Phrasebook

tl Ordinal na numero   »   pa ਕ੍ਰਮਸੂਚਕ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ

61 [animnapu’t isa]

Ordinal na numero

Ordinal na numero

61 [ਇਕਾਹਠ]

61 [Ikāhaṭha]

ਕ੍ਰਮਸੂਚਕ ਸੰਖਿਆਂਵਾਂ

[kramasūcaka sakhi'ānvāṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Ang unang buwan ay Enero. ਪਹ-ਲ- -ਹ-ਨ--ਜਨ-ਰੀ-ਹ-। ਪ__ ਮ__ ਜ___ ਹੈ_ ਪ-ਿ-ਾ ਮ-ੀ-ਾ ਜ-ਵ-ੀ ਹ-। --------------------- ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ ਹੈ। 0
pa--lā--ah-n---ana--rī---i. p_____ m_____ j_______ h___ p-h-l- m-h-n- j-n-v-r- h-i- --------------------------- pahilā mahīnā janavarī hai.
Ang pangalawang buwan ay Pebrero. ਦ-ਜ--ਮਹੀ-----ਵਰੀ --। ਦੂ_ ਮ__ ਫ___ ਹੈ_ ਦ-ਜ- ਮ-ੀ-ਾ ਫ-ਵ-ੀ ਹ-। -------------------- ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਫਰਵਰੀ ਹੈ। 0
Dūjā------- p--r-var- -a-. D___ m_____ p________ h___ D-j- m-h-n- p-a-a-a-ī h-i- -------------------------- Dūjā mahīnā pharavarī hai.
Ang pangatlong buwan ay Marso. ਤੀ-ਾ-ਮਹੀਨਾ-ਮ-ਰਚ ਹੈ। ਤੀ_ ਮ__ ਮਾ__ ਹੈ_ ਤ-ਜ- ਮ-ੀ-ਾ ਮ-ਰ- ਹ-। ------------------- ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਰਚ ਹੈ। 0
T--ā m----ā--āraca ---. T___ m_____ m_____ h___ T-j- m-h-n- m-r-c- h-i- ----------------------- Tījā mahīnā māraca hai.
Ang pang-apat na buwan ay Abril. ਚ-ਥਾ---ੀ-ਾ--ਪ---ਲ---। ਚੌ_ ਮ__ ਅ___ ਹੈ_ ਚ-ਥ- ਮ-ੀ-ਾ ਅ-੍-ੈ- ਹ-। --------------------- ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ। 0
C--t-ā ----n--apr-i-- hai. C_____ m_____ a______ h___ C-u-h- m-h-n- a-r-i-a h-i- -------------------------- Cauthā mahīnā apraila hai.
Ang pang-limang buwan ay Mayo. ਪੰਜ--- --ੀ---ਮਈ---। ਪੰ__ ਮ__ ਮ_ ਹੈ_ ਪ-ਜ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਮ- ਹ-। ------------------- ਪੰਜਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਮਈ ਹੈ। 0
Pajav---ma-ī-ā----ī--a-. P______ m_____ m___ h___ P-j-v-ṁ m-h-n- m-'- h-i- ------------------------ Pajavāṁ mahīnā ma'ī hai.
Ang pang-anim na buwan ay Hunyo. ਛ-ਵਾ- ਮ-ੀ---ਜ-- -ੈ। ਛੇ_ ਮ__ ਜੂ_ ਹੈ_ ਛ-ਵ-ਂ ਮ-ੀ-ਾ ਜ-ਨ ਹ-। ------------------- ਛੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਹੈ। 0
C--vāṁ-mah-n---ūna -a-. C_____ m_____ j___ h___ C-ē-ā- m-h-n- j-n- h-i- ----------------------- Chēvāṁ mahīnā jūna hai.
Ang anim na buwan ay kalahating taon. ਛੇ-ਮਹ--ਿਆਂ-ਦਾ -------ਲ--ੁੰਦ----। ਛੇ ਮ___ ਦਾ ਅੱ_ ਸਾ_ ਹੁੰ_ ਹੈ_ ਛ- ਮ-ੀ-ਿ-ਂ ਦ- ਅ-ਧ- ਸ-ਲ ਹ-ੰ-ਾ ਹ-। -------------------------------- ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
Ch- mah--i'āṁ-dā-a-h---ā-a---d- ha-. C__ m________ d_ a___ s___ h___ h___ C-ē m-h-n-'-ṁ d- a-h- s-l- h-d- h-i- ------------------------------------ Chē mahīni'āṁ dā adhā sāla hudā hai.
Enero, Pebrero, Marso, ਜਨ-----ਰਵਰ-,ਮ-ਰ-, ਜ_____________ ਜ-ਵ-ੀ-ਫ-ਵ-ੀ-ਮ-ਰ-, ----------------- ਜਨਵਰੀ,ਫਰਵਰੀ,ਮਾਰਚ, 0
J---v-----har----ī,-āra-a, J_________________________ J-n-v-r-,-h-r-v-r-,-ā-a-a- -------------------------- Janavarī,pharavarī,māraca,
Abril, Mayo at Hunyo. ਅਪ੍--ਲ,-- --- ਜੂਨ ਅ______ ਅ_ ਜੂ_ ਅ-੍-ੈ-,-ਈ ਅ-ੇ ਜ-ਨ ----------------- ਅਪ੍ਰੈਲ,ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 0
a-ra-l-,ma---a-ē --na a___________ a__ j___ a-r-i-a-m-'- a-ē j-n- --------------------- apraila,ma'ī atē jūna
Ang pang-pitong buwan ay Hulyo. ਸ-ਤ-ਾਂ--ਹ-ਨਾ--ੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੱ__ ਮ__ ਜੁ__ ਹੈ_ ਸ-ਤ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਜ-ਲ-ਈ ਹ-। ---------------------- ਸੱਤਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜੁਲਾਈ ਹੈ। 0
sa-a-------ī-- -u-ā---hai. s______ m_____ j_____ h___ s-t-v-ṁ m-h-n- j-l-'- h-i- -------------------------- satavāṁ mahīnā julā'ī hai.
Ang pang-walong buwan ay Agosto. ਅੱ-ਵ-- ਮਹ--ਾ-ਅ-ਸ--ਹ-। ਅੱ__ ਮ__ ਅ___ ਹੈ_ ਅ-ਠ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਅ-ਸ- ਹ-। --------------------- ਅੱਠਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਹੈ। 0
Aṭha-āṁ--a-īn- ------a-ha-. A______ m_____ a______ h___ A-h-v-ṁ m-h-n- a-a-a-a h-i- --------------------------- Aṭhavāṁ mahīnā agasata hai.
Ang pang-siyam na buwan ay Setyembre. ਨ---ਂ-ਮ-ੀਨਾ -ਤ--ਰ--ੈ। ਨੌ_ ਮ__ ਸ___ ਹੈ_ ਨ-ਵ-ਂ ਮ-ੀ-ਾ ਸ-ੰ-ਰ ਹ-। --------------------- ਨੌਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਤੰਬਰ ਹੈ। 0
Na-v-ṁ----ī-ā ---abar- h--. N_____ m_____ s_______ h___ N-u-ā- m-h-n- s-t-b-r- h-i- --------------------------- Nauvāṁ mahīnā satabara hai.
Ang pang-sampung buwan ay Oktubre. ਦੱ---- ---ਨ- -ਕ-ੂਬਰ-ਹੈ। ਦੱ__ ਮ__ ਅ____ ਹੈ_ ਦ-ਸ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਅ-ਤ-ਬ- ਹ-। ----------------------- ਦੱਸਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ। 0
Dasavāṁ-mah-n--a---ūbar--h-i. D______ m_____ a________ h___ D-s-v-ṁ m-h-n- a-a-ū-a-a h-i- ----------------------------- Dasavāṁ mahīnā akatūbara hai.
Ang panglabing-isang na buwan ay Nobyembre. ਗ--ਰ-ਾ- -ਹ-ਨਾ-ਨ-ੰ-ਰ ਹ-। ਗਿ___ ਮ__ ਨ___ ਹੈ_ ਗ-ਆ-ਵ-ਂ ਮ-ੀ-ਾ ਨ-ੰ-ਰ ਹ-। ----------------------- ਗਿਆਰਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਹੈ। 0
G--ār-v-- --h-n- n---b-----a-. G________ m_____ n_______ h___ G-'-r-v-ṁ m-h-n- n-v-b-r- h-i- ------------------------------ Gi'āravāṁ mahīnā navabara hai.
Ang panglabing-dalawang buwan ay Disyembre. ਬ-ਰ੍---ਂ-ਮ---- ਦ---- --। ਬਾ___ ਮ__ ਦ___ ਹੈ_ ਬ-ਰ-ਹ-ਾ- ਮ-ੀ-ਾ ਦ-ੰ-ਰ ਹ-। ------------------------ ਬਾਰ੍ਹਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਹੈ। 0
Bā-'-a-āṁ-ma---ā---s-bar- ha-. B________ m_____ d_______ h___ B-r-h-v-ṁ m-h-n- d-s-b-r- h-i- ------------------------------ Bār'havāṁ mahīnā dasabara hai.
Ang isang taon ay mayroong labingdalawang buwan. ਬਾ---ਾਂ-ਮਹ--ਿਆਂ-ਦ- ਇੱਕ ਸ-ਲ--ੁ-ਦਾ--ੈ। ਬਾ__ ਮ___ ਦਾ ਇੱ_ ਸਾ_ ਹੁੰ_ ਹੈ_ ਬ-ਰ-ਹ-ਂ ਮ-ੀ-ਿ-ਂ ਦ- ਇ-ਕ ਸ-ਲ ਹ-ੰ-ਾ ਹ-। ------------------------------------ ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 0
B-r'--ṁ-ma--ni'ā--d--ik-------h--ā -a-. B______ m________ d_ i__ s___ h___ h___ B-r-h-ṁ m-h-n-'-ṁ d- i-a s-l- h-d- h-i- --------------------------------------- Bār'hāṁ mahīni'āṁ dā ika sāla hudā hai.
Hulyo, Agosto, Setyembre, ਜੁ-ਾਈ,----,ਸ-ੰ-ਰ, ਜੁ_____________ ਜ-ਲ-ਈ-ਅ-ਸ-,-ਤ-ਬ-, ----------------- ਜੁਲਾਈ,ਅਗਸਤ,ਸਤੰਬਰ, 0
Jul-'ī---a--ta------a--, J_______________________ J-l-'-,-g-s-t-,-a-a-a-a- ------------------------ Julā'ī,agasata,satabara,
Oktubre, Nobyembre, at Disyembre. ਅਕ-ੂਬ-,---ਬਰ,ਦਸ--ਰ ਅ______________ ਅ-ਤ-ਬ-,-ਵ-ਬ-,-ਸ-ਬ- ------------------ ਅਕਤੂਬਰ,ਨਵੰਬਰ,ਦਸੰਬਰ 0
ak-t-b-----avab--a,----b-ra a__________________________ a-a-ū-a-a-n-v-b-r-,-a-a-a-a --------------------------- akatūbara,navabara,dasabara

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -