-t--a -r-ppiṉ-m-ava- -ē-a--k- -aṇṭ- ---uk--āṉ. C---- v-------------- i------------- v------- v---- ō--------- C-l-i v-ḻ-k-u-i-a-ā-a i-u-p-ṉ-m-a-a- v-k-m-k- v-ṇ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- -------------------------------------------------------------- Cālai vaḻukkukiṟatāka iruppiṉum,avaṉ vēkamāka vaṇṭi ōṭṭukiṟāṉ.
เขาเมา ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขี่จักรยาน க---ப-தைய-ல்--ருந----ோதில---,-அவ-் -ன்-சைக்கிள- ---டுக-----. க----------- இ----- ப-------- அ--- த-- ச------- ஓ----------- க-ட-ப-த-ய-ல- இ-ு-்- ப-த-ல-ம-, அ-ன- த-் ச-க-க-ள- ஓ-்-ு-ி-ா-்- ------------------------------------------------------------ குடிபோதையில் இருந்த போதிலும், அவன் தன் சைக்கிளை ஓட்டுகிறான். 0
K-ṭ--ō---y-l-ir-nt---ōt------ava--ta--caik---a- ōṭ--k---ṉ. K----------- i----- p------- a--- t-- c-------- ō--------- K-ṭ-p-t-i-i- i-u-t- p-t-l-m- a-a- t-ṉ c-i-k-ḷ-i ō-ṭ-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------------- Kuṭipōtaiyil irunta pōtilum, avaṉ taṉ caikkiḷai ōṭṭukiṟāṉ.
เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย க-ல--ில------்- பின்ன------------- --லை ---ைக்-வ--்-ை. க------- ப----- ப-------- அ------- வ--- க------------- க-ல-ஜ-ல- ப-ி-்- ப-ன-ன-ு-் அ-ள-க-க- வ-ல- க-ட-க-க-ி-்-ை- ------------------------------------------------------ காலேஜில் படித்த பின்னரும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. 0
Kālē-il --ṭ-tta --ṉṉa----avaḷuk-u -ēl-i k---i-kavi-l-i. K------ p------ p------- a------- v---- k-------------- K-l-j-l p-ṭ-t-a p-ṉ-a-u- a-a-u-k- v-l-i k-ṭ-i-k-v-l-a-. ------------------------------------------------------- Kālējil paṭitta piṉṉarum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai.
เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม அ--- வ-ி-ுட-- --ு-்த --தில--்--ரு-்த-வ--டம்-ச--்வ---்லை. அ--- வ------- இ----- ப--------------------- ச----------- அ-ள- வ-ி-ு-ன- இ-ு-்- ப-த-ல-ம-,-ர-த-த-வ-ி-ம- ச-ல-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------- அவள் வலியுடன் இருந்த போதிலும்,மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. 0
Ava- va--y-ṭa- i---------il--,--r-t--v-riṭam c--vat-l-a-. A--- v-------- i----- p--------------------- c----------- A-a- v-l-y-ṭ-ṉ i-u-t- p-t-l-m-m-r-t-u-a-i-a- c-l-a-i-l-i- --------------------------------------------------------- Avaḷ valiyuṭaṉ irunta pōtilum,maruttuvariṭam celvatillai.
เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม அ--ிட-் பணம--இல-ல-த -ோ----ம்--அவள்---்ட- ---்கு-ி---். அ------ ப--- இ----- ப-------- அ--- வ---- வ------------ அ-ள-ட-் ப-ம- இ-்-ா- ப-த-ல-ம-, அ-ள- வ-்-ி வ-ங-க-க-ற-ள-. ------------------------------------------------------ அவளிடம் பணம் இல்லாத போதிலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். 0
Ava-iṭ-- -a----i-l-ta-pōtilum---vaḷ-v-ṇ----ā-k-k--ā-. A------- p---- i----- p------- a--- v---- v---------- A-a-i-a- p-ṇ-m i-l-t- p-t-l-m- a-a- v-ṇ-i v-ṅ-u-i-ā-. ----------------------------------------------------- Avaḷiṭam paṇam illāta pōtilum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ.
เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว ถึงอย่างนั้นเธอก็หางานไม่ได้ அ-ள-------ி---ப-ி-்தாள்-.-ன-ல--- -வ-ு-்க--வ-ல--கி-ை-்க-----ை. அ--- க------- ப-------- .------- அ------- வ--- க------------- அ-ள- க-ல-ஜ-ல- ப-ி-்-ா-் .-ன-ல-ம- அ-ள-க-க- வ-ல- க-ட-க-க-ி-்-ை- ------------------------------------------------------------- அவள் காலேஜில் படித்தாள் .ஆனாலும் அவளுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. 0
Avaḷ---l---l -aṭ---āḷ.--ā-u- --aḷ-k---vē-a- --ṭ--kkavil-a-. A--- k------ p-------------- a------- v---- k-------------- A-a- k-l-j-l p-ṭ-t-ā-.-ṉ-l-m a-a-u-k- v-l-i k-ṭ-i-k-v-l-a-. ----------------------------------------------------------- Avaḷ kālējil paṭittāḷ.Āṉālum avaḷukku vēlai kiṭaikkavillai.
เธอมีอาการเจ็บปวด ถึงอย่างนั้น่เธอก็ไม่ไปหาหมอ அவள--வ--யுடன---ர-க--ிறா-். என-றாலு-் -வ-- ம---்--வ-ிடம- ச-ல்--ில்--. அ--- வ------- இ----------- எ-------- அ--- ம------------ ச----------- அ-ள- வ-ி-ு-ன- இ-ு-்-ி-ா-்- எ-்-ா-ு-் அ-ள- ம-ு-்-ு-ர-ட-் ச-ல-வ-ி-்-ை- -------------------------------------------------------------------- அவள் வலியுடன் இருக்கிறாள். என்றாலும் அவள் மருத்துவரிடம் செல்வதில்லை. 0
Ava----l-y---ṉ -r-k--ṟ----Eṉ---u---v-ḷ-----ttu----ṭam--el--------. A--- v-------- i--------- E------ a--- m------------- c----------- A-a- v-l-y-ṭ-ṉ i-u-k-ṟ-ḷ- E-ṟ-l-m a-a- m-r-t-u-a-i-a- c-l-a-i-l-i- ------------------------------------------------------------------ Avaḷ valiyuṭaṉ irukkiṟāḷ. Eṉṟālum avaḷ maruttuvariṭam celvatillai.
เธอไม่มีเงิน ถึงอย่างนั้นเธอก็ซื้อรถ அ-ளிடம்---ம்----ல---ன-----ம-, -வ-- --்-ி----்----றாள-. அ------ ப--- இ--------------- அ--- வ---- வ------------ அ-ள-ட-் ப-ம- இ-்-ை-எ-்-ா-ு-்- அ-ள- வ-்-ி வ-ங-க-க-ற-ள-. ------------------------------------------------------ அவளிடம் பணம் இல்லை.என்றாலும், அவள் வண்டி வாங்குகிறாள். 0
A---i-am ----- -l---.Eṉṟ-lum- a--- va-ṭ- -ā-kuki-āḷ. A------- p---- i------------- a--- v---- v---------- A-a-i-a- p-ṇ-m i-l-i-E-ṟ-l-m- a-a- v-ṇ-i v-ṅ-u-i-ā-. ---------------------------------------------------- Avaḷiṭam paṇam illai.Eṉṟālum, avaḷ vaṇṭi vāṅkukiṟāḷ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -