Phrasebook

tl to like something   »   pa ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ

70 [pitumpu]

to like something

to like something

70 [ਸੱਤਰ]

70 [Satara]

ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ

[kujha cagā lagaṇā]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Gusto mo bang manigarilyo? ਕੀ--ੁਸ-- ਸ-ਗ-ਟ-ਪ-ਣੀ ਹੈ? ਕ- ਤ---- ਸ---- ਪ--- ਹ-- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਸ-ਗ-ਟ ਪ-ਣ- ਹ-? ----------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਹੈ? 0
kī tu-īṁ si-ar------ṇī-h-i? k- t---- s------- p--- h--- k- t-s-ṁ s-g-r-ṭ- p-ṇ- h-i- --------------------------- kī tusīṁ sigaraṭa pīṇī hai?
Gusto mo bang sumayaw? ਕੀ----ੀ--ਨੱਚ-ਾ -ੈ? ਕ- ਤ---- ਨ---- ਹ-- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਨ-ਚ-ਾ ਹ-? ------------------ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ? 0
Kī -u--- n-caṇ-----? K- t---- n----- h--- K- t-s-ṁ n-c-ṇ- h-i- -------------------- Kī tusīṁ nacaṇā hai?
Gusto mo bang maglakad-lakad? ਕ--ਤ---ਟ-ਿਲਣਾ-ਚਾ----ਾ /--ਾ--ੰ------? ਕ- ਤ-- ਟ----- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਕ- ਤ-ੰ ਟ-ਿ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------ ਕੀ ਤੂੰ ਟਹਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? 0
K--t- ṭ-h---ṇ--c---dā/--ā--d--h-iṁ? K- t- ṭ------- c------ c----- h---- K- t- ṭ-h-l-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-i-? ----------------------------------- Kī tū ṭahilaṇā cāhudā/ cāhudī haiṁ?
Gusto kong manigarilyo. ਮੈਂ----ਰਟ-ਪੀਣੀ ਹ-। ਮ-- ਸ---- ਪ--- ਹ-- ਮ-ਂ ਸ-ਗ-ਟ ਪ-ਣ- ਹ-। ------------------ ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਹੈ। 0
Mai- --g-r-ṭ--p--ī-h-i. M--- s------- p--- h--- M-i- s-g-r-ṭ- p-ṇ- h-i- ----------------------- Maiṁ sigaraṭa pīṇī hai.
Gusto mo ba ng sigarilyo? ਕੀ ਤ---ੰ---ਗਰ--ਚਾਹ--ੀ -ੈ? ਕ- ਤ---- ਸ---- ਚ----- ਹ-- ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਸ-ਗ-ਟ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 0
K- tai-ū-si-a-aṭ- cā---ī ha-? K- t---- s------- c----- h--- K- t-i-ū s-g-r-ṭ- c-h-d- h-i- ----------------------------- Kī tainū sigaraṭa cāhīdī hai?
Gusto niya ng pangsindi. ਉਸ-ੂ---ੁਲ--ੳ-----ਕ-- ਚ---ਦਾ -ੈ? ਉ---- ਸ------ ਲ- ਕ-- ਚ----- ਹ-- ਉ-ਨ-ੰ ਸ-ਲ-ਾ-ਣ ਲ- ਕ-ਝ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? ------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਸੁਲਗਾੳਣ ਲਈ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 0
U-a-- ---a--ṇa -a-ī -u--a cāh-d--h-i? U---- s------- l--- k---- c----- h--- U-a-ū s-l-g-ṇ- l-'- k-j-a c-h-d- h-i- ------------------------------------- Usanū sulagāṇa la'ī kujha cāhīdā hai?
Gusto ko sanang uminom. ਮ-ਂ -ੁ- --ਣ- ਚਾ-ੁ--ਾ-- -ਾਹੁੰ-ੀ -ਾਂ। ਮ-- ਕ-- ਪ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਪ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M----ku--- p-ṇā cāhu--------dī hā-. M--- k---- p--- c------ c----- h--- M-i- k-j-a p-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------- Maiṁ kujha pīṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto ko sanang kumain. ਮੈਂ ਕੁ- -ਾਣਾ --ਹੁੰ-- /-ਚਾਹ---ੀ-ਹਾ-। ਮ-- ਕ-- ਖ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਖ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-i---uj-a -hāṇ- cāh-dā- -āh-d--hā-. M--- k---- k---- c------ c----- h--- M-i- k-j-a k-ā-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------ Maiṁ kujha khāṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto ko munang magpahinga. ਮੈ- ਥੋ-੍-ਾ -ਰ-----ਨ- ਚਾਹ--ਦ-----ਾ-ੁ-ਦੀ -ਾਂ। ਮ-- ਥ----- ਆ--- ਕ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਥ-ੜ-ਹ- ਆ-ਾ- ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ-t---hā ār-ma k--a-- c--u-ā/ c-hudī h-ṁ. M--- t----- ā---- k----- c------ c----- h--- M-i- t-ō-h- ā-ā-a k-r-n- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------------- Maiṁ thōṛhā ārāma karanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
May gusto akong itanong sayo. ਮੈਂ---ਹਾ-ੂ--ਕੁਝ----ਛ---ਚਾ---ਦ- / ਚਾ-ੁੰ-- --ਂ। ਮ-- ਤ------ ਕ-- ਪ----- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਕ-ਝ ਪ-ੱ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------------- ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Mai- tu-ānū-kujha-pucha-ā-cāh---/-cā--------. M--- t----- k---- p------ c------ c----- h--- M-i- t-h-n- k-j-a p-c-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ tuhānū kujha puchaṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
May gusto akong ipapakiusap sa iyo. ਮ-ਂ ਤੁ-ਾਨੂ- -ੇ--- ਕਰ-- --ਹੁ-ਦਾ-----ਹੁੰ-ੀ-ਹ--। ਮ-- ਤ------ ਬ---- ਕ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਬ-ਨ-ੀ ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------------- ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ-t-hā-ū -ēna----a-anā--ā-u--/ -ā-u-- hāṁ. M--- t----- b----- k----- c------ c----- h--- M-i- t-h-n- b-n-t- k-r-n- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- --------------------------------------------- Maiṁ tuhānū bēnatī karanā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gusto kitang anyayahan. / Gusto kitang ayain. ਮ---ਕ-- -ੱ-----ਣਾ-ਚਾ--ੰਦ--/-----ੰ-ੀ--ਾਂ। ਮ-- ਕ-- ਸ--- ਦ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਸ-ਦ- ਦ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ ---ha sadā--ē-- c-hudā--cā-udī --ṁ. M--- k---- s--- d--- c------ c----- h--- M-i- k-j-a s-d- d-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------- Maiṁ kujha sadā dēṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Ano ang gusto mo? ਤੂੰ -ੀ ਚਾਹ-ੰ---- ---ੁੰ-ੀ ਹ--? ਤ-- ਕ- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਤ-ੰ ਕ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------- ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? 0
Tū ----āh--ā----hud- ---ṁ? T- k- c------ c----- h---- T- k- c-h-d-/ c-h-d- h-i-? -------------------------- Tū kī cāhudā/ cāhudī haiṁ?
Gusto mo ba ng kape? ਕ- ਤੂ- --ਫ- --ਣ- ਚਾ-ੁ--ਾ---ਚ---ੰਦੀ ---? ਕ- ਤ-- ਕ--- ਪ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਕ- ਤ-ੰ ਕ-ਫ- ਪ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------- ਕੀ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? 0
K- ---k-phī----- cā-u-ā/ c--udī h---? K- t- k---- p--- c------ c----- h---- K- t- k-p-ī p-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-i-? ------------------------------------- Kī tū kāphī pīṇā cāhudā/ cāhudī haiṁ?
O mas gusto mo ng tsaa? ਜ---ਤ-ੰ---- -ੀ----ਾਹ-ੰਦਾ - ਚ-ਹ-ੰਦ- ---? ਜ-- ਤ-- ਚ-- ਪ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਜ-ਂ ਤ-ੰ ਚ-ਹ ਪ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------- ਜਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਂ? 0
Jā- t- cā-a--ī----āh---/-c-hud- h--ṁ? J-- t- c--- p--- c------ c----- h---- J-ṁ t- c-h- p-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-i-? ------------------------------------- Jāṁ tū cāha pīṇā cāhudā/ cāhudī haiṁ?
Gusto naming umuwi. ਅ-ੀ- -ਰ --ਣਾ ਚਾਹੁ-ਦ- ----ਹ-ੰ---ਂ ਹਾਂ। ਅ--- ਘ- ਜ--- ਚ------ / ਚ-------- ਹ--- ਅ-ੀ- ਘ- ਜ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- ------------------------------------- ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ / ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ। 0
A--- -h--a --ṇ--cāhud-/-c-h---'ā---āṁ. A--- g---- j--- c------ c-------- h--- A-ī- g-a-a j-ṇ- c-h-d-/ c-h-d-'-ṁ h-ṁ- -------------------------------------- Asīṁ ghara jāṇā cāhudē/ cāhudī'āṁ hāṁ.
Gusto niyo ng taxi? ਕੀ ਤੈਨ-----ਕ-ੀ -ਾਹੀਦੀ -ੈ? ਕ- ਤ---- ਟ---- ਚ----- ਹ-- ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-? ------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 0
Kī -ainū ṭ---asī----īdī -ai? K- t---- ṭ------ c----- h--- K- t-i-ū ṭ-i-a-ī c-h-d- h-i- ---------------------------- Kī tainū ṭaikasī cāhīdī hai?
Gusto ninyong tumawag. ਉਹ-ਟ-ਲੀਫ-ਨ --ਨ- ---ੁ--ਾ - ਚਾ-ੁੰਦੀ ਹ-। ਉ- ਟ------ ਕ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ-- ਉ- ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਕ-ਨ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-। ------------------------------------- ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 0
Uh- ---līp--n--ka-anā--ā-u-ā/-cāh--ī h-i. U-- ṭ--------- k----- c------ c----- h--- U-a ṭ-i-ī-h-n- k-r-n- c-h-d-/ c-h-d- h-i- ----------------------------------------- Uha ṭailīphōna karanā cāhudā/ cāhudī hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -