คู่มือสนทนา

th คำสันธาน 4   »   am ግንኙነቶች

97 [เก้าสิบเจ็ด]

คำสันธาน 4

คำสันธาน 4

97 [ዘጠና ሰባት]

97 [ዘጠና ሰባት]

ግንኙነቶች

[መስተጻምር 4]

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย อัมฮาริก เล่น มากกว่า
เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ ቴ--ዥኑ ክ-ት ቢሆ-ም እ-----ልፍ ወ-ደ-። ቴ---- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ---- ቴ-ቪ-ኑ ክ-ት ቢ-ን- እ- እ-ቅ-ፍ ወ-ደ-። ----------------------------- ቴሌቪዥኑ ክፍት ቢሆንም እሱ እንቅልፍ ወሰደው። 0
መስተ--ር 4 መ----- 4 መ-ተ-ም- 4 -------- መስተጻምር 4
เขายังอยู่ ทั้งที่ดึกแล้ว የመ- -ሆን- እሱ -ቀም--። የ-- ቢ--- እ- ተ----- የ-ሸ ቢ-ን- እ- ተ-ም-ል- ------------------ የመሸ ቢሆንም እሱ ተቀምጧል። 0
ቴሌ--ኑ ክፍ---ሆን---ሱ እን-ልፍ-ወ--ው። ቴ---- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ---- ቴ-ቪ-ኑ ክ-ት ቢ-ን- እ- እ-ቅ-ፍ ወ-ደ-። ----------------------------- ቴሌቪዥኑ ክፍት ቢሆንም እሱ እንቅልፍ ወሰደው።
เขาไม่มา ทั้งที่เรานัดกันแล้ว ብ-ቀ-----እ------ም። ብ------ እ- አ----- ብ-ቀ-ጠ-ም እ- አ-መ-ም- ----------------- ብንቀጣጠርም እሱ አልመጣም። 0
ቴሌቪዥኑ-ክ-ት----ም------ቅልፍ -ሰ--። ቴ---- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ---- ቴ-ቪ-ኑ ክ-ት ቢ-ን- እ- እ-ቅ-ፍ ወ-ደ-። ----------------------------- ቴሌቪዥኑ ክፍት ቢሆንም እሱ እንቅልፍ ወሰደው።
โทรทัศน์ยังเปิดอยู่ ถึงอย่างนั้นเขาก็หลับ ቴሌ-----ፍ- ቢሆን- እሱ-እን-ልፍ ወ-ደው። ቴ---- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ---- ቴ-ቪ-ኑ ክ-ት ቢ-ን- እ- እ-ቅ-ፍ ወ-ደ-። ----------------------------- ቴሌቪዥኑ ክፍት ቢሆንም እሱ እንቅልፍ ወሰደው። 0
የመሸ--ሆንም----ተቀም-ል። የ-- ቢ--- እ- ተ----- የ-ሸ ቢ-ን- እ- ተ-ም-ል- ------------------ የመሸ ቢሆንም እሱ ተቀምጧል።
ดึกแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังอยู่ የመ- ቢ-ን- እ---ቀምጧ-። የ-- ቢ--- እ- ተ----- የ-ሸ ቢ-ን- እ- ተ-ም-ል- ------------------ የመሸ ቢሆንም እሱ ተቀምጧል። 0
የ-- ቢ--ም እ--ተ-ም--። የ-- ቢ--- እ- ተ----- የ-ሸ ቢ-ን- እ- ተ-ም-ል- ------------------ የመሸ ቢሆንም እሱ ተቀምጧል።
เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา ብንቀ-ጠ----ሱ-አ-መ-ም። ብ------ እ- አ----- ብ-ቀ-ጠ-ም እ- አ-መ-ም- ----------------- ብንቀጣጠርም እሱ አልመጣም። 0
ብንቀጣጠር--እሱ-አልመ--። ብ------ እ- አ----- ብ-ቀ-ጠ-ም እ- አ-መ-ም- ----------------- ብንቀጣጠርም እሱ አልመጣም።
