Phrasebook

tl Subordinate clauses: that 2   »   pa ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

92 [siyamnapu’t dalawa]

Subordinate clauses: that 2

Subordinate clauses: that 2

92 [ਬਾਨਵੇਂ]

92 [Bānavēṁ]

ਅਧੀਨ – ਉਪਵਾਕ 2

[adhīna – upavāka 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Naiinis ako na humihilik ka. ਮ---ੰ ਗੁੱ---ਆ-ਂਦ- ਹੈ--ਿ -ੁਸ-ਂ-ਘੁ-ਾੜ- ----ੇ -ੋ। ਮ-ਨ-- ਗ--ਸ- ਆਉ-ਦ- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਘ-ਰ-ੜ- ਮ-ਰਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ-ਰ-ੜ- ਮ-ਰ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। 0
m---- g--- ā'---ā--a- k--tu-ī---hu-āṛē -ār--ē-h-. mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ghurāṛē māradē hō. m-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ g-u-ā-ē m-r-d- h-. ------------------------------------------------- mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ghurāṛē māradē hō.
Naiinis ako dahil ang dami mong ininom na alak. ਮੈ------ੱਸਾ---ਂਦਾ ਹ- ਕ- ਤੁਸੀ----ੀ ਬੀਅ----ਂਦ- -ੋ। ਮ-ਨ-- ਗ--ਸ- ਆਉ-ਦ- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਐਨ- ਬ-ਅਰ ਪ--ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਐ-ੀ ਬ-ਅ- ਪ-ਂ-ੇ ਹ-। ------------------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਬੀਅਰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। 0
M--nū-g----ā'--dā h-i k- tu--ṁ ainī ---a-a pī-----ō. Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ainī bī'ara pīndē hō. M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ a-n- b-'-r- p-n-ē h-. ---------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ ainī bī'ara pīndē hō.
Naiinis ako na huli ka nang dumating. ਮ---------ਾ-ਆ-ਂਦ---- ਕ----ਸ-ਂ--ਹ------ ਨਾ- ਆਉਂ-ੇ--ੋ। ਮ-ਨ-- ਗ--ਸ- ਆਉ-ਦ- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਬਹ-ਤ ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆਉ-ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਗ-ੱ-ਾ ਆ-ਂ-ਾ ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਬ-ੁ- ਦ-ਰ ਨ-ਲ ਆ-ਂ-ੇ ਹ-। ---------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। 0
Ma-nū-gu-- ā--ndā ----k--tus-- bahu-- d--a n-la-ā------hō. Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ bahuta dēra nāla ā'undē hō. M-i-ū g-s- ā-u-d- h-i k- t-s-ṁ b-h-t- d-r- n-l- ā-u-d- h-. ---------------------------------------------------------- Mainū gusā ā'undā hai ki tusīṁ bahuta dēra nāla ā'undē hō.
Sa tingin ko na kailangan niya ng doktor. ਮ-ਨੂੰ --ਗ-ਾ ਹੈ--- --ਨੂੰ ਡਾ--- ਦ- -ੋੜ-ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਸਨ-- ਡ-ਕਟਰ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ-ਨ-ੰ ਡ-ਕ-ਰ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
M---- ---ad- --- ki-u-a----ā-a---- d---ōṛa h--. Mainū lagadā hai ki usanū ḍākaṭara dī lōṛa hai. M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a-ū ḍ-k-ṭ-r- d- l-ṛ- h-i- ----------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki usanū ḍākaṭara dī lōṛa hai.
Sa tingin ko na may sakit siya. ਮੈਨੂੰ ---ਦ- -ੈ--ਿ-ਉਹ---ਮ---ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਹ ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਬ-ਮ-ਰ ਹ-। ------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। 0
M-----l--a-ā-hai ---uha -ī-ā-a---i. Mainū lagadā hai ki uha bīmāra hai. M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a b-m-r- h-i- ----------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha bīmāra hai.
Sa tingin ko na natutulog na siya ngayon. ਮੈ-ੂ---ੱਗਦਾ -- ---ਉਹ ਹ-ਣ-ਸ-- ਰ----ਹ-। ਮ-ਨ-- ਲ-ਗਦ- ਹ- ਕ- ਉਹ ਹ-ਣ ਸ-- ਰ-ਹ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਲ-ਗ-ਾ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਣ ਸ-ਂ ਰ-ਹ- ਹ-। ------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
M-in-----a-ā ha---i -h- -u----a-ṁ ---ā--a-. Mainū lagadā hai ki uha huṇa sauṁ rihā hai. M-i-ū l-g-d- h-i k- u-a h-ṇ- s-u- r-h- h-i- ------------------------------------------- Mainū lagadā hai ki uha huṇa sauṁ rihā hai.
Umaasa kami na pakasalan niya ang aming anak na babae. ਸ-ਨੂ- ---ਹ---ਿ ਉ--ਸ--ੀ -ੇ-ੀ -ਾਲ ---- -ਰ-ਗਾ। ਸ-ਨ-- ਆਸ ਹ- ਕ- ਉਹ ਸ-ਡ- ਬ-ਟ- ਨ-ਲ ਵ-ਆਹ ਕਰ-ਗ-। ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਸ-ਡ- ਬ-ਟ- ਨ-ਲ ਵ-ਆ- ਕ-ੇ-ਾ- ------------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। 0
Sān--āsa--ai-k- --- s-ḍ---ē-- ---a vi'-h- kar-g-. Sānū āsa hai ki uha sāḍī bēṭī nāla vi'āha karēgā. S-n- ā-a h-i k- u-a s-ḍ- b-ṭ- n-l- v-'-h- k-r-g-. ------------------------------------------------- Sānū āsa hai ki uha sāḍī bēṭī nāla vi'āha karēgā.
Umaasa kami na mayroon siyang maraming pera. ਸਾਨੂ- -ਸ-ਹ- ਕਿ ---ੇ --ਲ--ਹੁਤ-ਪ-----ੈ। ਸ-ਨ-- ਆਸ ਹ- ਕ- ਉਸਦ- ਕ-ਲ ਬਹ-ਤ ਪ-ਸ- ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਬ-ੁ- ਪ-ਸ- ਹ-। ------------------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੈ। 0
Sā-ū-ā-----i -i -s----kō-a--a-uta-pais--ha-. Sānū āsa hai ki usadē kōla bahuta paisā hai. S-n- ā-a h-i k- u-a-ē k-l- b-h-t- p-i-ā h-i- -------------------------------------------- Sānū āsa hai ki usadē kōla bahuta paisā hai.
Umaasa kami na milyonaryo siya. ਸਾ-ੂੰ-ਆਸ--ੈ -ਿ----ਲੱ--ਤ- ਹੈ। ਸ-ਨ-- ਆਸ ਹ- ਕ- ਉਹ ਲ-ਖਪਤ- ਹ-। ਸ-ਨ-ੰ ਆ- ਹ- ਕ- ਉ- ਲ-ਖ-ਤ- ਹ-। ---------------------------- ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ। 0
Sānū-----h-- -i uha---k---a-- -a-. Sānū āsa hai ki uha lakhapatī hai. S-n- ā-a h-i k- u-a l-k-a-a-ī h-i- ---------------------------------- Sānū āsa hai ki uha lakhapatī hai.
Narinig ko na naaksidente ang asawa mo. ਮੈਂ-ਸ-ਣ-ਆ ----ਿ -ੁ--ਡੀ -ਤ---ਨਾ- -ਾਦਸ- ਵ--ਰ---ਆ। ਮ-- ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਪਤਨ- ਨ-ਲ ਹ-ਦਸ- ਵ-ਪਰ ਗ-ਆ। ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਪ-ਨ- ਨ-ਲ ਹ-ਦ-ਾ ਵ-ਪ- ਗ-ਆ- ----------------------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। 0
M-i- su-i'--h-i ki --h-ḍ--p--an-----a-h---sā--āp--- g-'ā. Maiṁ suṇi'ā hai ki tuhāḍī patanī nāla hādasā vāpara gi'ā. M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-h-ḍ- p-t-n- n-l- h-d-s- v-p-r- g-'-. --------------------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki tuhāḍī patanī nāla hādasā vāpara gi'ā.
Narinig ko na nasa ospital siya. ਮੈਂ----ਿ- ਹ- -ਿ--- ਹ--ਤ----ਿੱਚ ਹ-। ਮ-- ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਉਹ ਹਸਪਤ-ਲ ਵ--ਚ ਹ-। ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਉ- ਹ-ਪ-ਾ- ਵ-ੱ- ਹ-। ---------------------------------- ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। 0
M-iṁ -uṇi'ā--ai--- u-- ---a-a---- -ic- h-i. Maiṁ suṇi'ā hai ki uha hasapatāla vica hai. M-i- s-ṇ-'- h-i k- u-a h-s-p-t-l- v-c- h-i- ------------------------------------------- Maiṁ suṇi'ā hai ki uha hasapatāla vica hai.
Narinig ko na sirang-sira ang iyong sasakyan. ਮ-- ---ਿ------ਿ ਤ-ਰੀ----ੀ-ਪੂਰ- ਟ--ਟ -- -ੈ। ਮ-- ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਰ- ਗ-ਡ- ਪ-ਰ- ਟ--ਟ ਗਈ ਹ-। ਮ-ਂ ਸ-ਣ-ਆ ਹ- ਕ- ਤ-ਰ- ਗ-ਡ- ਪ-ਰ- ਟ-ੱ- ਗ- ਹ-। ------------------------------------------ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। 0
M--ṁ suṇi-- -ai--- t-r----ḍ--pū-ī--u-a----ī--ai. Maiṁ suṇi'ā hai ki tērī gaḍī pūrī ṭuṭa ga'ī hai. M-i- s-ṇ-'- h-i k- t-r- g-ḍ- p-r- ṭ-ṭ- g-'- h-i- ------------------------------------------------ Maiṁ suṇi'ā hai ki tērī gaḍī pūrī ṭuṭa ga'ī hai.
Natutuwa ako na dumating ka. / Masaya ako na dumating ka. ਮੈਨ-- -ੁ-ੀ-ਹ--ਕ- ਤ---ਂ--ਏ। ਮ-ਨ-- ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਆਏ। ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਆ-। -------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ। 0
M---- khuśī h-i-ki t-s-ṁ-ā'-. Mainū khuśī hai ki tusīṁ ā'ē. M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ ā-ē- ----------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ā'ē.
Natutuwa ako na interesado ka. / Masaya ako na interesado ka. ਮ--ੂੰ-ਖ-ਸ਼ੀ--- ਕਿ-ਤ--ਾਨੂੰ--ਿ-ਚ--ੀ ਹੈ। ਮ-ਨ-- ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-- ਦ-ਲਚਸਪ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਦ-ਲ-ਸ-ੀ ਹ-। ------------------------------------ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। 0
Main- -h----ha--k- t--ānū-d--a-as--ī----. Mainū khuśī hai ki tuhānū dilacasapī hai. M-i-ū k-u-ī h-i k- t-h-n- d-l-c-s-p- h-i- ----------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tuhānū dilacasapī hai.
Natutuwa ako na nais mong bilhin ang bahay. / Masaya ako na gusto mong bilhin ang bahay. ਮ-ਨ-ੰ --ਸ਼ੀ ਹ- ---ਤੁ--ਂ-ਘ--ਖ-ੀ-ਣ- ---ੁੰ-- -ੋ। ਮ-ਨ-- ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-- ਘਰ ਖਰ-ਦਣ- ਚ-ਹ--ਦ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਖ-ਸ਼- ਹ- ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਘ- ਖ-ੀ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ੇ ਹ-। -------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। 0
Main- -huś--h-------------h-----ha-ī-a-ā -āh-d--hō. Mainū khuśī hai ki tusīṁ ghara kharīdaṇā cāhudē hō. M-i-ū k-u-ī h-i k- t-s-ṁ g-a-a k-a-ī-a-ā c-h-d- h-. --------------------------------------------------- Mainū khuśī hai ki tusīṁ ghara kharīdaṇā cāhudē hō.
Natatakot ako na umalis na ang huling bus. ਮੈਨ-ੰ --ਸ---ਹੈ--ਿ ਆ--ੀ-ਬੱਸ-ਪਹਿਲਾਂ-ਹ--ਜਾ---ੱਕੀ ਹ-। ਮ-ਨ-- ਅਫਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਆਖਰ- ਬ-ਸ ਪਹ-ਲ-- ਹ- ਜ- ਚ--ਕ- ਹ-। ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਆ-ਰ- ਬ-ਸ ਪ-ਿ-ਾ- ਹ- ਜ- ਚ-ੱ-ੀ ਹ-। ------------------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਬੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 0
Main- a---s--- hai--- --h--ī --s- pah-lā--h- -ā cuk-----. Mainū aphasōsa hai ki ākharī basa pahilāṁ hī jā cukī hai. M-i-ū a-h-s-s- h-i k- ā-h-r- b-s- p-h-l-ṁ h- j- c-k- h-i- --------------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki ākharī basa pahilāṁ hī jā cukī hai.
Kinakabahan ako na baka kailangan nating sumakay ng taxi. ਮ-ਨੂ--ਅਫ-------ਕਿ ਸਾ-ੂੰ-ਟੈਕਸੀ-ਲ-ਣ--ਪ--ਗੀ। ਮ-ਨ-- ਅਫਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਸ-ਨ-- ਟ-ਕਸ- ਲ-ਣ- ਪਵ-ਗ-। ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਸ-ਨ-ੰ ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਣ- ਪ-ੇ-ੀ- ----------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। 0
M--n- aph-s--- h---ki s-n--ṭa----ī -aiṇ- -a----. Mainū aphasōsa hai ki sānū ṭaikasī laiṇī pavēgī. M-i-ū a-h-s-s- h-i k- s-n- ṭ-i-a-ī l-i-ī p-v-g-. ------------------------------------------------ Mainū aphasōsa hai ki sānū ṭaikasī laiṇī pavēgī.
Kinakabahan ako na baka wala na akong pera. ਮ-ਨ-ੰ-ਅਫ-ੋ-----ਕ--ਮੇਰੇ--ੋ- ---ੇ ਨ--ਂ-ਹ-। ਮ-ਨ-- ਅਫਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨਹ-- ਹਨ। ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਸ-ਸ ਹ- ਕ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਪ-ਸ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 0
Mainū a---sōsa-h-------ēr- ---a -a-s- ----ṁ--ana. Mainū aphasōsa hai ki mērē kōla paisē nahīṁ hana. M-i-ū a-h-s-s- h-i k- m-r- k-l- p-i-ē n-h-ṁ h-n-. ------------------------------------------------- Mainū aphasōsa hai ki mērē kōla paisē nahīṁ hana.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -