Frazlibro

eo Labori   »   ta வேலை செய்வது

55 [kvindek kvin]

Labori

Labori

55 [ஐம்பத்தி ஐந்து]

55 [Aimpatti aintu]

வேலை செய்வது

[vēlai ceyvatu]

Elektu kiel vi volas vidi la tradukon:   
esperanto tamila Ludu Pli
Kio estas via profesio? நீ--கள் என்ன -ேல- ----க-றீர-கள-? நீ___ எ__ வே_ செ_______ ந-ங-க-் எ-்- வ-ல- ச-ய-க-ற-ர-க-்- -------------------------------- நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீர்கள்? 0
n--ka----ṉ- -ē-ai-----i-ī--aḷ? n_____ e___ v____ c___________ n-ṅ-a- e-ṉ- v-l-i c-y-i-ī-k-ḷ- ------------------------------ nīṅkaḷ eṉṉa vēlai ceykiṟīrkaḷ?
Mia edzo estas kuracisto. எ-் க-வ-் -ரு--ருத்---ர். எ_ க___ ஒ_ ம______ எ-் க-வ-் ஒ-ு ம-ு-்-ு-ர-. ------------------------- என் கணவர் ஒரு மருத்துவர். 0
Eṉ -a--var-o-- -a-uttu-ar. E_ k______ o__ m__________ E- k-ṇ-v-r o-u m-r-t-u-a-. -------------------------- Eṉ kaṇavar oru maruttuvar.
Mi laboras duontempe kiel flegistino. ந-ன- -கு-ி-ந-ர --்ஸ-க---லை--ெய்கிற---. நா_ ப__ நே_ ந___ வே_ செ_____ ந-ன- ப-ு-ி ந-ர ந-்-ா- வ-ல- ச-ய-க-ற-ன-. -------------------------------------- நான் பகுதி நேர நர்ஸாக வேலை செய்கிறேன். 0
N----a---i-------a-s-ka -ēl-i--e-kiṟ--. N__ p_____ n___ n______ v____ c________ N-ṉ p-k-t- n-r- n-r-ā-a v-l-i c-y-i-ē-. --------------------------------------- Nāṉ pakuti nēra narsāka vēlai ceykiṟēṉ.
Ni baldaŭ pensiuliĝos. எங--ளுக-கு சீ--க--ம்--ய்வ-த-ய-் --்து---ும-. எ_____ சீ____ ஓ_____ வ______ எ-்-ள-க-க- ச-க-க-ர-் ஓ-்-ூ-ி-ம- வ-்-ு-ி-ு-்- -------------------------------------------- எங்களுக்கு சீக்கிரம் ஓய்வூதியம் வந்துவிடும். 0
E--aḷu--u ----ir----y--ti-a--van-uv-ṭu-. E________ c_______ ō________ v__________ E-k-ḷ-k-u c-k-i-a- ō-v-t-y-m v-n-u-i-u-. ---------------------------------------- Eṅkaḷukku cīkkiram ōyvūtiyam vantuviṭum.
Sed la impostoj estas tro altaj. ஆனால்--ரிக-----கவ-ம- அத-கமா- --்-ன. ஆ__ வ___ மி___ அ____ உ____ ஆ-ா-் வ-ி-ள- ம-க-ு-் அ-ி-ம-க உ-்-ன- ----------------------------------- ஆனால் வரிகள் மிகவும் அதிகமாக உள்ளன. 0
Ā-ā--var---- ------- ------āk- uḷ-aṉ-. Ā___ v______ m______ a________ u______ Ā-ā- v-r-k-ḷ m-k-v-m a-i-a-ā-a u-ḷ-ṉ-. -------------------------------------- Āṉāl varikaḷ mikavum atikamāka uḷḷaṉa.
Kaj la malsanulasekuro multekostas. மற்-ு-் -ர---கி--்-காப்பீ-- -ட-டண-- --க-ு-- -திகம------ளது. ம___ ஆ_____ கா___ க____ மி___ அ____ உ____ ம-்-ு-் ஆ-ோ-்-ி-க- க-ப-ப-ட- க-்-ண-் ம-க-ு-் அ-ி-ம-க உ-்-த-. ----------------------------------------------------------- மற்றும் ஆரோக்கியக் காப்பீடு கட்டணம் மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. 0
Maṟṟ-- ------yak---pp--u--a----am --ka-um --i-a------ḷḷ--u. M_____ ā________ k______ k_______ m______ a________ u______ M-ṟ-u- ā-ō-k-y-k k-p-ī-u k-ṭ-a-a- m-k-v-m a-i-a-ā-a u-ḷ-t-. ----------------------------------------------------------- Maṟṟum ārōkkiyak kāppīṭu kaṭṭaṇam mikavum atikamāka uḷḷatu.
Kio vi iam volas iĝi? ந--ப-ர------ும்-ப-த-----னவ-க ஆச-ப-படுக--ா--? நீ பெ______ போ_ எ____ ஆ________ ந- ப-ர-ய-ன-க-ம- ப-த- எ-்-வ-க ஆ-ை-்-ட-க-ற-ய-? -------------------------------------------- நீ பெரியவனாகும் போது என்னவாக ஆசைப்படுகிறாய்? 0
Nī----iy---ṉ-k-m --t- eṉṉ--ā-a -c-ippa----ṟāy? N_ p____________ p___ e_______ ā______________ N- p-r-y-v-ṉ-k-m p-t- e-ṉ-v-k- ā-a-p-a-u-i-ā-? ---------------------------------------------- Nī periyavaṉākum pōtu eṉṉavāka ācaippaṭukiṟāy?
Mi ŝatus iĝi inĝeniero. ந-ன- ஒரு--ொறி-ா-ர---க ----்---கி--ன். நா_ ஒ_ பொ____ ஆ_ ஆ________ ந-ன- ஒ-ு ப-ற-ய-ள-் ஆ- ஆ-ை-்-ட-க-ற-ன-. ------------------------------------- நான் ஒரு பொறியாளர் ஆக ஆசைப்படுகிறேன். 0
Nā----u--oṟ-y-ḷ-r āka--cai-p--u-i-ēṉ. N__ o__ p________ ā__ ā______________ N-ṉ o-u p-ṟ-y-ḷ-r ā-a ā-a-p-a-u-i-ē-. ------------------------------------- Nāṉ oru poṟiyāḷar āka ācaippaṭukiṟēṉ.
Mi ŝatus studi en universitato. ந-ன- கல----ி---்---ி--க ஆ-ைப--ட-கிறே-். நா_ க_____ ப___ ஆ________ ந-ன- க-்-ூ-ி-ி-் ப-ி-்- ஆ-ை-்-ட-க-ற-ன-. --------------------------------------- நான் கல்லூரியில் படிக்க ஆசைப்படுகிறேன். 0
N---kal--ri--- p-ṭ--k- --ai-paṭ--i-ē-. N__ k_________ p______ ā______________ N-ṉ k-l-ū-i-i- p-ṭ-k-a ā-a-p-a-u-i-ē-. -------------------------------------- Nāṉ kallūriyil paṭikka ācaippaṭukiṟēṉ.
Mi estas staĝanto. ந----ஓர- -ள-ளகப- ப-ி-்-- ----பவ-். நா_ ஓ_ உ____ ப___ பெ_____ ந-ன- ஓ-் உ-்-க-் ப-ி-்-ி ப-ற-ப-ன-. ---------------------------------- நான் ஓர் உள்ளகப் பயிற்சி பெறுபவன். 0
N-- ōr----a-ap pa--ṟci ---u-a-aṉ. N__ ō_ u______ p______ p_________ N-ṉ ō- u-ḷ-k-p p-y-ṟ-i p-ṟ-p-v-ṉ- --------------------------------- Nāṉ ōr uḷḷakap payiṟci peṟupavaṉ.
Mi ne gajnas multon. எ-் --்பளம- -திகம--இ-்ல-. எ_ ச____ அ___ இ___ எ-் ச-்-ள-் அ-ி-ம- இ-்-ை- ------------------------- என் சம்பளம் அதிகம் இல்லை. 0
Eṉ ca-paḷam--t---- -ll--. E_ c_______ a_____ i_____ E- c-m-a-a- a-i-a- i-l-i- ------------------------- Eṉ campaḷam atikam illai.
Mi staĝas eksterlande. ந--்-வ--ி-ாட்---்-உ---க-்ப-ி-்ச- -ெற-று---ொண்ட- -ர---கி-ே-். நா_ வெ_____ உ________ பெ______ இ______ ந-ன- வ-ள-ந-ட-ட-ல- உ-்-க-்-ய-ற-ச- ப-ற-ற-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ே-்- ------------------------------------------------------------ நான் வெளிநாட்டில் உள்ளகப்பயிற்சி பெற்றுக்கொண்டு இருக்கிறேன். 0
Nā--ve--nāṭṭi- u-ḷaka--a---ci p-ṟ---k-ṇṭu----kkiṟ-ṉ. N__ v_________ u_____________ p__________ i_________ N-ṉ v-ḷ-n-ṭ-i- u-ḷ-k-p-a-i-c- p-ṟ-u-k-ṇ-u i-u-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------- Nāṉ veḷināṭṭil uḷḷakappayiṟci peṟṟukkoṇṭu irukkiṟēṉ.
Tio estas mia estro. அத- --்----- மேல-ள-். அ_ எ____ மே____ அ-ு எ-்-ு-ை- ம-ல-ள-்- --------------------- அது என்னுடைய மேலாளர். 0
A-u --ṉu----- ---āḷar. A__ e________ m_______ A-u e-ṉ-ṭ-i-a m-l-ḷ-r- ---------------------- Atu eṉṉuṭaiya mēlāḷar.
Mi havas afablajn kolegojn. என்ன---் ---பு--பவர-க-- நல------ள-. எ____ ப________ ந_______ எ-்-ு-ன- ப-ி-ு-ி-வ-்-ள- ந-்-வ-்-ள-. ----------------------------------- என்னுடன் பணிபுரிபவர்கள் நல்லவர்கள். 0
E-ṉ-ṭa--paṇ-pu-ip-var----------ar-a-. E______ p_______________ n___________ E-ṉ-ṭ-ṉ p-ṇ-p-r-p-v-r-a- n-l-a-a-k-ḷ- ------------------------------------- Eṉṉuṭaṉ paṇipuripavarkaḷ nallavarkaḷ.
Tagmeze ni ĉiam iras al la laboreja restoracio. ந-ங---் -த-யத--------ற----்ட-ச-ச--- செ-்வோ-். நா___ ம_____ சி_______ செ____ ந-ங-க-் ம-ி-த-த-ல- ச-ற-ற-ண-ட-ச-ச-ல- ச-ல-வ-ம-. --------------------------------------------- நாங்கள் மதியத்தில் சிற்றுண்டிச்சாலை செல்வோம். 0
N--ka--m-t-y----l--i-ṟ-ṇ--c--lai -e----. N_____ m_________ c_____________ c______ N-ṅ-a- m-t-y-t-i- c-ṟ-u-ṭ-c-ā-a- c-l-ō-. ---------------------------------------- Nāṅkaḷ matiyattil ciṟṟuṇṭiccālai celvōm.
Mi serĉas laboron. நா-- --ு --ல--த-டி-்க-ண்ட- இர-க்-----். நா_ ஒ_ வே_ தே_____ இ______ ந-ன- ஒ-ு வ-ல- த-ட-க-க-ண-ட- இ-ு-்-ி-ே-்- --------------------------------------- நான் ஒரு வேலை தேடிக்கொண்டு இருக்கிறேன். 0
N---o---vēl-- ---i-ko-ṭ---rukk-ṟ--. N__ o__ v____ t_________ i_________ N-ṉ o-u v-l-i t-ṭ-k-o-ṭ- i-u-k-ṟ-ṉ- ----------------------------------- Nāṉ oru vēlai tēṭikkoṇṭu irukkiṟēṉ.
Mi estas senlabora de jam unu jaro. நா-்--ற-க--- ஒ---வரு--ாக ----ய--்-ா----இ-ு-்கி-ே--. நா_ ஏ____ ஒ_ வ____ வே______ இ______ ந-ன- ஏ-்-ன-ே ஒ-ு வ-ு-ம-க வ-ல-ய-ல-ல-ம-் இ-ு-்-ி-ே-்- --------------------------------------------------- நான் ஏற்கனவே ஒரு வருடமாக வேலையில்லாமல் இருக்கிறேன். 0
Nā- ēṟka-----o-u ---u--m--a vēl-i-i--āmal--rukk--ēṉ. N__ ē_______ o__ v_________ v____________ i_________ N-ṉ ē-k-ṉ-v- o-u v-r-ṭ-m-k- v-l-i-i-l-m-l i-u-k-ṟ-ṉ- ---------------------------------------------------- Nāṉ ēṟkaṉavē oru varuṭamāka vēlaiyillāmal irukkiṟēṉ.
Estas tro multaj senlaboruloj en ĉi-tiu lando. இ--- -ா--ட----நிற-ய--ேல-ய--்-ாத ம----்கள்-இருக்--றார்-ள-. இ__ நா___ நி__ வே_____ ம_____ இ________ இ-்- ந-ட-ட-ல- ந-ற-ய வ-ல-ய-ல-ல-த ம-ி-ர-க-் இ-ு-்-ி-ா-்-ள-. --------------------------------------------------------- இந்த நாட்டில் நிறைய வேலையில்லாத மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். 0
I--- nā---- -i--iy- --la--il--ta -----arka- -r-kki-----ḷ. I___ n_____ n______ v___________ m_________ i____________ I-t- n-ṭ-i- n-ṟ-i-a v-l-i-i-l-t- m-ṉ-t-r-a- i-u-k-ṟ-r-a-. --------------------------------------------------------- Inta nāṭṭil niṟaiya vēlaiyillāta maṉitarkaḷ irukkiṟārkaḷ.

