Phrasebook

tl Days of the week   »   bn সপ্তাহের বিভিন্ন দিন

9 [siyam]

Days of the week

Days of the week

৯ [নয়]

9 [naẏa]

সপ্তাহের বিভিন্ন দিন

[saptāhēra bibhinna dina]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Bengali Maglaro higit pa
Lunes সো---র স-মব-র স-ম-া- ------ সোমবার 0
s-m---ra sōmabāra s-m-b-r- -------- sōmabāra
Martes ম----ব-র মঙ-গলব-র ম-্-ল-া- -------- মঙ্গলবার 0
m-ṅg-la-ā-a maṅgalabāra m-ṅ-a-a-ā-a ----------- maṅgalabāra
Miyerkules ব---ার ব-ধব-র ব-ধ-া- ------ বুধবার 0
bud-ab--a budhabāra b-d-a-ā-a --------- budhabāra
Huwebes বৃহস-প---ার ব-হস-পত-ব-র ব-হ-্-ত-ব-র ----------- বৃহস্পতিবার 0
br--as-atibā-a br-haspatibāra b-̥-a-p-t-b-r- -------------- br̥haspatibāra
Biyernes শু--রব-র শ-ক-রব-র শ-ক-র-া- -------- শুক্রবার 0
ś--rab--a śukrabāra ś-k-a-ā-a --------- śukrabāra
Sabado শনিব-র শন-ব-র শ-ি-া- ------ শনিবার 0
ś---bā-a śanibāra ś-n-b-r- -------- śanibāra
Linggo রবিবার রব-ব-র র-ি-া- ------ রবিবার 0
rab-b--a rabibāra r-b-b-r- -------- rabibāra
ang linggo সপ--াহ সপ-ত-হ স-্-া- ------ সপ্তাহ 0
s-p---a saptāha s-p-ā-a ------- saptāha
mula Lunes hanggang Linggo সোম--- -েকে রব--া-----যন-ত স-মব-র থ-ক- রব-ব-র পর-যন-ত স-ম-া- থ-ক- র-ি-া- প-্-ন-ত -------------------------- সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত 0
s---b--a t-ē-ē ----bār---ar--nta sōmabāra thēkē rabibāra paryanta s-m-b-r- t-ē-ē r-b-b-r- p-r-a-t- -------------------------------- sōmabāra thēkē rabibāra paryanta
Ang unang araw ay Lunes. প্--- --ন--- স--বার ৷ প-রথম দ-ন হল স-মব-র ৷ প-র-ম দ-ন হ- স-ম-া- ৷ --------------------- প্রথম দিন হল সোমবার ৷ 0
pra-h-ma -in--h----sōm---ra prathama dina hala sōmabāra p-a-h-m- d-n- h-l- s-m-b-r- --------------------------- prathama dina hala sōmabāra
Ang pangalawang araw ay Martes. দ--িতীয় দ-- হ- --্----- ৷ দ-ব-ত-য় দ-ন হল মঙ-গলব-র ৷ দ-ব-ত-য় দ-ন হ- ম-্-ল-া- ৷ ------------------------- দ্বিতীয় দিন হল মঙ্গলবার ৷ 0
dbi--ẏ- -ina ha-- ma----abāra dbitīẏa dina hala maṅgalabāra d-i-ī-a d-n- h-l- m-ṅ-a-a-ā-a ----------------------------- dbitīẏa dina hala maṅgalabāra
Ang pangatlong araw ay Miyerkules. তৃতীয়-----হ- --ধ-ার-৷ ত-ত-য় দ-ন হল ব-ধব-র ৷ ত-ত-য় দ-ন হ- ব-ধ-া- ৷ --------------------- তৃতীয় দিন হল বুধবার ৷ 0
t--t--a-d-na---la--udh-bā-a tr-tīẏa dina hala budhabāra t-̥-ī-a d-n- h-l- b-d-a-ā-a --------------------------- tr̥tīẏa dina hala budhabāra
Ang pang-apat na araw ay Huwebes. চত--্- দিন হল--------িব-- ৷ চত-র-থ দ-ন হল ব-হস-পত-ব-র ৷ চ-ু-্- দ-ন হ- ব-হ-্-ত-ব-র ৷ --------------------------- চতুর্থ দিন হল বৃহস্পতিবার ৷ 0
c-t-r--a-d-na---l- b-------ti---a caturtha dina hala br-haspatibāra c-t-r-h- d-n- h-l- b-̥-a-p-t-b-r- --------------------------------- caturtha dina hala br̥haspatibāra
Ang panglimang araw ay Biyernes. পঞ্চ- --ন হল শ--্-ব---৷ পঞ-চম দ-ন হল শ-ক-রব-র ৷ প-্-ম দ-ন হ- শ-ক-র-া- ৷ ----------------------- পঞ্চম দিন হল শুক্রবার ৷ 0
p-ñ--ma-di-a-h----ś-k-a-ā-a pañcama dina hala śukrabāra p-ñ-a-a d-n- h-l- ś-k-a-ā-a --------------------------- pañcama dina hala śukrabāra
Ang pang-anim na araw ay Sabado. ষষ---দি- -ল শ---ার-৷ ষষ-ঠ দ-ন হল শন-ব-র ৷ ষ-্- দ-ন হ- শ-ি-া- ৷ -------------------- ষষ্ঠ দিন হল শনিবার ৷ 0
ṣ-ṣṭh---ina-hal--ś--i---a ṣaṣṭha dina hala śanibāra ṣ-ṣ-h- d-n- h-l- ś-n-b-r- ------------------------- ṣaṣṭha dina hala śanibāra
Ang pangpitong araw ay Linggo. স-্-----ন--- রব--ার-৷ সপ-তম দ-ন হল রব-ব-র ৷ স-্-ম দ-ন হ- র-ি-া- ৷ --------------------- সপ্তম দিন হল রবিবার ৷ 0
sap-ama d----hal---a-----a saptama dina hala rabibāra s-p-a-a d-n- h-l- r-b-b-r- -------------------------- saptama dina hala rabibāra
Ang linggo ay may pitong araw. সা--দ--ে-এক -প---হ-৷ স-ত দ-ন- এক সপ-ত-হ ৷ স-ত দ-ন- এ- স-্-া- ৷ -------------------- সাত দিনে এক সপ্তাহ ৷ 0
s--- -------a-s-pt-ha sāta dinē ēka saptāha s-t- d-n- ē-a s-p-ā-a --------------------- sāta dinē ēka saptāha
Limang araw lang kaming nagtatrabaho. আমরা -ে-লমাত্র---ঁচ -ি------করি-৷ আমর- ক-বলম-ত-র প--চ দ-ন ক-জ কর- ৷ আ-র- ক-ব-ম-ত-র প-ঁ- দ-ন ক-জ ক-ি ৷ --------------------------------- আমরা কেবলমাত্র পাঁচ দিন কাজ করি ৷ 0
ā-arā-------māt----ām----d-na --ja k-ri āmarā kēbalamātra pām-ca dina kāja kari ā-a-ā k-b-l-m-t-a p-m-c- d-n- k-j- k-r- --------------------------------------- āmarā kēbalamātra pām̐ca dina kāja kari

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -