Phrasebook

tl At the bank   »   pa ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ

60 [animnapu]

At the bank

At the bank

60 [ਸੱਠ]

60 [Saṭha]

ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ

[baiṅka vica]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Nais kong magbukas ng isang account. ਮ-ਂ-ਇ-- ਖਾ-- -----ਣ- ਚ---ੰ-- --ਚਾ-ੁੰਦੀ -ਾ-। ਮ-- ਇ-- ਖ--- ਖ------ ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਖ-ਤ- ਖ-ਲ-ਹ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
m------a-khāt--k--l'ha-- c--udā- ---udī --ṁ. m--- i-- k---- k-------- c------ c----- h--- m-i- i-a k-ā-ā k-ō-'-a-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- -------------------------------------------- maiṁ ika khātā khōl'haṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Narito ang aking pasaporte. ਇਹ ਮੇ-ਾ ---ਪੋਰ--ਹ-। ਇ- ਮ--- ਪ------ ਹ-- ਇ- ਮ-ਰ- ਪ-ਸ-ੋ-ਟ ਹ-। ------------------- ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। 0
I-- -ērā---sa---a------. I-- m--- p--------- h--- I-a m-r- p-s-p-r-ṭ- h-i- ------------------------ Iha mērā pāsapōraṭa hai.
At narito ang aking address. ਅ-ੇ -ਹ----ਾ--ਤਾ-ਹੈ। ਅ-- ਇ- ਮ--- ਪ-- ਹ-- ਅ-ੇ ਇ- ਮ-ਰ- ਪ-ਾ ਹ-। ------------------- ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। 0
A-ē--h----rā-pa-- ha-. A-- i-- m--- p--- h--- A-ē i-a m-r- p-t- h-i- ---------------------- Atē iha mērā patā hai.
Nais kong magdagdag ng mga pondo sa aking account. ਮ-ਂ -ਪਣ--ਖਾ----ਿੱਚ ਪੈਸੇ ----------ਾਉਣਾ ਚਾ-ੁੰ-- / ਚਾ-ੁ-ਦੀ ---। ਮ-- ਆ--- ਖ--- ਵ--- ਪ--- ਜ----- ਕ------ ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਖ-ਤ- ਵ-ੱ- ਪ-ਸ- ਜ-੍-ਾ- ਕ-ਵ-ਉ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M-iṁ ----ē k---- -ica -ai-ē--amh-- k-ra-ā'-ṇ---āhudā- --h-d- -ā-. M--- ā---- k---- v--- p---- j----- k--------- c------ c----- h--- M-i- ā-a-ē k-ā-ē v-c- p-i-ē j-m-ā- k-r-v-'-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ----------------------------------------------------------------- Maiṁ āpaṇē khātē vica paisē jamhāṁ karavā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Nais kong mag-withdraw ng mga pondo mula sa aking account. ਮ---ਆ--ੇ -ਾਤ--ਵ-ੱ--ਂ----ੇ-ਕਢ-ਾਉ-ਾ -ਾਹੁੰਦਾ-/---ਹ--ਦ----ਂ। ਮ-- ਆ--- ਖ--- ਵ----- ਪ--- ਕ------ ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਖ-ਤ- ਵ-ੱ-ੋ- ਪ-ਸ- ਕ-ਵ-ਉ-ਾ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ--paṇ---h----------pais- --ḍhavā'u-- ---udā/ c---d- hā-. M--- ā---- k---- v---- p---- k---------- c------ c----- h--- M-i- ā-a-ē k-ā-ē v-c-ṁ p-i-ē k-ḍ-a-ā-u-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------------------------ Maiṁ āpaṇē khātē vicōṁ paisē kaḍhavā'uṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Nais kong kolektahin ang mga pahayag sa bangko. ਮ-ਂ ਆ-ਣ--ਖ-ਤੇ-ਦ- --ਰ-ਾ-ਲ--ਾ--ਾ-ੁ--ਾ-/ -ਾਹੁ--ੀ ---। ਮ-- ਆ--- ਖ--- ਦ- ਵ---- ਲ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਆ-ਣ- ਖ-ਤ- ਦ- ਵ-ਰ-ਾ ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------------- ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M--ṁ-ā-aṇ---hāt---- --ra---laiṇā -ā-u--- cāh--ī--āṁ. M--- ā---- k---- d- v----- l---- c------ c----- h--- M-i- ā-a-ē k-ā-ē d- v-r-v- l-i-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------------- Maiṁ āpaṇē khātē dā vēravā laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Nais kong gawing cash ang tseke. ਮੈ- ਯ-ਤ---ਚੈ-ਕ ਲ--- --ਹ-ੰ-- / --ਹ-ੰ-ੀ ---। ਮ-- ਯ---- ਚ--- ਲ--- ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਯ-ਤ-ੀ ਚ-ੱ- ਲ-ਣ- ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------ ਮੈਂ ਯਾਤਰੀ ਚੈੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
Maiṁ-yā--rī c-i-a la-ṇā-cāhud----āh-d- ---. M--- y----- c---- l---- c------ c----- h--- M-i- y-t-r- c-i-a l-i-ā c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ------------------------------------------- Maiṁ yātarī caika laiṇā cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Gaano kataas ang singil? ਸ਼ੁਲਕ---ੰ-ਾ ਹ-? ਸ਼--- ਕ---- ਹ-- ਸ਼-ਲ- ਕ-ੰ-ਾ ਹ-? -------------- ਸ਼ੁਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 0
Ś--aka k-nā--ai? Ś----- k--- h--- Ś-l-k- k-n- h-i- ---------------- Śulaka kinā hai?
Saan ako dapat pumirma? ਮੈਂ -ਸਤ-ਖਰ -ਿ-ਥੇ-ਕ--ੇ--ਨ? ਮ-- ਹ----- ਕ---- ਕ--- ਹ-- ਮ-ਂ ਹ-ਤ-ਖ- ਕ-ੱ-ੇ ਕ-ਨ- ਹ-? ------------------------- ਮੈਂ ਹਸਤਾਖਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੇ ਹਨ? 0
Maiṁ -a-at--har--k---ē--a--nē-h-na? M--- h---------- k---- k----- h---- M-i- h-s-t-k-a-a k-t-ē k-r-n- h-n-? ----------------------------------- Maiṁ hasatākhara kithē karanē hana?
May inaantay akong padala mula sa Alemanya. ਮ---ਜ--ਨ---ੋਂ--ੈ--ਆਂ-ਦ- -ਡੀ--ਕਰ ---- ਹਾ-। ਮ-- ਜ---- ਤ-- ਪ----- ਦ- ਉ--- ਕ- ਰ--- ਹ--- ਮ-ਂ ਜ-ਮ-ੀ ਤ-ਂ ਪ-ਸ-ਆ- ਦ- ਉ-ੀ- ਕ- ਰ-ਹ- ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 0
Ma-ṁ j-ram-nī-t-ṁ--ai-i-ā- -- ---k--ka---r-h--h--. M--- j------- t-- p------- d- u---- k--- r--- h--- M-i- j-r-m-n- t-ṁ p-i-i-ā- d- u-ī-a k-r- r-h- h-ṁ- -------------------------------------------------- Maiṁ jaramanī tōṁ paisi'āṁ dī uḍīka kara rihā hāṁ.
Narito ang numero ng aking account. ਇ- -ੇਰ--ਖਾ-- - ਨ--- --। ਇ- ਮ--- ਖ--- – ਨ--- ਹ-- ਇ- ਮ-ਰ- ਖ-ਤ- – ਨ-ਬ- ਹ-। ----------------------- ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਤਾ – ਨੰਬਰ ਹੈ। 0
Iha m-rā--hā-----n---r--ha-. I-- m--- k---- – n----- h--- I-a m-r- k-ā-ā – n-b-r- h-i- ---------------------------- Iha mērā khātā – nabara hai.
Dumating ba ang pera? ਕ- ਪ--ੇ ਆ--ਹ-? ਕ- ਪ--- ਆ- ਹ-- ਕ- ਪ-ਸ- ਆ- ਹ-? -------------- ਕੀ ਪੈਸੇ ਆਏ ਹਨ? 0
Kī --i-- ā-- ----? K- p---- ā-- h---- K- p-i-ē ā-ē h-n-? ------------------ Kī paisē ā'ē hana?
Nais kong magpapalit ng pera. ਮੈ--ਇ--ਰਕ- -ਦ-ਾ--ੀ ਚ-ਹੁ-ਦਾ - ਚ---ੰ------। ਮ-- ਇ- ਰ-- ਬ------ ਚ------ / ਚ------ ਹ--- ਮ-ਂ ਇ- ਰ-ਮ ਬ-ਲ-ਉ-ੀ ਚ-ਹ-ੰ-ਾ / ਚ-ਹ-ੰ-ੀ ਹ-ਂ- ----------------------------------------- ਮੈਂ ਇਹ ਰਕਮ ਬਦਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ / ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 0
M----iha---kama-b--al------c-hud-/ c-h-dī-hā-. M--- i-- r----- b--------- c------ c----- h--- M-i- i-a r-k-m- b-d-l-'-ṇ- c-h-d-/ c-h-d- h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ iha rakama badalā'uṇī cāhudā/ cāhudī hāṁ.
Kailangan ko ng US dolyar. ਮੈਨ-ੰ---ਰੀਕੀ -ਾਲ---ਾਹੀ-ੇ---। ਮ---- ਅ----- ਡ--- ਚ----- ਹ-- ਮ-ਨ-ੰ ਅ-ਰ-ਕ- ਡ-ਲ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ---------------------------- ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 0
Mai-ū---a---ī ḍ-l----cā-ī-- -an-. M---- a------ ḍ----- c----- h---- M-i-ū a-a-ī-ī ḍ-l-r- c-h-d- h-n-. --------------------------------- Mainū amarīkī ḍālara cāhīdē hana.
Maaari bang bigyan mo ako ng maliit na halaga? ਮੈ--- ਟੁੱਟੇ----ੇ-ਚਾ---- -ਨ। ਮ---- ਟ---- ਪ--- ਚ----- ਹ-- ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ੱ-ੇ ਪ-ਸ- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। --------------------------- ਮੈਨੂੰ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 0
Mai---ṭ-ṭ--pa--- -ā--d--h-na. M---- ṭ--- p---- c----- h---- M-i-ū ṭ-ṭ- p-i-ē c-h-d- h-n-. ----------------------------- Mainū ṭuṭē paisē cāhīdē hana.
Mayroon bang ATM dito? ਕੀ ਇ--ੇ ਕ----ਟ---ਮ --? ਕ- ਇ--- ਕ-- ਏ----- ਹ-- ਕ- ਇ-ਥ- ਕ-ਈ ਏ-ੀ-ੱ- ਹ-? ---------------------- ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਏਟੀਐੱਮ ਹੈ? 0
Kī --hē---'- ēṭī'-ima hai? K- i--- k--- ē------- h--- K- i-h- k-'- ē-ī-a-m- h-i- -------------------------- Kī ithē kō'ī ēṭī'aima hai?
Magkano ang maaaring i-withdraw? ਖਾ-ੇ ਵ-ੱ--ਂ -ਿ-ਨ- -ੈ----ੱਢੇ -ਾ ਸ-ਦੇ--ਨ? ਖ--- ਵ----- ਕ---- ਪ--- ਕ--- ਜ- ਸ--- ਹ-- ਖ-ਤ- ਵ-ੱ-ੋ- ਕ-ੰ-ੇ ਪ-ਸ- ਕ-ਢ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? --------------------------------------- ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
K--tē v-----kin--pa----k---- jā----adē ha-a? K---- v---- k--- p---- k---- j- s----- h---- K-ā-ē v-c-ṁ k-n- p-i-ē k-ḍ-ē j- s-k-d- h-n-? -------------------------------------------- Khātē vicōṁ kinē paisē kaḍhē jā sakadē hana?
Aling mga credit card ang maaari mong gamitin? ਕਿਹੜੇ-ਕ੍-ੈਡ---ਕ--ਡ -ਸਤ--ਾਲ---ਤੇ--ਾ ਸ--- ਹਨ? ਕ---- ਕ------ ਕ--- ਇ------ ਕ--- ਜ- ਸ--- ਹ-- ਕ-ਹ-ੇ ਕ-ਰ-ਡ-ਟ ਕ-ਰ- ਇ-ਤ-ਮ-ਲ ਕ-ਤ- ਜ- ਸ-ਦ- ਹ-? ------------------------------------------- ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? 0
K---ṛ- ---i-----k--aḍ--i--tēmā---kītē jā----adē-hana? K----- k------- k----- i-------- k--- j- s----- h---- K-h-ṛ- k-a-ḍ-ṭ- k-r-ḍ- i-a-ē-ā-a k-t- j- s-k-d- h-n-? ----------------------------------------------------- Kihaṛē kraiḍiṭa kāraḍa isatēmāla kītē jā sakadē hana?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -