Phrasebook

tl Nasiraan ng kotse   »   pa ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

39 [tatlumpu’t siyam]

Nasiraan ng kotse

Nasiraan ng kotse

39 [ਉਨਤਾਲੀ]

39 [Unatālī]

ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

[gaḍī kharāba hō ga'ī hai.]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Nasaan ang pinakamalapit na gasolinahan? ਇ--- ਸਭ --- ---ੀ- ਪੈ-ਰੋ--ਪ-ਪ ਕ-ੱ-ੇ -ੈ? ਇੱ_ ਸ_ ਤੋਂ ਨ___ ਪੈ___ ਪੰ_ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਇ-ਥ- ਸ- ਤ-ਂ ਨ-ਦ-ਕ ਪ-ਟ-ੋ- ਪ-ਪ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? -------------------------------------- ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
Ithē-sa--a tō- nazadīk--pai-arō-a-pap- -i-hē-hai? I___ s____ t__ n_______ p________ p___ k____ h___ I-h- s-b-a t-ṁ n-z-d-k- p-i-a-ō-a p-p- k-t-ē h-i- ------------------------------------------------- Ithē sabha tōṁ nazadīka paiṭarōla papa kithē hai?
Ang gulong ko ay plat. ਮ--- ਟ-ਇ- ----ਿਆ--ੈ। ਮੇ_ ਟਾ__ ਫ_ ਗਿ_ ਹੈ_ ਮ-ਰ- ਟ-ਇ- ਫ- ਗ-ਆ ਹ-। -------------------- ਮੇਰਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ। 0
M-rā-ṭ--i---ph--a -i'---ai. M___ ṭ_____ p____ g___ h___ M-r- ṭ-'-r- p-a-a g-'- h-i- --------------------------- Mērā ṭā'ira phaṭa gi'ā hai.
Maaari mo bang palitan ang gulong? ਕੀ--ੁਸੀ- ਪਹ-ਆ --ਲ --ਦੇ -ੋ। ਕੀ ਤੁ_ ਪ__ ਬ__ ਸ__ ਹੋ_ ਕ- ਤ-ਸ-ਂ ਪ-ੀ- ਬ-ਲ ਸ-ਦ- ਹ-। -------------------------- ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। 0
Kī t-sī--p-h--ā b---la s-kadē--ō. K_ t____ p_____ b_____ s_____ h__ K- t-s-ṁ p-h-'- b-d-l- s-k-d- h-. --------------------------------- Kī tusīṁ pahī'ā badala sakadē hō.
Kailangan ko ng ilang litro ng diesel. ਮ---ੰ-ਇ-ਕ ---ੋ-ਲ-ਟ--ਡ-ਜ਼ਲ ---ੀ-ਾ--ੈ। ਮੈ_ ਇੱ_ – ਦੋ ਲਿ__ ਡੀ__ ਚਾ__ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਇ-ਕ – ਦ- ਲ-ਟ- ਡ-ਜ਼- ਚ-ਹ-ਦ- ਹ-। ----------------------------------- ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ – ਦੋ ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 0
M-i-- i-a---d- li--r- ---al- -------ha-. M____ i__ – d_ l_____ ḍ_____ c_____ h___ M-i-ū i-a – d- l-ṭ-r- ḍ-z-l- c-h-d- h-i- ---------------------------------------- Mainū ika – dō liṭara ḍīzala cāhīdā hai.
Naubusan na ako ng gasolina. ਪੈ-ਰ-- ------ --ਆ-ਹੈ। ਪੈ___ ਖ__ ਹੋ ਗਿ_ ਹੈ_ ਪ-ਟ-ੋ- ਖ-ਮ ਹ- ਗ-ਆ ਹ-। --------------------- ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 0
P-i----l- ---t--a-h- gi'ā h-i. P________ k______ h_ g___ h___ P-i-a-ō-a k-a-a-a h- g-'- h-i- ------------------------------ Paiṭarōla khatama hō gi'ā hai.
Mayroon ka bang ekstrang kanistra? ਕ--ਤੁਹ--ੇ ਕ-ਲ ਪ-ਟਰੋ---- -ੱਬਾ-ਹੈ? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਪੈ___ ਦਾ ਡੱ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਪ-ਟ-ੋ- ਦ- ਡ-ਬ- ਹ-? -------------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ? 0
K----hā-- kō---p---a--l---ā -a----a-? K_ t_____ k___ p________ d_ ḍ___ h___ K- t-h-ḍ- k-l- p-i-a-ō-a d- ḍ-b- h-i- ------------------------------------- Kī tuhāḍē kōla paiṭarōla dā ḍabā hai?
Saan ako pwedeng tumawag? ਮ-ਂ-ਕ-ੱਥ-- ਫ-ਨ ---ਸ--ਾ - -ਕ------? ਮੈਂ ਕਿੱ_ ਫੋ_ ਕ_ ਸ__ / ਸ__ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਕ-ੱ-ੋ- ਫ-ਨ ਕ- ਸ-ਦ- / ਸ-ਦ- ਹ-ਂ- ---------------------------------- ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ / ਸਕਦੀ ਹਾਂ? 0
M-iṁ -i-hōṁ -h-n- -a---saka-ā-----adī-h--? M___ k_____ p____ k___ s______ s_____ h___ M-i- k-t-ō- p-ō-a k-r- s-k-d-/ s-k-d- h-ṁ- ------------------------------------------ Maiṁ kithōṁ phōna kara sakadā/ sakadī hāṁ?
Kailangan ko ng isang towing service. ਮੈ-ੂ--ਟ-ਇੰ- ---ਾ ਦ--ਲੋ--ਹ-। ਮੈ_ ਟੋ__ ਸੇ_ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਮ-ਨ-ੰ ਟ-ਇ-ਗ ਸ-ਵ- ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। --------------------------- ਮੈਨੂੰ ਟੋਇੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
Mainū-ṭō-iga-------ī---ṛ--h-i. M____ ṭ_____ s___ d_ l___ h___ M-i-ū ṭ-'-g- s-v- d- l-ṛ- h-i- ------------------------------ Mainū ṭō'iga sēvā dī lōṛa hai.
Naghahanap ako ng isang pagawaan. ਮ-ਂ-ਗ-ਰਜ---ਭ-ਰਿਹ--/ ਰਹ- ---। ਮੈਂ ਗੈ__ ਲੱ_ ਰਿ_ / ਰ_ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਗ-ਰ- ਲ-ਭ ਰ-ਹ- / ਰ-ੀ ਹ-ਂ- ---------------------------- ਮੈਂ ਗੈਰਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ / ਰਹੀ ਹਾਂ। 0
Ma-- -a-r-------ha --h-/ rahī hāṁ. M___ g______ l____ r____ r___ h___ M-i- g-i-a-a l-b-a r-h-/ r-h- h-ṁ- ---------------------------------- Maiṁ gairaja labha rihā/ rahī hāṁ.
Isang aksidente ang naganap. ਇ-ਕ --ਰ--ਨ- -ੋਈ -ੈ। ਇੱ_ ਦੁ____ ਹੋ_ ਹੈ_ ਇ-ਕ ਦ-ਰ-ਟ-ਾ ਹ-ਈ ਹ-। ------------------- ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। 0
Ik- -u---h---nā --'ī --i. I__ d__________ h___ h___ I-a d-r-g-a-a-ā h-'- h-i- ------------------------- Ika duraghaṭanā hō'ī hai.
Nasaan ang pinakamalapit na telepono? ਇ--- ਸ- ----ਨਜ਼ਦ-ਕ --ਲ-ਫ---ਬ-ਥ -ਿ--ੇ-ਹ-? ਇੱ_ ਸ_ ਤੋਂ ਨ___ ਟੈ___ ਬੂ_ ਕਿੱ_ ਹੈ_ ਇ-ਥ- ਸ- ਤ-ਂ ਨ-ਦ-ਕ ਟ-ਲ-ਫ-ਨ ਬ-ਥ ਕ-ੱ-ੇ ਹ-? --------------------------------------- ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬੂਥ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? 0
I-h- s--ha --ṁ------ī-a-ṭ--līphōn- --t-a-k--hē-h--? I___ s____ t__ n_______ ṭ_________ b____ k____ h___ I-h- s-b-a t-ṁ n-z-d-k- ṭ-i-ī-h-n- b-t-a k-t-ē h-i- --------------------------------------------------- Ithē sabha tōṁ nazadīka ṭailīphōna būtha kithē hai?
May dala ka bang telepono selular? ਕ--ਤੁ-ਾਡੇ ਕ---ਮ--ਾਈ----- --? ਕੀ ਤੁ__ ਕੋ_ ਮੋ___ ਫੋ_ ਹੈ_ ਕ- ਤ-ਹ-ਡ- ਕ-ਲ ਮ-ਬ-ਈ- ਫ-ਨ ਹ-? ---------------------------- ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ? 0
Kī-t----ē-kōla---b------------h--? K_ t_____ k___ m_______ p____ h___ K- t-h-ḍ- k-l- m-b-'-l- p-ō-a h-i- ---------------------------------- Kī tuhāḍē kōla mōbā'īla phōna hai?
Kailangan namin ng tulong. ਸ-ਨੂ---ਦ- ਦ----ੜ --। ਸਾ_ ਮ__ ਦੀ ਲੋ_ ਹੈ_ ਸ-ਨ-ੰ ਮ-ਦ ਦ- ਲ-ੜ ਹ-। -------------------- ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 0
Sā-ū----ad--dī lōṛa---i. S___ m_____ d_ l___ h___ S-n- m-d-d- d- l-ṛ- h-i- ------------------------ Sānū madada dī lōṛa hai.
Tumawag ka ng doktor! ਡ---ਰ-ਨੂੰ ---ਾਓ। ਡਾ___ ਨੂੰ ਬੁ___ ਡ-ਕ-ਰ ਨ-ੰ ਬ-ਲ-ਓ- ---------------- ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। 0
Ḍ--a--ra--ū--ulā'-. Ḍ_______ n_ b______ Ḍ-k-ṭ-r- n- b-l-'-. ------------------- Ḍākaṭara nū bulā'ō.
Tumawag ka ng pulis! ਪੁ-ਿ- -ੂ- -ੁਲਾ-। ਪੁ__ ਨੂੰ ਬੁ___ ਪ-ਲ-ਸ ਨ-ੰ ਬ-ਲ-ਓ- ---------------- ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। 0
P-l-----ū-b--ā--. P_____ n_ b______ P-l-s- n- b-l-'-. ----------------- Pulisa nū bulā'ō.
Ang mga papel mo, pakiusap. / Paki-bigay ang mga papel mo, salamat. ਕ---- --ਕ- ਆਪ-- -ਾਗਜ਼ ਦਿਖ--। ਕਿ__ ਕ__ ਆ__ ਕਾ__ ਦਿ___ ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਆ-ਣ- ਕ-ਗ- ਦ-ਖ-ਓ- --------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ। 0
K-r-p---ar----ā---- k---z- ---h---. K_____ k_____ ā____ k_____ d_______ K-r-p- k-r-k- ā-a-ē k-g-z- d-k-ā-ō- ----------------------------------- Kirapā karakē āpaṇē kāgaza dikhā'ō.
Ang iyong lisensya sa pagmamaneho, pakiusap. ਕ-ਰਪਾ ਕਰਕ- ਆਪ---ਲਾਈਸ-ਂ-----ਾਓ। ਕਿ__ ਕ__ ਆ__ ਲਾ___ ਦਿ___ ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਆ-ਣ- ਲ-ਈ-ੈ-ਸ ਦ-ਖ-ਓ- ------------------------------ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦਿਖਾਓ। 0
Kir----k----- ā--ṇā lā'-sains- -i--ā'-. K_____ k_____ ā____ l_________ d_______ K-r-p- k-r-k- ā-a-ā l-'-s-i-s- d-k-ā-ō- --------------------------------------- Kirapā karakē āpaṇā lā'īsainsa dikhā'ō.
Ang iyong rehistrasyon, pakiusap. ਕ-ਰਪਾ--ਰ-- ਆ--ੀ ਗ-ਡ--ਦ- ---ਜ਼ ਵਿ-ਾਓ। ਕਿ__ ਕ__ ਆ__ ਗੱ_ ਦੇ ਕਾ__ ਵਿ___ ਕ-ਰ-ਾ ਕ-ਕ- ਆ-ਣ- ਗ-ਡ- ਦ- ਕ-ਗ- ਵ-ਖ-ਓ- ----------------------------------- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਖਾਓ। 0
K--a-- --r-k---p-ṇī ---ī-dē ---a---vik-ā'ō. K_____ k_____ ā____ g___ d_ k_____ v_______ K-r-p- k-r-k- ā-a-ī g-ḍ- d- k-g-z- v-k-ā-ō- ------------------------------------------- Kirapā karakē āpaṇī gaḍī dē kāgaza vikhā'ō.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -