คู่มือสนทนา

th อ่านและเขียน   »   cs Čtení a psaní

6 [หก]

อ่านและเขียน

อ่านและเขียน

6 [šest]

Čtení a psaní

เลือกวิธีที่คุณต้องการดูคำแปล:   
ไทย เช็ก เล่น มากกว่า
ผม / ดิฉัน อ่าน Čt-. Č___ Č-u- ---- Čtu. 0
ผม / ดิฉัน อ่านตัวอักษร Č----ís---o. Č__ p_______ Č-u p-s-e-o- ------------ Čtu písmeno. 0
ผม / ดิฉัน อ่านคำศัพท์ Č-- s-ovo. Č__ s_____ Č-u s-o-o- ---------- Čtu slovo. 0
ผม / ดิฉัน อ่านประโยค Č-u v--u. Č__ v____ Č-u v-t-. --------- Čtu větu. 0
ผม / ดิฉัน อ่านจดหมาย Č-u-dop--. Č__ d_____ Č-u d-p-s- ---------- Čtu dopis. 0
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือ Č-- -ni-u. Č__ k_____ Č-u k-i-u- ---------- Čtu knihu. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ อ่าน Čt-. Č___ Č-u- ---- Čtu. 0
คุณอ่าน Č--š. Č____ Č-e-. ----- Čteš. 0
เขาอ่าน Č-e. Č___ Č-e- ---- Čte. 0
ผม♂เขียน / ดิฉัน♀เขียน P--u. P____ P-š-. ----- Píšu. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนตัวอักษร P--- ----e-o. P___ p_______ P-š- p-s-e-o- ------------- Píšu písmeno. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนคำศัพท์ P-----lov-. P___ s_____ P-š- s-o-o- ----------- Píšu slovo. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนประโยค Pí-- v--u. P___ v____ P-š- v-t-. ---------- Píšu větu. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนจดหมาย P--u--op-s. P___ d_____ P-š- d-p-s- ----------- Píšu dopis. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนหนังสือ Pí-u--n-hu. P___ k_____ P-š- k-i-u- ----------- Píšu knihu. 0
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียน Pí-u. P____ P-š-. ----- Píšu. 0
คุณ เขียน Pí-e-. P_____ P-š-š- ------ Píšeš. 0
เขาเขียน Píš-. P____ P-š-. ----- Píše. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -