தமிழ் » சீன   ஏதேனும் விரும்புதல்


71 [எழுபத்து ஒன்று]]

ஏதேனும் விரும்புதல்

-

+ 71[七十一]71 [Qīshíyī]

+ 想 要 什么 东西xiǎng yào shénme dōngxī

71 [எழுபத்து ஒன்று]]

ஏதேனும் விரும்புதல்

-

71[七十一]
71 [Qīshíyī]

想 要 什么 东西
xiǎng yào shénme dōngxī

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
உங்கள் எல்லோருக்கும் என்ன செய்ய வேண்டும்? 你们 想 要 什- ? /你- 要 做 什- ?
n---- x---- y-- s-----? / N---- y-- z-- s-----?
+
உங்கள் எல்லோருக்கும் கால்பந்து விளையாட வேண்டுமா? 你们 要 踢-- 吗 ?
N---- y-- t- z---- m-?
+
உங்கள் எல்லோருக்கும் நண்பர்களை பார்க்கப் போக வேண்டுமா? 你们 要 拜- 朋- 吗 ?
N---- y-- b------ p------ m-?
+
   
விருப்பம் 要、----
Y--- x----- d----n
+
எனக்குத் தாமதமாக வருவதில் விருப்பமில்லை. 我 不- 来- 。
w- b------ l-- w--.
+
எனக்கு அங்கு போக விருப்பமில்லை. 我 不- 去 。
W- b------ q-.
+
   
எனக்கு வீட்டிற்குச் செல்ல வேண்டும். 我 想 回- 。
W- x---- h-- j--.
+
எனக்கு வீட்டில் தங்க விருப்பம். 我 想 呆- 家- 。
W- x---- d-- z-- j----.
+
எனக்கு தனியாக இருக்க விருப்பம். 我 要 单- 一-- 呆- 。
W- y-- d---- y--- r-- d-----.
+
   
உனக்கு இங்கு இருக்க விருப்பமா? 你 要 呆- 这- 吗 ?
N- y-- d-- z-- z----- m-?
+
உனக்கு இங்கு சாப்பிட விருப்பமா? 你 要 在 这- 吃- 吗 ?
N- y-- z-- z----- c----- m-?
+
உனக்கு இங்கு தூங்க விருப்பமா? 你 要 在 这- 睡---
N- y-- z-- z----- s------- m-?
+
   
உங்களுக்கு நாளையே கிளம்ப வேண்டுமா? 您 想 要 明- 出- 吗 ?
N-- x---- y-- m------- c---- m-?
+
உங்களுக்கு நாளை வரை இருக்க விருப்பமா? 您 想 要 呆- 明- 吗 ?
N-- x---- y-- d-- d-- m------- m-?
+
நீங்கள் நாளைதான் கட்டணம் கட்ட விரும்புகிறீர்களா? 您 想 要 到-- 再-- 吗 ?
N-- x---- y-- d-- m------- z-- f------ m-?
+
   
உங்கள் எல்லோருக்கும் டிஸ்கோ செல்ல விருப்பமா? 你们 要 到 迪- 吗 ?
N---- y-- d-- d- t--- m-?
+
உங்கள் எல்லோருக்கும் சினிமா செல்ல விருப்பமா? 你们 要 去 电-- 吗 ?
N---- y-- q- d----------- m-?
+
உங்கள் எல்லோருக்கும் சிற்றுண்டிச்சாலை செல்ல விருப்பமா? 你们 要 去 咖-- 吗 ?
N---- y-- q- k---- g--- m-?
+