Phrasebook

tl Paglilinis ng bahay   »   pa ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ

18 [labing-walo]

Paglilinis ng bahay

Paglilinis ng bahay

18 [ਅਠਾਰਾਂ]

18 [Aṭhārāṁ]

ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ

[ghara dī saphā'ī]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Ngayon ay Sabado. ਅੱਜ ਸ਼---ਾ- ਹ-। ਅੱ_ ਸ਼___ ਹੈ_ ਅ-ਜ ਸ਼-ੀ-ਾ- ਹ-। -------------- ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ। 0
a-a ---īv----h--. a__ ś_______ h___ a-a ś-n-v-r- h-i- ----------------- aja śanīvāra hai.
Ngayon ay may oras tayo. ਅੱ--ਸ-ਡੇ-ਕੋਲ ਸ-ਾ---ੈ। ਅੱ_ ਸਾ_ ਕੋ_ ਸ_ ਹੈ_ ਅ-ਜ ਸ-ਡ- ਕ-ਲ ਸ-ਾ- ਹ-। --------------------- ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। 0
A-- sā-- -ō---samāṁ---i. A__ s___ k___ s____ h___ A-a s-ḍ- k-l- s-m-ṁ h-i- ------------------------ Aja sāḍē kōla samāṁ hai.
Ngayon ay maglilinis tayo ng apartment. ਅੱ--ਅ------ --- -- --- ----ੀ-ਂ-ਹ-ਂ। ਅੱ_ ਅ_ ਘ_ ਸਾ_ ਕ_ ਰ_ / ਰ__ ਹਾਂ_ ਅ-ਜ ਅ-ੀ- ਘ- ਸ-ਫ ਕ- ਰ-ੇ / ਰ-ੀ-ਂ ਹ-ਂ- ----------------------------------- ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘਰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ / ਰਹੀਆਂ ਹਾਂ। 0
Aja--s-- gh-------h- kara--ah-- r-h-'ā- -āṁ. A__ a___ g____ s____ k___ r____ r______ h___ A-a a-ī- g-a-a s-p-a k-r- r-h-/ r-h-'-ṁ h-ṁ- -------------------------------------------- Aja asīṁ ghara sāpha kara rahē/ rahī'āṁ hāṁ.
Naglilinis ako ng banyo. ਮ-ਂ---ਨ-ਨ-ਰ ----ਕਰ ਰਹ----ਂ। ਮੈਂ ਇ_____ ਸਾ_ ਕ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਨ-ਨ-ਰ ਸ-ਫ ਕ- ਰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------- ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨਘਰ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ-iśa----gh----sāpha----- ---ī--āṁ. M___ i___________ s____ k___ r___ h___ M-i- i-a-ā-a-h-r- s-p-a k-r- r-h- h-ṁ- -------------------------------------- Maiṁ iśanānaghara sāpha kara rahī hāṁ.
Ang aking asawa ay naghuhugas ng kotse. ਮ--- ਘ----ਾ -ੱਡ- ਧੋ -ਿਹ--ਹੈ। ਮੇ_ ਘ___ ਗੱ_ ਧੋ ਰਿ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਘ-ਵ-ਲ- ਗ-ਡ- ਧ- ਰ-ਹ- ਹ-। ---------------------------- ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਗੱਡੀ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Mēr---har-vā-ā -a-ī ---------ha-. M___ g________ g___ d__ r___ h___ M-r- g-a-a-ā-ā g-ḍ- d-ō r-h- h-i- --------------------------------- Mērā gharavālā gaḍī dhō rihā hai.
Ang mga bata ay naglilinis ng mga bisikleta. ਬ--- -ਾ-ਕਲ-ਂ ਸਾਫ ਕ- --ੇ -ਨ। ਬੱ_ ਸਾ___ ਸਾ_ ਕ_ ਰ_ ਹ__ ਬ-ਚ- ਸ-ਈ-ਲ-ਂ ਸ-ਫ ਕ- ਰ-ੇ ਹ-। --------------------------- ਬੱਚੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 0
B--- s--īk---ṁ-sā-h--kar--rah--ha--. B___ s________ s____ k___ r___ h____ B-c- s-'-k-l-ṁ s-p-a k-r- r-h- h-n-. ------------------------------------ Bacē sā'īkalāṁ sāpha kara rahē hana.
Si lola ay nagdidilig ng mga bulaklak. ਦਾ-ੀ /-ਨ-ਨੀ-ਪੌ-ਿਆ- ਨੂੰ---ਣ-----ਰਹੀ--ੈ। ਦਾ_ / ਨਾ_ ਪੌ__ ਨੂੰ ਪਾ_ ਦੇ ਰ_ ਹੈ_ ਦ-ਦ- / ਨ-ਨ- ਪ-ਦ-ਆ- ਨ-ੰ ਪ-ਣ- ਦ- ਰ-ੀ ਹ-। -------------------------------------- ਦਾਦੀ / ਨਾਨੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 0
Dādī- n-----aud---- -ū--ā------r--ī -a-. D____ n___ p_______ n_ p___ d_ r___ h___ D-d-/ n-n- p-u-i-ā- n- p-ṇ- d- r-h- h-i- ---------------------------------------- Dādī/ nānī paudi'āṁ nū pāṇī dē rahī hai.
Ang mga bata ay naglilinis ng kwarto nila. ਬ-ਚ- ----ਆਂ ---ਕਮਰਾ ਸ-ਫ ---ਰ-- ਹਨ। ਬੱ_ ਬੱ__ ਦਾ ਕ__ ਸਾ_ ਕ_ ਰ_ ਹ__ ਬ-ਚ- ਬ-ਚ-ਆ- ਦ- ਕ-ਰ- ਸ-ਫ ਕ- ਰ-ੇ ਹ-। ---------------------------------- ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਸਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 0
B-cē -ac-'ā--d---am-r-----ha k--a--ahē -a-a. B___ b______ d_ k_____ s____ k___ r___ h____ B-c- b-c-'-ṁ d- k-m-r- s-p-a k-r- r-h- h-n-. -------------------------------------------- Bacē baci'āṁ dā kamarā sāpha kara rahē hana.
Ang aking asawa ay nag-aayos ng kanyang mesa. ਮ--ਾ ਘਰਵਾਲਾ --ਣਾ---ੱ-- ਸਾਫ----ਰ-ਹ- --। ਮੇ_ ਘ___ ਆ__ ਡੈੱ__ ਸਾ_ ਕ_ ਰਿ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਘ-ਵ-ਲ- ਆ-ਣ- ਡ-ੱ-ਕ ਸ-ਫ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-। -------------------------------------- ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਡੈੱਸਕ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
M--ā-ghar-vā-ā------ ḍ-i-ak---āp--------r--ā-h-i. M___ g________ ā____ ḍ______ s____ k___ r___ h___ M-r- g-a-a-ā-ā ā-a-ā ḍ-i-a-a s-p-a k-r- r-h- h-i- ------------------------------------------------- Mērā gharavālā āpaṇā ḍaisaka sāpha kara rihā hai.
Inilagay ko ang labada sa makinang panlaba. ਮੈ---ਾਸ਼-ੰ----ੀਨ--ਿ----ੱ--- -ੱ- -ਹੀ--ਾ-। ਮੈਂ ਵਾ__ ਮ__ ਵਿੱ_ ਕੱ__ ਰੱ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਵ-ਸ਼-ੰ- ਮ-ੀ- ਵ-ੱ- ਕ-ਪ-ੇ ਰ-ਖ ਰ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------------- ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ---ś-ga ---ī-a --c--ka-aṛē-rakh--rahī ---. M___ v_____ m_____ v___ k_____ r____ r___ h___ M-i- v-ś-g- m-ś-n- v-c- k-p-ṛ- r-k-a r-h- h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ vāśiga maśīna vica kapaṛē rakha rahī hāṁ.
Isasampay ko ang labada. ਮ----ੱਪੜੇ--ੰ---------। ਮੈਂ ਕੱ__ ਟੰ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਕ-ਪ-ੇ ਟ-ਗ ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------- ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਟੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ -apa-ē ṭa-a rah- ---. M___ k_____ ṭ___ r___ h___ M-i- k-p-ṛ- ṭ-g- r-h- h-ṁ- -------------------------- Maiṁ kapaṛē ṭaga rahī hāṁ.
Pinaplantsa ko ang mga damit. ਮ----ੱ-ੜੇ--੍-----ਕ- -ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱ__ ਪ੍__ ਕ_ ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਕ-ਪ-ੇ ਪ-ਰ-ੱ- ਕ- ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------- ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- -----ē praisa-k--a-rah---ā-. M___ k_____ p_____ k___ r___ h___ M-i- k-p-ṛ- p-a-s- k-r- r-h- h-ṁ- --------------------------------- Maiṁ kapaṛē praisa kara rahī hāṁ.
Marumi ang bintana. ਖ-ੜ---ਂ -ੰ--ਆਂ---। ਖਿ___ ਗੰ__ ਹ__ ਖ-ੜ-ੀ-ਂ ਗ-ਦ-ਆ- ਹ-। ------------------ ਖਿੜਕੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹਨ। 0
Khiṛa--'-ṁ-ga-ī'āṁ--an-. K_________ g______ h____ K-i-a-ī-ā- g-d-'-ṁ h-n-. ------------------------ Khiṛakī'āṁ gadī'āṁ hana.
Marumi ang sahig. ਫ-- --ਦਾ ਹੈ। ਫ__ ਗੰ_ ਹੈ_ ਫ-ਸ਼ ਗ-ਦ- ਹ-। ------------ ਫਰਸ਼ ਗੰਦਾ ਹੈ। 0
P---aś- g-dā h--. P______ g___ h___ P-a-a-a g-d- h-i- ----------------- Pharaśa gadā hai.
Marumi ang mga pinggan. ਚੀ----ੇ-ਬਰ-- ---- -ਨ। ਚੀ_ ਦੇ ਬ___ ਗੰ_ ਹ__ ਚ-ਨ- ਦ- ਬ-ਤ- ਗ-ਦ- ਹ-। --------------------- ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਹਨ। 0
C-nī d--barat-na gad----na. C___ d_ b_______ g___ h____ C-n- d- b-r-t-n- g-d- h-n-. --------------------------- Cīnī dē baratana gadē hana.
Sino ang maglilinis ng mga bintana? ਖਿ--ੀ-- --ਨ ਸ-- ਕਰ--ਿ-- ਹੈ। ਖਿ___ ਕੌ_ ਸਾ_ ਕ_ ਰਿ_ ਹੈ_ ਖ-ੜ-ੀ-ਂ ਕ-ਨ ਸ-ਫ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-। --------------------------- ਖਿੜਕੀਆਂ ਕੌਨ ਸਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Khi-a-ī--ṁ---una s---a -ar--r--ā --i. K_________ k____ s____ k___ r___ h___ K-i-a-ī-ā- k-u-a s-p-a k-r- r-h- h-i- ------------------------------------- Khiṛakī'āṁ kauna sāpha kara rihā hai.
Sino ang magva-vacuum? ਵੈ--ਊ- ਕੌਨ ਕਰ--ਿ-----। ਵੈ___ ਕੌ_ ਕ_ ਰਿ_ ਹੈ_ ਵ-ਕ-ਊ- ਕ-ਨ ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-। ---------------------- ਵੈਕਿਊਮ ਕੌਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
V-iki'ūma-k--na --ra --h- h-i. V________ k____ k___ r___ h___ V-i-i-ū-a k-u-a k-r- r-h- h-i- ------------------------------ Vaiki'ūma kauna kara rihā hai.
Sino ang maghuhugas ng mga hugasin? ਚ--ੀ-ਦ--ਬ------ਨ--ੋ----ਾ -ੈ। ਚੀ_ ਦੇ ਬ___ ਕੌ_ ਧੋ ਰਿ_ ਹੈ_ ਚ-ਨ- ਦ- ਬ-ਤ- ਕ-ਨ ਧ- ਰ-ਹ- ਹ-। ---------------------------- ਚੀਨੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਕੌਨ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Cī-ī -ē ------na kauna dhō rihā-h--. C___ d_ b_______ k____ d__ r___ h___ C-n- d- b-r-t-n- k-u-a d-ō r-h- h-i- ------------------------------------ Cīnī dē baratana kauna dhō rihā hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -