தமிழ் » சீன   கடைகள்


53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [五十三]
53 [wǔshísān]

商店
shāngdiàn

53 [ஐம்பத்தி மூண்று]

கடைகள்

-

53 [五十三]
53 [wǔshísān]

商店
shāngdiàn

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நாங்கள் ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடிக்கொணடு இருக்கிறோம். 我们----------
w---- z--- y---- t--- y------ s--------.
நாங்கள் ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். 我们------
W---- z--- y---- r-- d---.
நாங்கள் ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். 我们------
W---- z--- y---- y------.
   
நாங்கள் ஒரு கால்பந்து வாங்க வேண்டும். 我们-------
W---- y----- y--- z----.
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க வேண்டும். 我们--------
W---- y----- y----- l------.
நாங்கள் மருந்து வாங்க வேண்டும். 我们----
W---- y----- y--.
   
நாங்கள் கால்பந்து வாங்க ஒரு விளையாட்டுச் சாமான் கடை தேடுகிறோம். 我们----------------
W---- z--- y---- t--- y------ s--------- m-- y--- z----.
நாங்கள் ஸலாமி வாங்க ஓர் இறைச்சிக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். 我们------------ 。
W---- z--- y---- r-- d---- m-- y----- l------.
நாங்கள் மருந்து வாங்க ஒரு மருந்துக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறோம். 我们---------
W---- z--- y---- y------- m-- y--.
   
நான் ஒரு நகைக்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். 我找------
W- z--- y---- z----- x---.
நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடிக்கொண்டு. இருக்கிறேன். 我找------
W- z--- y---- z-------- g---.
நான் ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். 我找------
W- z--- y---- g------ d---.
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க நினைக்கிறேன். 因为----------
Y----- w- d------ m-- y--- j-----.
நான் ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நினைக்கிறேன். 因为----------
Y----- w- d------ m-- y--- j-------.
நான் ஒரு கேக் வாங்க நினைக்கிறேன். 因为-------------
Y----- w- d------ m-- y--- y--- x--- d- d-----.
   
நான் ஒரு மோதிரம் வாங்க ஒரு நகைக்க்கடை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். 我找------------
W- z--- y---- z----- x---- m-- y--- j-----.
ஒரு ஃபில்ம் ரோல் வாங்க நான் ஒரு புகைப்படஉபகரணக் கடை தேடுகிறேன். 我找------------
W- z--- y---- z-------- g---- m-- y--- j-------.
நான் ஒரு கேக் வாங்க ஒரு மிட்டாய்க் கடை தேடிக்கொணடு. இருக்கிறேன். 我找---------------
W- z--- y---- g------ d---- m-- y--- y--- x--- d- d-----.