La memoro bezonas la parolon

La plej multaj homoj memoras sian unuan lernejan tagon. Ili tamen ne plu scias tion, kio antaŭe okazis. Ni havas preskaŭ neniun memoron pri niaj unuaj vivjaroj. Sed kial estas tiel? Kial ni ne memoras tion, kion ni travivis estante beboj? La kialo troviĝas en nia disvolviĝo. La parolkapablo kaj la memorkapablo disvolviĝas preskaŭ samtempe. Kaj por povi ion memori, la homo bezonas la parolkapablon. Tio signifas ke li jam devas havi vortojn por tio, kion li travivas. Sciencistoj efektivigis diversajn testojn kun infanoj. Ili tiuokaze faris interesan malkovron. Ekde kiam la infanoj lernas paroli, ili forgesas ĉion antaŭe okazintan. La eko de la parolo do estas ankaŭ la eko de la memoro. La infanoj multe lernas en la unuaj tri jaroj de sia vivo. Ili ĉiutage travivas novajn aferojn. Ili tiuaĝe ankaŭ faras tre gravas spertojn. Ĉio ĉi malgraŭe perdiĝas. La psiĥologoj nomas tiun fenomenon infana amnezio. Restas nur la aferoj, kiujn la infanoj povas nomi. La personajn spertojn konservas la membiografia memorkapablo. Ĝi funkcias kiel taglibro. En ĝi konserviĝas ĉio, kio gravas por nia vivo. La membiografia memorkapablo do ankaŭ formas nian identecon. Sed ĝia disvolviĝo dependas de la lernado de la gepatra lingvo. Kaj nian memorkapablon ni povas aktivigi nur per nia parolkapablo. Kompreneble ne vere forestas la aferoj, kiujn ni travivis estante beboj. Ili estas konservitaj ie en nia cerbo. Sed ni ne plu povas aliri ilin… vere bedaŭrindas, ĉu ne?