Phrasebook

tl In the taxi   »   pa ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ

38 [tatlumpu’t walo]

In the taxi

In the taxi

38 [ਅਠੱਤੀ]

38 [Aṭhatī]

ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ

[ṭaikasī vica]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Tumawag po kayo ng taxi. ਕ--ਪਾ-ਕਰਕ--ਇੱ------ੀ--ੁ-ਾ-। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਟ-ਕਸ- ਬ-ਲ-ਓ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਟ-ਕ-ੀ ਬ-ਲ-ਓ- --------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਬੁਲਾਓ। 0
ki-a----arak---ka --i------ulā-ō. kirapā karakē ika ṭaikasī bulā'ō. k-r-p- k-r-k- i-a ṭ-i-a-ī b-l-'-. --------------------------------- kirapā karakē ika ṭaikasī bulā'ō.
Magkano ang bayad hanggang sa istasyon ng tren? ਸ-ੇਸ਼ਨ-ਤ-- -ਿੰਨ- -ੱਗ-ਗ-? ਸਟ-ਸ਼ਨ ਤ-ਕ ਕ--ਨ- ਲ-ਗ-ਗ-? ਸ-ੇ-ਨ ਤ-ਕ ਕ-ੰ-ਾ ਲ-ਗ-ਗ-? ----------------------- ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? 0
Sa-----a----- kin--l---gā? Saṭēśana taka kinā lagēgā? S-ṭ-ś-n- t-k- k-n- l-g-g-? -------------------------- Saṭēśana taka kinā lagēgā?
Magkano ang bayad hanggang sa paliparan? ਹਵਾ- --ਡ---ੱ---ਿ--ਾ-ਲੱਗੇ--? ਹਵ-ਈ ਅ-ਡ- ਤ-ਕ ਕ--ਨ- ਲ-ਗ-ਗ-? ਹ-ਾ- ਅ-ਡ- ਤ-ਕ ਕ-ੰ-ਾ ਲ-ਗ-ਗ-? --------------------------- ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? 0
Ha--'ī -ḍē -aka -i---la-ē--? Havā'ī aḍē taka kinā lagēgā? H-v-'- a-ē t-k- k-n- l-g-g-? ---------------------------- Havā'ī aḍē taka kinā lagēgā?
Dumiretso lamang. ਕਿਰਪ---ਰਕੇ -ਿ-ਧ--ਅੱ-- ---ੋ। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਸ--ਧ- ਅ-ਗ- ਚ-ਲ-। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਸ-ੱ-ਾ ਅ-ਗ- ਚ-ਲ-। --------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। 0
Ki--pā--ara-ē-s-dhā agē-c-l-. Kirapā karakē sidhā agē calō. K-r-p- k-r-k- s-d-ā a-ē c-l-. ----------------------------- Kirapā karakē sidhā agē calō.
Kumanan ka dito, salamat. ਕਿਰਪ--ਕ-ਕ- -ੱ-ੋ- --ਜੇ -ੁੜ-। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਥ-- ਸ-ਜ- ਮ-ੜ-। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਇ-ਥ-ਂ ਸ-ਜ- ਮ-ੜ-। --------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜੇ ਮੁੜੋ। 0
K-ra-ā karak--it--ṁ ---ē-muṛ-. Kirapā karakē ithōṁ sajē muṛō. K-r-p- k-r-k- i-h-ṁ s-j- m-ṛ-. ------------------------------ Kirapā karakē ithōṁ sajē muṛō.
Lumiko ka sa kanto na iyon, salamat. ਕ--ਪਾ ਕ-ਕ--ਉ- --ੱ-- -ੇ ---। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਉਸ ਨ--ਕਰ ਤ- ਜ-ਓ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਉ- ਨ-ੱ-ਰ ਤ- ਜ-ਓ- --------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਜਾਓ। 0
K---pā k----ē---a---k----tē-j-'ō. Kirapā karakē usa nukara tē jā'ō. K-r-p- k-r-k- u-a n-k-r- t- j-'-. --------------------------------- Kirapā karakē usa nukara tē jā'ō.
Nagmamadali ako. ਮੈ- --ਦ- ਵ-ੱ--ਹ--। ਮ-- ਜਲਦ- ਵ--ਚ ਹ--। ਮ-ਂ ਜ-ਦ- ਵ-ੱ- ਹ-ਂ- ------------------ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। 0
Maiṁ --l-d- v-ca-hā-. Maiṁ jaladī vica hāṁ. M-i- j-l-d- v-c- h-ṁ- --------------------- Maiṁ jaladī vica hāṁ.
May oras ako. ਮੇਰੇ ਕ---ਸਮਾਂ---। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸਮ-- ਹ-। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਸ-ਾ- ਹ-। ----------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। 0
M-rē kōl--s---- -ai. Mērē kōla samāṁ hai. M-r- k-l- s-m-ṁ h-i- -------------------- Mērē kōla samāṁ hai.
Paki dahan-dahan lang ang pagmamaneho. ਕਿ-ਪਾ-ਕ-ਕੇ ਹ--ੀ ਚ--ਓ। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਹ-ਲ- ਚਲ-ਓ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਹ-ਲ- ਚ-ਾ-। --------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ। 0
K-rapā--a-akē-haulī-ca----. Kirapā karakē haulī calā'ō. K-r-p- k-r-k- h-u-ī c-l-'-. --------------------------- Kirapā karakē haulī calā'ō.
Pakiusap, huminto dito. ਕਿ-----ਰ-ੇ---ਥ--ਰ-ਕੋ। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਥ- ਰ-ਕ-। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਇ-ਥ- ਰ-ਕ-। --------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ। 0
Kira-ā k-ra-ē--t-ē ---ō. Kirapā karakē ithē rukō. K-r-p- k-r-k- i-h- r-k-. ------------------------ Kirapā karakē ithē rukō.
Pakiusap, maghintay sandali. ਕਿਰ---ਕ--ੇ---ਕ ਸੈਕਿ-ਡ ਰ-ਕ-। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਇ-ਕ ਸ-ਕ--ਡ ਰ-ਕ-। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਇ-ਕ ਸ-ਕ-ੰ- ਰ-ਕ-। --------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਰੁਕੋ। 0
K---p- k-r--- ik---a-kiḍ--ru--. Kirapā karakē ika saikiḍa rukō. K-r-p- k-r-k- i-a s-i-i-a r-k-. ------------------------------- Kirapā karakē ika saikiḍa rukō.
Babalik ako agad. ਮ-- --ਰੰ- --ਪ--ਆ---ਾ - ----- ਹਾਂ। ਮ-- ਤ-ਰ-ਤ ਵ-ਪਸ ਆਉ-ਦ- / ਆਉ-ਦ- ਹ--। ਮ-ਂ ਤ-ਰ-ਤ ਵ-ਪ- ਆ-ਂ-ਾ / ਆ-ਂ-ੀ ਹ-ਂ- --------------------------------- ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ / ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। 0
M-----u---a-v-p----ā-----/--'-ndī --ṁ. Maiṁ turata vāpasa ā'undā/ ā'undī hāṁ. M-i- t-r-t- v-p-s- ā-u-d-/ ā-u-d- h-ṁ- -------------------------------------- Maiṁ turata vāpasa ā'undā/ ā'undī hāṁ.
Pakiusap, bigyan ako ng resibo. / Pakibigyan ako ng resibo, salamat. ਕ-ਰਪ--ਕਰ-- ---ੂੰ-ਰਸ-ਦ ਦਿਓ। ਕ-ਰਪ- ਕਰਕ- ਮ-ਨ-- ਰਸ-ਦ ਦ-ਓ। ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਮ-ਨ-ੰ ਰ-ੀ- ਦ-ਓ- -------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦਿਓ। 0
K-----------ē-m---ū ras-d- -i--. Kirapā karakē mainū rasīda di'ō. K-r-p- k-r-k- m-i-ū r-s-d- d-'-. -------------------------------- Kirapā karakē mainū rasīda di'ō.
Wala akong barya. ਮ-ਰ---ੋਲ-ਟ-ੱਟ--ਪੈ-- ਨ--- -ਨ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਟ--ਟ- ਪ-ਸ- ਨਹ-- ਹਨ। ਮ-ਰ- ਕ-ਲ ਟ-ੱ-ੇ ਪ-ਸ- ਨ-ੀ- ਹ-। ---------------------------- ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। 0
M-rē k--a ṭ--- -aisē-n--īṁ han-. Mērē kōla ṭuṭē paisē nahīṁ hana. M-r- k-l- ṭ-ṭ- p-i-ē n-h-ṁ h-n-. -------------------------------- Mērē kōla ṭuṭē paisē nahīṁ hana.
Ayos lang, sa iyo na ang sukli. ਠ-- -ੈ ਬਾ-- ---ਾ-ੇ----ਹ-। ਠ-ਕ ਹ- ਬ-ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਲਈ ਹ-। ਠ-ਕ ਹ- ਬ-ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਲ- ਹ-। ------------------------- ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। 0
Ṭ---- -a- -ākī tuhāḍ--l-'- ha-. Ṭhīka hai bākī tuhāḍē la'ī hai. Ṭ-ī-a h-i b-k- t-h-ḍ- l-'- h-i- ------------------------------- Ṭhīka hai bākī tuhāḍē la'ī hai.
Dalhin mo ako sa address na ito. ਮੈਨੂ---ਸ ਪਤੇ--- ---ਚੱ--। ਮ-ਨ-- ਇਸ ਪਤ- ਤ- ਲ- ਚ-ਲ-। ਮ-ਨ-ੰ ਇ- ਪ-ੇ ਤ- ਲ- ਚ-ਲ-। ------------------------ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। 0
M------s---a-- t- l----alō. Mainū isa patē tē lai calō. M-i-ū i-a p-t- t- l-i c-l-. --------------------------- Mainū isa patē tē lai calō.
Dalhin mo ako sa hotel ko. ਮੈ-ੂੰ -ੇਰੇ---ਟ- ਤ--ਲ----ਲੋ। ਮ-ਨ-- ਮ-ਰ- ਹ-ਟਲ ਤ- ਲ- ਚ-ਲ-। ਮ-ਨ-ੰ ਮ-ਰ- ਹ-ਟ- ਤ- ਲ- ਚ-ਲ-। --------------------------- ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। 0
M---ū mē-ē--ōṭa-- -- l-- c-lō. Mainū mērē hōṭala tē lai calō. M-i-ū m-r- h-ṭ-l- t- l-i c-l-. ------------------------------ Mainū mērē hōṭala tē lai calō.
Dalhin mo ako sa dalampasigan. / Dalhin mo ako sa tabing-dagat. ਮ--ੂੰ ਕਿਨ--- ਤ--ਲ-----ੋ। ਮ-ਨ-- ਕ-ਨ-ਰ- ਤ- ਲ- ਚ-ਲ-। ਮ-ਨ-ੰ ਕ-ਨ-ਰ- ਤ- ਲ- ਚ-ਲ-। ------------------------ ਮੈਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲੋ। 0
M-inū-k--ā-ē--- l-----lō. Mainū kinārē tē lai calō. M-i-ū k-n-r- t- l-i c-l-. ------------------------- Mainū kinārē tē lai calō.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -