Phrasebook

tl upang payagan na gumawa ng isang bagay   »   pa ਅਗਿਆ ਦੇਣਾ

73 [pitumpu’t tatlo]

upang payagan na gumawa ng isang bagay

upang payagan na gumawa ng isang bagay

73 [ਤਿਹੱਤਰ]

73 [Tihatara]

ਅਗਿਆ ਦੇਣਾ

[agi'ā dēṇā]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Pinapayagan ka na bang magmaneho ng kotse? ਕ------ੰ-ਹ-ਣੇ-ਤੋਂ--ੱਡ- ਚਲਾ-ਣ ਦ--ਆ-ਿਆ---? ਕੀ ਤੈ_ ਹੁ_ ਤੋਂ ਗੱ_ ਚ___ ਦੀ ਆ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਹ-? ---------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? 0
kī --i-- --ṇē--ō- ---- --l-'uṇ- -- ā-i----ai? k_ t____ h___ t__ g___ c_______ d_ ā____ h___ k- t-i-ū h-ṇ- t-ṁ g-ḍ- c-l-'-ṇ- d- ā-i-ā h-i- --------------------------------------------- kī tainū huṇē tōṁ gaḍī calā'uṇa dī āgi'ā hai?
Pinapayagan ka na bang uminom ng alak? ਕੀ--ੈਨ----ੁਣੇ -ੋ- -ੱ-ੀ----ਬ --ਣ ਦ--ਆਗਿ- --? ਕੀ ਤੈ_ ਹੁ_ ਤੋਂ ਗੱ_ ਸ਼__ ਪੀ_ ਦੀ ਆ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਗ-ਡ- ਸ਼-ਾ- ਪ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਹ-? ------------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? 0
Kī ----- -uṇ--t-ṁ-ga-ī-ś-r----p-ṇa dī-āgi'ā----? K_ t____ h___ t__ g___ ś_____ p___ d_ ā____ h___ K- t-i-ū h-ṇ- t-ṁ g-ḍ- ś-r-b- p-ṇ- d- ā-i-ā h-i- ------------------------------------------------ Kī tainū huṇē tōṁ gaḍī śarāba pīṇa dī āgi'ā hai?
Pinapayagan ka na bang mangibang bansa na mag-isa? ਕ- ---ੂ- ਹ-----ੋਂ----ਲ- ਵ-ਦ-ਸ਼-ਜਾ-----ਆ--ਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੈ_ ਹੁ_ ਤੋਂ ਇ__ ਵਿ__ ਜਾ_ ਦੀ ਆ__ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਨ-ੰ ਹ-ਣ- ਤ-ਂ ਇ-ੱ-ੇ ਵ-ਦ-ਸ਼ ਜ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਹ-? --------------------------------------------- ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ? 0
K-----nū----- --ṁ---alē -i--ś--j-ṇa dī -g--- ---? K_ t____ h___ t__ i____ v_____ j___ d_ ā____ h___ K- t-i-ū h-ṇ- t-ṁ i-a-ē v-d-ś- j-ṇ- d- ā-i-ā h-i- ------------------------------------------------- Kī tainū huṇē tōṁ ikalē vidēśa jāṇa dī āgi'ā hai?
pinapayagan ਕ- ਸਕ-ਾ ਕ_ ਸ__ ਕ- ਸ-ਣ- ------- ਕਰ ਸਕਣਾ 0
K-ra sak--ā K___ s_____ K-r- s-k-ṇ- ----------- Kara sakaṇā
Pinapayagan ba kaming manigarilyo dito? ਕੀ-ਅ--- ਇ--ੇ -ਿਗ---ਪੀ -ਕਦ--- ਸ----- ਹਾਂ। ਕੀ ਅ_ ਇੱ_ ਸਿ___ ਪੀ ਸ__ / ਸ___ ਹਾਂ_ ਕ- ਅ-ੀ- ਇ-ਥ- ਸ-ਗ-ਟ ਪ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ-ਆ- ਹ-ਂ- ---------------------------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਸਕਦੇ / ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। 0
k- -sī---t-ē--igar--- p- --k-d-/ sa------- hāṁ. k_ a___ i___ s_______ p_ s______ s________ h___ k- a-ī- i-h- s-g-r-ṭ- p- s-k-d-/ s-k-d-'-ṁ h-ṁ- ----------------------------------------------- kī asīṁ ithē sigaraṭa pī sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ.
Pwede bang manigarilyo dito? ਕ----ਥੇ-ਸ--ਰ---ੀਤ- -- -ਕਦੀ-ਹਾ-? ਕੀ ਇੱ_ ਸਿ___ ਪੀ_ ਜਾ ਸ__ ਹਾਂ_ ਕ- ਇ-ਥ- ਸ-ਗ-ਟ ਪ-ਤ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K- --hē-sig-ra-a--ītī ---s------hāṁ? K_ i___ s_______ p___ j_ s_____ h___ K- i-h- s-g-r-ṭ- p-t- j- s-k-d- h-ṁ- ------------------------------------ Kī ithē sigaraṭa pītī jā sakadī hāṁ?
Pwede bang magbayad gamit ang credit card? ਕੀ --ਰ-ਡਿ- ਕਾ-ਡ ----ਪ--ੇ--ਿੱ-- -ਾ --ਦ--ਹ-? ਕੀ ਕ੍___ ਕਾ__ ਨਾ_ ਪੈ_ ਦਿੱ_ ਜਾ ਸ__ ਹ__ ਕ- ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰ- ਨ-ਲ ਪ-ਸ- ਦ-ੱ-ੇ ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------------ ਕੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
Kī kra----a-k-r----n--- --is- d--ē-j- s----- --n-? K_ k_______ k_____ n___ p____ d___ j_ s_____ h____ K- k-a-ḍ-ṭ- k-r-ḍ- n-l- p-i-ē d-t- j- s-k-d- h-n-? -------------------------------------------------- Kī kraiḍiṭa kāraḍa nāla paisē ditē jā sakadē hana?
Pwede bang magbayad gamit ang tseke? ਕੀ-ਯ-ਤਰੀ--ੈ-ਕ-ਨਾ-----ੇ --ੱਤੇ-ਜ---ਕ-- ਹ-? ਕੀ ਯਾ__ ਚੈੱ_ ਨਾ_ ਪੈ_ ਦਿੱ_ ਜਾ ਸ__ ਹ__ ਕ- ਯ-ਤ-ੀ ਚ-ੱ- ਨ-ਲ ਪ-ਸ- ਦ-ੱ-ੇ ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------------- ਕੀ ਯਾਤਰੀ ਚੈੱਕ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
Kī yāt--ī c--ka --la -ai----i----ā -ak--ē h---? K_ y_____ c____ n___ p____ d___ j_ s_____ h____ K- y-t-r- c-i-a n-l- p-i-ē d-t- j- s-k-d- h-n-? ----------------------------------------------- Kī yātarī caika nāla paisē ditē jā sakadē hana?
Pwede lamang magbayad ng cash? ਕੀ-ਸ--ਫ--ਕ---ੈਸ- -ਿ--ੇ--ਾ --ਦੇ--ਨ? ਕੀ ਸਿ__ ਨ__ ਪੈ_ ਦਿੱ_ ਜਾ ਸ__ ਹ__ ਕ- ਸ-ਰ- ਨ-ਦ ਪ-ਸ- ਦ-ੱ-ੇ ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
Kī -i----a n-kada-p-is--d--- jā s-kad- --n-? K_ s______ n_____ p____ d___ j_ s_____ h____ K- s-r-p-a n-k-d- p-i-ē d-t- j- s-k-d- h-n-? -------------------------------------------- Kī sirapha nakada paisē ditē jā sakadē hana?
Pwede ba akong tumawag? ਕ- ਮੈਂ--ੋਨ -ਰ-ਸ--ਾ-/-ਸ-ਦੀ -ਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਫੋ_ ਕ_ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਕ- ਮ-ਂ ਫ-ਨ ਕ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------ ਕੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K--m-iṁ-p--n--k-----a-a-ā---a-ad--h--? K_ m___ p____ k___ s______ s_____ h___ K- m-i- p-ō-a k-r- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- -------------------------------------- Kī maiṁ phōna kara sakadā/ sakadī hāṁ?
May itatanong lang sana ako? / Puwedeng mag-tanong? ਕ- -ੈਂ ਕੁਝ--ੁੱ- --ਦਾ---ਸ-----ਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁ_ ਪੁੱ_ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਕ- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਪ-ੱ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- -------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K------ -u--a -u-ha-sa-a--/-sak-dī----? K_ m___ k____ p____ s______ s_____ h___ K- m-i- k-j-a p-c-a s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- --------------------------------------- Kī maiṁ kujha pucha sakadā/ sakadī hāṁ?
May sasabihin lang sana ako? ਕ- ਮ-ਂ---- --ਿ-ਸਕ-- - ---ੀ --ਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁ_ ਕ_ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਕ- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਕ-ਿ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ------------------------------- ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
K---a-ṁ-k---- k-hi--ak-d----ak--ī ---? K_ m___ k____ k___ s______ s_____ h___ K- m-i- k-j-a k-h- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- -------------------------------------- Kī maiṁ kujha kahi sakadā/ sakadī hāṁ?
Bawal siyang matulog sa parke. ਉ--ੂ----ਗ-ਵ-ੱਚ -ੌ- ਦੀ-ਆ--ਆ ਨ-ੀ- -ੈ। ਉ__ ਬਾ_ ਵਿੱ_ ਸੌ_ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਹੈ_ ਉ-ਨ-ੰ ਬ-ਗ ਵ-ੱ- ਸ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਹ-। ----------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Usanū-b--a-vica----ṇ- d- āgi'--na--ṁ-ha-. U____ b___ v___ s____ d_ ā____ n____ h___ U-a-ū b-g- v-c- s-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ h-i- ----------------------------------------- Usanū bāga vica sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai.
Bawal siyang matulog sa sasakyan. ਉਸ-ੂੰ --ਡੀ---ੱ- -ੌ- -- ਆਗਿ---ਹ-- ਹੈ। ਉ__ ਗੱ_ ਵਿੱ_ ਸੌ_ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਹੈ_ ਉ-ਨ-ੰ ਗ-ਡ- ਵ-ੱ- ਸ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਹ-। ------------------------------------ ਉਸਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
U-anū---ḍī vi---------dī---i-ā -a-īṁ hai. U____ g___ v___ s____ d_ ā____ n____ h___ U-a-ū g-ḍ- v-c- s-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ h-i- ----------------------------------------- Usanū gaḍī vica sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai.
Bawal siyang matulog sa istasyon ng tren. ਉ-ਨੂ- ---ਵ- ਸ--ਸ਼ਨ ਤ--ਸ---ਦ----ਿਆ ਨਹੀਂ--ੈ। ਉ__ ਰੇ__ ਸ___ ਤੇ ਸੌ_ ਦੀ ਆ__ ਨ_ ਹੈ_ ਉ-ਨ-ੰ ਰ-ਲ-ੇ ਸ-ੇ-ਨ ਤ- ਸ-ਣ ਦ- ਆ-ਿ- ਨ-ੀ- ਹ-। ----------------------------------------- ਉਸਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
U--n- -ē-a-- s-ṭē---a -ē-sa-ṇa--ī-āgi----a-------. U____ r_____ s_______ t_ s____ d_ ā____ n____ h___ U-a-ū r-l-v- s-ṭ-ś-n- t- s-u-a d- ā-i-ā n-h-ṁ h-i- -------------------------------------------------- Usanū rēlavē saṭēśana tē sauṇa dī āgi'ā nahīṁ hai.
Maaari ba kaming umupo? ਕ- --ੀਂ --ਠ----- ---ਕਦੀ---ਹਾਂ? ਕੀ ਅ_ ਬੈ_ ਸ__ / ਸ___ ਹਾਂ_ ਕ- ਅ-ੀ- ਬ-ਠ ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ-ਆ- ਹ-ਂ- ------------------------------ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ / ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ? 0
Kī a--ṁ ba-ṭ-a-s--adē/ --kad-'ā- ---? K_ a___ b_____ s______ s________ h___ K- a-ī- b-i-h- s-k-d-/ s-k-d-'-ṁ h-ṁ- ------------------------------------- Kī asīṁ baiṭha sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ?
Maaari ba naming mahingi ang menu? ਕੀ----ੂੰ --ਨਿਊ-– -ਾਰ- --- ਸਕ---ਹੈ? ਕੀ ਸਾ_ ਮੈ__ – ਕਾ__ ਮਿ_ ਸ__ ਹੈ_ ਕ- ਸ-ਨ-ੰ ਮ-ਨ-ਊ – ਕ-ਰ- ਮ-ਲ ਸ-ਦ- ਹ-? ---------------------------------- ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨਿਊ – ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? 0
Kī sānū m-ini-ū --k-raḍ- -ila-sak----ha-? K_ s___ m______ – k_____ m___ s_____ h___ K- s-n- m-i-i-ū – k-r-ḍ- m-l- s-k-d- h-i- ----------------------------------------- Kī sānū maini'ū – kāraḍa mila sakadā hai?
Maaari ba tayong magbayad nang magkahiwalay? ਕੀ-ਅ-ੀ- ਅਲ-ਗ-–-ਅਲੱ- -ੈ-ੇ -----ਦੇ /-ਸਕਦੀਆਂ-ਹ--। ਕੀ ਅ_ ਅ__ – ਅ__ ਪੈ_ ਦੇ ਸ__ / ਸ___ ਹਾਂ_ ਕ- ਅ-ੀ- ਅ-ੱ- – ਅ-ੱ- ਪ-ਸ- ਦ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ-ਆ- ਹ-ਂ- ---------------------------------------------- ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ / ਸਕਦੀਆਂ ਹਾਂ। 0
Kī--sī- -laga – ---ga ----ē-d- -a-a-ē/ sa--d--āṁ ---. K_ a___ a____ – a____ p____ d_ s______ s________ h___ K- a-ī- a-a-a – a-a-a p-i-ē d- s-k-d-/ s-k-d-'-ṁ h-ṁ- ----------------------------------------------------- Kī asīṁ alaga – alaga paisē dē sakadē/ sakadī'āṁ hāṁ.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -