Phrasebook

tl Mga Katanungan – Pangnagdaan 1   »   pa ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 1

85 [walumpu’t limang]

Mga Katanungan – Pangnagdaan 1

Mga Katanungan – Pangnagdaan 1

85 [ਪਚਾਸੀ]

85 [Pacāsī]

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – ਭੂਤਕਾਲ 1

[praśana – bhūtakāla 1]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Gaano karami ang nainom mo? ਤ-ਸੀਂ-ਕਿ--- ਪ-ਤੀ-ਹੈ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਪੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਪ-ਤ- ਹ-? -------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪੀਤੀ ਹੈ? 0
t---ṁ-k-n- -ītī-ha-? t____ k___ p___ h___ t-s-ṁ k-n- p-t- h-i- -------------------- tusīṁ kinī pītī hai?
Gaano karami ang ginawa mo? ਤੁ-ੀਂ ਕਿੰ-- -ੰ- ਕੀ-- -ੈ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਕੰ_ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਕ-ਮ ਕ-ਤ- ਹ-? ------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 0
T-s-ṁ-k-n- ---- kīt- h--? T____ k___ k___ k___ h___ T-s-ṁ k-n- k-m- k-t- h-i- ------------------------- Tusīṁ kinā kama kītā hai?
Gaano karami ang sinulat mo? ਤ-ਸੀ- ---ਨਾ-ਲ-ਖਿਆ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਲਿ___ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਲ-ਖ-ਆ- ------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ? 0
T-s-ṁ k-nā--ikh--ā? T____ k___ l_______ T-s-ṁ k-n- l-k-i-ā- ------------------- Tusīṁ kinā likhi'ā?
Paano ka nakatulog? ਤ-ਸੀਂ-ਕ-ੰਨਾ-ਸ-ੱਤ-? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਸੁੱ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ਾ ਸ-ੱ-ੇ- ------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਤੇ? 0
T-s-ṁ k--ā-sutē? T____ k___ s____ T-s-ṁ k-n- s-t-? ---------------- Tusīṁ kinā sutē?
Paano ka nakapasa sa pagsusulit? ਤੁ-ੀਂ---ਰ-ਖਿਆ --ਵ-ਂ-ਪਾਸ-ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁ_ ਪ੍___ ਕਿ_ ਪਾ_ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਪ-ਰ-ਖ-ਆ ਕ-ਵ-ਂ ਪ-ਸ ਕ-ਤ- ਹ-? -------------------------------- ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? 0
Tus-ṁ-----hi-ā k--ēṁ-pā-a -īt----i? T____ p_______ k____ p___ k___ h___ T-s-ṁ p-ī-h-'- k-v-ṁ p-s- k-t- h-i- ----------------------------------- Tusīṁ prīkhi'ā kivēṁ pāsa kītī hai?
Paano mo nahanap ang daan? ਤ---ਨ----ਸਤ- ਕ-ਵੇਂ--ਿ-ਿਆ? ਤੁ__ ਰ__ ਕਿ_ ਮਿ___ ਤ-ਹ-ਨ-ੰ ਰ-ਤ- ਕ-ਵ-ਂ ਮ-ਲ-ਆ- ------------------------- ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? 0
Tu-ān--r-s-tā--i-ēṁ-mili'-? T_____ r_____ k____ m______ T-h-n- r-s-t- k-v-ṁ m-l-'-? --------------------------- Tuhānū rasatā kivēṁ mili'ā?
Kanino ka nakipag-usap? ਤੁ-ੀ- ਕਿਸ----ਾ---ੱਲ-ਾਤ---ਤੀ? ਤੁ_ ਕਿ__ ਨਾ_ ਗੱ___ ਕੀ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੇ ਨ-ਲ ਗ-ਲ-ਾ- ਕ-ਤ-? ---------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? 0
Tus-- -isa-ē-nā-a ---a---- k---? T____ k_____ n___ g_______ k____ T-s-ṁ k-s-d- n-l- g-l-b-t- k-t-? -------------------------------- Tusīṁ kisadē nāla galabāta kītī?
Kanino ka nagtakda ng appointment? ਤ--ਾਡੀ-----ੇ-ਨ-ਲ ਮੁਲ---- ਹੋ-? ਤੁ__ ਕਿ__ ਨਾ_ ਮੁ___ ਹੋ__ ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਸ-ੇ ਨ-ਲ ਮ-ਲ-ਕ-ਤ ਹ-ਈ- ----------------------------- ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ? 0
T---ḍ--k----- -ā-a-m--ākāta -ō--? T_____ k_____ n___ m_______ h____ T-h-ḍ- k-s-d- n-l- m-l-k-t- h-'-? --------------------------------- Tuhāḍī kisadē nāla mulākāta hō'ī?
Sino ang kasama mong nagdiwang ng iyong kaarawan? ਤੁਸ-ਂ-ਕਿ-ਦ- -ਾਲ ਜ----ਨ --ਾ--? ਤੁ_ ਕਿ__ ਨਾ_ ਜ____ ਮ____ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ਸ-ੇ ਨ-ਲ ਜ-ਮ-ਿ- ਮ-ਾ-ਆ- ----------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ? 0
