தமிழ் » சீன   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

+ 51[五十一]51 [Wǔshíyī]

+ 处理事情chǔlǐ shìqíng

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51[五十一]
51 [Wǔshíyī]

处理事情
chǔlǐ shìqíng

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 我 要 去 图-- 。
w- y-- q- t---- g---.
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 我 要 去 书- 。
W- y-- q- s------.
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 我 要 到 报-- 去 。
W- y-- d-- b----- t--- q-.
+
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 我 想 借 一- 书 。
W- x---- j-- y- b-- s--.
+
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 我想---- 。
W- x---- m-- y- b-- s--.
+
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 我 想 买 份 报- 。
W- x---- m-- f-- b-----.
+
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 我 要 去 图-- 借 一- 书 。
W- y-- q- t---- g--- j-- y- b-- s--.
+
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 我 要 去 书- 买 一- 书 。
W- y-- q- s------ m-- y- b-- s--.
+
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 我 要 到 报-- 去 买 报- 。
W- y-- d-- b----- t--- q- m-- b-----.
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 我 要 去 眼-- 。
W- y-- q- y------ d---.
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். 我 要 去 超- 。
W- y-- q- c------.
+
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். 我 要 去 糕-- 。
W- y-- q- g------ d---.
+
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 我 想 买 一- 眼- 。
W- x---- m-- y- f- y------.
+
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 我 想 买 水- 和 蔬- 。
W- x---- m-- s------ h- s-----.
+
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 我 想 买 小-- 和 面- 。
W- x---- m-- x--- m------ h-- m------.
+
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 我 要 去 眼-- 买 一- 眼- 。
W- y-- q- y------ d--- m-- y- f- y------.
+
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 我 要 去 超- 买 水- 和 蔬- 。
W- y-- q- c------ m-- s------ h- s-----.
+
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 我 要 去 糕-- 买 小-- 和 面- 。
W- y-- q- g------ d--- m-- x--- m------ h-- m------.
+