Phrasebook

tl Seasons and Weather   »   pa ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

16 [labing anim]

Seasons and Weather

Seasons and Weather

16 [ਸੋਲਾਂ]

16 [Sōlāṁ]

ਰੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ

[rutāṁ atē mausama]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Ito ang mga panahon: ਰੁੱਤ----ਸ-ਪ੍ਰ-ਾਰ---ੰ-ੀਆ- ਹਨ: ਰ--ਤ-- ਇਸ ਪ-ਰਕ-ਰ ਹ--ਦ-ਆ- ਹਨ: ਰ-ੱ-ਾ- ਇ- ਪ-ਰ-ਾ- ਹ-ੰ-ੀ-ਂ ਹ-: ---------------------------- ਰੁੱਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: 0
r-tāṁ-i-a-prakār- hud-'-ṁ -ana: rutāṁ isa prakāra hudī'āṁ hana: r-t-ṁ i-a p-a-ā-a h-d-'-ṁ h-n-: ------------------------------- rutāṁ isa prakāra hudī'āṁ hana:
Ang tagsibol, ang tag-init ਬ-ੰਤ,ਗਰ-ੀ ਬਸ-ਤ,ਗਰਮ- ਬ-ੰ-,-ਰ-ੀ --------- ਬਸੰਤ,ਗਰਮੀ 0
B-sata-ga-amī Basata,garamī B-s-t-,-a-a-ī ------------- Basata,garamī
ang taglagas at taglamig. ਪਤਝੜ ਅਤ- ਸਰਦੀ ਪਤਝੜ ਅਤ- ਸਰਦ- ਪ-ਝ- ਅ-ੇ ਸ-ਦ- ------------- ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਸਰਦੀ 0
pat-j-------ē s-r--ī patajhaṛa atē saradī p-t-j-a-a a-ē s-r-d- -------------------- patajhaṛa atē saradī
Mainit ang tag-init. ਗਰ-------ਹ-ੰ-ੀ---। ਗਰਮ- ਗਰਮ ਹ--ਦ- ਹ-। ਗ-ਮ- ਗ-ਮ ਹ-ੰ-ੀ ਹ-। ------------------ ਗਰਮੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
g--am- --ra-a-hu----a-. garamī garama hudī hai. g-r-m- g-r-m- h-d- h-i- ----------------------- garamī garama hudī hai.
Ang araw ay sumisikat sa tag-araw. ਗ-ਮ---ਿ-ਚ -ੂਰ---ਮ-ਦ----। ਗਰਮ- ਵ--ਚ ਸ-ਰਜ ਚਮਕਦ- ਹ-। ਗ-ਮ- ਵ-ੱ- ਸ-ਰ- ਚ-ਕ-ਾ ਹ-। ------------------------ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। 0
G-ram- -i-a -ūra-a c-ma---- -ai. Garamī vica sūraja camakadā hai. G-r-m- v-c- s-r-j- c-m-k-d- h-i- -------------------------------- Garamī vica sūraja camakadā hai.
Gusto naming maglakad-lakad sa tag-init. ਸਾਨੂੰ----- ਵਿ-ਚ--ਹਿ--ਾ---ਗ--ਲ-ਗਦ- -ੈ। ਸ-ਨ-- ਗਰਮ- ਵ--ਚ ਟਹ-ਲਣ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਗ-ਮ- ਵ-ੱ- ਟ-ਿ-ਣ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-। ------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 0
S-nū-g-ra-ī v-ca--ah----ā --gā-l-gad- -ai. Sānū garamī vica ṭahilaṇā cagā lagadā hai. S-n- g-r-m- v-c- ṭ-h-l-ṇ- c-g- l-g-d- h-i- ------------------------------------------ Sānū garamī vica ṭahilaṇā cagā lagadā hai.
Malamig ang taglamig. ਸਰ-ੀ-ਠੰ-ੀ -ੁੰ-- --। ਸਰਦ- ਠ-ਡ- ਹ--ਦ- ਹ-। ਸ-ਦ- ਠ-ਡ- ਹ-ੰ-ੀ ਹ-। ------------------- ਸਰਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
S----ī --aḍ--hudī ---. Saradī ṭhaḍī hudī hai. S-r-d- ṭ-a-ī h-d- h-i- ---------------------- Saradī ṭhaḍī hudī hai.
Nagniniyebe o umuulan tuwing taglamig. ਸਰਦੀ --ੱਚ ਬਰਫ ਪੈ-ਦ- -- --- -ਾਰਿ- -ੁ-ਦ- --। ਸਰਦ- ਵ--ਚ ਬਰਫ ਪ--ਦ- ਹ- ਜ-- ਬ-ਰ-ਸ਼ ਹ--ਦ- ਹ-। ਸ-ਦ- ਵ-ੱ- ਬ-ਫ ਪ-ਂ-ੀ ਹ- ਜ-ਂ ਬ-ਰ-ਸ਼ ਹ-ੰ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