ทั้ง ๆที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ መንጃ--ቃ---ይኖረውም -ን-- -ኪና -ነ--። መ-- ፈ-- ባ----- እ--- መ-- ይ---- መ-ጃ ፈ-ድ ባ-ኖ-ው- እ-ኳ- መ-ና ይ-ዳ-። ----------------------------- መንጃ ፈቃድ ባይኖረውም እንኳን መኪና ይነዳል። 0
ብንቀጣ-ርም-----ል-ጣ-። ብ------ እ- አ----- ብ-ቀ-ጠ-ም እ- አ-መ-ም- ----------------- ብንቀጣጠርም እሱ አልመጣም።
ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว መ-ገዱ ተ--ራ-ች --ንም-እን-ን---ጥነት-----። መ--- ተ----- ቢ--- እ--- በ---- ይ---- መ-ገ- ተ-ሸ-ታ- ቢ-ን- እ-ኳ- በ-ጥ-ት ይ-ዳ-። --------------------------------- መንገዱ ተንሸራታች ቢሆንም እንኳን በፍጥነት ይነዳል። 0
ቴ-ቪ-ኑ ክፍት ቢ-ንም ----ንቅልፍ--ሰደ-። ቴ---- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ---- ቴ-ቪ-ኑ ክ-ት ቢ-ን- እ- እ-ቅ-ፍ ወ-ደ-። ----------------------------- ቴሌቪዥኑ ክፍት ቢሆንም እሱ እንቅልፍ ወሰደው።
เขาขี่จักรยาน ทั้ง ๆที่เขาเมา የጠጣ ---ም እ--ን-ሳይክል ይ-ዳ-። የ-- ቢ--- እ--- ሳ--- ይ---- የ-ጣ ቢ-ን- እ-ኳ- ሳ-ክ- ይ-ዳ-። ------------------------ የጠጣ ቢሆንም እንኳን ሳይክል ይነዳል። 0
ቴሌ-ዥኑ -ፍ- ---ም--ሱ እንቅል- ---ው። ቴ---- ክ-- ቢ--- እ- እ---- ወ---- ቴ-ቪ-ኑ ክ-ት ቢ-ን- እ- እ-ቅ-ፍ ወ-ደ-። ----------------------------- ቴሌቪዥኑ ክፍት ቢሆንም እሱ እንቅልፍ ወሰደው።
เขาไม่มีใบขับขี่ ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถ መ-- ፈቃድ የለ----ኖ- መ-- -ነ--። መ-- ፈ-- የ--- ሆ-- መ-- ይ---- መ-ጃ ፈ-ድ የ-ው- ሆ-ም መ-ና ይ-ዳ-። -------------------------- መንጃ ፈቃድ የለውም ሆኖም መኪና ይነዳል። 0
የ-ሸ---ንም -- ተ--ጧ-። የ-- ቢ--- እ- ተ----- የ-ሸ ቢ-ን- እ- ተ-ም-ል- ------------------ የመሸ ቢሆንም እሱ ተቀምጧል።
ทั้งๆที่ถนนลื่น ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขับรถเร็ว መ-ገዱ አንሸራታ- ነው ቢሆ-ም-በ--ነ- ይ-ዳ-። መ--- አ----- ነ- ቢ--- በ---- ይ---- መ-ገ- አ-ሸ-ታ- ነ- ቢ-ን- በ-ጥ-ት ይ-ዳ-። ------------------------------- መንገዱ አንሸራታች ነው ቢሆንም በፍጥነት ይነዳል። 0
የመሸ----- -ሱ-ተቀም-ል። የ-- ቢ--- እ- ተ----- የ-ሸ ቢ-ን- እ- ተ-ም-ል- ------------------ የመሸ ቢሆንም እሱ ተቀምጧል።
เขาเมา ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังขี่จักรยาน ሰ-ሯ----- --ክ------። ሰ--- ሆ-- ሳ--- ይ---- ሰ-ሯ- ሆ-ም ሳ-ክ- ይ-ዳ-። ------------------- ሰክሯል ሆኖም ሳይክል ይነዳል። 0
ብ--ጣጠ-ም እሱ-----ም። ብ------ እ- አ----- ብ-ቀ-ጠ-ም እ- አ-መ-ም- ----------------- ብንቀጣጠርም እሱ አልመጣም።
เธอหางานไม่ได้ ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย ብ-ማርም------ስራ -ላ-ኘ-ም። ብ---- እ--- ስ- አ------ ብ-ማ-ም እ-ኳ- ስ- አ-ገ-ች-። --------------------- ብትማርም እንኳን ስራ አላገኘችም። 0
ብ-ቀ-ጠር--እሱ-አል--ም። ብ------ እ- አ----- ብ-ቀ-ጠ-ም እ- አ-መ-ም- ----------------- ብንቀጣጠርም እሱ አልመጣም።
เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม ቢያ--ም-እን-- ወ- -ክ---አል---ም ። ቢ---- እ--- ወ- ዶ--- አ----- ። ቢ-ማ-ም እ-ኳ- ወ- ዶ-ተ- አ-ሄ-ች- ። --------------------------- ቢያማትም እንኳን ወደ ዶክተር አልሄደችም ። 0
መ----ቃ----ኖ-ው--እን-ን--ኪ--ይ---። መ-- ፈ-- ባ----- እ--- መ-- ይ---- መ-ጃ ፈ-ድ ባ-ኖ-ው- እ-ኳ- መ-ና ይ-ዳ-። ----------------------------- መንጃ ፈቃድ ባይኖረውም እንኳን መኪና ይነዳል።
เธอซื้อรถ ถึงแม้ว่าเธอจะไม่มีเงินก็ตาม ገ-ዘብ --ኖ--- እ-ኳ- -ኪና -ዛች። ገ--- ባ----- እ--- መ-- ገ--- ገ-ዘ- ባ-ኖ-ት- እ-ኳ- መ-ና ገ-ች- ------------------------- ገንዘብ ባይኖራትም እንኳን መኪና ገዛች። 0
መ----ቃድ-ባይኖረው--እ-ኳ---ኪና --ዳ-። መ-- ፈ-- ባ----- እ--- መ-- ይ---- መ-ጃ ፈ-ድ ባ-ኖ-ው- እ-ኳ- መ-ና ይ-ዳ-። ----------------------------- መንጃ ፈቃድ ባይኖረውም እንኳን መኪና ይነዳል።
เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว ถึงอย่างนั้นเธอก็หางานไม่ได้ ተ-ራ-ች-ሆ-ም--ራ አላ-ኘች-። ተ---- ሆ-- ስ- አ------ ተ-ራ-ች ሆ-ም ስ- አ-ገ-ች-። -------------------- ተምራለች ሆኖም ስራ አላገኘችም። 0
መ-ገ- --ሸ--- -ሆን-----ን --ጥ-- ይነዳ-። መ--- ተ----- ቢ--- እ--- በ---- ይ---- መ-ገ- ተ-ሸ-ታ- ቢ-ን- እ-ኳ- በ-ጥ-ት ይ-ዳ-። --------------------------------- መንገዱ ተንሸራታች ቢሆንም እንኳን በፍጥነት ይነዳል።
เธอมีอาการเจ็บปวด ถึงอย่างนั้น่เธอก็ไม่ไปหาหมอ ህመ--አ-ት ሆ-ም -- ዶክ-ር ---ደችም። ህ-- አ-- ሆ-- ወ- ዶ--- አ------ ህ-ም አ-ት ሆ-ም ወ- ዶ-ተ- አ-ሄ-ች-። --------------------------- ህመም አላት ሆኖም ወደ ዶክተር አልሄደችም። 0
መ--- ተ---ታች---ንም-እ-ኳ---ፍጥነት-ይነ-ል። መ--- ተ----- ቢ--- እ--- በ---- ይ---- መ-ገ- ተ-ሸ-ታ- ቢ-ን- እ-ኳ- በ-ጥ-ት ይ-ዳ-። --------------------------------- መንገዱ ተንሸራታች ቢሆንም እንኳን በፍጥነት ይነዳል።
เธอไม่มีเงิน ถึงอย่างนั้นเธอก็ซื้อรถ ገ--- የ-ት- ሆኖም --- -ዛች። ገ--- የ--- ሆ-- መ-- ገ--- ገ-ዘ- የ-ት- ሆ-ም መ-ና ገ-ች- ---------------------- ገንዘብ የላትም ሆኖም መኪና ገዛች። 0
የ-ጣ ቢ--ም እንኳን -ይ-ል ይ---። የ-- ቢ--- እ--- ሳ--- ይ---- የ-ጣ ቢ-ን- እ-ኳ- ሳ-ክ- ይ-ዳ-። ------------------------ የጠጣ ቢሆንም እንኳን ሳይክል ይነዳል።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -