தமிழ் » சீன   காரணம் கூறுதல் 1


75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

-

+ 75[七十五]75 [Qīshíwǔ]

+ 解释,说明某件事情1jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1

75 [எழுபத்து ஐந்து]

காரணம் கூறுதல் 1

-

75[七十五]
75 [Qīshíwǔ]

解释,说明某件事情1
jiěshì, shuōmíng mǒu jiàn shìqíng 1

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்中文
நீங்கள் ஏன் வருவதில்லை? 您 为-- 没- 呢 ?
n-- w------- m-- l-- n-?
+
வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. 天气 太-- 了 。
T----- t-- z-------.
+
நான் வருவதில்லை, ஏனென்றால் வானிலை மிகவும் மோசமாக உள்ளது. 我 不- 了- 因- 天- 太 糟- 了 。
W- b- l----- y-- w-- t----- t-- z-------.
+
   
அவன் ஏன் வரவில்லை? 他 为-- 没- 呢 ?
T- w------- m-- l-- n-?
+
அவன் அழைக்கப்படவில்லை. 他 没- 被-- 。
T- m----- b-- y------.
+
அவன் அழைக்கப்படாததால் வரவில்லை. 他 不-- 因- 他 没- 被-- 。
T- b- l--- y----- t- m----- b-- y------.
+
   
நீ ஏன் வரவில்லை? 你 为-- 没- 呢 ?
N- w------- m-- l-- n-?
+
எனக்கு நேரமில்லை. 我 没- 时- 。
W- m----- s------.
+
எனக்கு நேரம் இல்லாததால் வரவில்லை. 我 不-- 因- 我 没- 时- 。
W- b- l--- y----- w- m----- s------.
+
   
நீ ஏன் தங்கக்கூடாது? 你 为-- 不--- 呢 ?
N- w------- b- l-- x----- n-?
+
எனக்கு இன்னும் வேலை இருக்கிறது. 我 还- 工- 。
W- h-- d- g------.
+
எனக்கு இன்னும் வேலை இருப்பதால் தங்கப்போவது இல்லை. 我 不 留--- 因- 我 还- 工- 。
W- b- l-- x------ y----- w- h-- d- g------.
+
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? 您 为-- 现- 就 走 ?
N-- w------- x------ j-- z--?
+
எனக்கு களைப்பாக இருக்கிறது. 我 累 了 。
W- l----.
+
எனக்கு களைப்பாக இருப்பதால் போகிறேன். 我 走 了 , 因- 我 累 了 。
W- z------- y----- w- l----.
+
   
நீங்கள் ஏன் இப்பொழுதே போகிறீர்கள்? 您 为-- 现- 就 走 呢 ?
N-- w------- x------ j-- z-- n-?
+
இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. 已经 很- 了 。
Y----- h-- w----.
+
நான் போகிறேன் ஏனென்றால் இப்பொழுதே நேரமாகிவிட்டது. 我 得- 了- 因- 已- 很- 了 。
W- d- z------- y-- w-- y----- h-- w----.
+