Phrasebook

tl Imperative 2   »   hy Imperative 2

90 [siyamnapu]

Imperative 2

Imperative 2

90 [իննսուն]

90 [innsun]

Imperative 2

[hramayakan 2]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   
Tagalog Armenian Maglaro higit pa
Mag-ahit ka! Սա------: Սափրվի´ր: 0
S--’r--´r Sa------r Sap’rvi´r S-p’r-i´r ---’---´-
Maghilamos ka! Լվ------: Լվացվի´ր: 0
L----’v-´r Lv-------r Lvats’vi´r L-a-s’v-´r -----’--´-
Magsuklay ka! Սա------: Սանրվի´ր: 0
S-----´r Sa-----r Sanrvi´r S-n-v-´r ------´-
Tawag ka! Tumawag ka! Զա------ Զ------: Զանգի´ր: Զանգե´ք: 0
Z----´r Z----´k’ Za----- Z------’ Zangi´r Zange´k’ Z-n-i´r Z-n-e´k’ -----´-------´-’
Simulan mo na! Բռ----- Բ-----: Բռնի´ր: Բռնե´ք: 0
B----´r B----´k’ Br----- B------’ Brrni´r Brrne´k’ B-r-i´r B-r-e´k’ -----´-------´-’
Itigil mo! Itigil mo yan! Վե--------- Վ---------: Վերջացրու´: Վերջացրե´ք: 0
V------’r-´ V------’r-´k’ Ve--------- V-----------’ Verjats’ru´ Verjats’re´k’ V-r-a-s’r-´ V-r-a-s’r-´k’ -------’--´--------’--´-’
Iwan mo! Iwanan mo yan! Թո--- Թ-----: Թո´ղ: Թողե´ք: 0
T’v-´g- T’v----´k’ T’----- T--------’ T’vo´gh T’voghe´k’ T’v-´g- T’v-g-e´k’ -’--´----’-----´-’
Sabihin mo! Sabihin mo yan! Աս--- Ա----: Ասա´: Ասե´ք: 0
A--´ A--´k’ As-- A----’ Asa´ Ase´k’ A-a´ A-e´k’ ---´----´-’
Bilhin mo! Bilhin mo yan! Գն---- Գ----: Գնի´ր: Գնե´ք: 0
G--´r G--´k’ Gn--- G----’ Gni´r Gne´k’ G-i´r G-e´k’ ---´-----´-’
Huwag kailanman maging hindi matapat! Մի- ե--- ա------: Մի´ եղիր անազնիվ: 0
M-´ y----- a------ Mi- y----- a-----v Mi´ yeghir anazniv M-´ y-g-i- a-a-n-v --´---------------
Huwag kailanman maging malikot! Մի- ե--- ա------: Մի´ եղիր անվայել: 0
M-´ y----- a------ Mi- y----- a-----l Mi´ yeghir anvayel M-´ y-g-i- a-v-y-l --´---------------
Huwag kailanman maging bastos! Մի- ե--- ա--------: Մի´ եղիր անհարգալի: 0
M-´ y----- a-------- Mi- y----- a-------i Mi´ yeghir anhargali M-´ y-g-i- a-h-r-a-i --´-----------------
Laging maging matapat! Եղ--- մ--- ա----: Եղի´ր միշտ ազնիվ: 0
Y----´r m---- a---- Ye----- m---- a---v Yeghi´r misht azniv Y-g-i´r m-s-t a-n-v -----´-------------
Palaging maging mabait! Եղ--- մ--- ա----: Եղի´ր միշտ ազնիվ: 0
Y----´r m---- a---- Ye----- m---- a---v Yeghi´r misht azniv Y-g-i´r m-s-t a-n-v -----´-------------
Palaging maging magalang! Եղ--- մ--- ք---------: Եղի´ր միշտ քաղաքավարի: 0
Y----´r m---- k’a----’a---- Ye----- m---- k-----------i Yeghi´r misht k’aghak’avari Y-g-i´r m-s-t k’a-h-k’a-a-i -----´---------’-----’-----
Ingat paguwi! Ապ---- տ--- հ-----: Ապահով տուն հասե´ք: 0
A----- t-- h---´k’ Ap---- t-- h-----’ Apahov tun hase´k’ A-a-o- t-n h-s-´k’ ---------------´-’
Ingatan mo ang iyong sarili! Հո- տ-- ի--- ք-- հ----: Հոգ տար ինքդ քեզ համար: 0
H-- t-- i--’d k’y-- h---- Ho- t-- i---- k---- h---r Hog tar ink’d k’yez hamar H-g t-r i-k’d k’y-z h-m-r -----------’---’---------
Bisitahin ulit kami sa lalong madaling panahon! Այ------ մ-- և- մ-- ա----: Այցելե´ք մեզ ևս մեկ անգամ: 0
A---’y---´k’ m-- y--- m-- a---- Ay---------- m-- y--- m-- a---m Ayts’yele´k’ mez yevs mek angam A-t-’y-l-´k’ m-z y-v- m-k a-g-m ----’----´-’-------------------

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -