Knjiga fraza

Prošlost 4   »   Pagātne 4

84 [osamdeset i četiri]

Prošlost 4

Prošlost 4

84 [astoņdesmit četri]

+

Pagātne 4

Možete kliknuti na svako prazno da vidite tekst ili:   

bosanski letonski Igra Više
čitati la--t lasīt 0 +
Ja sam čitao / čitala. Es l-----. Es lasīju. 0 +
Ja sam pročitao cijeli roman. Es i------- v--- r-----. Es izlasīju visu romānu. 0 +
     
razumjeti sa----t saprast 0 +
Ja sam razumio / razumjela. Es s------. Es sapratu. 0 +
Ja sam razumio / razumjela cijeli tekst. Es s------ v--- t-----. Es sapratu visu tekstu. 0 +
     
odgovoriti at-----t atbildēt 0 +
Ja sam odgovorio / odgovorila. Es a--------. Es atbildēju. 0 +
Ja sam odgovorio / odgovorila na sva pitanja. Es a-------- u- v----- j----------. Es atbildēju uz visiem jautājumiem. 0 +
     
Ja to znam – ja sam to znao / znala. Es t- z--- – e- t- z-----. Es to zinu – es to zināju. 0 +
Ja pišem to – ja sam to pisao / pisala. Es t- r----- – e- t- u---------. Es to rakstu – es to uzrakstīju. 0 +
Ja čujem to – ja sam to čuo / čula. Es t- d----- – e- t- d-------. Es to dzirdu – es to dzirdēju. 0 +
     
Ja uzimam to – ja sam to uzeo / uzela. Es t- n--- – e- t- a-----. Es to nesu – es to atnesu. 0 +
Ja donosim to – ja sam to donio / donijela. Es t- n--- – e- t- a-----. Es to nesu – es to atnesu. 0 +
Ja kupujem to – ja sam to kupio / kupila. Es t- p---- – e- t- n------. Es to pērku – es to nopirku. 0 +
     
Ja očekujem to – ja sam to očekivao / očekivala. Es t- g---- – e- t- g------. Es to gaidu – es to gaidīju. 0 +
Ja objašnjavam to – ja sam to objasnio / objasnila. Es t- p---------- – e- t- p----------. Es to paskaidroju – es to paskaidroju. 0 +
Ja poznajem to – ja sam to poznavao / poznavala. Es t- p------ – e- t- p-----. Es to pazīstu – es to pazinu. 0 +
     

Negativne riječi se ne prevode na materinji jezik

Višejezični govornici kod čitanja sadržaje nesvjesno prevode na materinji jezik. To se dešava automatski, čitači to ne primjećuju. Moglo bi se reći da mozak funkcionira poput simultanog prevodioca. No ne prevodi sve! Jedno istraživanje je pokazalo da mozak ima ugrađeni filter. Taj filter odlučuje štoaće se prevoditi. A i čini se da filter ignorira određene riječi. Negativne riječi se ne prevode na materinji jezik. Istraživači su za svoj eksperiment izabrali izvorne govornike kineskog jezika. Svi ispitanici su govorili engleski kao drugi jezik. Ispitanici su morali ocijeniti različite engleske riječi. Te riječi su bile različitog emocionalnog sadržaja. Bilo je pozitivnih, negativnih i neutralnih pojmova. Za vrijeme čitanja riječi ispitanicima se ispitivao mozak. To jest, istraživači su mjerili električnu aktivnost mozga. Na taj način su mogli vidjeti kako radi mozak. Kod prevođenja riječi stvaraju se određeni signali. Oni ukazuju da je mozak aktivan. Međutim, ispitanici kod negativnih riječi nisu pokazali nikakvu aktivnost. Prevodili su se samo pozitivni i neutralni pojmovi. Zašto je to tako, istraživači još nisu otkrili. Teoretski bi mozak trebao obraditi sve riječi istovremeno. Može biti da filter brzo provjeri svaku riječ. Analizira se još dok se pročita na drugom jeziku. Ukoliko je riječ negativna, memorija se blokira. Drugim riječima, ne može se sjetiti riječi na materinjem jeziku. Ljudi mogu jako senzitivno reagirati na riječi. Možda ih mozak želi zaštiti od emocionalnih šokova.