T------i-----nāla-ja-am--ina-----'---? T____ k_____ n___ j_________ m________ T-s-ṁ k-s-d- n-l- j-n-m-d-n- m-n-'-'-? -------------------------------------- Tusīṁ kisadē nāla janamadina manā'i'ā?
Saan ka nanggaling? ਤੁਸ---ਕ---- -ੀ? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਸ-? --------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? 0
Tu-ī---i-h- -ī? T____ k____ s__ T-s-ṁ k-t-ē s-? --------------- Tusīṁ kithē sī?
Saan ka nakatira? ਤੁਸੀ-----ਥ- ਰ-ਿੰ-ੇ--ੀ? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਰ__ ਸੀ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਰ-ਿ-ਦ- ਸ-? ---------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? 0
Tu-ī- k-th- r--i---s-? T____ k____ r_____ s__ T-s-ṁ k-t-ē r-h-d- s-? ---------------------- Tusīṁ kithē rahidē sī?
Saan ka nagtrabaho? ਤ-----ਕ-ੱਥ- ਕ-- ਕ-ਤ- -ੈ? ਤੁ_ ਕਿੱ_ ਕੰ_ ਕੀ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੱ-ੇ ਕ-ਮ ਕ-ਤ- ਹ-? ------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? 0
T-s-ṁ k--hē -a---kī-- hai? T____ k____ k___ k___ h___ T-s-ṁ k-t-ē k-m- k-t- h-i- -------------------------- Tusīṁ kithē kama kītā hai?
Anong inirekomenda mo? ਤੁਸੀ-------ਾਹ--ਿ-ਤ-? ਤੁ_ ਕੀ ਸ__ ਦਿੱ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਸ-ਾ- ਦ-ੱ-ੀ- -------------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ? 0
Tu--ṁ-k--sal----dit-? T____ k_ s_____ d____ T-s-ṁ k- s-l-h- d-t-? --------------------- Tusīṁ kī salāha ditī?
Anong kinain mo? ਤ-ਸ----- ਖ-ਧਾ--ੈ? ਤੁ_ ਕੀ ਖਾ_ ਹੈ_ ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਖ-ਧ- ਹ-? ----------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਹੈ? 0
Tus-ṁ k- --ād---h--? T____ k_ k_____ h___ T-s-ṁ k- k-ā-h- h-i- -------------------- Tusīṁ kī khādhā hai?
Anong nalaman mo? ਤ-ਸ-- ---ਅ---- --ਤਾ? ਤੁ_ ਕੀ ਅ___ ਕੀ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ- ਅ-ੁ-ਵ ਕ-ਤ-? -------------------- ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ? 0
T---- ----nubhava kītā? T____ k_ a_______ k____ T-s-ṁ k- a-u-h-v- k-t-? ----------------------- Tusīṁ kī anubhava kītā?
Gaano kabilis ka nagmaneho? ਤ---ਂ-ਕਿ--ੀ---ਜ਼ --ਡੀ-----? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਤੇ_ ਗੱ_ ਚ___ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਤ-ਜ਼ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-? -------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ? 0
T-s-ṁ----ī-tēza g--ī--alā'ī? T____ k___ t___ g___ c______ T-s-ṁ k-n- t-z- g-ḍ- c-l-'-? ---------------------------- Tusīṁ kinī tēza gaḍī calā'ī?
Gaano katagal ka nasa himpapawid? ਤ--ੀ--ਕ--ਨੇ ਸਮੇ- --ਕ ਉਡਾ- ਭ-ੀ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਸ_ ਤੱ_ ਉ__ ਭ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੇ ਸ-ੇ- ਤ-ਕ ਉ-ਾ- ਭ-ੀ- ------------------------------ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡਾਨ ਭਰੀ? 0
T--īṁ -i-ē s--ēṁ-ta-a-u--na -h---? T____ k___ s____ t___ u____ b_____ T-s-ṁ k-n- s-m-ṁ t-k- u-ā-a b-a-ī- ---------------------------------- Tusīṁ kinē samēṁ taka uḍāna bharī?
Gaano kataas ang tinalon mo? ਤ-ਸੀਂ-ਕ-ੰਨੀ ਉ--ਈ ਤੱ- -ੁੱ-ੇ? ਤੁ_ ਕਿੰ_ ਉ__ ਤੱ_ ਕੁੱ__ ਤ-ਸ-ਂ ਕ-ੰ-ੀ ਉ-ਾ- ਤ-ਕ ਕ-ੱ-ੇ- --------------------------- ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਕੁੱਦੇ? 0
T-sī- --nī u--'ī----a-k--ē? T____ k___ u____ t___ k____ T-s-ṁ k-n- u-ā-ī t-k- k-d-? --------------------------- Tusīṁ kinī ucā'ī taka kudē?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -