Phrasebook

tl Mga damdamin   »   pa ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ

56 [limampu’t anim]

Mga damdamin

Mga damdamin

56 [ਛਪੰਜਾ]

56 [Chapajā]

ਭਾਵਨਾਂਵਾਂ

[bhāvanānvāṁ]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
para makaramdam ng ਚ-ਗਾ-ਹ-ਣਾ ਚੰ_ ਹੋ_ ਚ-ਗ- ਹ-ਣ- --------- ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ 0
ca-ā---ṇā c___ h___ c-g- h-ṇ- --------- cagā hōṇā
Nararamdaman namin ito. / Ginaganahan kami. / Interesado kami. ਸ-ਡੀ ਇੱਛ--ਹੈ। ਸਾ_ ਇੱ_ ਹੈ_ ਸ-ਡ- ਇ-ਛ- ਹ-। ------------- ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। 0
sāḍ- ---ā h-i. s___ i___ h___ s-ḍ- i-h- h-i- -------------- sāḍī ichā hai.
Ayaw namin. ਸ--ੀ-ਕ-ਈ-ਇ-ਛਾ ---ਂ--ੈ। ਸਾ_ ਕੋ_ ਇੱ_ ਨ_ ਹੈ_ ਸ-ਡ- ਕ-ਈ ਇ-ਛ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------- ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
S-ḍī--ō-- i-hā --hī- -a-. S___ k___ i___ n____ h___ S-ḍ- k-'- i-h- n-h-ṁ h-i- ------------------------- Sāḍī kō'ī ichā nahīṁ hai.
matakot ਡ- ਲੱਗਣਾ ਡ_ ਲੱ__ ਡ- ਲ-ਗ-ਾ -------- ਡਰ ਲੱਗਣਾ 0
Ḍara-l-g-ṇā Ḍ___ l_____ Ḍ-r- l-g-ṇ- ----------- Ḍara lagaṇā
Natatakot ako. ਮ--ੂੰ-ਡ---ੱਗ-- --। ਮੈ_ ਡ_ ਲੱ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਡ- ਲ-ਗ-ਾ ਹ-। ------------------ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 0
ma-n--ḍa-a-l-gad-----. m____ ḍ___ l_____ h___ m-i-ū ḍ-r- l-g-d- h-i- ---------------------- mainū ḍara lagadā hai.
Hindi ako natatakot. ਮ--ੂ- ਡ--ਨਹ-ਂ --ਗਦਾ। ਮੈ_ ਡ_ ਨ_ ਲੱ___ ਮ-ਨ-ੰ ਡ- ਨ-ੀ- ਲ-ਗ-ਾ- -------------------- ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। 0
Ma-nū---r-----ī- -ag-dā. M____ ḍ___ n____ l______ M-i-ū ḍ-r- n-h-ṁ l-g-d-. ------------------------ Mainū ḍara nahīṁ lagadā.
magkaroon ng oras ਵ-ਤ----ਾ ਵ__ ਹੋ_ ਵ-ਤ ਹ-ਣ- -------- ਵਕਤ ਹੋਣਾ 0
V----- hō-ā V_____ h___ V-k-t- h-ṇ- ----------- Vakata hōṇā
May oras siya. ਉਸ-- ਕੋ--ਵਕ---ੈ। ਉ__ ਕੋ_ ਵ__ ਹੈ_ ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਹ-। ---------------- ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਹੈ। 0
us--ē ---a-vak--a---i. u____ k___ v_____ h___ u-a-ē k-l- v-k-t- h-i- ---------------------- usadē kōla vakata hai.
Wala siyang oras. ਉ--ੇ -ੋ--ਵ-- ਨ-ੀ- ਹ-। ਉ__ ਕੋ_ ਵ__ ਨ_ ਹੈ_ ਉ-ਦ- ਕ-ਲ ਵ-ਤ ਨ-ੀ- ਹ-। --------------------- ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 0
Us--ē k-la ---a-a ---īṁ--ai. U____ k___ v_____ n____ h___ U-a-ē k-l- v-k-t- n-h-ṁ h-i- ---------------------------- Usadē kōla vakata nahīṁ hai.
naiinip ਅੱ--ਜ-ਣਾ ਅੱ_ ਜਾ_ ਅ-ਕ ਜ-ਣ- -------- ਅੱਕ ਜਾਣਾ 0
A-a --ṇā A__ j___ A-a j-ṇ- -------- Aka jāṇā
Naiinip siya. ਉ--ਅ---ਗਈ---। ਉ_ ਅੱ_ ਗ_ ਹੈ_ ਉ- ਅ-ਕ ਗ- ਹ-। ------------- ਉਹ ਅੱਕ ਗਈ ਹੈ। 0
uh---k----'- -ai. u__ a__ g___ h___ u-a a-a g-'- h-i- ----------------- uha aka ga'ī hai.
Hindi siya naiinip. ਉ- -ਹੀ- ਅੱਕ---ੈ। ਉ_ ਨ_ ਅੱ_ ਹੈ_ ਉ- ਨ-ੀ- ਅ-ਕ- ਹ-। ---------------- ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਕੀ ਹੈ। 0
Uh- --h-ṁ ak--hai. U__ n____ a__ h___ U-a n-h-ṁ a-ī h-i- ------------------ Uha nahīṁ akī hai.
nagugutom ਭੁ-ਖ ਲੱ--ਾ ਭੁੱ_ ਲੱ__ ਭ-ੱ- ਲ-ਗ-ਾ ---------- ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ 0
Bhuk-a -a--ṇā B_____ l_____ B-u-h- l-g-ṇ- ------------- Bhukha lagaṇā
Nagugutom ba kayo? ਕੀ---ਹਾਨ-ੰ --ੱਖ ਲੱਗੀ--ੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਭੁੱ_ ਲੱ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਭ-ੱ- ਲ-ਗ- ਹ-? ------------------------ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ? 0
kī -u---- -hukha-la----ai? k_ t_____ b_____ l___ h___ k- t-h-n- b-u-h- l-g- h-i- -------------------------- kī tuhānū bhukha lagī hai?
Hindi ba kayo nagugutom? ਕੀ ਤ---ਨੂ- ਭ-ੱ- ਨ------ਗ-? ਕੀ ਤੁ__ ਭੁੱ_ ਨ_ ਲੱ__ ਕ- ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਭ-ੱ- ਨ-ੀ- ਲ-ਗ-? -------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? 0
Kī -uh-nū----------hīṁ-l-gī? K_ t_____ b_____ n____ l____ K- t-h-n- b-u-h- n-h-ṁ l-g-? ---------------------------- Kī tuhānū bhukha nahīṁ lagī?
nauuhaw ਪ-ਆਸ---ਗ-ਾ ਪਿ__ ਲੱ__ ਪ-ਆ- ਲ-ਗ-ਾ ---------- ਪਿਆਸ ਲੱਗਣਾ 0
Pi-āsa-l----ā P_____ l_____ P-'-s- l-g-ṇ- ------------- Pi'āsa lagaṇā
Nauuhaw sila. ਉ-ਨ-ਂ---ੰ-ਪਿਆਸ ਲੱ-- -ੈ। ਉ__ ਨੂੰ ਪਿ__ ਲੱ_ ਹੈ_ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਲ-ਗ- ਹ-। ----------------------- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। 0
u---ā-----p-'--a ---- ---. u_____ n_ p_____ l___ h___ u-a-ā- n- p-'-s- l-g- h-i- -------------------------- uhanāṁ nū pi'āsa lagī hai.
Hindi sila nauuhaw. ਉਹ------- ------ਹੀ- ਲੱ--। ਉ__ ਨੂੰ ਪਿ__ ਨ_ ਲੱ__ ਉ-ਨ-ਂ ਨ-ੰ ਪ-ਆ- ਨ-ੀ- ਲ-ਗ-। ------------------------- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। 0
Uh--āṁ nū-p-'ā-a --hīṁ-lag-. U_____ n_ p_____ n____ l____ U-a-ā- n- p-'-s- n-h-ṁ l-g-. ---------------------------- Uhanāṁ nū pi'āsa nahīṁ lagī.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -