தமிழ் » சீன   காரணம் கூறுதல் 1


75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

-

75 [七十五]
75 [Qīshíwǔ]

解释,说明某件事情 1
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1

75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

-

75 [七十五]
75 [Qīshíwǔ]

解释,说明某件事情 1
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நீங்கள் ஏன் வருவதில்லை? 您为------
n-- w------- m-- l-- n-?
வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. 天气-----
T----- t-- z-------.
நான் வருவதில்லை, ஏனென்றால் வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. 我不------------
W- b- l----- y-- w-- t----- t-- z-------.
   
அவன் ஏன் வரவில்லை? 他为------
T- w------- m-- l-- n-?
அவன் அழைக்கப்படவில்லை. 他没-----
T- m----- b-- y------.
அவன் அழைக்கப்படாததால் வரவில்லை. 他不-----------
T- b- l--- y----- t- m----- b-- y------.
   
நீ ஏன் வரவில்லை? 你为------
N- w------- m-- l-- n-?
எனக்கு நேரமில்லை. 我没----
W- m----- s------.
எனக்கு நேரம் இல்லாததால் வரவில்லை. 我不----------
W- b- l--- y----- w- m----- s------.
   
நீ ஏன் தங்கக்கூடாது? 你为--------
N- w------- b- l-- x----- n-?
எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கிறது. 我还----
W- h-- d- g------.
எனக்கு இன்னும் வேலை இருப்பதால் தங்கப்போவது இல்லை. 我不------------
W- b- l-- x------ y----- w- h-- d- g------.
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? 您为-------
N-- w------- x------ j-- z--?
எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது. 我累--
W- l----.
எனக்கு களைப்பாக இருப்பதால் போகிறேன். 我走--------
W- z------- y----- w- l----.
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? 您为--------
N-- w------- x------ j-- z-- n-?
இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. 已经----
Y----- h-- w----.
நான் போகிறேன் ஏனென்றால் இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. 我得-----------
W- d- z------- y-- w-- y----- h-- w----.