Sa-adī---c--bar---------dī ------ṁ bā-i-a hu-- hai. Saradī vica barapha paindī hai jāṁ bāriśa hudī hai. S-r-d- v-c- b-r-p-a p-i-d- h-i j-ṁ b-r-ś- h-d- h-i- --------------------------------------------------- Saradī vica barapha paindī hai jāṁ bāriśa hudī hai.
Gusto naming manatili sa bahay kapag taglamig. ਸ--ੂ----ਮ--ਵਿ-ਚ-ਘਰ ---ਚ-ਰ--ਣ- -ੰ---ਲੱ-ਦ---ੈ। ਸ-ਨ-- ਗਰਮ- ਵ--ਚ ਘਰ ਵ--ਚ ਰਹ-ਣ- ਚ-ਗ- ਲ-ਗਦ- ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਗ-ਮ- ਵ-ੱ- ਘ- ਵ-ੱ- ਰ-ਿ-ਾ ਚ-ਗ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-। -------------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 0
S-n--gara-- vic- -hara---c--r-hiṇā -a-- -a-----h--. Sānū garamī vica ghara vica rahiṇā cagā lagadā hai. S-n- g-r-m- v-c- g-a-a v-c- r-h-ṇ- c-g- l-g-d- h-i- --------------------------------------------------- Sānū garamī vica ghara vica rahiṇā cagā lagadā hai.
Malamig. ਠ----ੈ। ਠ-ਡ ਹ-। ਠ-ਡ ਹ-। ------- ਠੰਡ ਹੈ। 0
Ṭh-ḍa-ha-. Ṭhaḍa hai. Ṭ-a-a h-i- ---------- Ṭhaḍa hai.
Umuulan. ਬ-ਰਿ--ਹ- ----ਹੈ। ਬ-ਰ-ਸ਼ ਹ- ਰਹ- ਹ-। ਬ-ਰ-ਸ਼ ਹ- ਰ-ੀ ਹ-। ---------------- ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 0
B---ś---- rahī -ai. Bāriśa hō rahī hai. B-r-ś- h- r-h- h-i- ------------------- Bāriśa hō rahī hai.
Mahangin. ਤ-ਫਾਨ- ਹ-। ਤ-ਫ-ਨ- ਹ-। ਤ-ਫ-ਨ- ਹ-। ---------- ਤੂਫਾਨੀ ਹੈ। 0
Tūp--nī --i. Tūphānī hai. T-p-ā-ī h-i- ------------ Tūphānī hai.
Mainit. ਗ------। ਗਰਮ- ਹ-। ਗ-ਮ- ਹ-। -------- ਗਰਮੀ ਹੈ। 0
G--am-----. Garamī hai. G-r-m- h-i- ----------- Garamī hai.
Maaraw. ਧ-ੱਪ ਹ-। ਧ--ਪ ਹ-। ਧ-ੱ- ਹ-। -------- ਧੁੱਪ ਹੈ। 0
Dh-pa --i. Dhupa hai. D-u-a h-i- ---------- Dhupa hai.
Ito ay kaaya-aya. ਤਿੱਖੀ-ਧ--ਪ --। ਤ--ਖ- ਧ--ਪ ਹ-। ਤ-ੱ-ੀ ਧ-ੱ- ਹ-। -------------- ਤਿੱਖੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। 0
Tik-ī------ --i. Tikhī dhupa hai. T-k-ī d-u-a h-i- ---------------- Tikhī dhupa hai.
Kumusta ang panahon ngayon? ਅੱ------ -ਿਹੋ----ਾ--ੈ? ਅ-ਜ ਮ-ਸਮ ਕ-ਹ- ਜ-ਹ- ਹ-? ਅ-ਜ ਮ-ਸ- ਕ-ਹ- ਜ-ਹ- ਹ-? ---------------------- ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ? 0
Aj--ma--a---kihō jih- -ai? Aja mausama kihō jihā hai? A-a m-u-a-a k-h- j-h- h-i- -------------------------- Aja mausama kihō jihā hai?
Malamig ngayon. ਅ-- ਠ-ਡ --। ਅ-ਜ ਠ-ਡ ਹ-। ਅ-ਜ ਠ-ਡ ਹ-। ----------- ਅੱਜ ਠੰਡ ਹੈ। 0
A----h-------. Aja ṭhaḍa hai. A-a ṭ-a-a h-i- -------------- Aja ṭhaḍa hai.
Mainit ngayon. ਅ-ਜ --ਮ- ਹ-। ਅ-ਜ ਗਰਮ- ਹ-। ਅ-ਜ ਗ-ਮ- ਹ-। ------------ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਹੈ। 0
Aja -ar-m----i. Aja garamī hai. A-a g-r-m- h-i- --------------- Aja garamī hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -