தமிழ் » சீன   இயற்கையில்


26 [இருபத்து ஆறு]

இயற்கையில்

-

+ 26[二十六]26 [Èrshíliù]

+ 在大自然里zài dà zìrán lǐ

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
உனக்கு அந்த கோபுரம் தெரிகிறதா? 你 看- 那-- 塔 了 吗 ?
n- k------ n--- d- t--- m-?
+
உனக்கு அந்த மலை தெரிகிறதா? 你 看- 那-- 那- 山 了 吗 ?
N- k------ n--- d- n- z-- s----- m-?
+
உனக்கு அந்த கிராமம் தெரிகிறதா? 你 看- 那-- 村- 了 吗 ?
N- k------ n--- d- c---------- m-?
+
   
உனக்கு அந்த நதி தெரிகிறதா? 你 看- 那-- 那- 河 了 吗 ?
N- k------ n--- d- n- t--- h--- m-?
+
உனக்கு அந்த பாலம் தெரிகிறதா? 你 看- 那-- 那- 桥 了 吗 ?
N- k------ n--- d- n- z-- q----- m-?
+
உனக்கு அந்த ஏரி தெரிகிறதா? 你 看- 那-- 湖 了 吗 ?
N- k------ n--- d- h--- m-?
+
   
எனக்கு அந்த பறவை பிடித்திருக்கிறது. 我 喜- 那- 鸟 。
W- x----- n- z-- n---.
+
எனக்கு அந்த மரம் பிடித்திருக்கிறது. 我 喜- 那- 树 。
W- x----- n- k- s--.
+
எனக்கு இந்த கல் பிடித்திருக்கிறது. 我 喜- 这- 石- 。
W- x----- z-- k--- s-----.
+
   
எனக்கு அந்த பூங்கா பிடித்திருக்கிறது. 我 喜- 那- 公- 。
W- x----- n--- g-------.
+
எனக்கு அந்த தோட்டம் பிடித்திருக்கிறது. 我 喜- 那- 花- 。
W- x----- n--- h------.
+
எனக்கு இந்த பூ பிடித்திருக்கிறது. 我 喜- 这- 花 。
W- x----- z-- d-- h--.
+
   
எனக்கு அது அழகாகத் தெரிகிறது 我 觉- 这 挺 漂- 。
W- j---- z-- t--- p--------.
+
எனக்கு அது ஸ்வாரஸ்யமாகத் தெரிகிறது 我 觉- 这 有-- 。
W- j---- z-- y---- e-.
+
எனக்கு அது மிகவும் அழகாகத் தெரிகிறது 我 觉- 这 太- 了 。
W- j---- z-- t-------.
+
   
எனக்கு அது அவலட்சணமாகத் தெரிகிறது 我 觉- 这 很 丑 。
W- j---- z-- h-- c---.
+
எனக்கு அது சலிப்பு ஏற்படுத்துவதாகத் தெரிகிறது. 我 觉- 这 很 无- 。
W- j---- z-- h-- w-----.
+
எனக்கு அது கொடூரமாகத் தெரிகிறது 我 觉- 这 很 可- 。
W- j---- z-- h-- k---.
+