คู่มือสนทนา

th อ่านและเขียน   »   ti ምንባብን ፣ምጽሓፍን

6 [หก]

อ่านและเขียน

อ่านและเขียน

6 [ሽዱሽተ]

6 [shidushite]

ምንባብን ፣ምጽሓፍን

[minibabini ፣mits’iḥafini]

คุณสามารถคลิกที่ช่องว่างเพื่อดูข้อความหรือ:   
ไทย ทีกรินยา เล่น มากกว่า
ผม / ดิฉัน อ่าน ኣነ የ---። ኣነ የንብብ። 0
an- y-------።ane yenibibi።
ผม / ดิฉัน อ่านตัวอักษร ኣነ ሓ- ፊ-- የ---። ኣነ ሓደ ፊደል የንብብ። 0
an- h---- f----- y-------።ane ḥade fīdeli yenibibi።
ผม / ดิฉัน อ่านคำศัพท์ ኣነ ሓ- ቃ- የ---። ኣነ ሓደ ቃል የንብብ። 0
an- h---- k---- y-------።ane ḥade k’ali yenibibi።
ผม / ดิฉัน อ่านประโยค ኣነ ሓ- ም------ የ---። ኣነ ሓደ ምሉእ-ሓሳብ የንብብ። 0
an- h---- m------------- y-------።ane ḥade milu’i-ḥasabi yenibibi።
ผม / ดิฉัน อ่านจดหมาย ኣነ ሓ- ደ--- የ---። ኣነ ሓደ ደብዳበ የንብብ። 0
an- h---- d------- y-------።ane ḥade debidabe yenibibi።
ผม / ดิฉัน อ่านหนังสือ ኣነ ሓ- መ--- የ---። ኣነ ሓደ መጽሓፍ የንብብ። 0
an- h---- m---------- y-------።ane ḥade mets’iḥafi yenibibi።
ผม♂ / ดิฉัน♀ อ่าน ኣነ የ---። ኣነ የንብብ። 0
an- y-------።ane yenibibi።
คุณอ่าน ንስ- ተ---። ንስኻ ተንብብ። 0
ni----- t-------።nisiẖa tenibibi።
เขาอ่าน ንሱ የ---። ንሱ የንብብ። 0
ni-- y-------።nisu yenibibi።
ผม♂เขียน / ดิฉัน♀เขียน ኣነ እ---። ኣነ እጽሕፍ። 0
an- i---------።ane its’iḥifi።
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนตัวอักษร ኣነ ሓ- ፊ-- እ---። ኣነ ሓደ ፊደል እጽሕፍ። 0
an- h---- f----- i---------።ane ḥade fīdeli its’iḥifi።
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนคำศัพท์ ኣነ ሓ- ቃ- እ---። ኣነ ሓደ ቃል እጽሕፍ። 0
an- h---- k---- i---------።ane ḥade k’ali its’iḥifi።
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนประโยค ኣነ ሓ- ም------ እ---። ኣነ ሓደ ምሉእ-ሓሳብ እጽሕፍ። 0
an- h---- m------------- i---------።ane ḥade milu’i-ḥasabi its’iḥifi።
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนจดหมาย ኣነ ሓ- ደ--- እ---። ኣነ ሓደ ደብዳበ እጽሕፍ። 0
an- h---- d------- i---------።ane ḥade debidabe its’iḥifi።
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียนหนังสือ ኣነ ሓ- መ--- እ---። ኣነ ሓደ መጽሓፍ እጽሕፍ። 0
an- h---- m---------- i---------።ane ḥade mets’iḥafi its’iḥifi።
ผม♂ / ดิฉัน♀ เขียน ኣነ እ---። ኣነ እጽሕፍ። 0
an- i---------።ane its’iḥifi።
คุณ เขียน ንስ- ት---። ንስኻ ትጽሕፍ። 0
ni----- t----------።nisiẖa tits’iḥifi።
เขาเขียน ንሱ ይ---። ንሱ ይጽሕፍ። 0
ni-- y----------።nisu yits’iḥifi።

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -