Knjiga fraza

bs Prošlost 4   »   es Pretérito 4

84 [osamdeset i četiri]

Prošlost 4

Prošlost 4

84 [ochenta y cuatro]

Pretérito 4

Odaberite kako želite vidjeti prijevod:   
bosanski španski Igra Više
čitati l-er leer l-e- ---- leer
Ja sam čitao / čitala. He-l-ído. He leído. H- l-í-o- --------- He leído.
Ja sam pročitao cijeli roman. H- -eído --d--l- --vela. He leído toda la novela. H- l-í-o t-d- l- n-v-l-. ------------------------ He leído toda la novela.
razumjeti en----e- - ---pr--d-r entender / comprender e-t-n-e- / c-m-r-n-e- --------------------- entender / comprender
Ja sam razumio / razumjela. (--) he---t---i--. (Lo) he entendido. (-o- h- e-t-n-i-o- ------------------ (Lo) he entendido.
Ja sam razumio / razumjela cijeli tekst. H- e--e-d--o t--o--l-te--o. He entendido todo el texto. H- e-t-n-i-o t-d- e- t-x-o- --------------------------- He entendido todo el texto.
odgovoriti c------ar - r-spond-r contestar / responder c-n-e-t-r / r-s-o-d-r --------------------- contestar / responder
Ja sam odgovorio / odgovorila. H- --n-e---d-. He contestado. H- c-n-e-t-d-. -------------- He contestado.
Ja sam odgovorio / odgovorila na sva pitanja. H---on-e--ad- ----da--la-----g-ntas. He contestado a todas las preguntas. H- c-n-e-t-d- a t-d-s l-s p-e-u-t-s- ------------------------------------ He contestado a todas las preguntas.
Ja to znam – ja sam to znao / znala. L- --- – L- ---e----a-ía. Lo sé. – Lo supe / sabía. L- s-. – L- s-p- / s-b-a- ------------------------- Lo sé. – Lo supe / sabía.
Ja pišem to – ja sam to pisao / pisala. Lo--s-rib-- – -o--e escrito. Lo escribo. – Lo he escrito. L- e-c-i-o- – L- h- e-c-i-o- ---------------------------- Lo escribo. – Lo he escrito.
Ja čujem to – ja sam to čuo / čula. L- ------–--o--- -íd-. Lo oigo. – Lo he oído. L- o-g-. – L- h- o-d-. ---------------------- Lo oigo. – Lo he oído.
Ja uzimam to – ja sam to uzeo / uzela. L- c--- /-t--o, ---r-o-(a---- – ----- co-id-----om-d-,-a-ar-ado (--.-. Lo cojo / tomo, agarro (am.). – Lo he cogido / tomado, agarrado (am.). L- c-j- / t-m-, a-a-r- (-m-)- – L- h- c-g-d- / t-m-d-, a-a-r-d- (-m-)- ---------------------------------------------------------------------- Lo cojo / tomo, agarro (am.). – Lo he cogido / tomado, agarrado (am.).
Ja donosim to – ja sam to donio / donijela. L- -r---o. – Lo--e-t-a---. Lo traigo. – Lo he traído. L- t-a-g-. – L- h- t-a-d-. -------------------------- Lo traigo. – Lo he traído.
Ja kupujem to – ja sam to kupio / kupila. L--comp--.-–--- ----o---a--. Lo compro. – Lo he comprado. L- c-m-r-. – L- h- c-m-r-d-. ---------------------------- Lo compro. – Lo he comprado.
Ja očekujem to – ja sam to očekivao / očekivala. Lo--sp-r-. - Lo--- -s--r--o. Lo espero. – Lo he esperado. L- e-p-r-. – L- h- e-p-r-d-. ---------------------------- Lo espero. – Lo he esperado.
Ja objašnjavam to – ja sam to objasnio / objasnila. L--ex--ic---–-L--h-----l-----. Lo explico. – Lo he explicado. L- e-p-i-o- – L- h- e-p-i-a-o- ------------------------------ Lo explico. – Lo he explicado.
Ja poznajem to – ja sam to poznavao / poznavala. Lo--ono--o-- -o----con--ido. Lo conozco – Lo he conocido. L- c-n-z-o – L- h- c-n-c-d-. ---------------------------- Lo conozco – Lo he conocido.

Negativne riječi se ne prevode na materinji jezik

Višejezični govornici kod čitanja sadržaje nesvjesno prevode na materinji jezik. To se dešava automatski, čitači to ne primjećuju. Moglo bi se reći da mozak funkcionira poput simultanog prevodioca. No ne prevodi sve! Jedno istraživanje je pokazalo da mozak ima ugrađeni filter. Taj filter odlučuje štoaće se prevoditi. A i čini se da filter ignorira određene riječi. Negativne riječi se ne prevode na materinji jezik. Istraživači su za svoj eksperiment izabrali izvorne govornike kineskog jezika. Svi ispitanici su govorili engleski kao drugi jezik. Ispitanici su morali ocijeniti različite engleske riječi. Te riječi su bile različitog emocionalnog sadržaja. Bilo je pozitivnih, negativnih i neutralnih pojmova. Za vrijeme čitanja riječi ispitanicima se ispitivao mozak. To jest, istraživači su mjerili električnu aktivnost mozga. Na taj način su mogli vidjeti kako radi mozak. Kod prevođenja riječi stvaraju se određeni signali. Oni ukazuju da je mozak aktivan. Međutim, ispitanici kod negativnih riječi nisu pokazali nikakvu aktivnost. Prevodili su se samo pozitivni i neutralni pojmovi. Zašto je to tako, istraživači još nisu otkrili. Teoretski bi mozak trebao obraditi sve riječi istovremeno. Može biti da filter brzo provjeri svaku riječ. Analizira se još dok se pročita na drugom jeziku. Ukoliko je riječ negativna, memorija se blokira. Drugim riječima, ne može se sjetiti riječi na materinjem jeziku. Ljudi mogu jako senzitivno reagirati na riječi. Možda ih mozak želi zaštiti od emocionalnih šokova.