தமிழ் » சீன   கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்


51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [五十一]
51 [Wǔshíyī]

处理事情
chǔlǐ shìqíng

51 [ஐம்பத்தி ஒன்று]

கடை கண்ணிக்குச் செல்லுதல்

-

51 [五十一]
51 [Wǔshíyī]

处理事情
chǔlǐ shìqíng

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
எனக்கு நூலகத்திற்கு செல்ல வேண்டும். 我要-----
w- y-- q- t---- g---.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 我要----
W- y-- q- s------.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 我要------
W- y-- d-- b----- t--- q-.
   
எனக்கு ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 我想-----
W- x---- j-- y- b-- s--.
எனக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 我想-----
W- x---- m-- y- b-- s--.
எனக்கு ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 我想-----
W- x---- m-- f-- b-----.
   
எனக்கு நூலகம் சென்று ஒரு புத்தகம் எடுக்க வேண்டும். 我要---------
W- y-- q- t---- g--- j-- y- b-- s--.
எனக்கு புத்தகக் கடைக்குச் சென்று ஒரு புத்தகம் வாங்க வேண்டும். 我要--------
W- y-- q- s------ m-- y- b-- s--.
எனக்கு பத்திரிகைக் கடைக்குச் சென்று ஒரு செய்தித்தாள் வாங்க வேண்டும். 我要---------
W- y-- d-- b----- t--- q- m-- b-----.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடிக் கடைக்கு செல்ல வேண்டும். 我要-----
W- y-- q- y------ d---.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். 我要----
W- y-- q- c------.
எனக்கு பேகரிக்குச் செல்ல வேண்டும். 我要-----
W- y-- q- g------ d---.
   
எனக்கு மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 我想------
W- x---- m-- y- f- y------.
எனக்கு காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 我想-------
W- x---- m-- s------ h- s-----.
எனக்கு ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 我想--------
W- x---- m-- x--- m------ h-- m------.
   
எனக்கு கண்ணாடிக் கடைக்கு சென்று மூக்குக் கண்ணாடி வாங்க வேண்டும். 我要----------
W- y-- q- y------ d--- m-- y- f- y------.
எனக்கு ஸூபர்மார்க்கெட்டுக்கு சென்று காய்கறி பழவகைகள் வாங்க வேண்டும். 我要----------
W- y-- q- c------ m-- s------ h- s-----.
எனக்கு பேகரிக்குச் சென்று ரோல்ஸும் ப்ரெடும் வாங்க வேண்டும். 我要------------
W- y-- q- g------ d--- m-- x--- m------ h-- m------.