Phrasebook

tl Mga bahagi ng katawan   »   pa ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ

58 [limampu’t walo]

Mga bahagi ng katawan

Mga bahagi ng katawan

58 [ਅਠਵੰਜਾ]

58 [Aṭhavajā]

ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ

[sarīra dē aga]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Punjabi Maglaro higit pa
Guguhit ako ng lalaki. ਮ-ਂ --ਕ ਆ----ਦਾ -ਿ--- --ਾ-ਂਦ--/---ਾ--ਦੀ-ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱ_ ਆ__ ਦਾ ਚਿੱ__ ਬ___ / ਬ___ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਇ-ਕ ਆ-ਮ- ਦ- ਚ-ੱ-ਰ ਬ-ਾ-ਂ-ਾ / ਬ-ਾ-ਂ-ੀ ਹ-ਂ- -------------------------------------------- ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ / ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 0
m--- i-a--dam--d---it-------ā'-n-ā/ -aṇ--undī----. m___ i__ ā____ d_ c_____ b_________ b________ h___ m-i- i-a ā-a-ī d- c-t-r- b-ṇ-'-n-ā- b-ṇ-'-n-ī h-ṁ- -------------------------------------------------- maiṁ ika ādamī dā citara baṇā'undā/ baṇā'undī hāṁ.
Una ang ulo. ਸ- ਤ-ਂ ਪ-ਿਲਾ- ਮੱਥਾ ਸ_ ਤੋਂ ਪ__ ਮੱ_ ਸ- ਤ-ਂ ਪ-ਿ-ਾ- ਮ-ਥ- ------------------ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ 0
S--ha-tō-----i-ā- --thā S____ t__ p______ m____ S-b-a t-ṁ p-h-l-ṁ m-t-ā ----------------------- Sabha tōṁ pahilāṁ mathā
Nakasuot ng sumbrero ang lalaki. ਆਦ-- ਨ- ਟੋ-- --ਿ-- -ੈ। ਆ__ ਨੇ ਟੋ_ ਪ__ ਹੈ_ ਆ-ਮ- ਨ- ਟ-ਪ- ਪ-ਿ-ੀ ਹ-। ---------------------- ਆਦਮੀ ਨੇ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। 0
ād--ī--ē-ṭō-- -a-i-ī hai. ā____ n_ ṭ___ p_____ h___ ā-a-ī n- ṭ-p- p-h-n- h-i- ------------------------- ādamī nē ṭōpī pahinī hai.
Hindi mo makita ang buhok. ਉਸ-- ਵ----ਹ-- ----ੇ। ਉ__ ਵਾ_ ਨ_ ਦਿ___ ਉ-ਦ- ਵ-ਲ ਨ-ੀ- ਦ-ਖ-ੇ- -------------------- ਉਸਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ। 0
Us-dē-------ahī- -ikha-ē. U____ v___ n____ d_______ U-a-ē v-l- n-h-ṁ d-k-a-ē- ------------------------- Usadē vāla nahīṁ dikhadē.
Hindi mo rin makikita ang tainga. ਉਸ-ੇ---- -ੀ--ਹੀ---ਿ--ਦ-। ਉ__ ਕੰ_ ਵੀ ਨ_ ਦਿੱ___ ਉ-ਦ- ਕ-ਨ ਵ- ਨ-ੀ- ਦ-ੱ-ਦ-। ------------------------ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਖਦੇ। 0
Us------na ---na-ī--dikh-d-. U____ k___ v_ n____ d_______ U-a-ē k-n- v- n-h-ṁ d-k-a-ē- ---------------------------- Usadē kana vī nahīṁ dikhadē.
Hindi mo rin makikita ang likod nya. ਉਸ-ੀ--ਿ- ਵੀ -ਹ---ਦ---ੀ। ਉ__ ਪਿ_ ਵੀ ਨ_ ਦਿ___ ਉ-ਦ- ਪ-ਠ ਵ- ਨ-ੀ- ਦ-ਖ-ੀ- ----------------------- ਉਸਦੀ ਪਿਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। 0
U-ad- pi-h--v--n-h-ṁ--i-hadī. U____ p____ v_ n____ d_______ U-a-ī p-ṭ-a v- n-h-ṁ d-k-a-ī- ----------------------------- Usadī piṭha vī nahīṁ dikhadī.
Iguguhit ko ang mga mata at bibig. ਮ---ਅੱ-ਾ--ਅਤ-----ਹ-/-ਬਣਾਉ-ਦਾ - ਬਣਾ---ੀ-ਹਾ-। ਮੈਂ ਅੱ_ ਅ_ ਮੂੰ_ / ਬ___ / ਬ___ ਹਾਂ_ ਮ-ਂ ਅ-ਖ-ਂ ਅ-ੇ ਮ-ੰ- / ਬ-ਾ-ਂ-ਾ / ਬ-ਾ-ਂ-ੀ ਹ-ਂ- ------------------------------------------- ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ / ਬਣਾਉਂਦਾ / ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। 0
M----akhāṁ --ē-m-ha---a--'-ndā----ṇ-'-n-ī -ā-. M___ a____ a__ m____ b_________ b________ h___ M-i- a-h-ṁ a-ē m-h-/ b-ṇ-'-n-ā- b-ṇ-'-n-ī h-ṁ- ---------------------------------------------- Maiṁ akhāṁ atē mūha/ baṇā'undā/ baṇā'undī hāṁ.
Ang lalaki ay sumasayaw at tumatawa. ਆਦਮੀ-ਨੱਚ--ਿ-ਾ ਹ---ਤ--ਮ-ਸਕਰ- -ਿਹ- --। ਆ__ ਨੱ_ ਰਿ_ ਹੈ ਅ_ ਮੁ___ ਰਿ_ ਹੈ_ ਆ-ਮ- ਨ-ਚ ਰ-ਹ- ਹ- ਅ-ੇ ਮ-ਸ-ਰ- ਰ-ਹ- ਹ-। ------------------------------------ ਆਦਮੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 0
Ād-mī -aca --hā-h-i---- --s----- ---ā --i. Ā____ n___ r___ h__ a__ m_______ r___ h___ Ā-a-ī n-c- r-h- h-i a-ē m-s-k-r- r-h- h-i- ------------------------------------------ Ādamī naca rihā hai atē musakarā rihā hai.
Matangos ang ilong ng lalaki. ਆ--- -- ਨੱਕ ਲ-ਬ- ਹ-। ਆ__ ਦੀ ਨੱ_ ਲੰ_ ਹੈ_ ਆ-ਮ- ਦ- ਨ-ਕ ਲ-ਬ- ਹ-। -------------------- ਆਦਮੀ ਦੀ ਨੱਕ ਲੰਬੀ ਹੈ। 0
Ād--ī d- n-k- ---ī-h-i. Ā____ d_ n___ l___ h___ Ā-a-ī d- n-k- l-b- h-i- ----------------------- Ādamī dī naka labī hai.
May hawak syang tungkod. ਉਸਦੇ--ੱਥਾਂ -ਿੱਚ ਇ-ਕ ਛ-ੀ-ਹੈ। ਉ__ ਹੱ_ ਵਿੱ_ ਇੱ_ ਛ_ ਹੈ_ ਉ-ਦ- ਹ-ਥ-ਂ ਵ-ੱ- ਇ-ਕ ਛ-ੀ ਹ-। --------------------------- ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੜੀ ਹੈ। 0
Us--- --t-ā---ic--i-a-ch----h--. U____ h_____ v___ i__ c____ h___ U-a-ē h-t-ā- v-c- i-a c-a-ī h-i- -------------------------------- Usadē hathāṁ vica ika chaṛī hai.
May suot din siyang bandana sa leeg. ਉਸ-ੇ-----ਦੁ-ਲ- ਇ-ਕ --ਾ---ੰ--ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ-ਹੈ। ਉ__ ਗ_ ਦੁ__ ਇੱ_ ਸ__ ਬੰ___ ਹੋ__ ਹੈ_ ਉ-ਦ- ਗ-ੇ ਦ-ਆ-ੇ ਇ-ਕ ਸ-ਾ- ਬ-ਨ-ਹ-ਆ- ਹ-ਇ- ਹ-। ----------------------------------------- ਉਸਦੇ ਗਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਸਕਾਫ ਬੰਨ੍ਹਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 0
Usad- gal- --'-l--ika -a--p-----n---ā--h-'--- -ai. U____ g___ d_____ i__ s______ b_______ h_____ h___ U-a-ē g-l- d-'-l- i-a s-k-p-a b-n-i-ā- h-'-'- h-i- -------------------------------------------------- Usadē galē du'ālē ika sakāpha banhi'āṁ hō'i'ā hai.
Ngayon ay taglamig at ngayon ay malamig. ਸਰ-- ਦ- ਸਮਾ- -ੈ ਅ-ੇ---ਫੀ-----ਹੈ। ਸ__ ਦਾ ਸ_ ਹੈ ਅ_ ਕਾ_ ਠੰ_ ਹੈ_ ਸ-ਦ- ਦ- ਸ-ਾ- ਹ- ਅ-ੇ ਕ-ਫ- ਠ-ਢ ਹ-। -------------------------------- ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਠੰਢ ਹੈ। 0
S--a-- -- -am-ṁ ha--atē-kāph--ṭh-ḍha -ai. S_____ d_ s____ h__ a__ k____ ṭ_____ h___ S-r-d- d- s-m-ṁ h-i a-ē k-p-ī ṭ-a-h- h-i- ----------------------------------------- Saradī dā samāṁ hai atē kāphī ṭhaḍha hai.
Matipuno ang mga braso. ਬਾਂ-ਾ- ਮ---ਤ --। ਬਾਂ_ ਮ___ ਹ__ ਬ-ਂ-ਾ- ਮ-ਬ-ਤ ਹ-। ---------------- ਬਾਂਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। 0
Bān-āṁ-maz-b-ta han-. B_____ m_______ h____ B-n-ā- m-z-b-t- h-n-. --------------------- Bānhāṁ mazabūta hana.
Matipuno din ang mga binti. ਲ-ਤ----ੀ-ਮ---ਤ--ਨ। ਲੱ_ ਵੀ ਮ___ ਹ__ ਲ-ਤ-ਂ ਵ- ਮ-ਬ-ਤ ਹ-। ------------------ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। 0
La--- vī-m-z-bū-- ----. L____ v_ m_______ h____ L-t-ṁ v- m-z-b-t- h-n-. ----------------------- Latāṁ vī mazabūta hana.
Ang lalaki ay gawa sa niyebe. ਇ- ਮ--- -ਰ- ਦਾ --ਿਆ---ਇਆ-ਹੈ। ਇ_ ਮਾ__ ਬ__ ਦਾ ਬ__ ਹੋ__ ਹੈ_ ਇ- ਮ-ਨ- ਬ-ਫ ਦ- ਬ-ਿ- ਹ-ਇ- ਹ-। ---------------------------- ਇਹ ਮਾਨਵ ਬਰਫ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 0
I---m-na-a---ra-ha-d- b-ṇi-- ----'- h--. I__ m_____ b______ d_ b_____ h_____ h___ I-a m-n-v- b-r-p-a d- b-ṇ-'- h-'-'- h-i- ---------------------------------------- Iha mānava barapha dā baṇi'ā hō'i'ā hai.
Wala siyang suot na pantalon at walang dyaket. ਉਸ-ੇ-ਪਤ--ਨ---ੇ--------- ਪਹ--ਿਆ -ੈ। ਉ__ ਪ___ ਅ_ ਕੋ_ ਨ_ ਪ___ ਹੈ_ ਉ-ਨ- ਪ-ਲ-ਨ ਅ-ੇ ਕ-ਟ ਨ-ੀ- ਪ-ਿ-ਿ- ਹ-। ---------------------------------- ਉਸਨੇ ਪਤਲੂਨ ਅਤੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। 0
Usanē-p-tal-na -tē--ōṭa --h-ṁ -a--n-'ā----. U____ p_______ a__ k___ n____ p_______ h___ U-a-ē p-t-l-n- a-ē k-ṭ- n-h-ṁ p-h-n-'- h-i- ------------------------------------------- Usanē patalūna atē kōṭa nahīṁ pahini'ā hai.
Ngunit ang lalaki ay hindi giniginaw. ਪਰ-ਉਸਨ-ੰ---ਢ ਲੱਗ -ਹੀ-ਹੈ। ਪ_ ਉ__ ਠੰ_ ਲੱ_ ਰ_ ਹੈ_ ਪ- ਉ-ਨ-ੰ ਠ-ਢ ਲ-ਗ ਰ-ੀ ਹ-। ------------------------ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਠੰਢ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। 0
Para usa-ū --a--a---ga rah--h-i. P___ u____ ṭ_____ l___ r___ h___ P-r- u-a-ū ṭ-a-h- l-g- r-h- h-i- -------------------------------- Para usanū ṭhaḍha laga rahī hai.
Siya ay isang taong yari sa niyebe. ਉ--ਇ---ਹ-- ---ਾ-ਵ--ੈ। ਉ_ ਇੱ_ ਹਿ_ – ਮਾ__ ਹੈ_ ਉ- ਇ-ਕ ਹ-ਮ – ਮ-ਨ- ਹ-। --------------------- ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਮ – ਮਾਨਵ ਹੈ। 0
Uha--k- -im- - --------a-. U__ i__ h___ – m_____ h___ U-a i-a h-m- – m-n-v- h-i- -------------------------- Uha ika hima – mānava hai.

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -