Phrasebook

tl Conjunctions 1   »   pa ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 1

94 [siyamnapu’t apat]

Conjunctions 1

Conjunctions 1

94 [ਚੁਰਾਨਵੇਂ]

94 [Curānavēṁ]

ਸਮੁੱਚਬੋਧਕ 1

[samucabōdhaka 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Maghintay hanggang tumigil ang ulan. ਠ--ਰ-,--ਦੋਂ--ੱ- -ਾ-ਿ- ਨ--ਂ ਰੁਕ-ੀ। ਠਹ-ਰ-, ਜਦ-- ਤ-ਕ ਬ-ਰ-ਸ਼ ਨਹ-- ਰ-ਕਦ-। ਠ-ਿ-ੋ- ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਬ-ਰ-ਸ਼ ਨ-ੀ- ਰ-ਕ-ੀ- --------------------------------- ਠਹਿਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। 0
ṭhah-r-- --d-----ka---riśa nah-- ru--d-. ṭhahirō, jadōṁ taka bāriśa nahīṁ rukadī. ṭ-a-i-ō- j-d-ṁ t-k- b-r-ś- n-h-ṁ r-k-d-. ---------------------------------------- ṭhahirō, jadōṁ taka bāriśa nahīṁ rukadī.
Maghintay hanggang sa matapos ako. ਠਹਿ-ੋ ਜਦ----ੱਕ --ਰਾ--ੂ-ਾ -ਹ-- -ੁ--ਾ। ਠਹ-ਰ- ਜਦ-- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਪ-ਰ- ਨਹ-- ਹ--ਦ-। ਠ-ਿ-ੋ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਪ-ਰ- ਨ-ੀ- ਹ-ੰ-ਾ- ------------------------------------ ਠਹਿਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 0
Ṭh-hi-ō ----ṁ taka ---ā p--ā-nah----udā. Ṭhahirō jadōṁ taka mērā pūrā nahīṁ hudā. Ṭ-a-i-ō j-d-ṁ t-k- m-r- p-r- n-h-ṁ h-d-. ---------------------------------------- Ṭhahirō jadōṁ taka mērā pūrā nahīṁ hudā.
Maghintay hanggang sa siya ay bumalik. ਠ---ੋ-ਜ--ਂ-ਤੱਕ-----ਾ-- ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠਹ-ਰ-,ਜਦ-- ਤ-ਕ ਉਹ ਵ-ਪਸ ਨਹ-- ਆਉ-ਦ-। ਠ-ਿ-ੋ-ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਉ- ਵ-ਪ- ਨ-ੀ- ਆ-ਂ-ਾ- ---------------------------------- ਠਹਿਰੋ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 0
Ṭh----ō,--dō- ---a uha ---a-a n-hī- ----dā. Ṭhahirō,jadōṁ taka uha vāpasa nahīṁ ā'undā. Ṭ-a-i-ō-j-d-ṁ t-k- u-a v-p-s- n-h-ṁ ā-u-d-. ------------------------------------------- Ṭhahirō,jadōṁ taka uha vāpasa nahīṁ ā'undā.
Maghihintay ako hanggang matuyo ang buhok ko. ਮ---ਰੁ-ਾ--ਾ / ਰੁਕਾ-----ਦ-ਂ ਤ-ਕ ਮੇ-ੇ--ਾ- -ੁ----ਹ---ਜਾਂਦੇ। ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ- ਜਦ-- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਵ-ਲ ਸ--ਕ ਨਹ-- ਜ--ਦ-। ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਮ-ਰ- ਵ-ਲ ਸ-ੱ- ਨ-ੀ- ਜ-ਂ-ੇ- -------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। 0
M--ṁ ru-āṅgā/-ru--ṅgī j---- -a---mēr--vāla----a---h-ṁ ----ē. Maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī jadōṁ taka mērē vāla suka nahīṁ jāndē. M-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī j-d-ṁ t-k- m-r- v-l- s-k- n-h-ṁ j-n-ē- ------------------------------------------------------------ Maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī jadōṁ taka mērē vāla suka nahīṁ jāndē.
Maghihintay ako hanggang matapos ang pelikula. ਜਦੋ--ਤ-ਕ ਫਿਲ- ਖਤਮ ਨ-ੀਂ-ਹ- -ਾਂ---ਮੈ--ਰੁਕਾਂ-- / ---ਾਂ--। ਜਦ-- ਤ-ਕ ਫ-ਲਮ ਖਤਮ ਨਹ-- ਹ- ਜ--ਦ- ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ-। ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਫ-ਲ- ਖ-ਮ ਨ-ੀ- ਹ- ਜ-ਂ-ੀ ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ। 0
J-dō- t-k---hil--- kh-ta-a nah-- ---j-n-----iṁ--u-ā-gā/ ru---gī. Jadōṁ taka philama khatama nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī. J-d-ṁ t-k- p-i-a-a k-a-a-a n-h-ṁ h- j-n-ī m-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------------------- Jadōṁ taka philama khatama nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī.
Maghihintay ako hanggang sa maging berde ang ilaw trapiko. ਜਦ-ਂ ਤੱਕ---ੀ --ਤੀ-ਨ--- ਹੋ--ਾਂ-ੀ------ੁਕ-ਂ-- - ਰ-ਕਾ-ਗੀ। ਜਦ-- ਤ-ਕ ਹਰ- ਬ-ਤ- ਨਹ-- ਹ- ਜ--ਦ- ਮ-- ਰ-ਕ--ਗ- / ਰ-ਕ--ਗ-। ਜ-ੋ- ਤ-ਕ ਹ-ੀ ਬ-ਤ- ਨ-ੀ- ਹ- ਜ-ਂ-ੀ ਮ-ਂ ਰ-ਕ-ਂ-ਾ / ਰ-ਕ-ਂ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂਗਾ / ਰੁਕਾਂਗੀ। 0
Ja-ōṁ t-k---a---ba-ī n-h-ṁ--- -ān-ī------r---ṅgā--ru-āṅg-. Jadōṁ taka harī batī nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī. J-d-ṁ t-k- h-r- b-t- n-h-ṁ h- j-n-ī m-i- r-k-ṅ-ā- r-k-ṅ-ī- ---------------------------------------------------------- Jadōṁ taka harī batī nahīṁ hō jāndī maiṁ rukāṅgā/ rukāṅgī.
Kailan ka magbabakasyon? ਤ-ਸ-- ਛੁਟ-ਆਂ-ਵਿੱਚ-ਕਿ-ਥੇ--- -ਹ- -ੋ? ਤ-ਸ-- ਛ-ਟ-ਆ- ਵ--ਚ ਕ--ਥ- ਜ- ਰਹ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਛ-ਟ-ਆ- ਵ-ੱ- ਕ-ੱ-ੇ ਜ- ਰ-ੇ ਹ-? ---------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਛੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? 0
Tus---ch---'ā----ca -i-hē jā --hē hō? Tusīṁ chuṭī'āṁ vica kithē jā rahē hō? T-s-ṁ c-u-ī-ā- v-c- k-t-ē j- r-h- h-? ------------------------------------- Tusīṁ chuṭī'āṁ vica kithē jā rahē hō?
Bago ang bakasyon sa tag-init? ਗਰ---ਦ--ਂ----ੀ-- --ਂ------ਂ? ਗਰਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਤ-- ਪਹ-ਲ--? ਗ-ਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ-? ---------------------------- ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? 0
Gar-m- -ī'ā- -hu-ī'āṁ---- ----l-ṁ? Garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ tōṁ pahilāṁ? G-r-m- d-'-ṁ c-u-ī-ā- t-ṁ p-h-l-ṁ- ---------------------------------- Garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ tōṁ pahilāṁ?
Oo, bago pa man magsimula ang bakasyon sa tag-init. ਹਾਂ,-ਗਰ-- ਦ----ਛ---ਆ--ਸ਼--- ਹ-- -ੋ- ---ਲ-ਂ। ਹ--, ਗਰਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ--। ਹ-ਂ- ਗ-ਮ- ਦ-ਆ- ਛ-ਟ-ਆ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ-। ------------------------------------------ ਹਾਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। 0
Hāṁ,-garamī-d-'-ṁ-chuṭ--ā- -urū h-ṇ- tō----h--āṁ. Hāṁ, garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ. H-ṁ- g-r-m- d-'-ṁ c-u-ī-ā- ś-r- h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ- ------------------------------------------------- Hāṁ, garamī dī'āṁ chuṭī'āṁ śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ.
Ayusin ang bubong bago magsimula ang taglamig. ਸਰ---ਸ਼ੁ-ੂ ਹੋਣ -ੋਂ--ਹ---ਂ --ਤ-ਠੀਕ ਕ-ੋ। ਸਰਦ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਛ-ਤ ਠ-ਕ ਕਰ-। ਸ-ਦ- ਸ਼-ਰ- ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਛ-ਤ ਠ-ਕ ਕ-ੋ- ------------------------------------- ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤ ਠੀਕ ਕਰੋ। 0
S--adī-śurū-h--a -ō- --h--ā- c--ta-ṭhī-- k--ō. Saradī śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ chata ṭhīka karō. S-r-d- ś-r- h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ c-a-a ṭ-ī-a k-r-. ---------------------------------------------- Saradī śurū hōṇa tōṁ pahilāṁ chata ṭhīka karō.
Hugasan ang iyong mga kamay bago ka umupo sa mesa. ਮ---ਤ--ਬੈ---ਤ-ਂ-ਪ--ਲਾ-----ੇ --- -ੋ --ੋ। ਮ-ਜ਼ ਤ- ਬ-ਠਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਆਪਣ- ਹ-ਥ ਧ- ਲਵ-। ਮ-ਜ਼ ਤ- ਬ-ਠ- ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਆ-ਣ- ਹ-ਥ ਧ- ਲ-ੋ- --------------------------------------- ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਵੋ। 0
M-za tē --iṭ-a-a-tōṁ p-hi-āṁ -p-ṇ- ha--a d----a-ō. Mēza tē baiṭhaṇa tōṁ pahilāṁ āpaṇē hatha dhō lavō. M-z- t- b-i-h-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ ā-a-ē h-t-a d-ō l-v-. -------------------------------------------------- Mēza tē baiṭhaṇa tōṁ pahilāṁ āpaṇē hatha dhō lavō.
Isara mo ang bintana bago ka lumabas. ਤੁਸੀ--ਬਾ-ਰ ਜ---ਤੋਂ-ਪ---ਾਂ-ਖ--ਕੀ ਬ-- ਕਰ-। ਤ-ਸ-- ਬ-ਹਰ ਜ-ਣ ਤ-- ਪਹ-ਲ-- ਖ-ੜਕ- ਬ-ਦ ਕਰ-। ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ਹ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਖ-ੜ-ੀ ਬ-ਦ ਕ-ੋ- ---------------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। 0
Tu-ī---āh-r- --ṇa tō----h-l-----iṛak- --da--ar-. Tusīṁ bāhara jāṇa tōṁ pahilāṁ khiṛakī bada karō. T-s-ṁ b-h-r- j-ṇ- t-ṁ p-h-l-ṁ k-i-a-ī b-d- k-r-. ------------------------------------------------ Tusīṁ bāhara jāṇa tōṁ pahilāṁ khiṛakī bada karō.
Kailan ka makakauwi? ਤ-ਸੀ----ਪਸ ਘਰ ਕ-ੋ- ਆ-ਣ----ੇ--ੋ? ਤ-ਸ-- ਵ-ਪਸ ਘਰ ਕਦ-- ਆਉਣ ਵ-ਲ- ਹ-? ਤ-ਸ-ਂ ਵ-ਪ- ਘ- ਕ-ੋ- ਆ-ਣ ਵ-ਲ- ਹ-? ------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? 0
T-sī--vāp--a-gh-ra ----- -'--- -ā-- --? Tusīṁ vāpasa ghara kadōṁ ā'uṇa vālē hō? T-s-ṁ v-p-s- g-a-a k-d-ṁ ā-u-a v-l- h-? --------------------------------------- Tusīṁ vāpasa ghara kadōṁ ā'uṇa vālē hō?
Pagkatapos ng klase? ਕ-ਾ---ੋ- -ਾ--? ਕਲ-ਸ ਤ-- ਬ-ਅਦ? ਕ-ਾ- ਤ-ਂ ਬ-ਅ-? -------------- ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 0
Kal-s--t-- bā---a? Kalāsa tōṁ bā'ada? K-l-s- t-ṁ b-'-d-? ------------------ Kalāsa tōṁ bā'ada?
Oo, kapag natapos na ang klase. ਹਾ-,ਕਲ-ਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤ-ਂ-ਬਾਅਦ। ਹ--,ਕਲ-ਸ ਖਤਮ ਹ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ। ਹ-ਂ-ਕ-ਾ- ਖ-ਮ ਹ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ-। -------------------------- ਹਾਂ,ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 0
H-ṁ-k-l--a--h-tama --ṇ--tōṁ--ā---a. Hāṁ,kalāsa khatama hōṇa tōṁ bā'ada. H-ṁ-k-l-s- k-a-a-a h-ṇ- t-ṁ b-'-d-. ----------------------------------- Hāṁ,kalāsa khatama hōṇa tōṁ bā'ada.
Matapos siyang maaksidente, hindi na siya nakapagtrabaho. ਉਸ-ੇ --- ਹਾ-------ਰਨ ਤੋ--ਬਾਅ- ਉ--ਕ----ਹ-- ਕਰ ਸਕਿ-। ਉਸਦ- ਨ-ਲ ਹ-ਦਸ- ਵ-ਪਰਨ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਕ-ਮ ਨਹ-- ਕਰ ਸਕ-ਆ। ਉ-ਦ- ਨ-ਲ ਹ-ਦ-ਾ ਵ-ਪ-ਨ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਕ-ਮ ਨ-ੀ- ਕ- ਸ-ਿ-। -------------------------------------------------- ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 0
Usad- n--a-hādasā vāp----a-t-- ---ada--ha kam- nahī---ar--s-ki'ā. Usadē nāla hādasā vāparana tōṁ bā'ada uha kama nahīṁ kara saki'ā. U-a-ē n-l- h-d-s- v-p-r-n- t-ṁ b-'-d- u-a k-m- n-h-ṁ k-r- s-k-'-. ----------------------------------------------------------------- Usadē nāla hādasā vāparana tōṁ bā'ada uha kama nahīṁ kara saki'ā.
Matapos siyang mawalan ng trabaho, nagpunta siya sa Amerika. ਉਸ-ੀ--ੌ-ਰੀ ਛ-ੱ- -ਾਣ ਤ-ਂ -ਾ-ਦ-ਉ---ਮਰ--- --ਾ-ਗ--। ਉਸਦ- ਨ-ਕਰ- ਛ--ਟ ਜ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਅਮਰ-ਕ- ਚਲ- ਗ-ਆ। ਉ-ਦ- ਨ-ਕ-ੀ ਛ-ੱ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਅ-ਰ-ਕ- ਚ-ਾ ਗ-ਆ- ----------------------------------------------- ਉਸਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 0
Usa----au-arī --uṭ- -ā----ōṁ--ā--d----a --a-īkā -a-- -i-ā. Usadī naukarī chuṭa jāṇa tōṁ bā'ada uha amarīkā calā gi'ā. U-a-ī n-u-a-ī c-u-a j-ṇ- t-ṁ b-'-d- u-a a-a-ī-ā c-l- g-'-. ---------------------------------------------------------- Usadī naukarī chuṭa jāṇa tōṁ bā'ada uha amarīkā calā gi'ā.
Pagkatapos ng pagpunta niya sa Amerika, yumaman siya. ਅ------ਜਾ- ਤੋ- --ਅ- ਉ---ਮੀ--ਹ- ਗ--। ਅਮਰ-ਕ- ਜ-ਣ ਤ-- ਬ-ਅਦ ਉਹ ਅਮ-ਰ ਹ- ਗ-ਆ। ਅ-ਰ-ਕ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਉ- ਅ-ੀ- ਹ- ਗ-ਆ- ----------------------------------- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। 0
Am------j--a ----bā---a---a am-r- -ō -i-ā. Amarīkā jāṇa tōṁ bā'ada uha amīra hō gi'ā. A-a-ī-ā j-ṇ- t-ṁ b-'-d- u-a a-ī-a h- g-'-. ------------------------------------------ Amarīkā jāṇa tōṁ bā'ada uha amīra hō gi'ā.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -