Phrasebook

tl Imperative 2   »   hi आज्ञार्थक २

90 [siyamnapu]

Imperative 2

Imperative 2

९० [नब्बे]

90 [nabbe]

आज्ञार्थक २

[aagyaarthak 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Hindi Maglaro higit pa
Mag-ahit ka! दाढ़--ब--ओ! द-ढ़- बन-ओ! द-ढ़- ब-ा-! ---------- दाढ़ी बनाओ! 0
da-dhe- b---o! daadhee banao! d-a-h-e b-n-o- -------------- daadhee banao!
Maghilamos ka! स्--- क--! स-न-न कर-! स-न-न क-ो- ---------- स्नान करो! 0
s---n -aro! snaan karo! s-a-n k-r-! ----------- snaan karo!
Magsuklay ka! ब----न--! ब-ल बन-ओ! ब-ल ब-ा-! --------- बाल बनाओ! 0
b-al -an--! baal banao! b-a- b-n-o- ----------- baal banao!
Tawag ka! Tumawag ka! फ-- -र-- फ-न --ज-य-! फ-न कर-! फ-न क-ज-य-! फ-न क-ो- फ-न क-ज-य-! -------------------- फोन करो! फोन कीजिये! 0
p--n k-r-! ph-n k-e--y-! phon karo! phon keejiye! p-o- k-r-! p-o- k-e-i-e- ------------------------ phon karo! phon keejiye!
Simulan mo na! शु-ू कर-- श-र- क-ज-य-! श-र- कर-! श-र- क-ज-य-! श-र- क-ो- श-र- क-ज-य-! ---------------------- शुरू करो! शुरू कीजिये! 0
s-u-oo--a-o! shu-o- keejiye! shuroo karo! shuroo keejiye! s-u-o- k-r-! s-u-o- k-e-i-e- ---------------------------- shuroo karo! shuroo keejiye!
Itigil mo! Itigil mo yan! छ-ड़ो- छ-ड़---! छ-ड़-! छ-ड--य-! छ-ड़-! छ-ड-ि-े- -------------- छोड़ो! छोड़िये! 0
ch-------h--d-ye! chhodo! chhodiye! c-h-d-! c-h-d-y-! ----------------- chhodo! chhodiye!
Iwan mo! Iwanan mo yan! छ-ड़ो! कृ-----ो-़िय-! छ-ड़-! क-पय- छ-ड--य-! छ-ड़-! क-प-ा छ-ड-ि-े- -------------------- छोड़ो! कृपया छोड़िये! 0
c----o--kr-aya -hhod---! chhodo! krpaya chhodiye! c-h-d-! k-p-y- c-h-d-y-! ------------------------ chhodo! krpaya chhodiye!
Sabihin mo! Sabihin mo yan! ऐसे बो--! क--य--ब-लि-! ऐस- ब-ल-! क-पय- ब-ल-ए! ऐ-े ब-ल-! क-प-ा ब-ल-ए- ---------------------- ऐसे बोलो! कृपया बोलिए! 0
a-s- b-l-! --p-y---ol--! aise bolo! krpaya bolie! a-s- b-l-! k-p-y- b-l-e- ------------------------ aise bolo! krpaya bolie!
Bilhin mo! Bilhin mo yan! यह---ीदो!-कृ--ा--ह---ी-िए! यह खर-द-! क-पय- यह खर-द-ए! य- ख-ी-ो- क-प-ा य- ख-ी-ि-! -------------------------- यह खरीदो! कृपया यह खरीदिए! 0
yah --ar---o- --p-y- -ah k---e--i-! yah khareedo! krpaya yah khareedie! y-h k-a-e-d-! k-p-y- y-h k-a-e-d-e- ----------------------------------- yah khareedo! krpaya yah khareedie!
Huwag kailanman maging hindi matapat! क-ी-ब-ईम-न--त बन-! कभ- ब-ईम-न मत बन-! क-ी ब-ई-ा- म- ब-ो- ------------------ कभी बेईमान मत बनो! 0
k-b-e---e--ma----a- -an-! kabhee beeemaan mat bano! k-b-e- b-e-m-a- m-t b-n-! ------------------------- kabhee beeemaan mat bano!
Huwag kailanman maging malikot! क----ी- ---ब--! कभ- ढ-ठ मत बन-! क-ी ढ-ठ म- ब-ो- --------------- कभी ढीठ मत बनो! 0
k----e -h--t---at-ba-o! kabhee dheeth mat bano! k-b-e- d-e-t- m-t b-n-! ----------------------- kabhee dheeth mat bano!
Huwag kailanman maging bastos! क-ी अ---- मत ब--! कभ- असभ-य मत बन-! क-ी अ-भ-य म- ब-ो- ----------------- कभी असभ्य मत बनो! 0
ka-h-e a-a--- ma--ba-o! kabhee asabhy mat bano! k-b-e- a-a-h- m-t b-n-! ----------------------- kabhee asabhy mat bano!
Laging maging matapat! ह-ेशा --्च- -ह-! हम-श- सच-च- रह-! ह-े-ा स-्-े र-ो- ---------------- हमेशा सच्चे रहो! 0
ha---ha-s--hch- r-h-! hamesha sachche raho! h-m-s-a s-c-c-e r-h-! --------------------- hamesha sachche raho!
Palaging maging mabait! ह---ा-अच्छे रह-! हम-श- अच-छ- रह-! ह-े-ा अ-्-े र-ो- ---------------- हमेशा अच्छे रहो! 0
h-mes-a ach-h-e --ho! hamesha achchhe raho! h-m-s-a a-h-h-e r-h-! --------------------- hamesha achchhe raho!
Palaging maging magalang! हम-श- --नम्--र--! हम-श- व-नम-र रह-! ह-े-ा व-न-्- र-ो- ----------------- हमेशा विनम्र रहो! 0
ham---a-v-n-m- r--o! hamesha vinamr raho! h-m-s-a v-n-m- r-h-! -------------------- hamesha vinamr raho!
Ingat paguwi! क--य--घ--प-ु-चिए! क-पय- घर पह--च-ए! क-प-ा घ- प-ु-च-ए- ----------------- कृपया घर पहुँचिए! 0
krpaya ghar--a-u----e! krpaya ghar pahunchie! k-p-y- g-a- p-h-n-h-e- ---------------------- krpaya ghar pahunchie!
Ingatan mo ang iyong sarili! अप---ध-य-----ि-े! अपन- ध-य-न रख-य-! अ-न- ध-य-न र-ि-े- ----------------- अपना ध्यान रखिये! 0
apa-a --ya-----k-iy-! apana dhyaan rakhiye! a-a-a d-y-a- r-k-i-e- --------------------- apana dhyaan rakhiye!
Bisitahin ulit kami sa lalong madaling panahon! फ-- --्-----लन--आइय--ा! फ-र जल-द- म-लन- आइय-ग-! फ-र ज-्-ी म-ल-े आ-य-ग-! ----------------------- फिर जल्दी मिलने आइयेगा! 0
p-i- ja-----m--ane -a-yega! phir jaldee milane aaiyega! p-i- j-l-e- m-l-n- a-i-e-a- --------------------------- phir jaldee milane aaiyega!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -