Phrasebook

Adverbs   »   ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

100 [isandaan]

Adverbs

Adverbs

100 [ਇੱਕ ਸੌ]

100 [Ika sau]

+

ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ

[kiri'ā viśēśaṇa]

Maaari kang mag-click sa bawat blangko upang makita ang teksto o:   

Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
na – hindi pa ਪਹ---- ਹ- – ਹ-- ਤ-- ਕ-- ਨ---। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ – ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। 0
pa----- h- – h--- t--- k--- n----. pahilāṁ hī – huṇa taka kadē nahīṁ.
+
Nakapunta ka na ba sa Berlin? ਕੀ ਤ---- ਪ----- ਵ- ਬ---- ਆ-- ਹ-? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਰਲਿਨ ਆਂਏ ਹੋ? 0
Kī t---- p------ v- b------- ā-- h-? Kī tusīṁ pahilāṁ vī baralina āṁē hō?
+
Hindi, hindi pa. / Hindi, wala pa. ਨਹ------ ਤ-- ਨ---। ਨਹੀਂ,ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 0
Na------- t--- n----. Nahīṁ,ajē taka nahīṁ.
+
     
kahit sino – walang sinuman ਕਿ-- ਨ-- –---- ਨ-- ਨ---। ਕਿਸੇ ਨੂੰ –ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। 0
Ki-- n- –---- n- n----. Kisē nū –kisē nū nahīṁ.
+
May kilala ka ba dito? ਕੀ ਤ---- ਇ--- ਕ--- ਨ-- ਜ---- ਹ-? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 0
Kī t---- i--- k--- n- j----- h-? Kī tusīṁ ithē kisē nū jāṇadē hō?
+
Hindi, wala akong kilalang kahit sino dito. ਨਹ------ ਇ--- ਕ--- ਨ-- ਨ--- ਜ---- / ਜ----। ਨਹੀਂ,ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ। 0
Na-------- i--- k--- n- n---- j-----/ j-----. Nahīṁ,maiṁ ithē kisē nū nahīṁ jāṇadā/ jāṇadī.
+
     
pa – wala na / pa / pa rin – wala na ਹੋ- – ਹ-- ਨ---। ਹੋਰ – ਹੋਰ ਨਹੀਂ। 0
Hō-- – h--- n----. Hōra – hōra nahīṁ.
+
Matagal ka pa ba dito? ਕੀ ਤ---- ਇ--- ਕ-- ਹ-- ਸ--- ਠ------? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰੋਗੇ? 0
Kī t---- i--- k---- h--- s---- ṭ--------? Kī tusīṁ ithē kujha hōra samāṁ ṭhahirōgē?
+
Hindi, hindi na ako magtatagal pa dito. ਨਹ--- ਮ-- ਇ--- ਬ--- ਸ--- ਨ--- ਠ-------। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਂਗਾ। 0
Na---- m--- i--- b----- s---- n---- ṭ---------. Nahīṁ, maiṁ ithē bahuta samāṁ nahīṁ ṭhahirāṅgā.
+
     
iba pa – walang iba ਹੋ- ਕ-- – ਹ-- ਕ-- ਨ---। ਹੋਰ ਕੁਝ – ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 0
Hō-- k---- – h--- k---- n----. Hōra kujha – hōra kujha nahīṁ.
+
Gusto mo pa ba ng ibang inumin? ਕੀ ਤ---- ਕ-- ਹ-- ਪ--- ਚ------ ਹ-? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 0
Kī t---- k---- h--- p--- c----- h-? Kī tusīṁ kujha hōra pīṇā cāhudē hō?
+
Hindi, ayoko na ng kahit ano. ਨਹ------ ਹ-- ਕ-- ਨ--- ਪ--- ਚ------ / ਚ------। ਨਹੀਂ,ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ। 0
Na-------- h--- k---- n---- p--- c-----/ c-----. Nahīṁ,maiṁ hōra kujha nahīṁ pīṇā cāhudā/ cāhudī.
+
     
meron na – hindi pa ਪਹ---- ਤ-- ਹ- ਕ-- – ਣ ਤ-- ਕ-- ਨ---। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ – ਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 0
Pa----- t-- h- k---- – ṇ- t--- k---- n----. Pahilāṁ tōṁ hī kujha – ṇa taka kujha nahīṁ.
+
Kumain ka na ba? ਕੀ ਤ---- ਪ----- ਤ-- ਹ- ਕ-- ਖ--- ਹ-? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੈ? 0
Kī t---- p------ t-- h- k---- k----- h--? Kī tusīṁ pahilāṁ tōṁ hī kujha khādhā hai?
+
Hindi, hindi pa ako kumakain. ਨਹ-- ਮ-- ਅ-- ਤ-- ਕ-- ਨ--- ਖ---। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। 0
Na--- m--- a-- t--- k---- n---- k-----. Nahīṁ maiṁ ajē taka kujha nahīṁ khādhā.
+
     
ibang tao – walang iba ਹੋ- ਕ-- – ਹ-- ਕ-- ਨ---। ਹੋਰ ਕੋਈ – ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 0
Hō-- k--- – h--- k--- n----. Hōra kō'ī – hōra kō'ī nahīṁ.
+
May iba pa bang may gusto ng kape? ਕੀ ਹ-- ਕ-- ਕ--- ਪ--- ਚ------ ਹ-? ਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਪੀਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0
Kī h--- k--- k---- p--- c----- h--? Kī hōra kō'ī kāphī pīṇī cāhudā hai?
+
Hindi, wala na. ਨਹ------ ਨ---। ਨਹੀਂ,ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 0
Na-------- n----. Nahīṁ,kō'ī nahīṁ.
+