Phrasebook

tl People   »   pa ਵਿਅਕਤੀ

1 [isa]

People

People

1 [ਇੱਕ]

1 [Ika]

ਵਿਅਕਤੀ

[vi'akatī]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
ako ਮ-ਂ ਮ-- ਮ-ਂ --- ਮੈਂ 0
m-iṁ maiṁ m-i- ---- maiṁ
ako at ikaw ਮ-- --ੇ-ਤ-ੰ ਮ-- ਅਤ- ਤ-- ਮ-ਂ ਅ-ੇ ਤ-ੰ ----------- ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ 0
m-iṁ -tē-tū maiṁ atē tū m-i- a-ē t- ----------- maiṁ atē tū
kaming dalawa / tayong dalawa ਅਸ----ੋਵੇਂ ਅਸ-- ਦ-ਵ-- ਅ-ੀ- ਦ-ਵ-ਂ ---------- ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 0
a-ī--d-vēṁ asīṁ dōvēṁ a-ī- d-v-ṁ ---------- asīṁ dōvēṁ
siya -ਹ ਉਹ ਉ- -- ਉਹ 0
uha uha u-a --- uha
sila ਉ- ਅਤ- -ਹ ਉਹ ਅਤ- ਉਹ ਉ- ਅ-ੇ ਉ- --------- ਉਹ ਅਤੇ ਉਹ 0
uh- --- u-a uha atē uha u-a a-ē u-a ----------- uha atē uha
silang dalawa ਉਹ---ਵੇਂ ਉਹ ਦ-ਵ-- ਉ- ਦ-ਵ-ਂ -------- ਉਹ ਦੋਵੇਂ 0
u------ēṁ uha dōvēṁ u-a d-v-ṁ --------- uha dōvēṁ
ang lalaki ਪੁਰਸ਼ ਪ-ਰਸ਼ ਪ-ਰ- ---- ਪੁਰਸ਼ 0
pur-śa puraśa p-r-ś- ------ puraśa
ang babae ਇ-ਤ-ੀ ਇਸਤਰ- ਇ-ਤ-ੀ ----- ਇਸਤਰੀ 0
i--tarī isatarī i-a-a-ī ------- isatarī
ang bata ਬੱ-ਾ ਬ-ਚ- ਬ-ਚ- ---- ਬੱਚਾ 0
ba-ā bacā b-c- ---- bacā
ang pamilya ਪ-ਿਵ-ਰ ਪਰ-ਵ-ਰ ਪ-ਿ-ਾ- ------ ਪਰਿਵਾਰ 0
p-r----a parivāra p-r-v-r- -------- parivāra
ang aking pamilya ਮ-ਰ---ਰ-ਵ-ਰ ਮ-ਰ- ਪਰ-ਵ-ਰ ਮ-ਰ- ਪ-ਿ-ਾ- ----------- ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ 0
m-----a-----a mērā parivāra m-r- p-r-v-r- ------------- mērā parivāra
Ang aking pamilya ay nandito. ਮ-ਰਾ--ਰ-ਵ-- -----ਹੈ। ਮ-ਰ- ਪਰ-ਵ-ਰ ਇ-ਥ- ਹ-। ਮ-ਰ- ਪ-ਿ-ਾ- ਇ-ਥ- ਹ-। -------------------- ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। 0
m-r- p-riv-r- --hē ha-. mērā parivāra ithē hai. m-r- p-r-v-r- i-h- h-i- ----------------------- mērā parivāra ithē hai.
Nandito ako. ਮੈਂ --ਥ--ਹਾ-। ਮ-- ਇ-ਥ- ਹ--। ਮ-ਂ ਇ-ਥ- ਹ-ਂ- ------------- ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। 0
M--- --hē----. Maiṁ ithē hāṁ. M-i- i-h- h-ṁ- -------------- Maiṁ ithē hāṁ.
Nandito ka. ਤ-ੰ --ਥੇ ਹੈਂ। ਤ-- ਇ-ਥ- ਹ--। ਤ-ੰ ਇ-ਥ- ਹ-ਂ- ------------- ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂ। 0
Tū---hē hai-. Tū ithē haiṁ. T- i-h- h-i-. ------------- Tū ithē haiṁ.
Nandito siya at nandito siya. ਉਹ ਇ--- ਹ- --- ------ੇ -ੈ। ਉਹ ਇ-ਥ- ਹ- ਅਤ- ਉਹ ਇ-ਥ- ਹ-। ਉ- ਇ-ਥ- ਹ- ਅ-ੇ ਉ- ਇ-ਥ- ਹ-। -------------------------- ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ। 0
Uha---h--h-i ----u-- ithē-hai. Uha ithē hai atē uha ithē hai. U-a i-h- h-i a-ē u-a i-h- h-i- ------------------------------ Uha ithē hai atē uha ithē hai.
Nandito kami. ਅ--ਂ ---- ਹਾ-। ਅਸ-- ਇ-ਥ- ਹ--। ਅ-ੀ- ਇ-ਥ- ਹ-ਂ- -------------- ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। 0
A----ithē-hāṁ. Asīṁ ithē hāṁ. A-ī- i-h- h-ṁ- -------------- Asīṁ ithē hāṁ.
Nandito kayo. ਤੁਸ-- ਸਾ-ੇ ਇੱ-ੇ-ਹੋ। ਤ-ਸ-- ਸ-ਰ- ਇ-ਥ- ਹ-। ਤ-ਸ-ਂ ਸ-ਰ- ਇ-ਥ- ਹ-। ------------------- ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੋ। 0
Tu-ī---ā-ē -th--h-. Tusīṁ sārē ithē hō. T-s-ṁ s-r- i-h- h-. ------------------- Tusīṁ sārē ithē hō.
Silang lahat ay nandito. / Kayong lahat ay nandito. ਉ- ਸ- -ੱਥ---ਨ। ਉਹ ਸਭ ਇ-ਥ- ਹਨ। ਉ- ਸ- ਇ-ਥ- ਹ-। -------------- ਉਹ ਸਭ ਇੱਥੇ ਹਨ। 0
Uha -abha ith---a-a. Uha sabha ithē hana. U-a s-b-a i-h- h-n-. -------------------- Uha sabha ithē hana.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -