Phrasebook

tl Mga pangatnig 2   »   pa ਸਮੁਚਬੋਧਕ 2

95 [siyamnapu’t limang]

Mga pangatnig 2

Mga pangatnig 2

95 [ਪਚਾਨਵੇਂ]

95 [Pacānavēṁ]

ਸਮੁਚਬੋਧਕ 2

[samucabōdhaka 2]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Kailan pa siya tumigil sa pagtatrabaho? ਉ- -ਦੋ------ਕੰਮ-ਨ--- -ਰ ਰ--? ਉ_ ਕ_ ਤੋਂ ਕੰ_ ਨ_ ਕ_ ਰ__ ਉ- ਕ-ੋ- ਤ-ਂ ਕ-ਮ ਨ-ੀ- ਕ- ਰ-ੀ- ---------------------------- ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? 0
uha k--ō- t-ṁ -am- --hī- kar- ----? u__ k____ t__ k___ n____ k___ r____ u-a k-d-ṁ t-ṁ k-m- n-h-ṁ k-r- r-h-? ----------------------------------- uha kadōṁ tōṁ kama nahīṁ kara rahī?
Simula nung kinasal siya? ਉਸਦ--ਵ-ਆਹ--- ਜਾ- ਤ-- ---ਦ-ਤ-ਂ? ਉ__ ਵਿ__ ਹੋ ਜਾ_ ਤੋਂ ਬਾ__ ਤੋਂ_ ਉ-ਦ- ਵ-ਆ- ਹ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਤ-ਂ- ------------------------------ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ? 0
U-adā--i-āh- hō----a tō--b---d---ō-? U____ v_____ h_ j___ t__ b_____ t___ U-a-ā v-'-h- h- j-ṇ- t-ṁ b-'-d- t-ṁ- ------------------------------------ Usadā vi'āha hō jāṇa tōṁ bā'ada tōṁ?
Oo, hindi na siya nagtrabaho mula nang ikasal siya. ਹਾਂ- ਉ--- ਵਿ-ਹ ਹ- -----ੋ--ਬ--- ਤੋਂ-ਉ---ੰਮ --ੀ- ਕਰ----। ਹਾਂ_ ਉ__ ਵਿ__ ਹੋ ਜਾ_ ਤੋਂ ਬਾ__ ਤੋਂ ਉ_ ਕੰ_ ਨ_ ਕ_ ਰ__ ਹ-ਂ- ਉ-ਦ- ਵ-ਆ- ਹ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਤ-ਂ ਉ- ਕ-ਮ ਨ-ੀ- ਕ- ਰ-ੀ- ------------------------------------------------------ ਹਾਂ, ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 0
H-ṁ, -s------'--a hō j-ṇa t-- bā'-da --ṁ uha--a-a nahīṁ--a---rahī. H___ u____ v_____ h_ j___ t__ b_____ t__ u__ k___ n____ k___ r____ H-ṁ- u-a-ā v-'-h- h- j-ṇ- t-ṁ b-'-d- t-ṁ u-a k-m- n-h-ṁ k-r- r-h-. ------------------------------------------------------------------ Hāṁ, usadā vi'āha hō jāṇa tōṁ bā'ada tōṁ uha kama nahīṁ kara rahī.
Mula nung kinasal siya, hindi na siya nagtatrabaho. ਉਸ-ਾ ਵਿ-- -ੋ---ਣ -ੋ- ਬਾ-ਦ ਤੋ- -ਹ ਕੰਮ-ਨਹੀ-------ੀ। ਉ__ ਵਿ__ ਹੋ ਜਾ_ ਤੋਂ ਬਾ__ ਤੋਂ ਉ_ ਕੰ_ ਨ_ ਕ_ ਰ__ ਉ-ਦ- ਵ-ਆ- ਹ- ਜ-ਣ ਤ-ਂ ਬ-ਅ- ਤ-ਂ ਉ- ਕ-ਮ ਨ-ੀ- ਕ- ਰ-ੀ- ------------------------------------------------- ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 0
U-a-- vi'--- -ō -ā---tō- --'ad- tō- u-a----a-nah-ṁ -ar---ah-. U____ v_____ h_ j___ t__ b_____ t__ u__ k___ n____ k___ r____ U-a-ā v-'-h- h- j-ṇ- t-ṁ b-'-d- t-ṁ u-a k-m- n-h-ṁ k-r- r-h-. ------------------------------------------------------------- Usadā vi'āha hō jāṇa tōṁ bā'ada tōṁ uha kama nahīṁ kara rahī.
Mula nung nagkita sila, ang saya na nila. ਜਦੋਂ-ਤ----- --ਕ ਦੂ----ੂ------ੇ------ਦ-ਂ---ਂ ਉ- --ਸ਼-ਨੇ। ਜ_ ਤੋਂ ਉ_ ਇੱ_ ਦੂ_ ਨੂੰ ਜਾ__ ਨੇ_ ਉ_ ਤੋਂ ਉ_ ਖੁ_ ਨੇ_ ਜ-ੋ- ਤ-ਂ ਉ- ਇ-ਕ ਦ-ਜ- ਨ-ੰ ਜ-ਣ-ੇ ਨ-, ਉ-ੋ- ਤ-ਂ ਉ- ਖ-ਸ਼ ਨ-। ------------------------------------------------------ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। 0
J---ṁ tō----- i-a dūj- n- jāṇadē n-,--dōṁ---ṁ -h--khu-a -ē. J____ t__ u__ i__ d___ n_ j_____ n__ u___ t__ u__ k____ n__ J-d-ṁ t-ṁ u-a i-a d-j- n- j-ṇ-d- n-, u-ō- t-ṁ u-a k-u-a n-. ----------------------------------------------------------- Jadōṁ tōṁ uha ika dūjē nū jāṇadē nē, udōṁ tōṁ uha khuśa nē.
Mula nung nagkaroon sila ng anak, bihira na silang lumabas. ਜ------ਂ--ਹਨਾਂ ਦ--ਬੱਚ- ਹੋਏ--ਨ -ਦ-ਂ-ਤ-- ਉਹ ਬਹ-ਤ ਘੱਟ ਬ--ਰ ਜ-ਂਦ---ਨ ਜ_ ਤੋਂ ਉ__ ਦੇ ਬੱ_ ਹੋ_ ਹ_ ਉ_ ਤੋਂ ਉ_ ਬ__ ਘੱ_ ਬਾ__ ਜਾਂ_ ਹ_ ਜ-ੋ- ਤ-ਂ ਉ-ਨ-ਂ ਦ- ਬ-ਚ- ਹ-ਏ ਹ- ਉ-ੋ- ਤ-ਂ ਉ- ਬ-ੁ- ਘ-ਟ ਬ-ਹ- ਜ-ਂ-ੇ ਹ- ---------------------------------------------------------------- ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 0
Jadōṁ tōṁ -h--ā--dē-b-c---ō'ē-h-n- u-ōṁ-t----h---ah--a --a-- --har-----------a. J____ t__ u_____ d_ b___ h___ h___ u___ t__ u__ b_____ g____ b_____ j____ h____ J-d-ṁ t-ṁ u-a-ā- d- b-c- h-'- h-n- u-ō- t-ṁ u-a b-h-t- g-a-a b-h-r- j-n-ē h-n-. ------------------------------------------------------------------------------- Jadōṁ tōṁ uhanāṁ dē bacē hō'ē hana udōṁ tōṁ uha bahuta ghaṭa bāhara jāndē hana.
Kailan siya tatawag? ਉ--ਕ-ੋ- ਫੋਨ--ਰੇ-ੀ? ਉ_ ਕ_ ਫੋ_ ਕ___ ਉ- ਕ-ੋ- ਫ-ਨ ਕ-ੇ-ੀ- ------------------ ਉਹ ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇਗੀ? 0
U-a k--ō--p-ōn- -ar-gī? U__ k____ p____ k______ U-a k-d-ṁ p-ō-a k-r-g-? ----------------------- Uha kadōṁ phōna karēgī?
Habang nagmamaneho? ਗੱ-ੀ --ਾਉਣ ---? ਗੱ_ ਚ___ ਵ___ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਣ ਵ-ਤ- --------------- ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਕਤ? 0
G--- c--ā'uṇa v---t-? G___ c_______ v______ G-ḍ- c-l-'-ṇ- v-k-t-? --------------------- Gaḍī calā'uṇa vakata?
Oo, habang nagmamaneho. ਹ-ਂ-ਜ-ੋਂ -ਹ--ੱਡ- -ਲ- ਰਹੀ---ਊ--। ਹਾਂ ਜ_ ਉ_ ਗੱ_ ਚ_ ਰ_ ਹੋ___ ਹ-ਂ ਜ-ੋ- ਉ- ਗ-ਡ- ਚ-ਾ ਰ-ੀ ਹ-ਊ-ੀ- ------------------------------- ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। 0
H-----dōṁ-u----a-- -a-----hī hō'ūgī. H__ j____ u__ g___ c___ r___ h______ H-ṁ j-d-ṁ u-a g-ḍ- c-l- r-h- h-'-g-. ------------------------------------ Hāṁ jadōṁ uha gaḍī calā rahī hō'ūgī.
Nasa telepono siya habang nagmamaneho. ਗੱ-ੀ---ਾ-- ---ੇ--- ਫੋਨ ਕ-ਦ- ਹੈ। ਗੱ_ ਚ___ ਵੇ_ ਉ_ ਫੋ_ ਕ__ ਹੈ_ ਗ-ਡ- ਚ-ਾ-ਣ ਵ-ਲ- ਉ- ਫ-ਨ ਕ-ਦ- ਹ-। ------------------------------- ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 0
Ga-ī -a-ā'uṇ- ---ē -----hōna-ka--dī-h--. G___ c_______ v___ u__ p____ k_____ h___ G-ḍ- c-l-'-ṇ- v-l- u-a p-ō-a k-r-d- h-i- ---------------------------------------- Gaḍī calā'uṇa vēlē uha phōna karadī hai.
Nanonood siya ng telebisyon habang nagpaplantsa. ਕ-ਪ---- -ੂ- ਪ-ਰ--ਸ --ਦ--ਸਮੇ--ਉ- -ੀਵ- ਦ--ਦ- -ੈ। ਕੱ___ ਨੂੰ ਪ੍__ ਕ__ ਸ_ ਉ_ ਟੀ_ ਦੇ__ ਹੈ_ ਕ-ਪ-ਿ-ਂ ਨ-ੰ ਪ-ਰ-ੱ- ਕ-ਦ- ਸ-ੇ- ਉ- ਟ-ਵ- ਦ-ਖ-ੀ ਹ-। ---------------------------------------------- ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। 0
Kap-ṛi----n- -r-i-- k---d- sam---uh--ṭ-v- dē--ad- -a-. K________ n_ p_____ k_____ s____ u__ ṭ___ d______ h___ K-p-ṛ-'-ṁ n- p-a-s- k-r-d- s-m-ṁ u-a ṭ-v- d-k-a-ī h-i- ------------------------------------------------------ Kapaṛi'āṁ nū praisa karadē samēṁ uha ṭīvī dēkhadī hai.
Nakikinig siya ng kanta habang ginagawa niya ang mga gawain sa bahay. ਆ-ਣਾ--ੰਮ --ਨ ਵੇ-ੇ--ਹ-ਸ---ਤ -ੁ-ਦੀ-ਹ-। ਆ__ ਕੰ_ ਕ__ ਵੇ_ ਉ_ ਸੰ__ ਸੁ__ ਹੈ_ ਆ-ਣ- ਕ-ਮ ਕ-ਨ ਵ-ਲ- ਉ- ਸ-ਗ-ਤ ਸ-ਣ-ੀ ਹ-। ------------------------------------ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। 0
Ā---- kama-k--a-a v--ē-uh- -ag-ta suṇa-- ha-. Ā____ k___ k_____ v___ u__ s_____ s_____ h___ Ā-a-ā k-m- k-r-n- v-l- u-a s-g-t- s-ṇ-d- h-i- --------------------------------------------- Āpaṇā kama karana vēlē uha sagīta suṇadī hai.
Wala akong makita kapag wala akong suot na salamin. ਜ-ੋ- ਮੇ-- ਕੋਲ ਐਨਕ----ਂ ਹ-----ਉਦੋ---ੈ--ਕੁ- -ੇ- -ਹੀ- ਸ-ਦਾ - -ਕ-ਾ। ਜ_ ਮੇ_ ਕੋ_ ਐ__ ਨ_ ਹੁੰ_ ਉ_ ਮੈਂ ਕੁ_ ਦੇ_ ਨ_ ਸ__ / ਸ___ ਜ-ੋ- ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਐ-ਕ ਨ-ੀ- ਹ-ੰ-ੀ ਉ-ੋ- ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਦ-ਖ ਨ-ੀ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ-। --------------------------------------------------------------- ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ / ਸਕਦਾ। 0
J-d-ṁ m--- -ō--------a-nah----udī ---- -a-------a---k-- n--īṁ saka--- s-kad-. J____ m___ k___ a_____ n____ h___ u___ m___ k____ d____ n____ s______ s______ J-d-ṁ m-r- k-l- a-n-k- n-h-ṁ h-d- u-ō- m-i- k-j-a d-k-a n-h-ṁ s-k-d-/ s-k-d-. ----------------------------------------------------------------------------- Jadōṁ mērē kōla ainaka nahīṁ hudī udōṁ maiṁ kujha dēkha nahīṁ sakadā/ sakadā.
Wala akong naiintindihan kapag malakas ang musika. ਜ-----ੰ-ੀ--ਉੱਚ- ਵ-ਜ-ਾ -ੈ--ਾ- ਮ----ੁਝ --ਝ----- ਪਾ------ -----ੀ। ਜ_ ਸੰ__ ਉੱ_ ਵੱ__ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁ_ ਸ__ ਨ_ ਪਾ__ / ਪਾ___ ਜ-ੋ- ਸ-ਗ-ਤ ਉ-ਚ- ਵ-ਜ-ਾ ਹ- ਤ-ਂ ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਸ-ਝ ਨ-ੀ- ਪ-ਉ-ਦ- / ਪ-ਉ-ਦ-। -------------------------------------------------------------- ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਉੱਚਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ / ਪਾਉਂਦੀ। 0
Ja-ō---ag-ta -c--va-a-- ha- --ṁ-maiṁ--ujh---a--j-a na--------nd-- ---u-d-. J____ s_____ u__ v_____ h__ t__ m___ k____ s______ n____ p_______ p_______ J-d-ṁ s-g-t- u-ā v-j-d- h-i t-ṁ m-i- k-j-a s-m-j-a n-h-ṁ p-'-n-ā- p-'-n-ī- -------------------------------------------------------------------------- Jadōṁ sagīta ucā vajadā hai tāṁ maiṁ kujha samajha nahīṁ pā'undā/ pā'undī.
Wala akong naaamoy kapag may sipon ako. ਜ----ਮੈਨੂ- ਜ਼ੁਕ-ਮ-------ਹ---ਾ- -ੈ--ਕੁਝ-ਸੁੰ--ਨਹੀ- ਪ-ਉਂ--। ਜ_ ਮੈ_ ਜ਼ੁ__ ਹੁੰ_ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁ_ ਸੁੰ_ ਨ_ ਪਾ___ ਜ-ੋ- ਮ-ਨ-ੰ ਜ਼-ਕ-ਮ ਹ-ੰ-ਾ ਹ- ਤ-ਂ ਮ-ਂ ਕ-ਝ ਸ-ੰ- ਨ-ੀ- ਪ-ਉ-ਦ-। ------------------------------------------------------- ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੁੰਘ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 0
J---- mai-- ---ām- h-d----- tā- mai- -ujh---ug---na--ṁ ---und-. J____ m____ z_____ h___ h__ t__ m___ k____ s____ n____ p_______ J-d-ṁ m-i-ū z-k-m- h-d- h-i t-ṁ m-i- k-j-a s-g-a n-h-ṁ p-'-n-ā- --------------------------------------------------------------- Jadōṁ mainū zukāma hudā hai tāṁ maiṁ kujha sugha nahīṁ pā'undā.
Sasakay kami ng taxi kapag uulan. ਜ-ਕ--------ਹ-ਈ ਤ---ਅ-ੀ- ਟੈਕ------ਂਗ-। ਜੇ__ ਬਾ__ ਹੋ_ ਤਾਂ ਅ_ ਟੈ__ ਲ___ ਜ-ਕ- ਬ-ਰ-ਸ਼ ਹ-ਈ ਤ-ਂ ਅ-ੀ- ਟ-ਕ-ੀ ਲ-ਾ-ਗ-। ------------------------------------- ਜੇਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲਵਾਂਗੇ। 0
Jēk--- --r-ś- hō'--tāṁ--sīṁ -aik--------ṅ-ē. J_____ b_____ h___ t__ a___ ṭ______ l_______ J-k-r- b-r-ś- h-'- t-ṁ a-ī- ṭ-i-a-ī l-v-ṅ-ē- -------------------------------------------- Jēkara bāriśa hō'ī tāṁ asīṁ ṭaikasī lavāṅgē.
Maglilibot kami sa buong mundo kapag nanalo kami sa lotto. ਜ- -ਾਡ- -ਾਟ-ੀ -ੱਗ ---ਤ---ਅ---------ਦੁਨ--- -ੁੰਮ---ੇ। ਜੇ ਸਾ_ ਲਾ__ ਲੱ_ ਗ_ ਤਾਂ ਅ_ ਸਾ_ ਦੁ__ ਘੁੰ___ ਜ- ਸ-ਡ- ਲ-ਟ-ੀ ਲ-ਗ ਗ- ਤ-ਂ ਅ-ੀ- ਸ-ਰ- ਦ-ਨ-ਆ- ਘ-ੰ-ਾ-ਗ-। --------------------------------------------------- ਜੇ ਸਾਡੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਘੁੰਮਾਂਗੇ। 0
J--s-ḍ--lāṭar--------a'ī t-ṁ ---- -ā-- d-nī--ṁ--humā--ē. J_ s___ l_____ l___ g___ t__ a___ s___ d______ g________ J- s-ḍ- l-ṭ-r- l-g- g-'- t-ṁ a-ī- s-r- d-n-'-ṁ g-u-ā-g-. -------------------------------------------------------- Jē sāḍī lāṭarī laga ga'ī tāṁ asīṁ sārī dunī'āṁ ghumāṅgē.
Magsisimula na kaming kumain kapag hindi pa siya darating. ਜੇ-- ---ਜ--ੀ---ੀ-----ਤਾ----ੀਂ ਖਾਣ- -ੁਰੂ-------। ਜੇ__ ਉ_ ਜ__ ਨ_ ਆ___ ਅ_ ਖਾ_ ਸ਼ੁ_ ਕ___ ਜ-ਕ- ਉ- ਜ-ਦ- ਨ-ੀ- ਆ-ਆ-ਾ- ਅ-ੀ- ਖ-ਣ- ਸ਼-ਰ- ਕ-ਾ-ਗ-। ----------------------------------------------- ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। 0
J-k--- -h--j-la-- --h-- -'--ā-āṁ----- --ā-- śu-ū ---āṅ-ē. J_____ u__ j_____ n____ ā_______ a___ k____ ś___ k_______ J-k-r- u-a j-l-d- n-h-ṁ ā-i-ā-ā- a-ī- k-ā-ā ś-r- k-r-ṅ-ē- --------------------------------------------------------- Jēkara uha jaladī nahīṁ ā'i'ātāṁ asīṁ khāṇā śurū karāṅgē.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -