Phrasebook

en Yesterday – today – tomorrow   »   th เมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้

10 [ten]

Yesterday – today – tomorrow

Yesterday – today – tomorrow

10 [สิบ]

sìp

เมื่อวาน-วันนี้-พรุ่งนี้

[mêua-wan-wan-née-prôong-née]

Choose how you want to see the translation:   
English (UK) Thai Play More
Yesterday was Saturday. เมื--ว--เ-็น----สาร์ เ______________ เ-ื-อ-า-เ-็-ว-น-ส-ร- -------------------- เมื่อวานเป็นวันเสาร์ 0
mê-a--an-b----w-n-sǎo m____________________ m-̂-a-w-n-b-e---a---a-o ----------------------- mêua-wan-bhen-wan-sǎo
I was at the cinema yesterday. เม--อว-น ผ---/ --ฉ------ดูหนัง เ_____ ผ__ / ดิ___ ไ_____ เ-ื-อ-า- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-ด-ห-ั- ------------------------------ เมื่อวาน ผม♂ / ดิฉัน♀ ไปดูหนัง 0
m-̂-a-----pǒ--d---c--̌---h-i-d-o--a-ng m_________________________________ m-̂-a-w-n-p-̌---i---h-̌---h-i-d-o-n-̌-g --------------------------------------- mêua-wan-pǒm-dì-chǎn-bhai-doo-nǎng
The film was interesting. ห--งน-าสนใ- /-ภาพ-น---่าสนใจ ห________ / ภ___________ ห-ั-น-า-น-จ / ภ-พ-น-์-่-ส-ใ- ---------------------------- หนังน่าสนใจ / ภาพยนต์น่าสนใจ 0
nǎ-g-na---o----a----̂p-y-n-nâ---̌n---i n_________________________________ n-̌-g-n-̂-s-̌---a---a-p-y-n-n-̂-s-̌---a- ---------------------------------------- nǎng-nâ-sǒn-jai-pâp-yon-nâ-sǒn-jai
Today is Sunday. วั-นี้---นวัน-า---ย์ วั____________ ว-น-ี-เ-็-ว-น-า-ิ-ย- -------------------- วันนี้เป็นวันอาทิตย์ 0
w----e-e--h---w-----t-́t w_____________________ w-n-n-́---h-n-w-n-a-t-́- ------------------------ wan-née-bhen-wan-a-tít
I’m not working today. ว-นน---ผม♂ - --ฉัน--ไ-่ท-งาน วั__ ผ__ / ดิ___ ไ_____ ว-น-ี- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-่-ำ-า- ---------------------------- วันนี้ ผม♂ / ดิฉัน♀ ไม่ทำงาน 0
wan-né--pǒ--d----h--n-m--i--am---an w_______________________________ w-n-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-m-̂---a---g-n ------------------------------------- wan-née-pǒm-dì-chǎn-mâi-tam-ngan
I’m staying at home. ผม--/------♀--ย-่--าน ผ__ / ดิ___ อ____ ผ-♂ / ด-ฉ-น- อ-ู-บ-า- --------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ อยู่บ้าน 0
pǒm--i--cha-n--̀-y-̂---a-n p____________________ p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-n --------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yôo-bân
Tomorrow is Monday. พ--่งนี้เ-็น---จ--ทร์ พ____________ พ-ุ-ง-ี-เ-็-ว-น-ั-ท-์ --------------------- พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ 0
pr--o-g--e--------wan--an-tá p_________________________ p-o-o-g-n-́---h-n-w-n-j-n-t-́ ----------------------------- prôong-née-bhen-wan-jan-tá
Tomorrow I will work again. พ---งนี- ผม♂-- -ิฉั-♀ ไป---า-อ-ก พ___ ผ__ / ดิ___ ไ_______ พ-ุ-ง-ี- ผ-♂ / ด-ฉ-น- ไ-ท-ง-น-ี- -------------------------------- พรุ่งนี้ ผม♂ / ดิฉัน♀ ไปทำงานอีก 0
p---on--n--e-p----di--chǎ---h-i-t---ng----̀-k p_______________________________________ p-o-o-g-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-b-a---a---g-n-e-e- ---------------------------------------------- prôong-née-pǒm-dì-chǎn-bhai-tam-ngan-èek
I work at an office. ผ-- /-ด-ฉัน♀ --งาน-ี่สำ-ั-งาน ผ__ / ดิ___ ทำ__________ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ท-ง-น-ี-ส-น-ก-า- ----------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ ทำงานที่สำนักงาน 0
p-̌m---̀--hǎn-t----ga--------ǎm-ná----an p____________________________________ p-̌---i---h-̌---a---g-n-t-̂---a-m-n-́---g-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-tam-ngan-têe-sǎm-nák-ngan
Who is that? ค----- ---ใ-ร? ค___ คื_____ ค-น-้- ค-อ-ค-? -------------- คนนั้น คือใคร? 0
k---nán-keu-krai k_______________ k-n-n-́---e---r-i ----------------- kon-nán-keu-krai
That is Peter. ค-นั่-คือ-ี----์ ค__________ ค-น-่-ค-อ-ี-ต-ร- ---------------- คนนั่นคือปีเตอร์ 0
k----a-----u--h----h-r̶ k____________________ k-n-n-̂---e---h-e-d-u-̶ ----------------------- kon-nân-keu-bhee-dhur̶
Peter is a student. ปีเ--ร์-ป็-น-กศ---า ปี_____________ ป-เ-อ-์-ป-น-ั-ศ-ก-า ------------------- ปีเตอร์เป็นนักศึกษา 0
bhe---hu-̶--h----a----e-u---ǎ b_________________________ b-e---h-r---h-n-n-́---e-u---a- ------------------------------ bhee-dhur̶-bhen-nák-sèuk-sǎ
Who is that? ค-น--- ----ค-? ค___ คื_____ ค-น-้- ค-อ-ค-? -------------- คนนั้น คือใคร? 0
k-n-na-n--e--k--i k_______________ k-n-n-́---e---r-i ----------------- kon-nán-keu-krai
That is Martha. ค-นั้--------ธ่า ค__________ ค-น-้-ค-อ-า-์-่- ---------------- คนนั้นคือมาร์ธ่า 0
kon-n--n-----ma--â k________________ k-n-n-́---e---a-t-̂ ------------------- kon-nán-keu-ma-tâ
Martha is a secretary. มา-์--าเป---ล-า-ุ-าร ม_______________ ม-ร-ธ-า-ป-น-ล-า-ุ-า- -------------------- มาร์ธ่าเป็นเลขานุการ 0
ma-tâ-bhen-l-y--ǎ-n-́--gan m________________________ m---a---h-n-l-y-k-̌-n-́---a- ---------------------------- ma-tâ-bhen-lay-kǎ-nóo-gan
Peter and Martha are friends. ปีเ---์และ-า----า-ป--เพ--อน-ัน ปี_____________________ ป-เ-อ-์-ล-ม-ร-ธ-า-ป-น-พ-่-น-ั- ------------------------------ ปีเตอร์และมาร์ธ่าเป็นเพื่อนกัน 0
b--e-dh-r----́----t------n--e-ua--g-n b________________________________ b-e---h-r---æ---a-t-̂-b-e---e-u-n-g-n ------------------------------------- bhee-dhur̶-lǽ-ma-tâ-bhen-pêuan-gan
Peter is Martha’s friend. ป-เต--์เป-นเพ--อนข--ม-----า ปี___________________ ป-เ-อ-์-ป-น-พ-่-น-อ-ม-ร-ธ-า --------------------------- ปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาร์ธ่า 0
b-e-----------n-p--u---ka-w---ma---̂ b_______________________________ b-e---h-r---h-n-p-̂-a---a-w-g-m---a- ------------------------------------ bhee-dhur̶-bhen-pêuan-kǎwng-ma-tâ
Martha is Peter’s friend. มา--ธ-าเป--เพื่-นขอ-ป--ตอร์ ม___________________ ม-ร-ธ-า-ป-น-พ-่-น-อ-ป-เ-อ-์ --------------------------- มาร์ธ่าเป็นเพื่อนของปีเตอร์ 0
ma--a--b-e-----ua----̌-ng-b-ee--h--̶ m_______________________________ m---a---h-n-p-̂-a---a-w-g-b-e---h-r- ------------------------------------ ma-tâ-bhen-pêuan-kǎwng-bhee-dhur̶

Learning in your sleep

Today, foreign languages are a part of general education. If only learning them weren't so tedious! There is good news for those that have difficulties with it. For we learn most effectively in our sleep! Multiple scientific studies have arrived at this conclusion. And we can use this when it comes to learning languages. We process the day's events in our sleep. Our brains analyze new experiences. Everything that we've experienced is thought out once again. And the new content is reinforced in our brains. Things that are learned just before falling asleep are retained especially well. Therefore, it can be helpful to review important items in the evening. A different phase of sleep is responsible for different learning content. REM sleep supports psychomotor learning. Playing music or sports belongs in this category. In contrast, the learning of pure knowledge takes place in deep sleep. This is where everything we learn is reviewed. Even vocabulary and grammar! When we learn languages, our brain must work very hard. It has to store new words and rules. This is all played back once more in sleep. Researchers call this Replay Theory. However, it's important that you sleep well. Body and mind have to recuperate properly. Only then can the brain work efficiently. You could say: good sleep, good cognitive performance. While we're resting, our brain is still active… So: Gute Nacht, good night, buona notte, dobrou noc!
Did you know?
British English is the form of English that is spoken in Great Britain. It is counted among the West Germanic languages. It is the native language of approximately 60 million people. It deviates from American English in a few areas. English is thus considered a pluricentric language. That means that it is a language that has multiple standard forms. Differences can relate to pronunciation, vocabulary, and orthography, for example. British English is divided into many dialects that in some cases are very different. For a long time dialect speakers were considered uneducated and could not find good jobs. Today it is different, even though dialects still play a role in Great Britain. British English has also been strongly influenced by French. This dates back to the Norman Conquest in 1066. In turn, Great Britain took its language to other continents during the colonial times. In this way, English became one of the most important languages of the world in the last few centuries. Learn English, but the original please!